Provoz

Provozovatelem linek městské hromadné dopravy na území statutárního města Ostravy a na území okolních obcí a měst je Dopravní podnik Ostrava a.s., který je taktéž provozovatelem tramvajové a trolejbusové dráhy, tedy správcem infrastruktury. Mimo Dopravního podniku Ostrava a.s. je provozovatelem drážní dopravy na dráze tramvajové také společnost Škoda Ekova.

Vypravení vozů Dopravvního podniku Ostrava a.s. do provozu zajišťuje provozovna, která má pro dané období platnosti jízdních řádů přiděleny určité kurzy příslušící k jednotlivým linkám či v autobusové dopravě k jednotlivým provozovnám, přičemž kurzy jednotlivých linek mohou přejíždět i na jiné linky. Ve styku s cestujícími je linka tvořena jednotlivými spoji. Vypravení vozů Škody Ekova a.s. do provozu je realizováno tzv. ad hoc, což znamená pro tento jednotlivý (konkrétní) případ. Pro jízdy vozů dopravce Škoda Ekova a.s. tak nejsou zpracovávány jízdní řády.

Dopravní obslužnost Články

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist