Provozní nasazení parciálních trolejbusů

V neděli 4. března 2018 začaly být v provozu s cestujícími využívány výhody tzv. parciálních trolejbusů. Těch do Ostravy od konce prosince roku 2017 dorazilo v podobě trolejbusů Škoda 26Tr celkem 10 kusů.

Nasazení od 4. 3. 2018

Od začátku dodávek byly parciální trolejbusy nasazovány na standardní kurzy shodně s jinými trolejbusy. Svého plnohodnotného využití se dočkaly první březnovou neděli, kdy byly první vozy nasazeny na částečně přetrasovanou linku č. 106 vedenou od tohoto termínu polovinou spojů přes sídliště Kamenec jako reakce na podněty občanů. Od následujícího pondělí 5. 3. 2018 byly další vozy nasazeny taktéž na prodlouženou linku č. 101 vybranými spoji v pracovní dny prodlouženou na konečnou zastávku LDN ležící u léčebny dlouhodobě nemocných v ostravských Radvanicích.

101
- linka je od 4. 3. 2018 prodloužena v pracovní dny vybranými spoji ze zastávky Hranečník přes zastávky U Švasty a U Káňů na konečnou zastávku LDN, kde je ukončena.

106
- linka je od 4. 3. 2018 vedena celotýdenně polovinou spojů ze zastávky Nám. J. Gagarina přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad na zastávku Revírní bratrská pokladna a dále na konečnou zastávku Důl Heřmanice.

V pracovní dny tak bylo od té doby parciálně využíváno 7 parciálních trolejbusů z celkového počtu 10 takových vozů. Ve víkendové dny byly využívány 3 vozy. Ostatní vozy bývaly zpravidla nasazovány na jiné kurzy.

Škoda 26Tr ev. č. 3737 najíždí do nástupní zastávky LDN v Radvanicích | 5. března 2018 | Martin Večeřa Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3739 odbočil z prostoru výstupní zastávky LDN do ulice U Stavisek, kde se nalézá obratiště | 14. března 2018 | Daniel Košťál Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3733 opustil zastávku Všehrdův sad a míří táhlým obloukem ulicí Michálkovickou k zastávce Revírní bratrská pokladna | 14. března 2018 | Daniel Košťál Trolejbus Škoda 26Tr ev. č. 3732 projíždí ulicí Michálkovickou od zastávky Všehrdův sad ve směru k zastávce Bazaly | 14. března 2018 | Daniel Košťál

Od čtvrtku 22. 3. 2018 do neděle 25. 3. 2018 probíhala uzávěra příjezdové komunikace k léčebně dlouhodobě nemocných, která slouží jako příjezdová komunikace k obratišti u zastávky LDN. Z tohoto důvodu byly ve čtvrtek a v pátek (vzhledem k tomu, že jsou k LDN spoje linky č. 101 vedeny pouze v pracovní dny) vybrané spoje trolejbusové linky č. 101 vedeny odklonovou polookružní trasou:

101
- Hlavní nádraží - ... - Hranečník - U Švasty - Radvanice škola - LDN - U Káňů - U Švasty - Hranečník - ... - Hlavní nádraží odklonovou trasou po ulicích Těšínská, Fryštátská a Čapkova.

Škoda 26Tr ev. č. 3734 projíždí úsekem ulice Čapkovy mezi křižovatskou s ulicí Fryštátskou a zastávkou LDN při výluce | 23. března 2018 | Petr Bystroň Škoda 26Tr ev. č. 3733 projíždí výlukovou trasou po Čapkově ulici v Radvanicích | 23. března 2018 | Petr Bystroň

V sobotu 7. 4. 2018 vlivem výměny sjízdné výhybky na Kamenci došlo k nasazení parciálních trolejbusů také na linku č.
105
, ta využívala bateriový pohon místo napájení z trolejového vedení v úseku Lávka - Nám. J. Gagarina. Spoje linky č.
106
mimořádně nasazovaly sběrače proudu na trolejové vedení ve směru na Hlavní nádraží až na zastávce Nám. J. Gagarina.


Vlivem přípravných výluk k 2. etapě rekonstrukce estakády Bazaly byly v sobotu a v neděli 21. - 22. 4. 2018 a následně od středy 25. 4. 2018 do čtvrtku 3. 5. 2018 na linky č.
106
a
108
vypraveny mimo autobusů také parciální trolejbusy. Ty využívaly provoz na baterie v úseku Nám. J. Gagarina - Stadion Bazaly.


Od pátku 4. 5. 2018 do neděle 15. 7. 2018 probíhala z důvodu rekonstrukce kanalizace výluka trolejbusového provozu na linkách č. 102, 108, 109 a 112. V pracovní dny byly trolejbusové linky ukončeny na zastávce Sídliště Fifejdy, o víkendech a večer však pokračovaly po své trase na konečnou zastávku Hulváky. Na většinu kurzů linek č.
102
a
108
však byly nasazeny právě parciální trolejbusy.


Od shodného data, tedy od pátku 4. 5. 2018 započala 2. etapa rekonstrukce estakády Bazaly, od tohoto termínu jsou přes zastávku Kamenec vedeny všechny spoje linky č.
106
a jsou tak všechny obsazovány parciálními trolejbusy.


V sobotu 19. 5. 2018 jezdily spoje linky č.
106
na bateriový pohon ve směru na Hlavní nádraží až po zastávku Nám. J. Gagarina. Důvodem byla přeložka vedení vysokého napětí.


V sobotu 1. 9. 2018 byl v souvislosti s konáním akce s názvem Den ostravských dopraváků nasazen vůz Škoda 26Tr ev. č. ev. č. 3739 na mimořádnou linku v trase:

dpo
- Dilny DP Ostrava - vrátnice - Josefa Skupy - Duha - Jana Šoupala - Heyrovského - Bedřicha Nikodéma - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Dílny DP Ostrava - vrátnice

V souvislosti s konáním dne otevřených dveří se trolejbusy podívaly i mimo své standardní působiště. Vůz ev. č. 3739 právě opustil zastávku Duha v městském obvodu Poruba | 1. září 2018 | Martin Večeřa

Nasazení od 2. 9. 2018

Od termínu změn v jízdních řádech, tedy od 2. 9. 2018 dochází ke změnám v provozu parciálních trolejbusů na lince č. 101. Linka je nově v pracovní dny prodloužena do trasy:

101
- Hlavní nádraží - ... - Hranečník - ... - LDN - Petřvald rozc. - Kaple - Kamčatka - Míroděv - Ludvíkova, a to náhradou za zrušené spoje autobusové linky č. 29.

Trolejbus Škoda 26Tr ev. č. 3732 projíždí ulicí Těšínskou a míří přes terminál Hranečník do Radvanic | 22. února 2019 | Jan Bernat

V pracovní dny je tak v současné době parciálně využíváno všech 10 parciálních trolejbusů. Ve víkendové dny je využíváno 6 vozů. Ostatní vozy bývají zpravidla nasazovány na jiné kurzy.


Během noční výluky od úterý 11. září 2018 20.35 hod. do středy 12. září 2018 04.00 hod. probíhala výluka provozu všech linek přes pěší zónu na ulici 28. října v prostoru zastávky Most M. Sýkory. Důvodem byla operativní oprava poničeného povrchu komunikace z tzv. kočičích hlav. V době výluky byly parciálními trolejbusy nadále vedeny spoje linek č.
101
a
106
. Tyto uzavřený úsek objížděly ulicemi Havlíčkovo nábřeží a Biskupská.


V neděli 23. 9. 2018 mezi 5.00 hod. a 19.00 hod. probíhala na Sokolské třídě mezi křižovatkami s ulicí Českobratrskou a ulicemi Muglinovskou úplná jednosměrná uzávěra vlivem sportovní akce s názvem RunFest 2018. Vlivem této akce byly parciální trolejbusy nasazené na linky č.
101
a
106
vedeny ve směru do Přívozu odklonem přes zastávky Husův sad, Důl Jindřich, Křižíkova a Muglinovská. V tomto úseku taktéž užily jízdy na baterie.


V sobotu 6. 10. 2018 mezi 7.00 hod. a 13.00 hod. probíhala v křižovatce Sokolské třídy s ulicí Českobratrskou úprava trolejového vedení. Vlivem této opravy projížděly parciální trolejbusy nasazené na linky č.
101
a
106
přes tuto křižovatku na beterie.


V sobotu 27. 10. 2018 probíhaly oslavy 100. výročí vzniku ČSR vlivem uzávěry Sokolské třídy mezi 14. a 17. hodinou a nutným odklonem jednotlivých trolejbusových linek byla linka č.
107
ten den obsazena parciálními trolejbusy, ostatní linky byly vedeny v inkriminovanou dobu v autobusech. Důvodem byl obousměrný odklon linky č.
107
ze zastávky Slezská Ostrava radnice přes zastávky Nám. J. Gagarina a Most pionýrů. Vlivem rekonstrukce estakády Bazaly však nebylo možné využít při jízdě ze zastávky Nám J. Gagarina na zastávku Most pionýrů běžné armatury trolejového vedení včetně sjízdné výhybky, a tak využívaly trolejbusy v tomto úseku provoz na baterie.


Od pondělí 29. 10. 2018 do neděle 4. 11. 2018 probíhala oprava komunikace na ulici Sokola Tůmy. V pracovní dny od 19.00 hod. do 4.30 hod. a v soboty a neděle celodenně byly linky č.
102
a
108
vedeny vybranými kurzy v parciálních trolejbusech. Ze zastávky Strmá byly obě linky odkloněny přes zastávku Korunní a Mariánské náměstí na zastávku Mariánské Hory, kde byly ukončeny.


Od čtvrtku 9. 5. 2019 probíhá souvislá rekonstrukce ulice Orlovské. Vlivem této opravy se od 9. 5. 2019 do 7. 7. 2019 obracely spoje trolejbusových linek
106
a
113
přímo v rámci obratiště Důl Heřmanice a využívaly tak bateriový pohon při protisměrné jízdě obratištěm. Na linku
113
tak byly také nasazeny parciální trolejbusy. K nasazování sběračů docházelo na zastávce Parcelní.

Nasazení od 30. 6. 2019

Podstatnými změnami v nasazení parciálních trolejbusů si ostravská doprava prošla od neděle 30. 6. 2019, kdy v platnost vstoupily letní jízdní řády. Vlivem mnoha rekonstrukčních prací došlo také k výrazným změnám v trolejbusové dopravě. Ta tak byla zachována pouze díky provozu parciálních trolejbusů. Vlivem nedostatečného množství parciálních trolejbusů však byly jimi u vybraných linek obsazeny pouze vybrané kurzy. S parciálními trolejbusy tak bylo možné se setkat na linkách č.
102
,
103
,
105
a
107
. Vlivem najíždějících spojů z vozovny či spojů do vozovny zajíždějících z linky č. 107 bylo možné se na vybraných spojích setkat s parciálními trolejbusy také na lince č.
101
. Parciální trolejbusy tak zcela přesídlily na jiné linky a nebyly vypravovány na jejich tradiční č. 101 (s výjimkou brzkých ranních a pozdně večerních spojů) či 106.

Důvodem změn v nasazení parciáních trolejbusů byly v létě 2019 zejména 2 stavební akce, a to souvislá rekonstrukce pěší zóny na ul. 28. října v prostoru zastávky Most M. Sýkory a celková rekonstrukce křižovatky ulic Sokolská třída a Českobratrská. V prvním případě tak bylo uzavřený úsek nutné objet ulicemi Havlíčkovo nábřeží a Biskupská, v druhém případě nebylo možné využívat standardní trolejové stopy vlivem nutného objíždění stavebních záborů.

Škoda 26Tr ev. č. 3735 opustila zastávku Kamenec a míří do centra města | 3. července 2019 | Jan Bernat Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3740 nasazený na lince č. 107 opouští zastávku Most M. Sýkory na ulici Biskupské | 4. července 2019 | Martin Večeřa Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3740 po natrolejení sběračů v zastávce Husův sad, patrný je také posun zastávku z důvodu nutnosti instalace natrolejovací stříšky | 5. července 2019 | Martin Večeřa Škoda 26Tr ev. č. 3732 v procesu natrolejování sběračů proudu v zastávce Kamenec | 5. července 2019 | Martin Večeřa

 • linka č.
  102
  je v bateriovém módu provozována v úseku Husův sad - Nová radnice (ve směru Hulváky)/Hornická poliklinika (ve směru Hlavní nádraží),
 • linka č.
  103
  je v bateriovém módu provozována v úseku Husův sad - Nová radnice (ve směru Náměstí Republiky)/Hornická poliklinika (ve směru Koblov),
 • linka č.
  105
  je v bateriovém módu provozována v úseku Husův sad - Nám J. Gagarina (ve směru Karolina U Lávky)/Kamenec (ve směru Koblov),
 • linka č.
  107
  je v bateriovém módu provozována v úseku Husův sad - Slezská Ostrava radnice.

Nové průhledné natrolejovací stříšky jiné konstrukce, než jsme zvyklí, tak byly instalovány na zastávkách Husův sad (ve směru na Náměstí Republiky), Hornická poliklinika (ve směru na Hlavní nádraží), Kamenec (ve směru do Koblova) a Slezská Ostrava radnice (ve směru na Hranečník).

Natrolejovací stříška v zastávce Husův sad ve směru na zastávku Konzervatoř | 5. července 2019 | Martin Večeřa Natrolejovací stříška v zastávce kamenec ve směru na zastávku Lávka | 5. července 2019 | Martin Večeřa

Každodenně tak bylo parciálně využíváno všech 10 parciálních trolejbusů. 4 vozy byly nasazeny na kurzy linky 102, 3 vozy na kurzy linky 105 a 3 vozy na kurzy linky 107.

Nasazení od 1. 9. 2019

K 1. 9. 2019 došlo k návratu k provozu parciálních trolejbusů dle předchozího stavu, zde prezentovaného k termínu 2. 9. 2018. Vlivem neukončení stavebních prací na pěší zóně u zastávky Most M. Sýkory však došlo k prodloužení této stavby až do 8. 9. 2019. Parciální trolejbusy byly nasazeny na lince č.
101
a vybraných kurzech linky č.
107
. Linka č.
106
nebyla po tuto dobu vedena přes zastávku Kamenec. K ukončení rekonstrukce estakády bazaly došlo k 1. 11. 2019.


V neděli 22. 9. 2019 probíhal na území města Ostrava!!! City Maraton 2019. Uzavřena byla Sokolská třída ve směru do přívozu od křižovatky s ulicí Českobratrskou po křižovatku s ulicí Muglinovskou. Trolejbusy linek č.
101
,
102
a
106
byly vedeny parciálními trolejbusy odklonem po ul. Nádražní, kde mimořádně obsloužily také zastávky Důl Jindřich, Křižíkova a Muglinovská.

Nasazení od 15. 12. 2019

K termínu celostátních změn v jízdních řádech, v neděli 15. 12. 2019, došlo k jedné důležité změně na poli parciálních trolejbusů, když byly spoje autobusové linky č. 29 vedené na zastávku Radvanice,Ludvíkova nahrazeny parciálními trolejbusy linky č. 101 také ve večerních hodinách a o víkendu.

101
- linka je od 15. 12. 2019 prodloužena do zastávky Radvanice,Ludvíkova ze zastávky Hranečník místo spojů autobusové linky č. 29 také ve večerních hodinách v pracovní dny a o víkendech.

V pracovní dny tak bylo od té doby parciálně využíváno 9 parciálních trolejbusů z celkového počtu 10 takových vozů. Ve víkendové dny bylo využíváno 7 vozů. Ostatní vozy bývaly zpravidla nasazovány na jiné kurzy.

Nasazení od 1. 3. 2020

Změny jízdních řádů k 1. 3. 2020 se nesly spíše v tramvajové rovině. I tak se však dotkly také trolejbusů, a to tentokrát jejich nočního provozu. Linka č. 113 je vedena shodně s polovinou spojů linky č. 106 přes zastávky Všehrdův sad, Bazaly a Kamenec a obslouží tak také významné sídliště. Ze zastávky Chrustova je pak odkloněna přes Heřmanice a Michálkovice na konečnou zastávku Michálkovice. V obratišti Michálkovice byla zřízena nad výstupní zastávkou využívanou autobusy nabíjecí trolejová stopa, která není napojena na trolejovou síť výhybkami. Zde byly zřízeny také naváděcí trolejové stříšky. Ve směru do centra města jsou trolejbusy vedeny na bateriový pohon až po zastávku Bazaly.

Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7207 stojí pod nabíjecí stopou určenou pro parciální trolejbusy nasazené na noční linku č. 113 | 29. února 2020 | Martin Večeřa

113
- linka je od 1. 3. 2020 vedena v trase: Koblov - ... - Nám. J. Gagarina - Kamenec - Bazaly - Všehrdův sad - Revírní bratrská pokladna - ... - Chrustova - Heřmanice,pošta - Záblatská - Poštulkova - Brigádnická - Košická - Briketářská - U Kříže - Eldorádo - Michálkovice.

V pracovní dny je tak od té doby parciálně využíváno 9 parciálních trolejbusů z celkového počtu 10 takových vozů. Ve víkendové dny je využíváno 7 vozů. Ostatní vozy bývaly zpravidla nasazovány na jiné kurzy. Novinkou je nasazení 2 parciálních trolejbusů také v noční době.

 | 20. června 2011 | Tomáš Hranický Škoda 26Tr ev. č. 3737 míří na lince 101 na konečnou zastávku Radvanice, Ludvíkova | 15. ledna 2021 | Petr Bystroň

V neděli 20. 9. 2020 probíhal na území města Ostrava!!! City Maraton 2020. Shodně jako v roce 2019 byla uzavřena Sokolská třída ve směru do Přívozu od křižovatky s ulicí Českobratrskou po křižovatku s ulicí Muglinovskou. Uzavřena byla také ulice 28. října od křižovatky se Sokolskou třídou po ulici Bohumínskou, tedy úsek jednosměrně přes most M. Sýkory. Trolejbusy linek č.
101
a
106
byly vedeny parciálními trolejbusy odklonem po ul. Nádražní, kde mimořádně obsloužily také zastávky Důl Jindřich, Křižíkova a Muglinovská. Linky č. 102 a 108 byly obsazeny autobusy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. ledna 2021

Toplist