Provozní nasazení parciálních trolejbusů

V neděli 4. března 2018 začaly být v provozu s cestujícími využívány výhody tzv. parciálních trolejbusů. Těch do Ostravy od konce prosince roku 2017 dorazilo v podobě trolejbusů Škoda 26Tr celkem 10 kusů.

Nasazení od 4. 3. 2018

Od začátku dodávek byly parciální trolejbusy nasazovány na standardní kurzy shodně s jinými trolejbusy. Svého plnohodnotného využití se dočkaly první březnovou neděli, kdy byly první vozy nasazeny na částečně přetrasovanou linku č. 106 vedenou od tohoto termínu polovinou spojů přes sídliště Kamenec jako reakce na podněty občanů. Od následujícího pondělí 5. 3. 2018 byly další vozy nasazeny taktéž na prodlouženou linku č. 101 vybranými spoji v pracovní dny prodlouženou na konečnou zastávku LDN ležící u léčebny dlouhodobě nemocných v ostravských Radvanicích.

101
- linka je od 4. 3. 2018 prodloužena v pracovní dny vybranými spoji ze zastávky Hranečník přes zastávky U Švasty a U Káňů na konečnou zastávku LDN, kde je ukončena.

106
- linka je od 4. 3. 2018 vedena celotýdenně polovinou spojů ze zastávky Nám. J. Gagarina přes zastávky Kamenec, Bazaly a Všehrdův sad na zastávku Revírní bratrská pokladna a dále na konečnou zastávku Důl Heřmanice.

V pracovní dny tak bylo od té doby parciálně využíváno 7 parciálních trolejbusů z celkového počtu 10 takových vozů. Ve víkendové dny byly využívány 3 vozy. Ostatní vozy bývaly zpravidla nasazovány na jiné kurzy.

Škoda 26Tr ev. č. 3737 najíždí do nástupní zastávky LDN v Radvanicích | 5. března 2018 | Martin Večeřa Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3739 odbočil z prostoru výstupní zastávky LDN do ulice U Stavisek, kde se nalézá obratiště | 14. března 2018 | Daniel Košťál Vůz Škoda 26Tr ev. č. 3733 opustil zastávku Všehrdův sad a míří táhlým obloukem ulicí Michálkovickou k zastávce Revírní bratrská pokladna | 14. března 2018 | Daniel Košťál Trolejbus Škoda 26Tr ev. č. 3732 projíždí ulicí Michálkovickou od zastávky Všehrdův sad ve směru k zastávce Bazaly | 14. března 2018 | Daniel Košťál

Od čtvrtku 22. 3. 2018 do neděle 25. 3. 2018 probíhala uzávěra příjezdové komunikace k léčebně dlouhodobě nemocných, která slouží jako příjezdová komunikace k obratišti u zastávky LDN. Z tohoto důvodu byly ve čtvrtek a v pátek (vzhledem k tomu, že jsou k LDN spoje linky č. 101 vedeny pouze v pracovní dny) vybrané spoje trolejbusové linky č. 101 vedeny odklonovou polookružní trasou:

101
- Hlavní nádraží - ... - Hranečník - U Švasty - Radvanice škola - LDN - U Káňů - U Švasty - Hranečník - ... - Hlavní nádraží odklonovou trasou po ulicích Těšínská, Fryštátská a Čapkova.

Škoda 26Tr ev. č. 3734 projíždí úsekem ulice Čapkovy mezi křižovatskou s ulicí Fryštátskou a zastávkou LDN při výluce | 23. března 2018 | Petr Bystroň Škoda 26Tr ev. č. 3733 projíždí výlukovou trasou po Čapkově ulici v Radvanicích | 23. března 2018 | Petr Bystroň

Od pátku 4. 5. 2018 do neděle 15. 7. 2018 probíhala z důvodu rekonstrukce kanalizace výluka trolejbusového provozu na linkách č. 102, 108, 109 a 112. V pracovní dny byly trolejbusové linky ukončeny na zastávce Sídliště Fifejdy, o víkendech a večer však pokračovaly po své trase na konečnou zastávku Hulváky. Na většinu kurzů linek č.
102
a
108
však byly nasazeny právě parciální trolejbusy.


Od shodného data, tedy od pátku 4. 5. 2018 započala 2. etapa rekonstrukce estakády Bazaly, od tohoto termínu jsou přes zastávku Kamenec vedeny všechny spoje linky č.
106
a jsou tak všechny obsazovány parciálními trolejbusy.


V sobotu 1. 9. 2018 byl v souvislosti s konáním akce s názvem Den ostravských dopraváků nasazen vůz Škoda 26Tr ev. č. ev. č. 3739 na mimořádnou linku v trase:

dpo
- Dilny DP Ostrava - vrátnice - Josefa Skupy - Duha - Jana Šoupala - Heyrovského - Bedřicha Nikodéma - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Dílny DP Ostrava - vrátnice

V souvislosti s konáním dne otevřených dveří se trolejbusy podívaly i mimo své standardní působiště. Vůz ev. č. 3739 právě opustil zastávku Duha v městském obvodu Poruba | 1. září 2018 | Martin Večeřa

Nasazení od 2. 9. 2018

Od termínu změn v jízdních řádech, tedy od 2. 9. 2018 dochází ke změnám v provozu parciálních trolejbusů na lince č. 101. Linka je nově v pracovní dny prodloužena do trasy:

101
- Hlavní nádraží - ... - Hranečník - ... - LDN - Petřvald rozc. - Kaple - Kamčatka - Míroděv - Ludvíkova, a to náhradou za zrušené spoje autobusové linky č. 29.

V pracovní dny je tak v současné době parciálně využíváno všech 10 parciálních trolejbusů. Ve víkendové dny je využíváno 6 vozů. Ostatní vozy bývají zpravidla nasazovány na jiné kurzy.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. září 2018

Toplist