Občasné zastávky

Dopravní podnik Ostrava a.s. až do 29. srpna 2015 neprovozoval ve své novodobé éře žádné zastávky na znamení. V jeho síti byly pouze zastávky občasné, ale tento stav se v historii několikrát měnil.

Historie

Pokud se podíváme na seznam zastávek na znamení cca od poloviny 70. let 20. století, tak zjistíme, že těchto zastávek nikdy nebylo více než 15. Po určitá období mezi zastávky na znamení patřily např. zastávky Balkán, Bazaly, Čistírny, Horní (Most Mládeže BUS), Koblovská (neexistuje), Oderská (neexistuje), Oderský důl (neexistuje), Školní statek, Šporovnice (neexistuje), Štěrkopísek, U Dvora, U Korýtka, Uhelné sklady, Všehrdův sad, Výškovická, Závod Štěrkovna (Vrbina) a Zvěřinská. Prakticky všechny zastávky na znamení vymizely v druhé polovině 80. let.

Zastávek občasných bývalo o poznání méně. Zastávka Domov soustř. péče, která se nalézala na dnešní ul. 17. listopadu mezi křižovatkami s ulicemi Opavská a Slavíkova, byla v provozu každodenně mezi 6. hodinou ve směru na VIII. obvod Poruby, resp. 8. hodinou ve směru k nemocnici a 20. hodinou až do 2. poloviny 80. let 20. stol., kdy byla zrušena. V pracovní dny byla zastávkou občasnou autobusová zastávka Hlubina a to mezi 7. a 13. hodinou do počátku 80. let. Zastávka Ústřední hřbitov byla v provozu každodenně mezi 7. a 20. hodinou, zastávka Výdušná jáma pak ve špičky a to od jejího vzniku v polovině 70. let do počátku 80. let 20. století, kdy se stala zastávkou stálou.

Poněkud zvláštní charakter měla zastávka Poruba vozovna. Ta pro linku č. 46 fungovala celodenně celotýdně, kdežto pro linku č. 49 pouze od 23. hodiny večerní do 4. hodiny ranní. Druhá zastávka s poněkud zvláštním charakterem byla zastávka Vojenský útvar, která se nacházela v Bělském lese na ul. Plzeňské mezi dnešními zastávkami Bělský les a Hotel Bělský les. Ta byla v provozu pravidelně ve směru do Proskovic od 6.00 do 6.30 a ve směru do Vítkovic od 15.00 do 15.30, přičemž fungovala až do počátku 90. let jako poslední občasná zastávka v síti MHD Ostrava.

Současnost

Druhá etapa zavádění občasných zastávek v síti DPO začala v roce 2001, kdy byla od 30. 6. 2001 zprovozněna zastávka Hřbitov Březiny, která svým určením přímo vybízela k tomu, aby na ní byl provoz omezen. Zastávka tak plnila svou funkci od 8.00 do 21.00. Další občasnou zastávkou se 14. 12. 2003 stala zastávka SPORT Aréna, která sloužila každodenně lince č. 7 od 7.01 do 19.00, v ostatních obdobích dne pak sloužila pouze při vyhlášení a to i lince č. 2. Změny se tato zastávka dočkala ke konci platnosti letních jízdních řádů 2004. Od 29. 8. 2004 začala zastávku nově obsluhovat pouze linka č. 2 a to pravidelně v pracovní dny v časech 6.30 - 8.00 a 13.30 - 16.00, v ostatních obdobích pak sloužila cestující veřejnosti opět při vyhlášení a to i lince č. 7. Zastávka statut zastávky občasné následně ztratila k 6. 3. 2005.

Dne 2. 9. 2007 byla mezi zastávky občasné zařazena i zastávka Důl Hlubina. Na zastávce Hřbitov Březiny byl následně k 31. 8. 2008 prodloužen provoz o jednu hodinu na 7.00 - 21.00 a dne 30. 8. 2009 spadla mezi občasné zastávky i zastávka Riegrova v Hrušově s provozem od 4.30 do 23.00. Při počátku platnosti letních jízdních řádů v roce 2010 byl dne 4. 7. 2010 zaveden občasný provoz na dalších 10 zastávkách, k nimž na konci roku přibyla i zastávka Ústřední hřbitov, u které však byla provozní doba ještě několikrát upravována. Podstatným datem v oblasti občasných zastávek se stala neděle 9. 12. 2012, kdy byla zavedena již třetí kategorie občasných zastávek označená písmenem "W", do které nově náleží zastávky Shopping park a U Korýtka provozní každodenně mezi 6. hodinou ranní a 23. hodinou večerní.

Od 1. května 2013 došlo ke vzniku dalších dvou občasných zastávek, které však vznikly nikoliv z důvodu nedostatku cestujících v nočním období, ale z důvodu kvalitnějších přestupů při protisměrných garantovaných přípojích v době od 23.00 do 4.00 hod. Jedná se o zastávky Most M. Sýkory ve směru na Náměstí Republiky. Zastávka na ul. 28. října je tak nově využívána pouze v období 4.31 - 22.59, zastávka na Sokolské třídě pak od 23.00 do 4.00.

Prozatím poslední občasnou zastávkou je zastávka U Hradu, která byla zprovozněna dne 16. 5. 2015, a to ihned jako zastávka občasná. Zastávka slouží cestujícím každodenně od 9.30 do 18.30 hod. Vznikla tak další kategorie občasných zastávek označená symbolem "#".

Od 30. srpna 2015 vstoupily do systému nově zastávky na znamení, s čímž došlo ke zrušení statusu občasné zastávky pro zastávky Štěrkopísek a U Korýtka. Vzhledem ke stále se zvyšujícími počtu akcí v prostoru Dolní oblasti Vítkovice byla od 3. 7. 2016 přeřazena zastávka Důl Hlubina mezi zastávky stálé. Zastávky na znamení se ujaly, a tak došlo nejdříve od 28. srpna 2016 k jejich prvnímu značnému rozšíření. Tím došlo taktéž ke zrušení statusu „občasná“ u dalších ze zastávek. Ze seznamu občasných zastávek tak zmizely zastávky Hošťálkovice vysílač, Hřbitov Březiny, Shopping park, Staviva, Svinov vysílač a Technoplyn. V tuto chvíli je nutné připomenout, že zastávka Hřbitov Březiny byla právě tou první, které byl status „občasná“ přidělen. Od 2. 7. 2017 pak byla z „občasné“ zastávka Ústřední hřbitov taktéž přesunuta pod „na znamení“. Podobný osud pak potkal k 10. 12. 2017 také další dvě zastávky, zastávky Areál OZO a Hrušovské mosty. K prosincovým změnám v jízdních řídech 2017 tak existovalo již jen několik posledních zastávek se statusem zastávek občasných, a to 2 zastávky tramvajové (Střelnice, U Hradu) a 2 autobusové, resp. trolejbusové (Most M. Sýkory na ul. 28. října/na Sokolské třídě). V případě zastávky Most M. Sýkory se však prakticky jednalo jen o časové omezení fungování jednotlivých stanovišť. K prosincovým změnám v jízdních řádech 2019 však došlo k rozlišení obsluhy stanovišť zastávky Most M. Sýkory nikoliv dle času, ale dle projíždějících linek, čímž ze seznamu občasných zastávek zmizela také tato zastávka. Lze tak tedy říci, že od prosince roku 2019 existují občasné zastávky pouze v tramvajové doporavě.

zastávkaodpoznámka
9.30 - 18.30 (#)
U Hradu (tramvajová)16. 5. 2015
4.30 - 23.00 (O)
Areál OZO4. 7. 2010
10. 12. 2017zrušeno, nově na znamení
Důl Hlubina2. 9. 2007
3. 7. 2016zrušeno
Hošťálkovice vysílač4. 7. 2010
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
Hrušovské mosty4. 7. 2010
10. 12. 2017zrušeno, nově na znamení
Pohraniční4. 7. 2010
15. 12. 2013zrušeno
Riegrova30. 8. 2009
14. 12. 2014zrušeno
Střelnice4. 7. 2010
Staviva4. 7. 2010
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
Svinov vysílač4. 7. 2010
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
Štěrkopísek4. 7. 2010
30. 8. 2015zrušeno, nově na znamení
Technoplyn4. 7. 2010
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
Ústřední hřbitov12. 12. 2010(4.30 - 23.00)
1. 7. 2012(7.00 - 21.00)
2. 9. 2012(4.30 - 23.00)
2. 7. 2017zrušeno, nově na znamení
Železárenská4. 7. 2010
15. 12. 2013zrušeno
6.00 - 23.00 (W)
Shopping park9. 12. 2012
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
U Korýtka9. 12. 2012
30. 8. 2015zrušeno, nově na znamení
7.00 - 21.00 (X)
Hřbitov Březiny30. 6. 2001(8.00 - 21.00)
31. 8. 2008(7.00 - 21.00)
28. 8. 2016zrušeno, nově na znamení
23.00 - 4.30 (Y), později ($)
Most M. Sýkory (Sokolská třída - směr Nám. Republiky)1. 5. 2013
15. 12. 2019zrušeno
4.31 - 22.59 (Z), později (%)
Most M. Sýkory (28. října)1. 5. 2013
15. 12. 2019zrušeno

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

29. srpna 2020

Toplist