Dopravní obslužnost areálu ArcelorMittal

 | | Od počátku platnosti jízdního řádu 2010/2011, tedy od 12. prosince 2010, dojde k zásadním změnám v dopravě do a po areálu společnosti ArcelorMittal. Současný průjezd pravidelných spojů linek areálem společnosti bude zrušen, přičemž veškeré autobusové linky sloužící pro návoz, resp. svoz zaměstnanců a také linky areálem tranzitující budou nově ukončeny na nově zřízených, resp. upravených terminálech jižní brána, hlavní brána, Zářičí a Kartonážka, případně odkloněny po ostatních komunikacích. Po areálu společnosti bude nově vedena pouze vnitropodniková doprava sloužící výhradně zaměstnancům viz. níže. O změnách informuje odborový zpravodaj Porkovák, ročník IV, číslo 09.

Nová organizace linek v okolí areálu ArcelorMittal bude dle KODISu následující:

14 - Nová huť jižní brána - ... - Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Elektra - ... - Plynárny / Křižíkova - ... - Hlučínská.

29 - Bazaly - ... - Šenov náměstí - ... - Bartovice Pod Tratí - Nová huť Zářičí - Vratimovská - Nová huť učiliště - ... - Nová huť jižní brána.
            Ze zastávky Nová huť Zářičí jede dál po ul. Šenovské, Rudné a zastávku Vratimovská má před křižovatkou Rudná x Vratimovská.

31 - vyňaty přímé spoje, přidány spoje z původní linky 60.

32 - zrušena.

38 - Náměstí Republiky - ... - Bartovice Pod Tratí.

41 - Výškovice - ... - Šídlovec - ... - Hrabová statek / Vratimov náměstí - ... - Kartonážka.

45 - Slavíkova - ... - Nová huť hlavní brána - Fryštátská - Bajger - ... - Ještěrka.

57 - Pískové doly - ... - Nová huť hlavní brána.

60 - Výškovice - 29.dubna - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Nová huť učiliště - Nová huť hl.brána - Nová huť garáže - Nová huť jižní brána.

62 - >Dvouletky> - <Sámova< - ... - Nová huť jižní brána (přidány spoje z linky 63).

63 - zrušena.

65 - Slavíkova - >Poruba vozovna> - Věžičky - Oblouk - Bytostav - Polanecká - Nová huť učiliště - Nová huť hlavní brána.

80 - zrušena.

860322 - zařazena do ODISu.

Zastávka Nová huť Zářičí - přemístěna z areálu ArcelorMittal na nově vybudovaný terminál na ul. Šenovské.

Zastávka Nová huť koksovna před vrátnicí ArcelorMittal - zrušena.

V neděli 12. prosince 2010 zanikl ve světě unikátní systém dopravy zaměstnanců přímo na pracoviště. Je faktem, že přímé spoje do areálu mohly zaměstnavateli přinášet určité komplikace, avšak nový systém přinesl více komplikací zejména zaměstnancům. Legislativou navíc nebyl řešen případ výstupu cestujících nepracujících v AcelorMittalu uvnitř areálu, což mohlo také v určitých případech přinášet komplikace.

V pátek 10. prosince, tedy v poslední pracovní den starého jízdního řádu jsme se po domluvě s pracovníky spol. ArcelorMittal vypravili původní podobu provozu zdokumentovat.

10. prosince 2010 - Slévárna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Stredojemná válcovna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Stredojemná válcovna. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Stredojemná válcovna. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Sociální budova. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - zářící. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - zářící. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - zářící. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Zářičí - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - zářící - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Vysoké pece. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Vysoké pece - Jídelna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece - Jídelna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Vysoké pece - Jídelna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Jídelna. | | Tomáš Hranický

Vnitropodniková doprava

Organizaci vnitropodnikové dopravy společnosti ArcelorMittal, tedy tvorbu a vyvěšování jízdních řádů, doporučení pro jednotný vzhled zastávkových označníků a linkové orientace na vozidlech zajišťuje Koordinátor ODIS s.r.o.. Výběrové řízení na samotného dopravce vyhlášené na konci léta 2010 vyhrála s nejnižší cenou za km společnost ČSAD Havířov a.s.. Otázkou tedy mimochodem je, jaké se doprava za tuto cenu dočká kvality. KODIS mimo jiné s ohledem na jízdní doby doporučil pro rychlé odbavování cestujících nasazení třídveřových autobusů, což může být u vybraného dopravce do jisté míry problém stejně jako např. hlášení zastávek.

10. prosince 2010 - Slévárna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Slévárna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Slévárna. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Slévárna. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Slévárna. | | Tomáš Hranický 10. prosince 2010 - Hlavní brána. | | Martin Večeřa 10. prosince 2010 - Hlavní brána. | | Martin Večeřa

Doprava, vedená kompletně uvnitř areálu, bude rozdělena do dvou tras resp. tří linek. Linka A bude jakousi základní linkou provozovanou v pracovní dny po celý den se spoji v různých částech trasy s různou hustotou provozu tak, aby nahradila veškerý stávající provoz. O sobotách, nedělích a svátcích bude provoz omezen pouze na špičky. Doplňující okružní linka B1 se svou protisměrnou variantou B2 bude sloužit mimo jiné pro rozvoz zaměstnanců příjezdvších na Kartonážku linkou 41. V nepracovní dny budou mít tyto linky pouze 3 páry spojů právě navazující na linku 41 u vratimovské brány, v pracovní dny bude provozována ve špičky.

A - Licí pás - Soustružna válců - Kovárna - Středojemná válcovna - Investiční sklad - Slévárna - Jižní brána - Válcovna - Hlavní brána - Jídelna - Vysoké pece - Depo - Zářičí - Koksovna sociální budova - Koksovna šatna - Koksovna

B1 - Jižní brána - Válcovna - Hlavní brána - Jídelna - Vysoké pece - Údržba VP (na znamení) - Šrotoviště - JRH kantýna - Minihuť - Vratimovská brána - Středojemná válcovna sociální budova - Středojemná válcovna - Investiční sklad - Slévárna - Jižní brána -

B2 - protisměrně k lince B1.


Zde je rovněž kompletní informační dokument o reorganizaci dopravy v areálu ArcelorMittal určený zaměstnancům.

Před plánovanými změnami též dochází po areálu i mimo něj k budování nových zastávek hromadné dopravy. Mimo to dochází také k rekonstrukci terminálu Jižní brána, kde však pracovní činnosti probíhají za plného provozu obratiště a tak dochází k určitým komplikacím.

25. listopadu 2010 - Karosa B 952 ev. č. 6517 projíždí staveništěm terminálu Jižní brána. | | Martin Večeřa 25. listopadu 2010 - Karosa B 952E ev. č. 6530 se prodírá uzkým místem mezi pracovními stroji, terminál Jižní brána. | | Martin Večeřa


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. prosince 2010

Toplist