Návrh dopravní obslužnosti Bílovecka a obcí situovaných v okolí tramvajové tratě vedoucí údolím Porubky

V současnosti je dopravní obsluha obcí sledované oblasti zabezpečena mnoha autobusovými linkami, jejichž spoje odjíždějí prakticky v nezapamatovatelných časech, přičemž se v mnoha částech dne sjíždí několik spojů různých linek a vznikají tak zbytečné souběhy. Při zapojení této oblasti do integrovaného dopravního systému ODIS byly linky prakticky jen zkráceny do dnešní podoby, přičemž časy odjezdů nebyly prakticky změněny.

V souvislosti s rekonstrukcí svinovských mostů dojde ve dvou fázích stavby postupně k uzavření jižního, resp. severního pásu ul. Opavské, což bude mít za následek dosti zásadní ovlivňování jízdy automobilů a autobusů jak VHD, tak MHD. Mimo jiné z tohoto důvodu předložil koordinátor IDS ODIS, společnost Koordinátor ODIS s.r.o., návrh úpravy linkového vedení autobusů směřujících do oblasti Bílovecka a oblasti obcí v údolí Porubky.

Oblast údolí Porubky

Tramvajová linka č. 5 bude v celé své trase nahrazena prodlouženou linkou č. 8 (a linkou č. 17 ve víkendové dny), čímž cestující získají přímé spojení s centrem města. Prodloužená linka č. 8 se tak stane dopravní páteří celé oblasti s návaznostmi ve třech bodech. Ve Vřesině bude možný přestup na linku č. 679 do Klimkovic. V Dolní Lhotě na linku č. 288 do Čavisova a Velké Polomi a v Zátiší do Kyjovic (l. č. 289), Budišovic (l. č. 286), Pusté Polomi (l. č. 286), Hlubočce (l. č. 286) a Horní Lhoty (l. č. 287). Pro zjednodušení cestování bude část tarifní zóny č. 11 začleněna do tarifní oblasti Ostrava XXL, což znamená, že v této zóně budou nově v autobusech platit 15 a 60minutové přestupní jízdenky.

Souhrn zásadních změn:

5 - zrušena, nahrazena spoji prodloužených linek č. 8, resp. 17.

8 - prodloužena celodenně do zastávky Zátiší. (30/30/60/60)

17 - prodloužena o víkendech do zastávky Zátiší. (-/-/-/60)

271 - linka vznikne sloučením linek č. 271 a 272.

272 - zrušena a nahrazena spoji linky č. 271.

285 - nová linka v trase Svinov, mosty – Hrabyně.

286 - linka odkloněna do zastávky Budišovice, Zátiší s návazností na linku č. 8. (30-60/120/240/240)

287 - linka je ve špičku zkrácena do trasy Budišovice, Zátiší – Svinov, mosty, mimo ni do trasy Budišovice, Zátiší – Velkou Polom, kde je vytvořena návaznost na linku č. 285. V Zátiší je vytvořena návaznost na linku č. 8. (60/120/240/240)

288 - linka je zkrácena do trasy Čavisov – Dolní Lhota – Velká Polom s návaznostmi v Dolní Lhotě a Velké Polomi. (60/120/240/240)

289 - nová autobusová linka v trase Budišovice, Zátiší – Kyjovice s návazností na linku č. 8. (60/120/240/240)

Oblast Bílovecka

Podobně jako u oblasti obcí v údolí Porubky dojde ke zpřehlednění linkového vedení autobusových linek oblasti. Linky č. 671 a 672 budou mít jízdní řád s proloženými odjezdy spojů, přičemž spoje linky č. 671 na a ze směn budou vedeny až do Vítkovic příp. Kunčic po Rudné ul. jako linka č. 675 s přípoji na linku č. 672 v Klimkovicích. Linka č. 674 plně nahradí svým přetrasováním a koordinací s linkami č. 671 a 672 linku č. 53. Dojde ke sloučení linek č. 673 a 676 (nová l. č. 673), linek č. 630 a 677 (nová l. č. 677) a podobně také linek č. 231 a 678 (nová l. č. 678). Linka č. 679 bude zkrácena po Vřesinu, kde bude navazovat na prodloužené spoje tramvajové linky č. 8. Linka č. 64 bude odkloněna přes Polanku. Pro zlepšení cestování a umožnění přestupování bude část tarifní zóny č. 77 začleněna do tarifní oblasti Ostrava XXL a budou zde tedy platit 15 a 60minutové přestupní jízdenky.

Souhrn zásadních změn:

53 - zrušena, nahrazena spoji linek č. 671, 672 a 674.

64 - odkloněna ze zastávky Tomáškova přes Polanku, střed do zastávky Klímkovice, kulturní dům a dále po své trase.

76 - zrušena, nahrazena spoji linky č. 64.

231 - zrušena, nahrazena spoji linky č. 678.

630 - zrušena a nahrazena linkou č. 677.

671 - linka je zkrácena po Svinov, mosty.

672 - linka je zkrácena po Svinov, mosty.

673 - linka je zkrácena po Svinov, mosty.

674 - linka je zkrácena po Svinov, mosty a přetrasována přes Janovou.

675 - do linky jsou převedeny spoje linky č. 671 na směny do Vítkovic a Kunčic.

676 - zrušena, nahrazena spoji linky č. 673.

677 - linka je zkrácena po Svinov, mosty.

678 - linka je zkrácena po Svinov, mosty.

679 - linka je zkrácena po Vřesinu, kde je přípoj na linku č. 8.

Zastávka Vřesina, hřbitov - zrušena.

Souhrn

Všeobecně je návrh dosti pokrokový a přináší cestujícím podstatné celodenní zvýšení nabídky spojů. Problémem se však jeví jednak výrazné prodloužení cestovní doby z některých obcí, jež by přišly o přímé autobusové spojení s Ostravou nahrazené přestupem na tramvaj, a jednak navržený jízdní řád linky č. 8, který počítá s celodenním (mimo večera) intervalem do Zátiší v hodnotě 30 minut, což by znamenalo podstatné snížení nabídky spojů v době odpolední dopravní špičky. Všeobecně by pak přišla o velký počet potřebných spojů zeména obec Vřesina, do které by byla vedena nově ve směru od Ostravy pouze tramvajová doprava, navíc v poněkud poddimenzované podobě zejména tedy v odpolední špičku, kdy je pohyb cestujících dosti rozvolněný.

Informace jsou čerpány z dokumentů zveřejněných jednotlivými obcemi.

Studénka - dokument pro oblast Bíloveckonávrh jízdních řádů (Dokumenty již nejsou na původní adrese k dispozici.);

Pustá Polomdokument pro oblast údolí Porubkynávrh jízdních řádů.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. října 2011

Toplist