Provozní nasazení trojic tramvajových vozů

Když pomineme trojice vozů staré stavby, které byly pro ostravský provoz poměrně typickým úkazem, trojice vozů typu T typickými nikdy nebyly, ačkoliv zejména v německém prostředí byly podobně dlouhé soupravy vozů typu T užívány zcela pravidelně a na výjimku byly provozovány taktéž ve slovenských Košicích pro přepravu zaměstnanců do Východoslovenských železáren mezi červencem roku 1979 a červnem roku 2001. I v Ostravě se z podobných důvodů s nasazením trojic vozů typu T původně počítalo. Trojice měly být nasazeny na nejvytíženější spoje linky č. 9 vedoucí do areálu tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda. V květnu roku 1962 tak probíhaly zkušební jízdy trojice vozů T2 ev. č. 659+631+639. Jejich výsledkem však bylo rozhodnutí trojice vozů T2 do pravidelného provozu nezavádět, důvodem byly obavy z provozu tak dlouhé soupravy a také z případných technických rizik takového provozu. Nutné je také zmínit, že průměrný interval na linkách R v Košicích dosahoval v době nejsilnějšího provozu až 20 sekund, kdežto v Ostravě byl i v období nejsilnějšího návozu zabezpečován provoz tramvajových linek č. 3 a 9 v intervalu 4 minuty.

Doby, kdy bylo nutné během chvíle přepravit opravdu velké množství cestujících, začaly pomíjet v průběhu 90. let 20. století, kdy se velká část obyvatelstva začala přiklánět k individuální automobilové dopravě. Postupně tak v československém prostředí pominuly potřeby nasazování delších souprav než ekvivalentu délky 2 x T. Od 1. 7. 1972, kdy vstoupila v účinnost Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 32/1972 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, však provoz soupravy 3 x T ani bez příslušné výjimky nebyl možný. Od tohoto data tak byla délka soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel stanovena maximálně na 40 m.

Od roku 2005 uvažoval tentokrát brněnský dopravní podnik o posílení exponovaných tramvajových linek. Od dubna roku 2006 tak byla tzv. „na výjimku“ v provozu souprava vozů T3R.EV+VV60LF+T3R.EV. Výsledkem snažení brněnského dopravního podniku pak bylo, že došlo ke změně Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy byla s účinností od 15. 9. 2009 maximální délka soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel zvýšena z 40 na 65 m. Soupravy vozů T3R.EV+VV60LF+T3R.EV, které dosahovaly cca 42 m délky byly následně doplněny soupravami dvou vozů VarioLF2 o délce cca 48 m, které však byly následně nahrazeny soupravami VarioLF2+VarioLF o délce cca 40 m.


V sobotu 27. srpna 2011 se i ostravský dopravní podnik rozhodnul uskutečnit zkušební jízdu trojice vozů typu T. Mezi 10. a 14. hodinou se tak na ostravských tramvajových kolejích vyskytovala souprava složená ze tří vozů T3R.P. ev. č. 977, 973 a 1004. Jízda trojčete byla spolupořádána kroužkem přátel městské hromadné dopravy v Ostravě. Důvodem tehdejší jízdy však nebyla příprava na pravidelný provoz takto dlouhých souprav. Tehdy se neplánovalo ani mimořádné nasazení.Souprava vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 odbočuje z ulice Sokolovské do ulice Opavské v rámci zkušební jízdy | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Trojice vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 projíždí před Domem kultury města Ostravy | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Trojče vozů T3R.P. projíždí vnitřním obloukem smyčky Hlučínská | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava o délce téměř 46 metrů stojí v nástupní zastávce Hlučínská | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava vozů 977, 973 a 1004 přijíždí do zastávky Hranečník | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Ve výstupní zastávce Nová huť jižní brána stojí souprava vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa V blízkosti městského stadionu projíždí souprava vozů T3R.P. ev. č. 977, 973 a 1004 na své zkušební jízdě | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa

Důvod pro nasazení takto dlouhých souprav se však nakonec našel i v Ostravě. Od roku 2002 se každoročně v Ostravě koná festival Colours of Ostrava. Ze začátku nenápadný festival se první rok konal v prostoru centra Ostravy na Stodolní ulici a v areálu Černé louky, následně byl přemístěn do prostoru Slezskoostravského hradu a nakonec do areálu tzv. Dolních Vítkovic. Každoroční zvyšování návštěvnosti se dotýkalo také veřejné dopravy, resp. možností jejího posilování. Ročník 2018 tak nabídne posílení dosud nevídaných rozměrů, čemuž pomůže také nasazení trojic vozů T3, resp. VarioLF.

Provoz trojice vozů T3 byl již ověřen, avšak nebylo tomu tak u vozů VarioLF. V pátek 29. 6. 2018 se tak v nočních hodinách do ulic podívala souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1355+1325+1321. Ve vztahu k provozu takto dlouhých souprav muselo dojít k úpravám informačního a odbavovacího systému, resp. ke změnám v procesu komunikace s palubním systémem vozidla. tyto systémy byly totiž standardně přichystány pouze na provoz ve dvoučlenném řízení.

Souprava vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 ve smyčce Vřesinská | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý Souprava trojice vozů VarioLF ve smyčce Výškovice | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý Trojice vozů VarioLFR.E odstavená v prostoru odstavných kolejí smyčky Vřesinská | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý
Reálný provoz trojic vozů
Colours of Ostrava 2018

Na základě proběhnutých zkušebních jízd bylo rozhodnuto provoz trojic vozů T3R.P., resp. VarioLF uskutečnit. První výzmanou akcí, při které trojice vozů T3R.P., resp. varioLF vypomohly zvýšeným nárokům na odvoz návštěvníků kulturních akcí byl festival Colours of Ostrava 2018 pořádaný od středy 18. 7. 2018 do soboty 21. 7. 2018.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

  • Dolní Vítkovice Hlubina - Poruba vozovna, spoje nezastavovaly na zastávce Hulváky;
  • Dolní Vítkovice Hlubina - Hlavní nádraží, spoje nezastavovaly na zastávce Nám. S. Čecha;
  • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavovaly na zastávce Moravská;
  • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;

Většina spojů vedených na zastávky Poruba vozovna a Výškovice bylo propojených do jedné linky s režijními přejezdy z konečných zastávek zpět na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina. Spoje této linky byly zabezpečovány vozovnou Poruba, pro její provoz bylo potřeba 7 třívozových souprav.

Výprava trojic vozů z vozovny Poruba byla v jednotlivých dnech shodná, porubská vozovna vypravila jednu soupravu vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 a šest souprav vozů T3R.P. ev. č. 949+937+919, 995+991+1015, 983+967+1024, 1020+1000+976, 1025+1021+1008, 1027+947+1011.

Většina spojů vedených na zastávky Hlavní nádraží a Dubina bylo propojených do jedné linky s režijními přejezdy z konečných zastávek zpět na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina. Spoje této linky byly zabezpečovány vozovnou Moravská Ostrava, pro její provoz bylo potřeba 5 třívozových souprav.

Oproti porubské vozovně byla výprava trojic vozů z vozovny Moravská Ostrava různorodější, přičemž výprava v jednotlivých dnech se lišila, vozovna vypravila minimálně čtyři soupravy vozů VarioLF ev. č. 1340+1332+1328, 1343+1331+1329, 1347+1327+1339, 1350+1330+1344 a tři soupravy vozů T3G ev. č. 1017+1029+1014, 1044+1040+984, 1047+1033+1037.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1020+1000+976 po příjezdu z posledního posilového spoje | 20. července 2018 | Daniel Fiala V zastávce Krajský úřad zastavila trojice vozů T3R.P. ev. č. 949+937+919 nasazená na posilový spoj při festivalu Colours of Ostrava | 20. července 2018 | Petr Bystroň V zastávce Stará ocelárna odbavuje cestující souprava vozů T3R.P. ev. č. 983+967+1024 | 20. července 2018 | Petr Bystroň Zastávka Elektra a odbavující souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1340+1332+1328 | 20. července 2018 | Petr Bystroň Vůz Ekova Electron ev. č. 5005 při testování dobíjecí stanice ve společnosti vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7180 | 4. září 2018 | Tomáš Hranický Obslužné pracoviště | 14. ledna 2021 | Marek Beneš Souprava vozů T3G ev. č. 1047+1033+1037 odbavuje cestující v zastávce Don Bosco | 22. července 2018 | Petr Bystroň ulicí Nádražní projíždí trojice vozů T3G ev. č. 1017+1029+1014, souprava míří na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, odkud bude pokračovat jako posilový spoj na Dubinu | 22. července 2018 | Petr Bystroň při návratu z posilového provozu byla souprava vozů T3R.P. ev. č. 995+991+1015 vyfotografována v ulici Palkovského | 22. července 2018 | Petr Bystroň Trojice vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 nasazená na posilové spoje při festivalu Colours of Ostrava 2018 zastavila v zastávce Výškovice | 22. července 2018 | Jan Bernat Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1027+947+1011 dorazila do své výstupní zastávky ve Výškovicích | 22. července 2018 | Jan Bernat

V průběhu konání festivalu bylo celkem nasazeno 12 třívozových souprav, pro jejichž vytvoření bylo třeba 36 sólo vozů, z nichž 21 bylo každodenně nasazeno z vozovny Poruba a 15 z vozovny Moravská Ostrava.


Mimo výše uvedený počet souprav posílenému provozu vypomáhaly taktéž jiné pravidelné kurzy. Posilové spoje na Hranečník byly zabezpečeny dvěma vozy VarioLF3/2 vozovny Moravská Ostrava.


Na základě reálného provozu pak bude zajímavé sledovat přístup Dopravního podniku Ostrava a.s. k posilování jiných podobně důležitých akcí.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. července 2018

Toplist