Provozní nasazení trojic tramvajových vozů

Když pomineme trojice vozů staré stavby, které byly pro ostravský provoz poměrně typickým úkazem, trojice vozů typu T typickými nikdy nebyly, ačkoliv zejména v německém prostředí byly podobně dlouhé soupravy vozů typu T užívány zcela pravidelně a na výjimku byly provozovány taktéž ve slovenských Košicích pro přepravu zaměstnanců do Východoslovenských železáren mezi červencem roku 1979 a červnem roku 2001. I v Ostravě se z podobných důvodů s nasazením trojic vozů typu T původně počítalo. Trojice měly být nasazeny na nejvytíženější spoje linky č. 9 vedoucí do areálu tehdejší Nové huti Klementa Gottwalda. V květnu roku 1962 tak probíhaly zkušební jízdy trojice vozů T2 ev. č. 659+631+639. Jejich výsledkem však bylo rozhodnutí trojice vozů T2 do pravidelného provozu nezavádět, důvodem byly obavy z provozu tak dlouhé soupravy a také z případných technických rizik takového provozu. Nutné je také zmínit, že průměrný interval na linkách R v Košicích dosahoval v době nejsilnějšího provozu až 20 sekund, kdežto v Ostravě byl i v období nejsilnějšího návozu zabezpečován provoz tramvajových linek č. 3 a 9 v intervalu 4 minuty.

Doby, kdy bylo nutné během chvíle přepravit opravdu velké množství cestujících, začaly pomíjet v průběhu 90. let 20. století, kdy se velká část obyvatelstva začala přiklánět k individuální automobilové dopravě. Postupně tak v československém prostředí pominuly potřeby nasazování delších souprav než ekvivalentu délky 2 x T. Od 1. 7. 1972, kdy vstoupila v účinnost Vyhláška federálního ministerstva dopravy č. 32/1972 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, však provoz soupravy 3 x T ani bez příslušné výjimky nebyl možný. Od tohoto data tak byla délka soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel stanovena maximálně na 40 m.

Od roku 2005 uvažoval tentokrát brněnský dopravní podnik o posílení exponovaných tramvajových linek. Od dubna roku 2006 tak byla tzv. „na výjimku“ v provozu souprava vozů T3R.EV+VV60LF+T3R.EV. Výsledkem snažení brněnského dopravního podniku pak bylo, že došlo ke změně Vyhlášky Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, kdy byla s účinností od 15. 9. 2009 maximální délka soupravy tramvají a kloubové tramvaje včetně spřáhel zvýšena z 40 na 65 m. Soupravy vozů T3R.EV+VV60LF+T3R.EV, které dosahovaly cca 42 m délky byly následně doplněny soupravami dvou vozů VarioLF2 o délce cca 48 m, které však byly následně nahrazeny soupravami VarioLF2+VarioLF o délce cca 40 m.


V sobotu 27. srpna 2011 se i ostravský dopravní podnik rozhodnul uskutečnit zkušební jízdu trojice vozů typu T. Mezi 10. a 14. hodinou se tak na ostravských tramvajových kolejích vyskytovala souprava složená ze tří vozů T3R.P. ev. č. 977, 973 a 1004. Jízda trojčete byla spolupořádána kroužkem přátel městské hromadné dopravy v Ostravě. Důvodem tehdejší jízdy však nebyla příprava na pravidelný provoz takto dlouhých souprav. Tehdy se neplánovalo ani mimořádné nasazení.Souprava vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 odbočuje z ulice Sokolovské do ulice Opavské v rámci zkušební jízdy | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Trojice vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 projíždí před Domem kultury města Ostravy | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Trojče vozů T3R.P. projíždí vnitřním obloukem smyčky Hlučínská | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava o délce téměř 46 metrů stojí v nástupní zastávce Hlučínská | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Souprava vozů 977, 973 a 1004 přijíždí do zastávky Hranečník | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa Ve výstupní zastávce Nová huť jižní brána stojí souprava vozů T3R.P. ev. č. 977+973+1004 | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa V blízkosti městského stadionu projíždí souprava vozů T3R.P. ev. č. 977, 973 a 1004 na své zkušební jízdě | 27. srpna 2011 | Martin Večeřa
Reálný provoz trojic vozů
Rok 2018

Důvod pro nasazení takto dlouhých souprav se však nakonec našel i v Ostravě. Od roku 2002 se každoročně v Ostravě koná festival Colours of Ostrava. Ze začátku nenápadný festival se první rok konal v prostoru centra Ostravy na Stodolní ulici a v areálu Černé louky, následně byl přemístěn do prostoru Slezskoostravského hradu a nakonec do areálu tzv. Dolních Vítkovic. Každoroční zvyšování návštěvnosti se dotýkalo také veřejné dopravy, resp. možností jejího posilování. Ročník 2018 tak nabídnul posílení dosud nevídaných rozměrů, čemuž pomohlo také nasazení trojic vozů T3, resp. VarioLF.

Provoz trojice vozů T3 byl již ověřen, avšak nebylo tomu tak u vozů VarioLF. V pátek 29. 6. 2018 se tak v nočních hodinách do ulic podívala souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1355+1325+1321. Ve vztahu k provozu takto dlouhých souprav muselo dojít k úpravám informačního a odbavovacího systému, resp. ke změnám v procesu komunikace s palubním systémem vozidla. tyto systémy byly totiž standardně přichystány pouze na provoz ve dvoučlenném řízení.

Souprava vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 ve smyčce Vřesinská | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý Souprava trojice vozů VarioLF ve smyčce Výškovice | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý Trojice vozů VarioLFR.E odstavená v prostoru odstavných kolejí smyčky Vřesinská | 29. června 2018 | Vojtěch Dluhý

Na základě proběhnutých zkušebních jízd bylo rozhodnuto provoz trojic vozů T3R.P., resp. VarioLF uskutečnit. První výzmanou akcí, při které trojice vozů T3R.P., resp. varioLF vypomohly zvýšeným nárokům na odvoz návštěvníků kulturních akcí byl festival Colours of Ostrava 2018 pořádaný od středy 18. 7. 2018 do soboty 21. 7. 2018.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Poruba vozovna, spoje nezastavovaly na zastávce Hulváky;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hlavní nádraží, spoje nezastavovaly na zastávce Nám. S. Čecha;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavovaly na zastávce Moravská;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;

Většina spojů vedených na zastávky Poruba vozovna a Výškovice bylo propojených do jedné linky s režijními přejezdy z konečných zastávek zpět na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina. Spoje této linky byly zabezpečovány vozovnou Poruba, pro její provoz bylo potřeba 7 třívozových souprav.

Výprava trojic vozů z vozovny Poruba byla v jednotlivých dnech shodná, porubská vozovna vypravila jednu soupravu vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 a šest souprav vozů T3R.P. ev. č. 949+937+919, 995+991+1015, 983+967+1024, 1020+1000+976, 1025+1021+1008, 1027+947+1011.

Většina spojů vedených na zastávky Hlavní nádraží a Dubina bylo propojených do jedné linky s režijními přejezdy z konečných zastávek zpět na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina. Spoje této linky byly zabezpečovány vozovnou Moravská Ostrava, pro její provoz bylo potřeba 5 třívozových souprav.

Oproti porubské vozovně byla výprava trojic vozů z vozovny Moravská Ostrava různorodější, přičemž výprava v jednotlivých dnech se lišila, vozovna vypravila minimálně čtyři soupravy vozů VarioLF ev. č. 1340+1332+1328, 1343+1331+1329, 1347+1327+1339, 1350+1330+1344 a tři soupravy vozů T3G ev. č. 1017+1029+1014, 1044+1040+984, 1047+1033+1037.

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1020+1000+976 po příjezdu z posledního posilového spoje | 20. července 2018 | Daniel Fiala V zastávce Krajský úřad zastavila trojice vozů T3R.P. ev. č. 949+937+919 nasazená na posilový spoj při festivalu Colours of Ostrava | 20. července 2018 | Petr Bystroň V zastávce Stará ocelárna odbavuje cestující souprava vozů T3R.P. ev. č. 983+967+1024 | 20. července 2018 | Petr Bystroň Zastávka Elektra a odbavující souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1340+1332+1328 | 20. července 2018 | Petr Bystroň Vůz Ekova Electron ev. č. 5005 při testování dobíjecí stanice ve společnosti vozu Solaris Urbino 12 CNG ev. č. 7180 | 4. září 2018 | Tomáš Hranický Obslužné pracoviště | 14. ledna 2021 | Marek Beneš Souprava vozů T3G ev. č. 1047+1033+1037 odbavuje cestující v zastávce Don Bosco | 22. července 2018 | Petr Bystroň ulicí Nádražní projíždí trojice vozů T3G ev. č. 1017+1029+1014, souprava míří na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, odkud bude pokračovat jako posilový spoj na Dubinu | 22. července 2018 | Petr Bystroň při návratu z posilového provozu byla souprava vozů T3R.P. ev. č. 995+991+1015 vyfotografována v ulici Palkovského | 22. července 2018 | Petr Bystroň Trojice vozů VarioLF ev. č. 1355+1325+1321 nasazená na posilové spoje při festivalu Colours of Ostrava 2018 zastavila v zastávce Výškovice | 22. července 2018 | Jan Bernat Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1027+947+1011 dorazila do své výstupní zastávky ve Výškovicích | 22. července 2018 | Jan Bernat

V průběhu konání festivalu bylo celkem nasazeno 12 třívozových souprav, pro jejichž vytvoření bylo třeba 36 sólo vozů, z nichž 21 bylo každodenně nasazeno z vozovny Poruba a 15 z vozovny Moravská Ostrava.


Mimo výše uvedený počet souprav posílenému provozu vypomáhaly taktéž jiné pravidelné kurzy. Posilové spoje na Hranečník byly zabezpečeny dvěma vozy VarioLF3/2 vozovny Moravská Ostrava.

Rok 2019

Posilová doprava na festival Colours of Ostrava 2019 je odlišná oproti předchozímu ročníku minimálně v nasazení jednotlivých typů vozidel zařazených do souprav tří vozů. Novinkou se totiž oproti předchozímu roku stanou trojice vozů T6A5, které tak nahradí po výrazném vyřazování hlavně trojice vozů T3 a odvozených. Vozy T6A5 dosud tvořily výhradně stabilní soupravy, kdy byly jednotlivé vozy vybaveny mezi vozy poloautomatickými spřáhly ESW umožňujícími přenos signálů určených k řízení řízeného vozu, ale také k umožňujícími přenos elektrické energie určené k pohonu vozu bez zdvihnutého sběrače. A tak pro vytvoření souprav musí dojít k takovým úpravám, aby vůz zařazený do středu třívozové soupravy byl vybaven spřáhly ESW na obou svých čelech.

Zkušební jízda trojice vozů T6A5 proběhla ve středu 26. 6. 2019. Pro tyto účely posloužila souprava složená z vozů ev. č. 1136, 1138 a 1134. Z tohoto důvodu musel vůz ev. č. 1138 obdržet na přední čelo druhé poloautomatické spřáhlo ESW, které bylo sejmuto z odstaveného vozu ev. č. 1131.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1136+1138+1134 při zkušební jízdě v zastávce 29. dubna ve Výškovicích | 26. června 2019 | Robert Hackenberg Pro posílení dopravy při velkých akcích začal v r. 2018 DPO nasazovat i soupravy 3 vozů, zde při zkušební jízdě v zastávce Nové Výškovice souprava vozů T6A5 | 26. června 2019 | Robert Hackenberg Před zastávkou Dolní Vítkovice byla při zkušební jízdě zvěčněna souprava vozů T6A5 ev. č. 1136+1138+1134 | 26. června 2019 | Robert Hackenberg

Na základě úspěšné zkušební jízdy vozů T6A5 bylo rozhodnuto letošním ročníku použít právě tyto soupravy. Jako minulý rok byly tyto kapacitní soupravy využity právě pro odvoz návštěvníků festivalu Colours of Ostrava 2019, který se konal mezi středou 17. 7. 2019 a sobotou 20. 7. 2019, přičemž festival končí v nedělních brzkých ranních hodinách.

Vzhledem k potřebě nasazení trojic vozů bylo pravděpodobné, že do provozu zasáhne více souprav trojic vozů složených právě z vozů T6A5. Jejich počet však byl limitován počtem použitelných spřáhel ESW pro doplnění středního vozu soupravy. Nakonec bylo pro kurzy obsluhované vozovnou Poruba sestaveno celkem 7 souprav vozů 3 x T6A5, přičemž maximum možného by vzhledem k poštu použitelných spřáhel ESW a vozů bylo sestavení celkem 9 souprav. Jako záložní pak byla ve vozovně připravena také souprava VarioLF+VarioLF+VV60LF

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Vřesinská, spoje nezastavovaly na zastávce Hulváky;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;

Ve směru na Dubinu a Hlavní nádraží je letos provoz zabezpečen soupravami 2xT z vozovny Moravská Ostrava.

Většina spojů vedených na zastávky Poruba vozovna a Výškovice bylo propojených do jedné linky s režijními přejezdy z konečných zastávek zpět na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina. Spoje této linky byly zabezpečovány vozovnou Poruba, pro její provoz bylo potřeba 7 třívozových souprav.

Tyto soupravy byly sestaveny stabilně z vozů T6A5, přičemž nedocházelo ke změnám. Pro případ nouze byla připravena také záložní souprava složená z vozů VarioLF+VarioLF+VV60LF. Níže uvádíme přehled nasazených souprav:

 • 1108+1103+1107,
 • 1116+1111+1115,
 • 1119+1114+1118,
 • 1126+1125+1121,
 • 1128+1127+1123,
 • 1133+1130+1129,
 • 1136+1138+1124,
 • 1322+1312+302 (záložní).

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1119+1114+1118 vyčkává v oblouku před zastávkou Dolní Vítkovice na odjezd směr Dolní Vítkovice Hlubina a dále jako vsunutý spoj do Poruby | 18. července 2019 | Daniel Fiala Souprava vozů T6A5 ev. č. 1126+1125+1121 jako posilový vsunutý spoj odbavuje cestující v zastávce Stará ocelárna ve Vítkovicích | 18. července 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 ev. č. 1128+1127+1123 směřuje jako služební jízda na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, odkud bude pokračovat do Poruby | 18. července 2019 | Petr Bystroň Souprava tří vozů T6A5 v čele s vozem ev. č. 1126 čeká na ul. Sokolovské na odjezd režijně směrem na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina | 18. července 2019 | Marek Mantič Souprava vozů T6A5 ev. č. 1133+1130+1129 stojí v zastávce Krajský úřad | 19. července 2019 | Petr Bystroň Na ulici Ruské před zastávkou Dolní Vítkovice vyčkává souprava 3 vozů T6A5 v čele s vozem ev. č. 1126 na odjezd na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina | 19. července 2019 | Marek Mantič Souprava vozů 3 x T6A5 v čele s vozem ev. č. 1108 v zastávce Vřesinská | 19. července 2019 | Marek Mantič Souprava vozů T6A5 ev. č. 1136+1138+1134 projíždí za brzkého rána ulicí 17. listopadu v Porubě | 20. července 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 první dodávky z r. 1994 ev. č. 1108+1103+1107 přijíždí do zastávky Don Bosco | 21. července 2019 | Petr Bystroň Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1350 v zastávce Ředitelství Vítkovic na posilovém festivalovém spoji | 3. července 2022 | Robert Janků Souprava tří vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1349 na posilovém spoji z festivalu Beats for Love odbavuje cestující v zastávce Křižíkova | 3. července 2022 | Robert Janků

V průběhu konání festivalu bylo celkem nasazeno 8 třívozových souprav, pro jejichž vytvoření bylo třeba 23 sólo vozů (21 vozů T6A5, 2 vozy VarioLF) a jeden vlečný vůz VV60LF. Všechny vozy byly vypraveny z vozovny Poruba.


Mimo výše uvedený počet souprav posílenému provozu vypomáhaly jak již zmíněné soupravy 2xT z vozovny Moravská Ostrava a taktéž jiné pravidelné kurzy. Posilové spoje na Hranečník byly zabezpečeny dvěma vozy VarioLF3/2 vozovny Moravská Ostrava. Zajišťován byl také provoz autobusů z bývalé zastávky Nádraží střed na zastávku Hornické muzeum kloubovými vozy a posilové spoje ze zastávky Poruba vozovna na zastávku Opavská vozy Solaris Urbino 10.


V sobotu 7. 9. 2019 se v areálu ústředních dílen v Martinově konal Den ostravských dopraváků. Při této příležitosti byla v rámci vyhlídkových jízd z dílen na konečnou zastávku martinov provozována také souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1352, 1312 a vlečného vozu VV60LF ev. č. 302.

V rámci DOD se cestující mohli svézt také třívozovou soupravou vozů VarioLF ev. č. 1352, 1312 a vozu VV60LF ev. č. 302 | 7. září 2019 | Martin Večeřa

Na přelomu let 2019 a 2020, kontrétně od 26. 12. 2019 do 5. 1. 2020 se v Ostravě konalo Mistrovství světa juniorů v ledním hokeji. V této souvislosti vypravil Dopravní podnik Ostrava posilové vsunuté spoje (Vs) určené pro odvoz návštěvníků hokejových utkání, na které byly mimo jiné nasazeny také dvě soupravy ve složení VarioLF+VarioLF+VV60LF

Rok 2020

Na počátku ledna 2020, přesněji dne 9. 1. 2020 vydal Dopravní podnik Ostrava a.s. předběžné oznámení ve Věstníku veřejných zakázek s cílem oficiálně zajistit možnost spojení 3 tramvají Vario LFR.E s výzbrojí Cegelec, přičemž bylo předpokládáno, že celá zakázka vyjde na 789 600 Kč bez DPH.

Mimo legislativního schválení úprav vedoucích k možnosti provozu 3 tramvají Vario LFR.E u všech 47 tramvají s výzbrojí společnosti Cegelec, má u těchto vozů dojít ke sjednocení jejich technických podmínek a k zajištění signalizace poruch všech 3 vozů soupravy. Smlouva dále definuje, že má být zachována možnost jízdy s vlečným vozem VV60LF u vozů ev. č. 1311 - 1319 a také možnost spřažení 1 vozu VarioLFR.E s 1 vozem VarioLFR.S.

Dne 6. 4. 2020 byla uzavřena smlouva se společností PRAGOIMEX a.s., tedy s výrobcem všech ostravských skříní vozů VarioLF.

Pravidelné užití trojic tramvají však bylo vlivem pandemie nemoci Covid-19 a s tím souvisejícími omezeními v pořádání festivalů zcela přerušeno.

Rok 2021

Další možnost svézt se trojicí vozů v soupravě měli cestující až při Dni ostravských dopraváků v r. 2021.

Souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1325+1326+1327 projíždí areálem dílen v Martinově | 2. října 2021 | Martin Večeřa
Rok 2022

Po třech letech se vlivem snížení restrikcí způsobených pandemií nemoci Covid-19 obnovuje využití trojic tramvajových vozů v běžném posilovém provozu s cestujícími. V létě roku 2022 tak budou mít cestující možnost uvedené tramvajové vlaky využít nejdříve při festivalu Beats for love a následně při festivalu Colours of Ostrava.

První z festivalů se konal od pondělí 1. 7. 2022 do brzkého rána v úterý 5. 7. 2022. V tyto 4 noci Dopravní podnik Ostrava a.s. vypravil na posilové spoje trojice souprav vozů VarioLF. Denně bylo provozováno maximálně 5 takových souprav, tzn. 15 vozů. Vybrané spoje posilových linek však byly obsazeny také klasickými soupravami. Mimo uvedené došlo také k posílení ostatních nočních spojů.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „účelový spoj“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hlavní nádraží, spoje nezastavovaly na zastávce Nám. S. Čecha;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavovaly na zastávce Moravská;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;

Posilový spoj pro odvoz návštěvníků festivalu Beats for Love 2022 v zastávce Vítkovice, Mírové nám. | 3. července 2022 | Robert Janků Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1335 v konečné zastávce Výškovice při nasazení na posilový spoj po festivalu Beats for Love | 3. července 2022 | Robert Janků Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1350 v zastávce Ředitelství Vítkovic na posilovém festivalovém spoji | 3. července 2022 | Robert Janků Souprava tří vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1349 na posilovém spoji z festivalu Beats for Love odbavuje cestující v zastávce Křižíkova | 3. července 2022 | Robert Janků

Druhý z festivalů se konal konat od středy 13. 7. 2022 do brzkého rána v neděli 17. 7. 2022. V tyto 4 noci Dopravní podnik Ostrava a.s. vypravil shodně jako při předchozím festivalu na posilové spoje trojice souprav vozů VarioLF. Denně bylo provozováno maximálně 10 takových souprav, tzn. 30 vozů. Vybrané spoje posilových linek však byly obsazeny také klasickými soupravami, resp. posilové spoje na Hranečník vozy KT8D5R.N1. Mimo uvedené došlo také k posílení ostatních nočních spojů včetně zavedení posilových autobusových spojů navazujících v zastávce Dílny DP Ostrava na posilové spoje tramvajové.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hlavní nádraží, spoje nezastavovaly na zastávce Nám. S. Čecha;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavovaky na zastávce Moravská;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Martinov, spoje nezastavovaly na zastávkách Hulváky a Čistírny;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hranečník (posila v podobě vozů KT8D5R.N1).

Posilový vlak složený z trojice vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1339 stojí v zastávce Elektra | 15. července 2022 | Miroslav Puchalter V zastávce Josefa Kotase zastavila souprava tří vozů VarioLF nasazená na posilovém spoji z důvodu konání festivalu Colours of Ostrava 2022 | 16. července 2022 | Miroslav Puchalter Souprava vozů 3 x VarioLF v čele s vozem ev. č. 1333 stojí na posilovém spoji v zastávce Dílny DP Ostrava | 16. července 2022 | Miroslav Puchalter
Rok 2023

Prvního nasazení se v roce 2023 trojice vozů v soupravě dočkaly původně trochu neplánovaně při konání „alternativního Ostravského majálesu“ v areálu Dolních Vítkovic. Stalo se tak v neděli 7. 5. 2023 na speciálně vypravených spojích označených „Vs“ ve směru na Dubinu, do Výškovic a do Poruby. Spoje obsluhovaly čtyři soupravy VarioLFR.E ve složení ev. č. 1343+1324+1339, 1348+1349+1341, 1353+1317+1314, resp. 1357+1313+1312.

Souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1357 + 1313 + 1312 nasazená na posilovém spoji ve směru do Poruby | 7. května 2023 | Patrik Bilko

Předem plánovaného nasazení se trojice vozů VarioLF dočkaly při průběhu festivalu Beats for love. Ten se v roce 2023 konal od středy 5. 7. 2023 do brzkého rána v neděli 9. 7. 2023. Po dobu čtyř nocí tak ostravský dopravní podnik vypravil na posilové spoje trojice souprav vozů VarioLF. Denně bylo provozováno maximálně 7 takových souprav, tzn. 21 vozů. Mimo uvedené posilové spoje byly kapacitně posíleny i ostatní spoje noční dopravy.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hranečník;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavovaly na zastávce Moravská;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;

V zastávce Dubina zastavila souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1351 jako posilový spoj z festivalu Beats for love | 6. července 2023 | Daniel Fiala Souprava vozů VarioLF v čele s vozem 1351 míří po skončení směny z festivalových spojů zpět do vozovny, zde na ul. Opavská | 6. července 2023 | Daniel Fiala Při nájezdu na posilový spoj z festivalu Beats for love byla souprava vozů VarioLF ev. č. 1336 + 1324 + 1348 zvěčněna v zastávce Vagonka | 9. července 2023 | Jan Ende Souprava vozů VarioLFR.E ev. č. 1336 + 1324 + 1348 ve smyčce Dubina při posilovém provozu z festivalu Beats for love | 9. července 2023 | Jan Ende

Dalším plánovaným nasazením trojic vozů VarioLF byl festival Colours of Ostrava, který v roce 2023 probíhal od středy 19. 7. 2023 do brzkého rána v neděli 23. 7. 2023. Po dobu čtyř nocí tak ostravský dopravní podnik vypravil na posilové spoje trojice souprav vozů VarioLF. Denně mělo být provozováno maximálně 9 takových souprav, tzn. 27 vozů. Ostatní posilové spoje byly obsazeny standardními soupravami. Mimo uvedené posilové spoje byly kapacitně posíleny i ostatní spoje noční dopravy. Zavedeny byly také posilové autobusové spoje vedené ze zastávky Poruba, vozovna na zastávku Poruba, Opavská.

Provoz trojic vozů byl zabezpečen na posilových spojích označených jako „Vs“ vedených ze zastávky Dolní Vítkovice Hlubina ve směrech:

 • Dolní Vítkovice Hlubina - Hranečník;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Dubina, spoje nezastavují na zastávce Moravská;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Výškovice;
 • Dolní Vítkovice Hlubina - Poruba, Vřesinská, spoje nezastavují na zastávce Hulváky;

Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1336 stojí při nájezdu na posilový spoj z Colours of Ostrava u odstavných kolejí na Palkovského ulici | 19. července 2023 | Daniel Fiala Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1336 stojí na ul. Opavské před zastávkou Poruba vozovna při posilovém provozu z festivalu Colours of Ostrava 2023 | 20. července 2023 | Daniel Fiala Souprava vozů varioLF v čele s vozem ev. č. 1345 na ul. 17. listopadu v Porubě najíždí na posilový spoj při konání festivalu Colours of Ostrava 2023 | 21. července 2023 | Daniel Fiala U vítkvické nemocnice byla zvěčněna trojice vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1345 | 21. července 2023 | Daniel Fiala Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1345 čeká u zastávky olní Vítkovice na odjezd spoje z festivalu Colours of Ostrava | 21. července 2023 | Daniel Fiala Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1336 v terminálu Hranečník | 22. července 2023 | Daniel Fiala V zastávce olní Vítkovice, Hlubina byl zvěčněn vůz VarioLF ev. č. 1332 zařazený do soupravy trojice Varií ev. č. 1329+1325+1332 jako posilový spoj z festivalu Colours of Ostrava | 23. července 2023 | Robert Hlad Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1345 nasazená na posilový spoj z festivalu Colours of Ostrava v zastávce Don Bosco | 23. července 2023 | Robert Hlad

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. července 2023