Zastávky na znamení


Od 30. srpna 2015 došlo k znovuzavedení zastávek na znamení na území města Ostravy.

Historie

Pokud se podíváme do historie zastávek na znamení cca od poloviny 70. let 20. století, tak zjistíme, že těchto zastávek nikdy nebylo více než 15. Po určitá období mezi zastávky na znamení patřily např. zastávky Balkán, Bazaly, Čistírny, Horní (Most Mládeže BUS), Koblovská (neexistuje), Oderská (neexistuje), Oderský důl (neexistuje), Školní statek, Šporovnice (neexistuje), Štěrkopísek, U Dvora, U Korýtka, Uhelné sklady, Všehrdův sad, Výškovická, Závod Štěrkovna (Vrbina) a Zvěřinská. Prakticky všechny zastávky na znamení vymizely ve druhé polovině 80. let.

Jako určitá forma náhrady zastávek na znamení, které v dané době nebyl zájem v Ostravě ponechávat či zavádět, začaly v roce 2001 vznikat občasné zastávky, které přetrvávají dosud.

Testovací provoz  aneb  Pomohou moderní informační technologie?

K 30. srpnu 2015 bylo do testovacího provozu spuštěno 15 zastávek, které nesou nově přívlastek „na znamení“. Jednalo se o zastávky:

 • Kovošrot, Štěrkopísek, U Olší, U Zahrádek, Záuliční a Zelenina pro linku 46;
 • Liščí, Spojovací, Statek, Nová Plesná a Pomník RA pro linku 47;
 • Nová Plesná, Pomník RA, Stavebniny a U Hůry pro linku 51;
 • dále zastávku U Korýtka pro linku 45, která zároveň ztratila status občasné zastávky;
 • a nakonec zastávku Nová Ves pro linku 37, kde byla zároveň znovu zavedena možnost zastavení také linky 54.

Období 90. let 20. století bylo k zastávkám na znamení skeptické ze dvou důvodů - městský dopravce vnímal povinnosti cestujících spojené s provozem zastávek na znamení a nežádoucí projetí zastávky v případě neznalosti cestujícího jako obtěžující a nevhodné prvky moderní městské dopravy. Zároveň zdržení vozidel ostravské MHD vlivem silničního provozu v té době nebylo nikterak významné. Oba tyto aspekty jsou však již dnes, o dvě desetiletí později, výrazně jiné. V současné době, kdy hustota provozu na pozemních komunikacích výrazně ovlivňuje plynulost MHD, a kdy počet cestujících v MHD výrazně klesá ve prospěch individuální automobilové dopravy, je nutno hledat taková řešení, která jakkoliv znatelně napomohou zrychlení a zefektivnění provozu MHD. Zároveň je v dnešní době moderních informačních technologií mnohem více cest, jak dát i místních poměrů neznalému cestujícímu k dispozici nejrůznější informace - např. to, že je zastávka na znamení a jak se má v takovém případě chovat. Tomu by měly napomoci jak informace na webu, tak akustický a vizuální informační systém ve vozidlech.

Jak se má cestující chovat při využívání zastávek na znamení, je uvedeno v informačním letáku výše. Ve snaze eliminovat nároky na cestující jsou oproti minulosti upravena dvě základní pravidla:

 1. Při požadavku na nástup na zastávce na znamení cestující nemusí mávat, postačí stát na zastávce tak, aby mohl řidič cestujícího na zastávce včas vidět a zastavit. Zastaveno bude také v případě, že již bude v zastávce jiné vozidlo, jelikož řidič nemá plný výhled do prostoru zastávky, a také může být požadavek na přestup.
 2. Při požadavku na výstup na zastávce na znamení může cestující použít libovolné tlačítko (STOP, znamení k řidiči nebo tlačítko dveří).


Funkčnost a účinnost provozu zastávek na znamení byla v průběhu podzimu 2015 sledována a vyhodnocena, což mělo za následek znatelné rozšíření počtu zastávek na znamení od konce srpna roku 2016.

První masivní rozšíření od 28. 8. 2016

Po roce od zavedení zkušebního provozu se k 28. srpnu 2016 cestující veřejnost dočkala prvního velkého rozšíření zastávek na znamení v městské autobusové dopravě a v několika málo exemplářích nově také v trolejbusové dopravě. Nově zavedené zastávky na znamení se staly zastávkami s tímto statusem pro všechny na těchto zastávkách zastavující linky včetně linek příměstských obsluhovaných regionálními dopravci. Jednalo se o zastávky:

 • A-blok 24
 • Alpine IPS 38
 • Bajger 28, 38, 441
 • Bartovice Pod Tratí 38, 383, 387, 440, 444
 • Bartovická 28, 38, 71
 • Briketářská 49
 • Bytostav 37, 43, 45
 • Čistička odpadních vod 33
 • Děhylov žel.st. 75
 • Dělnická 37
 • Domov sester 37, 58
 • Dřevovýroba 53, 64
 • Důl Fučík 1 30, 403
 • Důl Paskov 39, 360, 361
 • Dvořáčkova 22
 • Fibichova 45, 46, 374, 675
 • Finské domky 34
 • Fryštátská 74, 532, 552, 554
 • Hájenka 34
 • Hálkova 24,33
 • Havraní 98
 • Hlubinská 35, 39, 50, 286, 532, 552, 673, 675
 • Hlučín cihelna 66, 281, 293
 • Horní cesta 26, 27, 374
 • Hošťálkovice vysílač 34
 • Hrabová statek 27, 39, 77
 • Hrabovská 55
 • Hřbitov Březiny 34
 • Hýlov U Dvora 64
 • Chemické závody osada 24
 • Chemické závody 24
 • Janová 53, 64, 76, 231, 671, 672, 675
 • Jirská osada 49, 54
 • K Lidicím 34
 • K Myslivně 37, 58
 • Kamčatka 29, 71
 • Kaple 29, 30, 71
 • Klimkovice hřbitov 53, 64, 231, 671, 672, 673, 674, 675, 678
 • Koksovna Jan Šverma 24
 • Kolonie 50
 • Kopaniny 47
 • Lihovarská 23, 29, 38
 • Ludvíkova 29, 71
 • Malá strana 37, 45
 • Malánky 34
 • Na Kopci 64
 • Na Valech 35, 39, 51
 • Nad Vodárnou 64
 • Nákladní 49, 54
 • Náprstkova 102, 108, 109, 112
 • Nová Bělá hřiště 55
 • Nová Bělá ZD 55
 • Nová osada 41
 • Olšák 28, 38, 441
 • Paskov podchod 39, 351, 360, 361
 • Paskov rozc. k dolu 39, 351, 360, 361, 380, 381, 382
 • Petřkovice nemocnice 52, 56, 67, 68
 • Petřvaldská 29, 460
 • Pikartská 22
 • Pod Kopcem 50
 • Pod Nemocnicí 37, 58
 • Pod Sokolovnou 30, 403, 531, 551, 552
 • Podzámčí 38
 • Polanka U Cihelny 76
 • Polanka žel. zast. 59, 374
 • Popinec 41
 • Přednádraží 33
 • Přemyšov 53, 64, 76
 • Radova 38
 • Restaurace Nimrod 81, 352, 354
 • Restaurace U Čepaníků 28, 71, 369, 387, 460,
 • Rottrův sad 31, 45
 • Rovniny školka 67
 • Rovniny U Vodárny 67
 • Řepiště Pod Dvorem 81, 352, 354
 • Shopping park 45, 445
 • Sokola Tůmy 102, 108, 109, 112
 • Stavebniny 51
 • Staviva 21, 81, 352, 360
 • Stodolní žel. zast. 105
 • Studentská 37, 40, 47, 272, 445
 • Svinov vysílač 53, 64, 76
 • Šenov rozcestí 383, 387, 440, 444
 • Šenov V Družstvu 29, 418, 460
 • Školní statek 48, 57
 • Štěrkovny 75
 • Technoplyn 21, 81
 • Tomáškova 53, 64, 76
 • Trnkovec 22
 • U Balcara 55, 372
 • U Blažka 28, 71
 • U Garáží 98
 • U Pekárny 28, 71, 387
 • U Plodiny 38, 383, 387, 440, 444
 • U Samoobsluhy 28, 38, 71, 441
 • U Slívy 28, 71
 • U Statku 38
 • Uhelné sklady 24
 • V Důlkách 64
 • Václavek 38
 • Viola 53, 64, 231, 671, 672, 675
 • Vlnitá 47
 • Vratimov U Kříže 81, 352, 354
 • Vratimov ZD 81, 352
 • Vršovců 102, 108, 109, 112
 • Výdušná jáma 81
 • Výškovice osada 27
 • Za Chodníky 56
 • Za Mostem 24
 • Za Obchodem 98
Druhé masivní rozšíření od 2. 7. 2017

K dalšímu zásadnímu rozšíření zastávek na znamení došlo k termínu začátku platnosti letních jízdních řádů u Dopravního podniku Ostrava a.s. Kromě mnoha nových zastávek s charakterem na znamení však jedna původně zavedená zastávka ze seznamu zastávek na znamení vypadla. Jednalo se o zastávku Výškovice osada. Od 2. 7. 2017 jsou zastávkami na znamení nově zastávky:

 • Antošovice
 • Balkán
 • Bartošova
 • Bělská
 • Betonářská
 • Bláhova
 • Blatouchová
 • Botanická zahrada
 • Brigádnická
 • Číhalíkova
 • Dolina
 • Důl Alexander
 • Důl Koblov
 • Fišerova
 • Grmelova
 • Hasičská zbrojnice
 • Hladnovská
 • Holandská
 • Hradní náměstí
 • Husův sbor
 • Chalupová
 • Chrobákova
 • Chrustova
 • Jaklovecká
 • Kepkova
 • Keramická
 • Koblov škola
 • Konečného
 • Koněvova
 • Košická
 • Kotkova
 • Kovařovicova
 • Králičí
 • Kramolišova
 • Lámař
 • Lávka
 • Lékařská fakulta
 • Lidická
 • Malý kopec
 • Marešova
 • Michalské náměstí
 • Míroděv
 • Na Jánské
 • Na Josefské
 • Na Najmanské
 • Nová huť garáže
 • Nová ocelárna
 • Panská
 • Parcelní
 • Podsedliště
 • Polní
 • Poštulkova
 • Požární zbrojnice
 • Rajská
 • Riegrova
 • Romo
 • Růžová
 • Salma
 • Slezská Ostrava kostel
 • Slezská Ostrava radnice
 • Slunná
 • Stadion Bazaly
 • STAV-IZOL
 • Škrobálkova
 • Štěrkovna
 • Trnkovec škola
 • Trnkovecká
 • Turgeněvova
 • U Boříka
 • U Kříže
 • U Lékárny
 • U Lípy
 • U Pumpy
 • U Rozvodny
 • Ústřední hřbitov
 • Vrbina
 • Všehrdův sad
 • Výškovice osada
 • Záblatská
 • Zlatnictví
 • Zvěřinská
Další rozšíření od 10. 12. 2017

V zavádění zastávek na znamení se pokračovalo také k termínu celostátních změn v jízdních řádech v prosinci 2017.

 • Areál OZO
 • Beta
 • Bělský les
 • Důlňák
 • Horní Datyně škola
 • Hrušovské mosty
 • Chovatelská
 • Mlékárenská
 • Na Roli
 • Návrší
 • Podlesí
 • Přejezd
 • Rychvald transformátor
 • Splavní (zastávka linky č. 58 s původním názvem Vřesinská)
 • Společenský dům
 • Štramberská
 • U Dvora
 • U Chladičů
 • U Paneláků
 • Vrablovec střed
 • Vrablovec transformátor
 • Žižkova
Malé rozšíření k 1. 7. 2018

Od 14. 5. 2018 byl zahájen provoz minibusové linky 90, která propojuje střed městského obvodu Poruba s Planetáriem. Od počátku provozu byly také zřízeny nové, resp. staronové zastávky Inovační centrum a Rozcestí k Planetáriu, které od počátku provozu byly stálé. K počátku prázdninového provozu však také tyto přešly do skupiny zastávek na znamení.

 • Inovační centrum
 • Rozcestí k Planetáriu
Další rozšíření k 9. 12. 2018

K termínu celostátních změn v jízdních řádech padnulo dogma týkající se nemožnosti zřízení režimu zastávky na znamení v takovém případě, kdy je zastávka obsluhována jak autobusovou, tak tramvajovou dopravou. Přibyly tak zastávky ve většině případů sdílející název se zastávkami tramvajovými. Nadále však platilo pravidlo, že zastávky na znamení jsou zřizovány pouze pro autobusovou a trolejbusovou dopravu.

 • Český dům
 • Důl Zárubek
 • Hlučínská
 • Kolonie Jeremenko
 • Moravská
 • Most Mládeže
 • Nová huť učiliště
 • Stará ocelárna
 • Vítkovice hřbitov
Další malé rozšíření k 1. 9. 2019

V souvislosti se zprovozněním minibusové linky 99 byla obnovena původní zastávka Divadlo loutek, která je provozována v režimu na znamení.

 • Divadlo loutek
Další rozšíření k 30. 8. 2020, resp. k 1. 9. 2020

V tomto termínu došlo k rozšíření režimu zastávek na znamení na jednu mimoostravskou zastávku a dále mimo zastávky Plesná,Žižkov také na větší množství zastávek na území obvodu Polanka nad Odrou.

 • Dolní Polanka
 • Hlučín,Petra Bezruče
 • Horní Polanka
 • Hraničky
 • Plesná,Žižkov
 • Skotnice
 • U Dluhoše
Rozšíření k 1. 9. 2021

V tomto termínu došlo k rozšíření seznamu zastávek na znamení o jednu, jedná se o zastávku:

 • Pohoří
Rozšíření k 12. 12. 2021

K termínu celostátních změn v jízdních řádech přibyly v síti ostravské MHD další zastávky na znamení zejména v obvodu Krásné Pole.

 • Družební
 • Hájkovická
 • Krásné Pole,střed
 • Krásné Pole,škola
 • Pustkovecká
Rozšíření k 6. 3. 2022

K březnovému změnovému termínu přibyla do seznamu zastávek na znamení pouze jedna jediná.

 • Františkov
Rozšíření k 1. 7. 2022

Výrazného rozšíření zastávek na znamení se dočkala Ostrava a její okolí k počátku platnosti letních jízdních řádů. V Ostravě se jednalo o zastávky:

 • Ahepjukova
 • AVION
 • Bazaly
 • Bohumínská
 • Dalimilova
 • Eldorádo
 • Gajdošova
 • Gymnázium
 • Holvekova
 • Hornické muzeum
 • Hrabová,Kostelík
 • Hrabová,PZ jih
 • Hrabová,PZ sever
 • Hrabová,PZ střed
 • Jiřího Trnky
 • Korunní
 • Korýtko
 • Kosmonautů
 • Kulturní dům
 • Kunčice,škola
 • Kunčičky,Contera park
 • LDN
 • Lechowiczova
 • Mariánské náměstí
 • Martinov,
 • Martinov,střed
 • Městský stadion
 • Mexiko
 • Mitrovice
 • Mostní
 • Nábřeží SPB
 • Na Jízdárně
 • Na Liščině
 • Na Mlýnici
 • Nádraží Vítkovice
 • Náměstí B.Němcové
 • Nám. Gen.Svobody
 • Nám.J.z Poděbrad
 • Nová Bělá,křižovatka
 • Nová Bělá,školka
 • Nová Bělá,úřad
 • Nová Ves,vodárna
 • Oblouk
 • Osada Míru
 • Palackého
 • Petra Křičky
 • Petřkovice,lékárna
 • Plesenka
 • Plzeňská
 • Polanka,střed
 • Poruba,Vřesinská
 • Senovážná
 • Sídliště Muglinov
 • Smrčkova
 • Stará Bělá,kostel
 • Stará Bělá,střed
 • Strmá
 • Šilheřovická
 • Třebovice
 • Třebovice,Tesco
 • Třebovická
 • Učiliště Vítkovic
 • ÚMOb Jih
 • U Švasty
 • Vratimovská
 • Výstaviště
 • Výškovice,Klášterského
 • Výškovice,osada
 • Výškovická
 • Zelená
 • Žižkovská
 • Žleby

Mimo Ostravu se jednalo o zastávky:

 • Bohumín,Záblatí,sokolovna
 • Bohumín,Záblatí,střed
 • Hlučín,,U Kuchaře
 • Hlučín,Darkovičky,rozc.Píšť
 • Klimkovice,,Požárnická
 • Ludgeřovice,,hřiště
 • Ludgeřovice,,Motel TAXI
 • Ludgeřovice,,obecní úřad
 • Ludgeřovice,Vrablovec,samoobsluha
 • Markvartovice,,Hříbovec
 • Markvartovice,,obecní úřad
 • Markvartovice,,Wybranetz
 • Paskov,,Folvark
 • Paskov,,sokolovna
 • Paskov,,zámek
 • Rychvald,,rest.U cesty
 • Rychvald,,rozc.
 • Rychvald,,sídliště
 • Řepiště,,u školy
 • Šenov,,Lapačka
 • Šenov,,Škrbeň
 • Šenov,,Volenství
 • Šilheřovice,,Fulneček
 • Šilheřovice,,obecní úřad
 • Šilheřovice,,Paseky
 • Šilheřovice,,Ricka
 • Šilheřovice,,SOU
 • Václavovice,,střed
 • Václavovice,,točna
 • Vratimov,,Kartonážka
 • Vratimov,,nádraží
 • Vratimov,,Nová škola
 • Vratimov,,Odboje
 • Vratimov,Horní Datyně,
Rozšíření k 11. 12. 2022

K celostátním změnám v jízdních řádech přibyla do seznamu zastávek na znamení pouze jedna jediná, která v uvedený den také byla nově zřízena. Jednalo se o zastávku U Osošníku v Plesné.

 • U Osošníku

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

11. prosince 2022

Toplist