Linkové vedení tramvají (k 1. 9. 2020)
Legenda
X tramvajová linka provozovaná celodenně
X tramvajová linka provozovaná pouze ve špičku pracovního dne
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00
(#)občasná zastávka 6.30 - 18.30
 Přestup na Eskopřestup na linky  Přestup na Esko

Denní provoz Noční provoz

Většina ostravských tramvajových linek má stejně jako linky autobusové radiální resp. diametrální charakter. Pouze pět tramvajových linek se odlišuje. Všechny tramvajové linky vyjma linek č. 5, 8, 14 a 15 jezdí v intervalech 10/10/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend). Linky č. 4 a 8 jsou v části své trasy vedeny v odlišných intervalech. Linky č. 6, 10 a 14 jsou pak pouze linkami špičkovými doplňujícími linky páteřní.

1 2 3 4 5 6 7
8 10 11 12 14 15 17

Noční provoz je udržován na linkách č. 2, 4, 7, 8, 18 a 19 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou na vybraných zastávkách v pravidelném provozu garantovány přípoje. Jedná se o zastávky Důl Jindřich, Hulvácká, Karolina, Ředitelství Vítkovic a Svinov mosty.2 4 7 8 18 19
Víkendový a večerní provoz

Večer po cca 20. h a po celý den o víkendech jsou v pravidelných 20min intervalech v rámci města v provozu níže uvedené linky linky. Linka č. 8 je v určitou dobu víkendového dne vedena v intervalu 10 minut.

1 2 3 4 7 8 11 12 15 17

Denní provoz
1 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hrabůvka,Poliklinika - Hrabůvka,kostel - Dřevoprodej - Moravská - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Zábřeh,OC - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Vítkovice,Mírové náměstí - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

3 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hrabůvka,Poliklinika - Hrabůvka,kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Vítkovice,Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna

V době přepravního sedla, večer a o víkendech pokračují spoje linky č.
3
ze zastávky Mariánské náměstí jako linka č.
11
na konečnou zastávku Zábřeh.


4 Nová huť již. brána  Přestup na Esko - Nová huť hl. brána - Nová huť učiliště - Vratimovská - Kunčičky,kostel - Osada Míru - Teplotechna - Hranečník - Důl Zárubek - U Hradu (#) - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

5 Budišovice,Zátiší - Horní Lhota - Dolní Lhota,osada - Dolní Lhota - Dolní Lhota,U Obory - Krásné Pole - Vřesina,Nová Plzeň - Vřesina - Poruba,koupaliště - Poruba,Vřesinská (- >Fakultní nemocnice> - >Hlavní třída> - >Rektorát VŠB> - >Poruba,vozovna>)

V době ranní přepravní špičky a večer pokračují vybrané spoje linky č.
5
ze zastávky Poruba,Vřesinská jako linka č.
8
na konečnou zastávku Hlavní nádraží nebo Přívoz,Hlučínská.


6 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Rodinná - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Kolonie Jeremenko - Důl Jeremenko - Český dům - Dolní Vítkovice - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Plynárny

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Zábřeh,OC - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves,vodárna - >Nová Ves,vodárna> - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Poruba,Vřesinská

8 (Přívoz,Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Muglinovská -) Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Muglinovská - Křižíkova - (Moravská Ostrava,Plynárny - Důl Jindřich -) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Poruba,Vřesinská

Večer pokračují vybrané spoje linky č.
8
ze zastávky Poruba,Vřesinská jako linka č.
5
na konečnou zastávku Budišovice,Zátiší.


10 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hrabůvka,Poliklinika - Hrabůvka,kostel - Dřevoprodej - Důl Jeremenko - Dolní Vítkovice - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště - Hranečník

11 Zábřeh - Svornosti - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Rodimcevova - Kpt. Vajdy - Rodinná - Nádraží Vítkovice  Přestup na Esko - Most Čs. armády - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves,vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Moravská Ostrava,Plynárny

V době přepravního sedla, večer a o víkendech pokračují spoje linky č.
11
ze zastávky Hulváky jako linka č.
3
na konečnou zastávku Dubina.


12 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Náměstí Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Palkovského - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Vítkovice,Mírové náměstí - Pohraniční - Železárenská - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Výstaviště - Důl Zárubek - Hranečník

14 Přívoz,Hlučínská - Důl Odra - Sad B. Němcové - Muglinovská - Křižíkova - (Plynárny - ) Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Výstaviště - Hranečník - Osada Míru - Vratimovská - Nová huť učiliště - Nová huť hl. brána - Nová huť již. brána  Přestup na Esko

15 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Náměstí Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Kpt. Vajdy - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - 29. dubna - Nové Výškovice - Výškovice

17 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Náměstí Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves,vodárna - >Nová Ves,vodárna> - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Poruba,Vřesinská
Noční provoz
2 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Zábřeh,OC - Horymírova - Karpatská -SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Vítkovice,Mírové náměstí - Dolní Vítkovice - Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

4 Hranečník - Důl Zárubek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

7 Výškovice - Nové Výškovice - 29. dubna - Kino Luna - Kotva - Zábřeh,vodárna - Zábřeh,OC - Horymírova - Karpatská - SPORT ARÉNA - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves,vodárna - >Nová Ves,vodárna> - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Poruba,Vřesinská

8 Moravská Ostrava,Plynárny - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Krajský úřad - Dům energetiky - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Telekom. škola - Poruba,vozovna - Rektorát VŠB - Hlavní třída - Fakultní nemocnice - Poruba,Vřesinská

18 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Náměstí Ostrava-Jih - ÚMOb Jih - Rodinná - Tylova - Dolní - Palkovského - Hulvácká - Ferona - Střelnice (O) - Nová Ves,vodárna - Hulváky - Prostorná - >Daliborova> - Mariánské náměstí - Dům energetiky - Krajský úřad - Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Karolina - Elektra - Stodolní - Důl Jindřich - Křižíkova - Muglinovská - Náměstí S. Čecha - Hlavní nádraží  Přestup na Esko

19 Dubina - Václava Jiřikovského - Antonína Poledníka - Josefa Kotase - Hrabůvka,Poliklinika - Hrabůvka,kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Most Čs. armády  Přestup na Esko - Městský stadion - SPORT ARÉNA - Ředitel. Vítkovic - Stará ocelárna - Vítkovice,Mírové náměstí - Mariánské náměstí - <Daliborova< - Prostorná - Hulváky - Nová Ves,vodárna - Svinov,mosty  Přestup na Esko - Třebovice,OC - Třebovická - Sokolovská - Čistírny - Bedřicha Nikodéma - Dílny DP Ostrava - Martinov

1 Na linkách č. 1, 11 a 17 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje.
11
17


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist