Integrace IDS Třinecka do IDS ODIS od 3. 4. 2011

Již na konci roku 2010 bylo zřejmé, že v brzké době dojde k rozšíření území zahrnujícího zaintegrované linky IDS ODIS. Od 3. dubna 2011 tak dochází k rozšíření stávajícího IDS do oblasti Třinecka, které bylo na příchod celokrajského IDS připravováno již delší dobu a to zejména změnou číslování autobusových linek a tarifních zón. V oblasti dosud platilo přestupní jízdné podle časového a zónového pravidla, které bylo přestupné i na linky MHD Třinec a MHD Český Těšín, jejichž autobusové linky jsou IDS Třinecka také součástí. Od počátku dubna 2011 je však toto tarifní uspořádání nahrazeno systémem nepřestupným kilometrickým (výjma linek MHD)! Přestupnými nezůstanou ani papírové jízdenky platné v samostatných městských zónách Třinec (60) a Český Těšín (45). Zvýhodněný přestup bude nadále umožněn pouze cestujícími vybaveným čipovou kartou spol. Veolia transport Morava a.s., vydanou provozovnou Třinec a to za předpokladu, že bude přestup vykonán do 30 minut od nástupu do prvního vozidla v případě tarifní oblasti město Třinec, resp. Český Těšín. V případě tarifní oblasti region je zvýhodněný přestup umožněn cestujícímu do 30 minut od výstupu na nahlášené zastávce.

Linky v oblasti Třinecka byly až do přrčíslování v prosinci minulého roku obdařeny číselnou řadou 200. Tato řada je však vyhrazena linkám bývalého okresu Opava. Bylo tedy nutné oblasti Třinecka přiřadit jinou číselnou řadu. V současné době nejsou přiděleny jediné dvě číselné řady a to řadu 700 a 900. Volba padla na řadu 700. Linky MHD Třinec jsou tedy od prosince označeny číselnou řadou 701-715, linky MHD Český Těšín řadou 721-726. Autobusy příměstské pak obdržely řadu 731-788. Výjma linek č. 735 a 752 (obě nově v IDS ODIS pouze v úseku Jablunkov/Český Těšín - Havířov) jou linky zaintegrovány do IDS ODIS v celém rozsahu své trasy.

A jaké jsou výhody, resp nevýhody nového systému?

Jasnou výhodou je možnost využívat v obvodu platnosti dlouhodobých časových jízdenek spojů veškerých dopravců. Opět je zde však možné narazit na určité problémy. Pokud má cestující zájem o zakoupení celosíťové dlouhodobé jízdenky, případně o zakoupení dlouhodobé jízdenky i na zóny, do kterých autobusy provozovny Třinec dopravce Veolia transport a.s. nezajíždí, tak si ji nemůže zakoupit v předprodeji dopravce VT Morava a.s., ale musí volit jinou alternativu, např. zakoupení na pokladní přepážce ČD, a.s.

Jasnou nevýhodou je pak zrušení dosud platného přestupného tarifu pro papírové jízdenky.

Další informace naleznete na stránkách koordinátora IDS ODIS.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. března 2011

Toplist