10 let zpět

Jelikož naše webové stránky slaví v roce 2015 své 10. výročí, rozhodli jsme se s Vámi podělit o vybrané fotografie a informace z našeho archivu. Fotografie dokumentují zejména vozidla a jednotlivá místa, která dnes buď již neexistují, nebo existují ve zcela jiné podobě.

Leden 2005

V lednu 2005 byla doprava provozována dle jízdního řádu ODIS platného od 12. 12. 2004. Ten mimo jiné přinesl několik provozních změn. Vyjela tehdy autobusová linka č. 73 v trase Nádraží střed - Most Pionýrů - Bazaly, které se kladlo za cíl spojení železniční stanice Ostrava střed s centrem města, jelikož tehdy ještě neexistovala železniční zastávka Ostrava-Stodolní. U cestujících však linka úspěch neměla a byla zrušena již k počátku platnosti letních jízdních řádů. Příměstské dopravy se dotkla zejména integrace zbylého území Hlučínska, tedy z Ostravy do dnes vedených linek č. 281, 283. Pro dlouhodobé jízdenky byla integrována také první linka ČSAD Frýdek-Místek č. 345, přičemž plné integrace se tato linka dočkala až letos. Přejmenována byla také zastávka Ludgeřovice, Prodejna Wippler, která dnes nese jméno Ludgeřovice, Hřiště.

Vůz T3 ev. č. 747 připravený na odjezd linky č. 14 ve směru na Dubinu ze smyčky Hranečník | 2. ledna 2005 | Ondřej Srnský pohled na vzhled autobusových garáží Hranečník v lednu roku 2005 | 2. ledna 2005 | Ondřej Srnský původní vzhled autobusového stanoviště v Hlučíne s tehdejšími dopravci. Dnes zde již nepotkáme ani kloubový autobus DPO, ani Karosu C734 tehdejšího dopravce Connex Morava a.s. Celý prostor navíc získal zcela novou podobu. | 7. ledna 2005 | Ondřej Srnský Karosa B941E ev. č. 4287 stojí na autobusovém stanovišti v Hlučíně ve společnosti Karosy C734 dopravce Connex Morava a.s. | 7. ledna 2005 | Ondřej Srnský Vůz KT8D5 ev. č. 1509 stojí v nástupní zastávce Hlavní nádraží na lince č. 2. | 21. ledna 2005 | Ondřej Srnský MAN SÜ 222 SPZ OVD 13-04 stojí odstavený v ulici Suchardově před odjezdem na linku č. 72 do Chuchelné. | 23. ledna 2005 | Ondřej Srnský Vůz T3 ev. č. 751 odbavuje v čele soupravy na lince 4 své cestující v zastávce Stodolní. | 28. ledna 2005 | Ondřej Srnský
Únor 2005


Karosa C734 SPZ BRA 73-06 tehdejšího dopravce Connex Morava a.s. odbavil cestující v zastávce Koblov a míří do Hatě na tehdejší lince č. 290. | 4. února 2005 | Ondřej Srnský Trolejbusy Škoda 17Tr ev. č. 3903 a Solaris Trollino 12AC ev. č. 3701 se míjí na kruhovém objezdu u zastávky Nová radnice. | 4. února 2005 | Ondřej Srnský Souprava vozů T3 ev. č. 751 a 771 nasazená na linku č. 14 přijíždí na konečnou zastávku Hranečník. | 9. února 2005 | Filip Jiřík - Absolut Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 934 projíždí přes splítku v blízkosti zastávky Hranečník. Splítka byla vybavena proměnnou signalizací určující přednost v jízdě.  | 9. února 2005 | Filip Jiřík - Absolut Karosa B732 ev. č. 6434 se při částečné výluce na železniční trati Ostrava-Svinov - Opava východ obrací u železniční stanice Děhylov. | 9. února 2005 | Filip Jiřík - Absolut Karosa B732 ev. č. 6448 připravená na odjezd jako náhradní autobusová doprava za vlaky ČD z Děhylova do Háje ve Slezsku. | 9. února 2005 | Filip Jiřík - Absolut Na smyčce Sokola Tůmy se potkala Karosa B732 ev. č. 6401 na lince č. 61 se 4. prototypem trolejbusu Škoda 15Tr, tedy vozem ev. č. 3503 na lince č. 102. | 16. února 2005 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3246 v obratišti Hlavní nádraží | 16. února 2005 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1207 přijíždí na lince č. 12 do zastávky Nová Ves vodárna | 20. února 2005 | Martin Večeřa Interiér vozu T3 ev. č. 749 | 28. února 2005 | Martin Večeřa
Březen 2005

V březnu vstoupil v platnost první dodatek jízdního řádu. Stalo se tak přesně v neděli 6. 3. 2005, přičemž změny byly veskrze kosmetické. Z těch zásadnějších vybíráme nové zastavování všech spojů tramvajové linky č. 2 na zastávce SPORT ARÉNA, která tak ztratila statut občasné zastávky, ačkoliv na ní tramvajová linka č. 7 stále zastavovala pouze při vyhlášení.

Nově došlo k rozdělení původní autobusové linky č. 51 na dvě linky č. 51 a 79. Linka č. 79 byla provozována v trase Svinov mosty d.z. - Dubí lávka, a to ulicemi Bílovecká, Polanecká, Bratří Sedláčků, Luční a Františka a Anny Ryšových přes zastávku Hečkova ležící v blízkosti stejnojmenné ulice. V této trase byla před rozdělením vedena i původní linka č. 51.

Od počátku března roku 2005 začala být oficiálně provozována také bezplatná linka Z5 a ve vybraných rychlících ČD začaly být uznávány dlouhodobé časové jízdenky ODIS.

Původně pražský vůz T3 ev. č. 799 přijíždí na lince 11 do zastávky Výstaviště | 1. března 2005 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3247 odbavuje cestující v zastávce Nám. S. Čecha | 5. března 2005 | Martin Večeřa Škoda 17Tr ev. č. 3902 ve společnosti porouchaného vozu Škoda 15Tr ev. č. 3503 v obratišti Hlavní nádraží | 21. března 2005 | Martin Večeřa interier vozu Škoda 17Tr ev. č. 3902 | 21. března 2005 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr ev. č. 3249 odbavuje cestující v zastávce Zimní stadion | 23. března 2005 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1511 v zastávce Elektra | 29. března 2005 | Martin Večeřa Obsazená Karosa B732 ev. č. 6373 stojí v zastávce Sokola Tůmy na lince č. 61 | 30. března 2005 | Martin Večeřa
Duben 2005

Duben se nesl ve znamení zahájení provozu již druhého ročníku cyklotramvaje, tedy linek C1 a C2. Ty vyjely do provozu s cestujícími dne 16. dubna 2005. O projektu Cyklotramvaje připravujeme samostatný článek.

Dopravu taktéž začaly sužovat uzávěry a rekonstrukce, které byly v několika případech způsobeny výstavbou dálnice, tehdy ještě známé pod označením D47. Výluka se tak od 1. dubna 2005 dotkla tehdejší linky č. 66, která tak byla mezi zastávkami Hlučínská a Na Náspu vedena po ulici Palackého.

Od 18. dubna 2005 pak započaly další dvě výluky způsobené uzávěrou významných komunikací. Jednou z nich byla výstavba kolektoru na Sokolské třídě, kdy byly veškeré trolejbusové a autobusové linky vedené po této ulici odkloněny přes zastávku Most Pionýrů. Autobusové linky č. 29 a 30 se pak při závleku přes tuto zastávku obracely na kruhovém objezdu před novou radnicí. V tento termín taktéž započala uzávěra mostu přes řeku Lučinu na ulici Podzámčí. To způsobilo několikaměsíční odklon autobusových linek č. 22 a 28 mimo tuto ulici.

Vůz LTM10.08 Astra ev. č. 1213 přijíždí na lince 12 do zastávky Prostorná. | 1. dubna 2005 | Martin Večeřa Škoda 17Tr ev. č. 3903 odbočuje zz Sokolské třídy na třídu 28. října. | 4. dubna 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 789+745 odbavuje cestující v zastávce Výstaviště. | 5. dubna 2005 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3236 stojí v obratišti Hlavní nádraží. | 7. dubna 2005 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4225 stojí v novotou zářící zastávce Svinov nádraží. | 8. dubna 2005 | Martin Večeřa Citybus ev. č. 7002 v zastávce Svinov nádraží. | 8. dubna 2005 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3240 odbavila cestující v zastávce Most M. Sýkory a směřuje do Koblova. | 8. dubna 2005 | Martin Večeřa Tehdy budoucí muzejní vůz Škoda 14Tr ev. č. 3229 (dnes 3129) ve smyčce Sokola Tůmy. | 11. dubna 2005 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6417 odjíždí ze zastávky Sad B. Němcové. | 11. dubna 2005 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3234 ve smyčce Hlavní nádraží. | 12. dubna 2005 | Martin Večeřa Pohled na vůz Škoda 14Tr ev. č. 3234 vybavený malou kabinou řidiče. | 12. dubna 2005 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6481 projíždí Porubskou ulicí na lince Z2 ve směru do areálu Shopping parku. | 13. dubna 2005 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 3241 odbočuje ze Sokolské třídy na ulici Českobratrskou v první den uzávěry Sokolské třídy mezi ulicemi Českobratrská a 28. října. | 18. dubna 2005 | Martin Večeřa Karosa B741 ev. č. 4220 projíždí na lince 30 křižovatkou ulic Sokolská a Českobratrská při uzávěře Sokolské třídy. | 18. dubna 2005 | Martin Večeřa Souprava ev. č. 769+737 ve výstupní zastávce Výstaviště. | 26. dubna 2005 | Martin Večeřa Vůz K2 ev. č. 804 stojí v zastávce Zahrádky. | 27. dubna 2005 | Martin Večeřa
Květen 2005

Květen roku 2005 se nesl dále ve znamení mnoha rozsáhlých výluk. Z důvodu stavební uzávěry došlo od 1. května 2005 k jednosměrnému odklonu provozu linek č. 45 a 65 mimo ul. Rudnou mezi zastávkami Bytostav a U Korýtka. Linky byly vedeny po ulici Nad Porubkou a Polanecká na zastávku Jelínkova a dnes již neexistující rampou zpět na ul. Rudnou. Zastávka Polanecká ležící na ul. Rudné byla ve směru na Novou huť dočasně zrušena.

Podstatnou změnou, která zasáhla do provozu městských i příměstských autobusových linek, bylo zprovoznění nového ústředního autobusového nádraží ležícího blíže přestupnímu uzlu Náměstí Republiky dne 6. května 2005. Od tohoto termínu tedy byly na nový ÚAN prodlouženy taktéž zkrácené linky 21 a 28, které do té doby končily dočasně na zastávce Hotel Palace. S termínem zprovoznění nového nádraží byla zrušena taktéž zastávka Nádraží střed ležící na západním pásu ulice Místecké.

V květnu 2005 tak dosloužilo původní ústřední autobusové nádraží ležící jižně od toho nového v místech dnešního obchodního centra. Stalo se tak téměř po 32 letech jeho provozu.

Důležitá událost se udála taktéž na poli vozového parku. V květnu roku 2005 totiž do provozu s cestujícími vyjela první tramvaj VarioLFR.E ev. č. 1311. Vůz byl vybaven červeno-bílo-šedým tzv. prototypovým nátěrem a budil tak v ostravských ulicích značný obdiv. Kdo by tehdy tušil, že tramvají této koncepce, vycházející ještě z konstrukce tramvají PCC vyráběných v USA od 30. let 20. století, budeme mít v Ostravě po deseti letech 63.

Porubský vůz K2G ev. č. 809 stojí v obratišti Hlučínská na lince 12 | 3. května 2005 | Martin Večeřa Jedna z prvních fotek vozu VarioLF vůbec. Vůz ev. č. 1311 dorazil na lince č. 11 do zastávky Výstaviště a míří do smyčky. | 10. května 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 726 přijíždí do zastávky Výstaviště na lince č. 14 | 17. května 2005 | Martin Večeřa
Červen 2005

V červnu 2005 pokračovaly výluky v souvislosti s rekonstrukcí Sokolské třídy (viz duben 2005) a opravou mostu na ul. Podzámčí. Od 1. června 2005 započala rekonstrukce ul. Sokolovské v Porubě. V jižním směru byly autobusové linky ze zastávky Slavíkova na zastávku Poruba vozovna vedeny odklonem po ulicích Slavíkova, 17. listopadu a Opavská. Od 20. června 2005 byly autobusové linky č. 54 a 56 v Porubě dočasně ukončeny na zastávce Nezvalovo náměstí. Příčinou byla rekonstrukce Hlavní třídy trvající téměř do konce října.

Souprava vozů T3 ev. č. 750 a 762 ve smyčce Hlavní nádraží | 6. června 2005 | Martin Večeřa Od června 2005 došlo ke změně informačního systému. V době přijezdu na zastávku se uvnitř vozu objevily taktéž šipky s názvem příští zastávky | 10. června 2005 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6483 přijíždí na zastávku tehdejšího názvu 17. listopadu | 20. června 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. ev. č. 994 a 998 vybavená slušivou reklamou na tzv. Duhovou energii projíždí smyčkou Vřesinská | 20. června 2005 | Martin Večeřa
Červenec 2005

V neděli 3. července 2005 začaly platit letní jízdní řády. Každoročně byl zastaven provoz na vybraných línkách. Tento rok se to týkalo linek č. 10, 20, 77, 107, 109 a 110. Po půl roce byla zrušena autobusová linka č. 73 (viz leden 2005), dojezdila taktéž minibusová linka 96. Linka č. 79 (viz březen 2005) změnila svou trasu na trasu podobnou té dnešní vedenou ze zastávky Svinov nádraží přes zastávku Svinov mosty h.z. na zastávku Dubí lávka. Bylo to umožněno dokončením nových ramp mimoúrovňové křižovatky z ulice Opavské. Další podstatnou změnou bylo na žádost cestujících zavedení zastávky Most Mládeže pro linku č. 6. Zrušení se dočkala zastávka Nebeského tehdejší linky č. 35, která ležela na dnešní rychlosní silnici R56 v blízkosti mimoúrovňové křižovatky napojující budovanou průmyslovou zónu Hrabová. Zastávka byla zrušena jednak z důvodu brzkého převodu silnice I/56 na rychlostní silnici R56 a také kvůli jejímu nízkému využití vzhledem ke zbourání podstatné části okolní zástavby z důvodu výstavby průmyslové zóny. Tramvajová zastávka ÚAN změnila název na Dr. Malého, zastávka Stadion Vítkovice na Městský stadion.

V pátek 1. července 2005 zasáhla Ostravu nebývale silná bouřka. Na několika místech kanalizace nezvládala nápor vody, místy došlo k vylití potoků z jejich břehů. Problémy tak například nastaly v křižovatce ulic 17. listopadu a Vřesinská v Porubě.

Souprava vozů T3R.EV a VV60LF ev. č. 1301 a 301 v obratišti Nádraží Vítkovice | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Astra ev. č. 1205 odbavuje cestující na zastávce Most Čs. armády, která byla tehdy ještě v původním stavu. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Souprava vozů T3 ev. č. 786 a 770 odbočuje na lince č. 14 z ulice 1. máje do ulice Ruské | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Vůz KT8D5 ev. č. 1501 projíždí na lince č. 2 před ČEZ Arénou. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Souprava vozů T3SU ev. č. 901 a 905 v zastávce Krásné Pole | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Souprava vozů T3G ev. č. 935 a 939 vjíždí do zabahněného prostoru smyčky Vřesinská po vydatné bouřce. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Karosa B732 ev. č. 6398 přijíždí jako NAD na konečnou zastávku Vřesinská po vydatném dešti. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Karosa B932 ev. č. 6477 projíždí křižovatkou ulic 17. listopadu a Vřesinská jako NAD za tramvaje vlivem zatopené křižovatky. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Po krátké chvíli byly do smyčky Vřesinská opět vpuštěny tramvaje. Křižovatka je však stále znečištěna po bouřce. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Ze smyčky Vřesinská se po průtrži mračen a vylití Porubky pokouší dostat také souprava vozů T3R.P. ev. č. 994+998. | 1. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Jízdní řád NAD při výluce na ul. Plzeňské | 3. července 2005 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 726 ve výstupní zastávce Zábřeh | 21. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut zkušební jednojazyková výhybka bývala u zastávky Most Mládeže | 21. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Vůz KT8D5 ev. č. 1503 při svém zjednosměrňování | 21. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Vůz KT8D5 ev. č. 1505 již po téměř dokončené modernizaci na typ KT8D5R.N1 | 21. července 2005 | Filip Jiřík - Absolut Karosa B741 ev. č. 4246 jako NAD ve smyčce Vřesinská | 23. července 2005 | Martin Večeřa

Od 2. července 2005 do 10. července 2005 probíhala rekonstrukce tramvajové trati na ul. Plzeňské mezi zastávkami Střelnice a Nová Ves vodárna. Tramvaje byly vedeny odklonem přes Vítkovice a Mariánské Hory.

Od 3. července 2005 přibližně po dobu 5 měsíců probíhala rekonstrukce autobusového stanoviště v Hlučíně. Nádraží tak ztratilo svou téměř historickou podobu (viz leden 2005). Zastávka byla přemístěna na ul. Ostravskou podstatně blíže zastávce Pneuservis.

Srpen 2005

Od 8. srpna 2005 probíhala přibližně dvoutýdenní tramvajová výluka úseku Nová Ves vodárna - Telekomunikační škola. Při této výluce došlo k rekonstrukci úseku mezi zastávkami Zahrádky a Třebovická, kde byl původně svršek tvořen žlábkovými kolejnicemi se zákrytovými panely. Po rekonstrukci lze tehdy rekonstruované místo rozeznat podle jiné osové vzdálenosti kolejí.

Interier vozu T3 ev. č. 744, který byl takto upraven v souvislosti s celostátní reklamní kampaní tehdejšího mobilního operátora Eurotel na jeho předplacenou kartu Go | 8. srpna 2005 | Martin Večeřa Karosa B941 ev. č. 4260 v zastávce Telekomunikační škola | 8. srpna 2005 | Martin Večeřa Na NAD nasazená Karosa B741 ev. č. 4238 v zastávce Telekomunikační škola ještě bez objektu hypermarketu | 8. srpna 2005 | Martin Večeřa Karosa B732 ev. č. 6370 odstavená v prostoru zastávky ÚAN | 22. srpna 2005 | Martin Večeřa Novotou zářící Solaris Urbino 12 LE ev. č. 7401 při odjezdu z výstupní zastávky ÚAN | 22. srpna 2005 | Martin Večeřa
Září 2005

Ačkoliv změny v jízdních řádech nastaly v neděli 28. srpna 2005 a termínově by se tedy jejich uvedení hodilo spíše o oddíl výše, rozhodli jsme se tyto informace umístit zde, a to zejména s ohledem na to, že do srpna zasahují pouze čtyřmi dny.

Změny jízdních řádů na konci léta roku 2005 byly zejména ve znamení jedné významné události. Průmyslová zóna v Hrabové se totiž rozrostla natolik, že již bylo nutné do první zastávky nalézající se v jejím areálu zavést pravidelnou veřejnou dopravu. Na zastávku Hrabová průmyslová zóna tak byly prodlouženy všechny spoje autobusové linky č. 77 jezdící tehdy v trase ze zastávky Klášterského ve Výškovicích.

Od 16. září 2005 pak začala jezdit taktéž nová minibusová linka č. 95 vedená mezi zastávkami Městská nemocnice a Oční klinika areálem městské nemocnice na Fifejdách. S ohledem na její krátkou trasu však měla linka pouze jepičí život a dožila se pouze 1. celostátní změny jízdního řádu 2005/2006 na konci února 2006.

Karosa B941E ev. č. 4274 v blízkosti zastávky Mongolská míří na lince č. 56 do Hlučína | 11. září 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 ev. č. 794 a 790 ve smyčce Hlavní nádraží | 16. září 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 785 přijíždí na lince č. 12 do smyčky Dubina | 25. září 2005 | Martin Večeřa Pohled na tramvajovou smyčku Dubina s vozem KT8D5R.N1 ev. č. 1502 nasazenou na linku č. 14 | 25. září 2005 | Martin Večeřa Karosa B952E ev. č. 6547 v zastávce Kino Luna dočasně přeložené na ulici Volgogradskou z důvodu rekonstrukce ulice Výškovické | 28. září 2005 | Martin Večeřa Karosa B932 ev. č. 6486 v zastávce Poliklinika na lince č. 74 | 28. září 2005 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1212 přijíždí do zastávky Poliklinika na lince č. 1 v době, kdy byly na tuto linku nasazovány ve víkendové dny vozy kapacity 1,5 x T | 28. září 2005 | Martin Večeřa
Říjen 2005

Karosa B741 ev. č. 4240 v křižovatce Sokolské třídy s Muglinovskou ulicí jako linka č. 49 | 4. října 2005 | Martin Večeřa Škoda 15Tr ev. č. 3503 odjíždí ze zastávky Vozovna trolejbusů ve směru na Hlavní nádraží. Patrný je původní vzhled zastávky bez zálivu se vzrostlými stromy. | 4. října 2005 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 966 odpočívá v blízkosti zastávky Palkovského při výluce linky č. 3 | 8. října 2005 | Martin Večeřa Souprav vozů T3 v čele s vozem ev. č. 758 projíždí tehdy nevyužívanou tratí v ulici Rodinné na mimořádně odkloněné lince č. 1 | 17. října 2005 | Martin Večeřa V obratišti Polanka se setkaly dvě Karosy B732 ev. č. 6344 a 6355 | 27. října 2005 | Martin Večeřa
Listopad 2005

V listopadu roku 2005 finišovala výstavba nové tramvajové trati k tehdejšímu hypermarketu Interspar. Vlastník těchto řetězců se na výstavbě trati podstatně finančně podílel. Z tohoto důvodu proběhla dne 17. 11. 2005 výluka, kdy byly do původní trati vloženy výhybky napojující na původní trať nové prodloužení k Intersparu.

Karosa B741 ev. č. 4226 nabírá své cestující jako NAD za tramvaje v zastávce Dubina při napojování nové trmvajové trati na kolejovou síť | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa Budovaná tramvajová trať k Intersparu měsíc před zprovozněním | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa Astra ev. č. 1212 ve smyčce Hlavní nádraží jako linka č. 1 v době, kdy byla tato linka ve volné dny obsazována vozidly kapacity 1,5 x T | 17. listopadu 2005 | Martin Večeřa Na konci listopadu roku 2005 se v ostravě objevil první sníh. Ve smyčce Vřesinská stojí soupravy vozů T3R.P. ev. č. 1011+937 a T3SUCS ev. č. 930+934 | 25. listopadu 2005 | Martin Večeřa
Prosinec 2005

Prosinec roku 2005 byl ve znamení několika událostí. V neděli 11. prosince 2005 vstoupil nestandardně v platnost 4. dodatek jízdního řádu. Stalo se tak vzhledem k plánovaným větším změnám, které se však nakonec uskutečnily až v průběhu roku 2006. Dodatek tak nepřinesl žádné významné změny. Pouze došlo vzhledem k ukončení rekonstrukce autobusového nádraží v Hlučíně ke změnám v jízdních řádech linek, které ho obsluhovaly. Autobusová linka č. 77 vedená do průmyslové zóny v Hrabové musela být poprvé posílena.

Vůz VarioLF ev. č. 1311 v zastávce Hulvácká | 3. prosince 2005 | Martin Večeřa Karosa B952E ev. č. 6553 odstavená v areálu trolejbusové vozovny | 3. prosince 2005 | Martin Večeřa Vozy Škoda 15Tr v čele s vozem ev. č. 3508 připravené jako vsunuté spoje odjet ve směru ke stadionu Bazaly | 3. prosince 2005 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 784 odbočuje z ulice Pavlovovy do ulice Výškovické | 28. prosince 2005 | Martin Večeřa Vůz KT8D5 ev. č. 1507 připravený na odjezd ze smyčky Výškovice | 28. prosince 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1025+1021 ve smyčce Interspar | 28. prosince 2005 | Martin Večeřa Tramvaje ve smyčce Vřesinská | 29. prosince 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 924 vjíždí do výhybny Dolní Lhota | 29. prosince 2005 | Martin Večeřa

Podstatnou novinkou však bylo zprovoznění tramvajové tratě k tehdejšímu Intersparu od 17. prosince 2005, kdy tuto trať začaly obsluhovat tramvajové linky č. 1 a 17. Touto tratí se zabýváme na samostatné stránce.

motorový vůz ev. č. 50 přijíždí do výstupní zastávky Interspar | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa Druhým spojem vypraveným na novou tramvajovou trať s cestujícími byla souprava vozů T6A5 ev. č. 1108 + 1104 | 17. prosince 2005 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 785 přijíždí na konečnou zastávku Interspar | 28. prosince 2005 | Martin Večeřa

Až téměř do konce prosince provoz MHD probíhal standardně, a to až do noci z 29. na 30. prosince 2005, kdy sněžilo tak vytrvale, až začaly mít spoje veřejné dopravy zásadní problémy s dodržováním jízdního řádu. Sněžení však neustalo ani po celý zbytek dne. Sněhovou kalamitou se zabýváme na samostatné stránce.

Souprava vozů T3G ev. č. 710+718 sjíždí z Frýdlantských mostů. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa Vůz T3 ev. č. 788 na Smetanově náměstí, za ní opět linka 11. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa Uvázlý trolejbus 14Tr. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa T6A5 ve své konečné zastávce Poruba vozovna. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

18. prosince 2015

Toplist