Organizace směn řidičů tramvají

Každá vozovna má své kmenové řidiče a jako posilu brigádníky. Kmenový řidič obsluhuje pouze ty kurzy linek, které jeho kmenová vozovna vypravuje. Totéž platí i pro brigádníka.

Zatímco dříve byli řidiči organizováni do skupin, kde každá skupina zajišťovala pouze vybrané linky dané skupiny (např. skupina pro linky „3 a 9“), dnes v zásadě řidič projíždí všechny linky podle kurzů, které jsou z dané vozovny vypravovány.

O přiřazení řidičů na kurzy rozhoduje službyvedoucí provozovny. Každá provozovna je v rozhodování o obsazování směn autonomní, takže záleží spíše na tradicích a zvycích platných v dané vozovně, samozřejmě však službyvedoucí musí respektovat obecně platná pravidla vyplývající ze zákoníku práce, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, podnikových norem a dalších platných omezení.

Práce řidiče tramvaje je náročná, takže jeho přiřazování na směny by nemělo být chaotické, ale mělo by respektovat i oprávněné zájmy zaměstnance na pravidelný rytmus, možnost aktivního využití volného času atd. Proto se stavějí tzv. turnusy, tedy pravidelně se opakující pořadí služeb. Řidič má pak větší možnost výběru schématu svého pracovního měsíce. Někteří řidiči např. upřednostňují dělené směny (ranní a odpolední špička) před řádnými kurzy dopoledními či odpoledními, jiní preferují pouze noční směny. Úlohou službyvedoucího je pak zkombinovat zájmy dopravního podniku a zájmy řidičů do takové míry, aby byly všechny kurzy vypraveny a zátěž řidičů byla rovnoměrná z hlediska počtu odježděných hodin.

Např. službyvedoucí vozovny Poruba nasazuje tyto turnusy pro řidiče, kteří jsou evidováni jako turnusoví:

  • Velký turnus – obsazováno většinou řidičů, turnus je 12tidenní, přičemž směny jsou v něm sestaveny v pořadí 4 ´ ranní, 2 ´ volno, 4 ´ odpolední, 2 ´ volno. Pořadí směn a kursů je v turnusu přesně dáno, např. 1/102, 3/101, 4/103, 9/102, volno, volno, 2/206, 9/203 atd. Jako poslední ze čtveřice směn bývá občas i noční směna nebo dělená směna.

  • Malý ranní turnus – pondělí až pátek, vyčleněné dopolední řádné kursy.

  • Malý odpolední turnus - pondělí až pátek, vyčleněné odpolední řádné kursy.

  • Trhačkový turnus – pro dělené směny, pořadí směn a kursu je opět přesně dáno, cyklus dělených směn je občas doplněn o krátkou dopolední nebo krátkou odpolední směnu. 

  • Noční turnus – obsahuje určité noční kurzy a kurzy odpolední, které jsou v nočním turnuse obsaženy zejména kvůli splnění povinného výkonu.

Obsazení nočních směn a nasazení řidičů mimo turnusovou evidenci je dáno podle potřeby a rozhoduje o něm službyvedoucí.

 

Tyto typy směn jsou na jednotlivých provozovnách různě seřazeny do turnusu směn a pravidelně se opakují. Volno v sobotu a v neděli současně vyplývá z turnusu po šesti týdnech.  


  • Ranní směna: rozsah cca 03:30 až 15:00.
  • Odpolední směna: rozsah cca 12:00 až 0:30.
  • Dělená směna: rozsah cca 04:30 až 9:00 a 12:30 až 19:00.
  • Celodenní směna: rozsah cca 09:00 až 19:00.
  • Noční: rozsah cca 20:30 až 05:00.

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist