Škoda Ekova
do r. 2010

Výstavba areálu ústředních dílem tehdejšího DPMO probíhala mezi lety 1965 a 1969, přičemž areál byl do užívání předán 3. 11. 1969. Dílny provádděly nejen jednotlivé stupně oprav a údržby vozového parku DPMO, ale taktéž dodavatelské opravy pro ostatní dopravní podniky, což pokračovalo i v 90. letech 20. století. Zejména v prvním desetiletí 21. století podnikatelská činnost v souvislosti s opravami, údržbou a rekonstrukcemi vozidel značně vzrostla. Vzhledem k tomu, že dílny byly plnou součástí Dopravního podniku Ostrava a.s., začalo být hledáno řešení, jak oddělit účetnictví dopravního podniku zřízeného zejména za účelem přepravy cestujících od účetnictví dílen, které do značné míry fungovaly s cílem zisku finančních prostředků.

Po celou dobu fungování ústředních dílen v Martinově bylo třeba vyčlenit tramvajové vozy k posunování s rozpracovanými vozy. Od 3. 4. 1986 sloužil k tomuto účelu vůz T1 ev. č. 533, následně nahrazený několika vozy T2. Jednalo se o vozy ev. č. 660, později přeznačený na ev. č. 8203 (od 1. 6. 1988), 663 (od r. 1995) a 685, který následně obdržel ev. č. 8205 (od 16. 2. 1998. Poslední jmenovaný byl nahrazen vozem T3 ev. č. 760 (od r. 2005).

ÚD Martinov. | 12. června 2010 | Martin Večeřa  | 22. ledna 2011 | Petr Kazimír

2010-2020

Od roku 2014 byl předchozí posunovací vůz T3 ev. č. 760 nahrazen vozem T3G ev. č. 1009, který obdržel označení EE01. Vůz byl upraven pro jízdy nízkými rychlostmi a pantografický sběrač proudu mu byl přemístěn nad zadní podvozek.

Posunovací vůz společnosti Ekova Electric EE01 v areálu dílen v Martinově | 4. února 2017 | Jan Bernat

Dne 30. 6. 2010 schválilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava a.s. na společnost s jednou dceřinou společností. Tato společnost obdržela pracovní název „DPO výroba“ a již podle jejího dočasného názvu bylo zřejmé, že bude sídlit v ústředních dílnách DPO a bude se zabývat mmj. výrobou nových a rekonstrukcí starších vozidel. Náasledně proběhla mezi zaměstnanci DPO soutěž, ze které vzešel nový název pro novou dceřinou společnost, Ekova Electric.

již nainstalované trolejové vedení trolejbusů |  | Se vznikem dceřiné společnosti „DPO výroba“ souvisel i následný přesun výroby trolejbusů do Martinova, čímž mohly trolejbusy využívat opět celé zázemí trolejbusové vozovny. Na druhou stranu však v zásadě ustaly zkušební jízdy nových vozů trolejbusové trakce po ostravské trolejbusové síti. Z tohoto důvodu také vznikla okolo haly ústředních dílen v Martinově zkušební trolejbusová trať.

Společnost Ekova Electric a.s. začala v obchodním rejstříku figurovat od 1. 1. 2011 a již od počátku se hovořilo o prodeji či vstupu strategického partnera, jediná nabídka na odkup z roku 2013 však byla tehdy shladána za nízkou a konsorcium společností Škoda Transportation a Krnovské opravny a strojírny odešlo s prázdnou. Opětovně se návrhy na odprodej objevily v roce 2019. Ve hře však nadále zůstávaly možnosti ponechání současného stavu bez vstupu strategického partnera či znovusednocení s ostravským dopravním podnikem.

Již od roku 2011 je Ekova Electric a.s. také samostatným provozovatelem drážní dopravy, tedy dopravcem, který využívá kolejiště správce infrastruktury, tedy provozovatele dráhy Dopravního podniku Ostrava a.s.

od r. 2020

V únoru roku 2020 podaly na odkup společnosti Ekova Electric nabídku společnosti Škoda Transportation a Czechoslovak Group. Dle informací uvedených stránkou Československý dopravák rozhodla Rada statutárního města Ostravy na své 58. schůzi dne 12. 5. 2020 o vstupu strategického partnera, přičemž transakční dokumentace byla připravována s investorem Škoda Transportation.

Jak vstup strategického investora, tak přípravu dokumentace s investorem Škodou Transportation však muselo ještě posvětit městské zastupitelstvo. Na 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 20. 5. 2020 bylo nad rámec doporučení rady města odhlasováno, že transakční dokumentace má být připravena také s investorem Czechoslovak Group pro případ nevýhodnosti nabídky ze strany společnosti Škoda Transportation. Konečné rozhodnutí však padlo až na 15. zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 24. 6. 2020, a to na základě usnesení z 62. schůze Rady města konané 16. 6. 2020, která tak učinila také na základě doporučení představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s.

Na konci června 2020 tak bylo rozhodnuto, že 100 % akcií společnosti Ekova Electric a.s. bude převedeno za několika podmínek na společnost Škoda Transportation a.s. Předběžná částka za prodej společnosti činila 320 mil. Kč. Rámcová smlouva se společností Škoda Transportation a.s. byla uzavřena dne 7. 7. 2020, přičemž k převodu 100% podílu akcií došlo 2. 8. 2021 po splnění veškerých podmínek daných smlouvou. Konečná částka za odprodej 100 % akcií novému vlastníku však bude známá až v září tohoto roku.

V majetku Škody Transportation a.s. se však neocitnul celý areál, ale zejména hlavní výrobní hala včetně přidružených budov. Rozděleno bylo také kolejiště, kdy se v majetku Škodovky ocitla celá vjezdová „harfa“ včetně propojující koleje, která je součástí jednoho z kolejových okruhů. Další částí kolejiště mimo vlastnictví DPO jsou koleje vstupující do haly určené k výrobě trolejbusů a elektrobusů.


Schéma kolejiště v areálu martinovských dílen
černá - koleje ve vlastnictví DPO s trolejovým vedením,
červená - koleje ve vlastnictví DPO bez trolejového vedení,
modrá - koleje ve vlastnictví Ekova Electric s trolejovým vedením,
fialová - koleje ve vlastnictví Ekova Electric bez trolejového vedení,
zelená - koleje s přechodností všech železničních vozidel.

V souvislosti s prodejem Ekovy novému vlastníku musely být nově vyřešeny také procesy přístupu vozidel Ekovy na kolejovou síť Dopravního podniku Ostrava a.s., tedy na síť provozovatele dráhy. Taková smlouva byla uzavřena dne 2. 8. 2021 a je k nalezení v registru smluv. K 10. 8. 2021 pak společnost změnila své jméno na Škoda Ekova a.s..


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

10. srpna 2021

Toplist