Ekova Electric

Dne 30. 6. 2010 schválilo zastupitelstvo statutárního města Ostravy restrukturalizaci Dopravního podniku Ostrava a.s. na společnost s jednou dceřinou společností. Tato společnost obdržela pracovní název „DPO výroba“ a již podle jejího dočasného názvu bylo zřejmé, že bude sídlit v ústředních dílnách DPO a bude se zabývat mmj. výrobou nových a rekonstrukcí starších vozidel. Náasledně proběhla mezi zaměstnanci DPO soutěž, ze které vzešel nový název pro novou dceřinou společnost, Ekova Electric. Důvodem restrukturalizace DPO ve společnost s dceřinou společností byla mimo jiné nutnost oddělení účetnictví.

již nainstalované trolejové vedení trolejbusů |  | Se vznikem dceřiné společnosti „DPO výroba“ souvisel i následný přesun výroby trolejbusů do Martinova, čímž mohly trolejbusy využívat opět celé zázemí trolejbusové vozovny. Na druhou stranu však v zásadě ustaly zkušební jízdy nových vozů trolejbusové trakce po ostravské trolejbusové síti. Z tohoto důvodu také vznikla okolo haly ústředních dílen v Martinově zkušební trolejbusová trať.

Společnost Ekova Electric a.s. začala v obchodním rejstříku figurovat od 1. 1. 2011 a již od počátku se hovořilo o prodeji či vstupu strategického partnera, jediná nabídka na odkup z roku 2013 však byla tehdy shladána za nízkou a konsorcium společností Škoda Transportation a Krnovské opravny a strojírny odešlo s prázdnou. Opětovně se návrhy na odprodej objevily v roce 2019. Ve hře však nadále zůstávaly možnosti ponechání současného stavu bez vstupu strategického partnera či znovusednocení s ostravským dopravním podnikem.

V únoru roku 2020 podaly na odkup společnosti Ekova Electric nabídku společnosti Škoda Transportation a Czechoslovak Group. Dle informací uvedených stránkou Československý dopravák rozhodla Rada statutárního města Ostravy na své 58. schůzi dne 12. 5. 2020 o vstupu strategického partnera, přičemž transakční dokumentace měla být připravována s investorem Škoda Transportation.

Jak vstup strategického investora, tak přípravu dokumentace s investorem Škodou Transportation však muselo ještě posvětit městské zastupitelstvo. Na 14. zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 20. 5. 2020 bylo nad rámec doporučení rady města odhlasováno, že transakční dokumentace má být připravena také s investorem Czechoslovak Group pro případ nevýhodnosti nabídky ze strany společnosti Škoda Transportation. Konečné rozhodnutí však padlo až na 15. zasedání Zastupitelstva města Ostravy dne 24. 6. 2020, a to na základě usnesení z 62. schůze Rady města konané 16. 6. 2020, která tak učinila také na základě doporučení představenstva Dopravního podniku Ostrava a.s.

Na konci června 2020 tak bylo rozhodnuto, že 100 % akcií společnosti Ekova Electric a.s. bude převedeno za několika podmínek na společnost Škoda Transportation a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2020
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

26. června 2020

Toplist