Linka 99

Grafické znázornění vývoje trasy minibusové linky č. 99

Historie provozu 1998 - 2013

V průběhu 90. let 20. století začaly zaznívat hlasy, že vznik pěší zóny v centru města a omezení veřejné dopravy tamtéž samotnému centru města moc neprospěly. Z dopravního podniku v německém Magdeburgu tak byl zapůjčen midibus MAN NM 152, aby bylo možno prověřit průjezdnost některých ulic v centru města a samotný menší autobus vyzkoušet také v běžném provozu s cestujícími.

Dne 11. 5. 1998 tak byl zahájen provoz na midibusové lince s označením CB City Bus. Ostravští cestující se tedy mohli svézt nízkopodlažním midibusem MAN NM 152 ev. č. 3106 magdeburského DP také po ostravských ulicích. Posledním dnem jejího provozu pak byla sobota 27. 6. 1998, kdy byl její zkušební provo ukončen.

MAN NM 152 ev. č. 3106 DP v Magdeburgu projíždí po Masarykově náměstí na spoji zkušební linky tzv. CityBusu | 12. května 1998 | Karel Stepek
CB Náměstí Republiky – Hotel Imperial – Masarykovo nám. – Most M. Sýkory – Nám. J. Gagarina – Most Pionýrů – Úřad práce – Zimní stadion – Náměstí Republiky

Linka byla provozována v pracovní dny s odjezdy z výchozí zastávky od 8.00 do 16.40 hod. v intervalu 20 minut, v sobotu pak od 7.20 do 13.00 hod. ve shodném intervalu.


Po ukončení zkušebního provozu linky CB bylo pracováno na zřízení již pravidelné linky, pro kterou bylo zvoleno číslo 99. Linka č. 99 se tak stala první linkou nové číselné řady určené pro minibusy. Linka samotná pak zahájila provoz 30. 5. 1999. Trasa však byla zvolena protisměrně oproti původního zkušebnímu provozu linky CB, přičemž linka navíc obsloužila také hobbymarket Bauhaus. Na linku byly nasazeny nové minibusy Mercedes-Benz 412 D NP ev. č. 7901 a 7902.

Mercedes-Benz 412 D NP ev. č. 7902 stojí v zastávce Masarykovo nám. | 24. června 1999 | Jiří Kocich

99 Městská nemocnice – Zimní stadion – Bauhaus – Úřad práce – Nová radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Masarykovo nám. – Divadlo loutek – Výstaviště – Náměstí Republiky – Červeného kříže – Městská nemocnice

Linka byla provozována v pracovní dny s odjezdy od 6.15 do 18.15 hod. v intervalu 15 minut, v sobotu pak od 7.30 do 13.00 hod. ve shodném intervalu.

Od dubna roku 2001 začaly na lince sloužit také nové minibusy Mercedes-Benz 411 CDI NP ev. č. 7904 a 7905. Dne 30. 6. 2001, tedy k počátku platnosti letních jízdních řádů došlo také ke zřízení nové zastávky Černá louka, která se nacházela mezi zastávkami Masarykovo nám. a Divadlo loutek na ulici Pivovarské.

Od záříových změn v jízdních řádech, tedy od 3. 9. 2001, byla linka provozována v pracovní dny s odjezdy v 6.15, mezi 7.00 a 8.30 v intervalu 30 minut, následně až do 18.15 hod. v intervalu 15 minut, v sobotu pak od 7.30 do 13.00 hod. v intervalu 15 minut. Od 2. 3. 2003 pak byla linka posílena v pracovní dny s odjezdy v 6.15, mezi 7.00 a 8.30 v intervalu 15 minut, mezi 8.30 a 11.00 v intervalu 10 minut, následně až do 18.15 hod. v intervalu 15 minut, v sobotu pak od 7.30 do 13.00 hod. v intervalu 15 minut.

V roce 2004 byl provoz linky prvně zastaven v letních měsících červenci a srpnu. Od 29. 8. 2004 linka přestala obsluhovat zastávku Masarykovo náměstí, čímž opětovně přestalo být hlavní ostravské náměstí obsluhováno městskou hromadnou dopravou. Zároveň došlo k omezení linky. Ta byla v pracovní dny provozována s odjezdy v 6.15, mezi 7.00 a 18.30 hod. v intervalu 30 minut, v sobotu pak od 7.30 do 13.00 hod. v intervalu 15 minut. Omezení provozu se však neosvědčilo a již od 12. 12. 2004 byl provoz znovu rozšířen na původní intervaly, tedy v pracovní dny s odjezdy v 6.15, mezi 7.00 a 8.30 v intervalu 15 minut, mezi 8.30 a 11.00 v intervalu 10 minut, následně až do 18.15 hod. v intervalu 15 minut, v sobotu pak od 7.30 do 13.00 hod. v intervalu 15 minut.

Minibus Mercedes-Benz 411 CDI NP ev. č. 7904 stojí v zastávce Výstaviště | 7. března 2005 | Martin Večeřa MB 411 CDI NP ev. č. 7905 v zastávce Výstaviště | 15. dubna 2005 | Martin Večeřa Minibus ev. č. 7904 se brodí sněhem. | 30. prosince 2005 | Martin Večeřa


Od 14. 8. 2006 došlo vlivem výstavby nových mostů na Českobratrské ulici ke změně trasy linky 99. Výchozí a konečnou zastávkou se stala místo zastávky Městská nemocnice zastávka Výstaviště, odkud linka pokračovala po ulicích 28. října a Cingrova na křižovatku s ulicí Českobratrská, dále přes zastávku Zimní stadion protisměrně proti původnímu stavu. Zastávky Zimní stadion, Městská nemocnice, Červeného kříže a Náměstí Republiky byly přemístěny na protisměrnou stranu komunikací. Ze zastávky Náměstí Republiky pak vozy pokračovaly ulicí 28. října, vlevo na původní světelné křižovatce do ulice Poděbradovy a dále po své trase. Sobota 12. 8. 2006 tak byla posledním dnem, kdy spoje linky 99 obsluhovaly zastávku BAUHAUS.

99 Výstaviště – Zimní stadion – Městská nemocnice – Červeného kříže – Náměstí Republiky – Úřad práce – Nová radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Černá louka – Divadlo loutek – Výstaviště

Linka byla provozována v pracovní dny s odjezdy v 6.10, od 6.25 do 8.25 v intervalu 15 minut, do 10.55 v intervalu 10 minut, do 18.10 hod. v intervalu 15 minut, v sobotu pak od 7.27 do 12.57 hod. ve shodném intervalu. K omezení intervalu následně došlo od 9. 12. 2007, od kdy byla linka provozována pouze v pracovních dnech s odjezdy v 6.10, 6.55 a dále až do 18.10 v intervalu 15 minut.

Vůz 7905 v zastávce Most M. Sýkory na lince 99 | 12. prosince 2008 | Martin Večeřa


Prosincové změny v jízdních řádech platné od 14. 12. 2008 znamenaly zkrácení linky, která tak dočasně opustila úsek okolo Městské nemocnice. Spoje tak ze zastávky Výstaviště jely po ulicích 28. října, Poděbradova a 30. dubna na zastávku Úřad práce a dále po své trase.

99 Výstaviště – Úřad práce – Nová radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Černá louka – Divadlo loutek – Výstaviště

Intervaly mezi spoji zůstaly zachovány z předchozího období, linka tak byla provozována pouze v pracovních dnech s odjezdy v 6.10, 6.55 a dále až do 18.10 v intervalu 15 minut.

Vůz Cibus ENA ev. č. 7303 jede čerpat přestávku do tramvajového obratiště Výstaviště | 9. ledna 2009 | Tomáš Hranický


Od 5. 7. 2009 byla však linka č. 99 opětovně vedena k Městské nemocnici. Dočasně však neobsluhovala zastávku Náměstí Republiky ve směru k nemocnici, jelikož ve shodný čas zároveň probíhala tramvajová výluka, při níž existovala dočasná tramvajová nástupiště na ul. 28. října na protisměrné straně křižovatky a zastávku linky č. 99 tam tak nebylo možné zřídit. Ze zastávky Městská nemocnice pak vozy pokračovaly objezdem parkoviště a následně zpět přes zastávku Červeného kříže na zastávku Úřad práce po ulicích 28. října, Poděbradova a 30. dubna. Zastávka Náměstí Republiky pak začala být obsluhována od 21. 10. 2009

Mezi lety 2007 - 2009 dorazily do Ostravy 3 vozy Fiat - Mave CiBus ENA MV 54A, které se od té doby taktéž vyskytovaly na lince č. 99.

99 Městská nemocnice – Červeného kříže – Úřad práce – Nová radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Černá louka – Divadlo loutek – Výstaviště - Náměstí Republiky (od 21. 10. 2009) - Červeného kříže - Městská nemocnice

Intervaly mezi spoji byly nastaveny odlišně od předchozího stavu. Linka tak mezi 6.30 a 8.00 jezdila v intervalu 30 minut, následně pak v intervalu 15 minut až do 18.15 hod.V letním provozu 2010 byl interval omezen na 30 minut s odjezdy z výchozí zastávky mezi 6.30 a 18.00 hod., podobně již trvale byl interval omezen k 6. 3. 2011.

Vůz MAVE CiBus ENA 3Z ev. č. 7303 po obdržení celovozové reklamy na statutární město Ostrava projíždí ulicí Pivovarskou | 29. prosince 2009 | Martin Večeřa V zastávce Most M. Sýkory zastavil vůz Vůz MAVE CiBus ENA 3Z ev. č. 7303 | 29. prosince 2009 | Martin Večeřa

Vlivem zhoršujícího se technického stavu vozů Mercedes-Benz a problémům vozů MAVE CiBus ENA začalo v roce 2010 docházek k situacím, kdy nebylo na minibusové linky možné vypravit vozidlo příslušné délkové kategorie. Na minibusových linkách, kde to bylo provozně možné (ačkoliv mnohdy s obtížemi) tak byly nasazovány také delší a širší vozy.

Solaris Urbino 10 ev. č. 7507 projíždí mimořádně na lince č. 99 ulicí 28. října | 29. prosince 2010 | Martin Večeřa Vůz Solaris Urbino 10 ev. č. 7507 odstavený v zastávce Městská nemocnice | 29. prosince 2010 | Martin Večeřa


4. 3. 2012 byla trasa linky opět změněna a zjednodušena. Linka nově z Městské nemocnice pokračovala na zastávku Českobratrská, Úřad práce a dále po své trase. Trasa byla změněna z důvodu pokračující rekonstrukce prostoru ulice 28. října před ředitelstvím DPO, kde byla zrušena průsečná křižovatka a nebylo tak již možné odbočit z ulice 28. října vlevo do ulice Poděbradovy.

99 Městská nemocnice – Českobratrská – Úřad práce – Nová radnice – Most Pionýrů – Nám. J. Gagarina – Most M. Sýkory – Černá louka – Divadlo loutek – Výstaviště - Náměstí Republiky - Červeného kříže - Městská nemocnice

Intervaly mezi jednotlivými odjezdy byly nastaveny odlišně. Provoz byl nadále udržován pouze v pracovní dny. Mezi 6.30 a 7.50 byl interval 20minutový, do 13.50 30minutový, do 17.10 20minutový a do 18.10 opět 30minutový.

Jelikož rekonstrukce ulice 28. října před budovou DPO v souvislosti s výstavbou nové zastávky Karolina pokračovala, došlo k počátku platnosti letních jízdních řádů dne 1. 7. 2012 k dočasnému zrušení linky č. 99. Její provoz byl následně obnoven ve shodné trase dne 30. 9. 2012, a to včetně obsluhy nové zastávky Karolina. Provo linky byl následně ukončen v březnu následujícího roku, jelikož s platností od 3. 3. 2013 vstoupily v platnost zásadní změny v provozu MHD, které měly za cíl ušetřit finanční prostředky městu po změnách v rozpočtovém určení daní.

Stav od roku 2017

V polovině roku 2017 vyspsal Dopravní podnik Ostrava a.s. zakázku na dodávku 3 elektrominibusů. Ty byly přednostně určeny pro nasazení na staronové lince č. 99 vedené centrem města, jelikož se po omezeních v roce 2013 ukázalo, že nadále existují požadavky na propojení vybraných částí centra města, obsluhu městské nemocnice a propojení těchto cílů s oblastmi na pravém břehu řeky Ostravice.

Dopravce tehdy vzhledem k zadání technických parametrů dodávky dodavatelům stanovil taktéž trasu případné nové linky, na kterou by byly nové elektrominibusy přednostně určeny. Prametry byly stanoveny takto:

99 Městská nemocnice - ÚAN (výstupní zast. linek č. 21, 37 a 81, průběžná linky č. 50) - ÚAN (nástupní zast. linek č. 21, 37 a 81, průběžná linky č. 50) - Karolina (v tram. zast.) - Imperial (v ul. 28. října) - Masarykovo nám. (v ul. 28. října) - Černá louka (v ul. Střelniční) - Most M. Sýkory (v trol. zast. ve směru N. radnice) - Most Pionýrů - Kamenec - Bazaly - Všehrdův sad - Hladnov - Revírní br. pokladna - Všehrdův sad - Bazaly - Kamenec - Nám J. Gagarina - Most M. Sýkory - Černá louka (v bývalé zast. linky č. 99) - Divadlo loutek (v bývalé zast. linky č. 99) - Výstaviště - Karolina (v tram. zast.) - Nám. Republiky - Červeného kříže - Městská nemocnice

Předpokládalo se tak opětovné zavedení provozu MHD přes pěší zónu v centru města při jízdě vozů linky č. 99 ve směru na východ. Tomu však bránily technické záležitosti. Musel se vyřešit vjezd minibusů do pěší zóny a také zastávky, které měly nově vzniknout celkem tři, zastávky Imperial, Masarykovo nám. a Černá louka.


První oficiální trasa linky pak byla zveřejněna v jízdním řádu linky č. 99 platném od data vyhlášení zveřejněném v knižním jízdním řádu platném od 4. 3. 2018. Oproti výše uvedenému plánu již neměla linka obsluhovat slezskoostravský Hladnov a neměla být zřízena ani zastávka Černá louka v ul. Střelniční. Obsluha zastávky ÚAN byla redukována pouze na jedno stanoviště (nástupní pro linky č. 21, 37 a 81, průběžné pro linku č. 50)

99 Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - Most Miloše Sýkory - Černá louka - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky - Červeného kříže - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Výstaviště - Masarykovo náměstí - Most Miloše Sýkory - Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly

Počítalo se, že intervaly mezi jednotlivými odjezdy busou nastaveny takto: 5.45 - 6.45 (20 min.), 6.45 - 8.45 (15 min.), 8.45 - 13.45 (20 min.), 13.45 - 16.45 (15 min.), 16.45 - 18.05 (20 min.). Provoz byl předpokládán pouze v pracovních dnech.

Všechny elektrominibusy Rošero First FCLLI byly zprovozněny v červnu roku 2018. Vlivem nedořešených záležitostí týkajících se průjezdu minibusů centrem města však bylo zahájení provozu linky č. 99 dále odloženo.


V knižním jízdním řádu platném od 9. 12. 2018 byl jízdní řád linky č. 99 platný ode dne vyhlášení opětovně zveřejněn. Oproti stavu z března došlo k mírným úpravám, kdy vlivem komplikovaného opětovného zřízení zastávky Náměstí Republiky tato z jízdního řádu linky zmizela. Nadále se však předpokládal provoz linky pěší zónou.

99 Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - Most Miloše Sýkory - Černá louka /x/ - Divadlo loutek /x/ - Výstaviště - Karolina - Červeného kříže /x/ - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Výstaviště - Masarykovo náměstí - Most Miloše Sýkory - Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly

Plánované intervaly zůstaly zachovány.

Plánovanou linku však nadále provázely komplikace při její přípravě. Vlivem požáru v garážích Hranečník dne 15. 6. 2019 zcela shořely 2 ze tří elektrominibusů určených právě pro provoz linky č. 99. Třetí vůz byl poškozen.


I tak však konečně začalo svítat na lepší časy. Provoz linky č. 99 sice nakonec nebyl zahájen přes pěší zónu jak bylo plánováno, přičemž důvodem byl požadavek na zřízení nástupních hran zastávek Výstaviště a Masarykovo nám. dle platné legislativy, ale přesto se při jízdě východním směrem centru města v konečném stavu alespoň přiblíží. Plánován je totiž provoz linky ulicí Čs. legií, kde by taktéž měla být zřízena zastávka v místě křižovatky s ulicí Milíčova. Z důvodu rekonstrukce kanalizace je však linka od spuštění provozu vedena ulicí Českobratrskou.

Na základě přání slezskoostravské radnice navíc došlo také k obsluze Františkova a Hladnova. Zejména Františkov tak získal obsluhu městskou hromadnou dopravou. Připomeňme, že do oblasti Františkova byla dlouhodobě plánována výstavba trolejbusové tratě. Vlivem nedostatečné šířky ulice Na Baranovci a také malých poloměrů směrových oblouků této ulice však výstavba dosud možná nebyla. Provoz je zajišťován pouze v pracovní dny.

Oproti předchozím plánům nevznikly zastávky Černá louka a Červeného kříže.

Od změn v jízdních řádech platných k 1. 9. 2019, je tak linka vedena ve dvou variantách trasy takto:

99 Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - (Hladnov - Františkov - Sl. Ostrava radnice /x/ -) Most M. Sýkory - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Elektra - Stodolní - Husův sad - Most M. Sýkory (- Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly) - Sl. Ostrava radnice - Františkov - Revírní bratrská pokladna - Hladnov

Linka je z výchozích zastávek Bazaly (odj. 6.18 - 17.48) a Hladnov (odj. 6.00 - 18.00) vedena pouze v pracovní dny v intervalu 30 minut, od zastávky Most M. Sýkory obě větve tvoří proložený interval 15 minut.

3. provozní den nové linky 99 projíždí vůz Dekstra LE37 CNG ev. č. 7310 křžovatkou ulic Keltičkova a Na Baranovci
 | 4. září 2019 | Jan Bernat

Z důvodu probíhající pandemie nemoci COVID-19 nebyla linka č. 99 v provozu od 1. 4. 2020 do 6. 5. 2020, od 13. 10. 2020 do 9. 5. 2021.


V souvislosti s výstavbou parkovacího domu došlo od 14. 6. 2021 ke změně trasy linky č. 99 následovně:

99 Bazaly - Kamenec - Náměstí Jurije Gagarina - (Hladnov - Františkov - Sl. Ostrava, radnice /x/ -) Most M. Sýkory - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Českobratrská - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Elektra - Stodolní - Husův sad - Most M. Sýkory (- Náměstí Jurije Gagarina - Kamenec - Bazaly) - Sl. Ostrava, radnice - Františkov - Revírní bratrská pokladna - Hladnov

Linka byla z výchozích zastávek Bazaly (odj. 6.22 - 17.42) a Hladnov (odj. 6.00 - 18.00) vedena pouze v pracovní dny v intervalu 40 minut, od zastávky Most M. Sýkory obě větve tvořily proložený interval 20 minut. Tento interval byl na lince nastaven již od 1. 2. 2021 v souvislosti s úspornými opatřeními po době snížené poptávky po přepravě z důvodu pandemie nemoci COVID-19. Ostatně pandemie stála opět za mnohými přerušeními provozu této minibusové linky. Linka nebyla v provozu od 1. 12. 2021 do 31. 7. 2022.

Od 1. 9. 2022 byla linka z výchozích zastávek Bazaly (odj. 6.30 - 16.30) a Hladnov (odj. 6.00 - 17.00) vedena pouze v pracovní dny v intervalu 60 minut, od zastávky Most M. Sýkory tak obě větve tvořily proložený interval 30 minut.


Výše uvedený interval 60 minut v obou větvích linky však nebyl dostatečný pro obsluhu nově se rozvíjejícího území Františkova. Z tohoto důvodu došlo od 4. 9. 2023 k přetrasování všech spojů na větev přes zastávku Františkov a konečnou zastávku Hladnov. Druhá větev je pak od shodného data nahrazena vedením všech spojů trolejbusové linky č. 106 přes zastávku Bazaly. Trasa linky č. 99 je od tohoto data následující:

99 Hladnov - Františkov - Sl. Ostrava, radnice /x/ - Most M. Sýkory - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Českobratrská - Městská nemocnice - ÚAN - Karolina - Elektra - Stodolní - Husův sad - Most M. Sýkory - Sl. Ostrava, radnice - Františkov - Revírní bratrská pokladna - Hladnov

Linka je vedena pouze v pracovní dny s odjezdy z výchozí zastávky Hladnov v 6.15, 6.50 a následně v intervalu 30 minut do 17.20 hod.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. srpna 2023

Toplist