Linka 88

Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 projíždí ulicí Místeckou okolo zastávky Dolní Vítkovice, kterou však neobsluhuje | 13. června 2021 | Martin Večeřa

Sezóna 2021

Po mnoha odkladech v souvislosti s opožďováním dodávky dvoupodlažních autobusů Scania UNVI Urbis DD CNG a následně vlivem pandemie nemoci COVID-19 došlo od soboty 5. 6. 2021 ke zprovoznění vyhlídkové autobusové linky č. 88, pro kterou byly „patráky“ přednostně určeny. Informace byly zveřejněny taktéž na webových stránkách Dolních Vítkovic a taktéž na jejich facebookovém profilu.

Zase jedeme aneb Víkendy spolu | 31. května 2021 | Dolní Vítkovice a Landek park
Zdroj: facebookový profil Dolní Vítkovice a Landek park

Při oficiálním představení nových autobusů v říjnu roku 2020 prezentoval Dopravní podnik Ostrava a.s. také trasu nové linky č. 88, u které tehdy počítal se zprovozněním k 1. 5. 2021, tedy o více než měsíc dříve, než se ve skutečnosti ze známých příčin stalo.

Linka č. 88 tedy byla od 5. 6. 2021 o sobotách, nedělích a ve svátky vedena v trase propojující jedny z nejvýznamnějších turistických atrakcí města s jeho centrem. Trasa byla následující:

88 ZOO – Konzervatoř – Svět techniky – Bolt Tower – Stodolní – ZOO

Vzhledem k atraktivitě projížděných lokalit byla trasa zvolena tak, že autobus po opuštění výchozí zastávky ZOO jel Michálkovickou a následně Českobratrskou ulicí, vlevo na ulici Hornopolní, vlevo a vpravo na ul. Cingrovu a následně Místeckou až po mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Halasovou, kde se otočil zpět na ulici Místeckou a následně odbočil vpravo na novou ul. Vítkovickou procházející areálem Dolních Vítkovic. Zde obsloužil zastávku Svět techniky, která se nalézala před křižovatkou s ulicí Ruskou.

Dále autobus odbočil vpravo na ul. Ruskou, obsloužil zastávku Bolt Tower, projel podjezdem pod ulicí Místeckou, odbočil vpravo na ulici Výstavní, dále vpravo na ulici Železárenskou, vlevo na ulici Vítkovickou, vpravo na ulici 28. října, vlevo na Nádražní, kde obsloužil zastávku Stodolní. Z této zastávky následně odbočil vpravo na ulici Českobratrskou a touto ulicí a ulicí Michálkovickou dojel zpět na zastávku ZOO.

Oficiální zahájení provozu a pravidelný provoz

V 8.30 hod. na zastávce Svět techniky, tedy mezi budovami Velkého a malého světa techniky, došlo k pokřtění „prvního spoje sezóny“ a k zahájení provozu linky, kdy se v 8.44 hod. první spoj vydal na svou cestu k zoologické zahradě. Zahájení provozu linky bylo součástí akce s názvem Zase jedeme aneb Víkendy spolu!, kterou zapsaný spolek Dolní oblast VÍTKOVICE pořádal.

Akce se mimo jiné účastnil také historický autobus PRAGA RND ev. č. 28.

Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 projíždí ulicí Místeckou okolo zastávky Dolní Vítkovice, kterou však neobsluhuje | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 přijíždí do nové zastávky Bolt tower na ulici Ruské | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7992 čeká na svůj odjezd ve smyčce ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 odstavený v prostoru smyčky ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa Součástí marketingové kampaně byla i podávaná doubledeckerová zmrzlina v přilehlém stánku u zastávky ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa

Na lince byly provozovány dva kurzy obsazené oběma patrovými autobusy, které Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastní. Rozdílně od jiných pravidelných linek byla veškerá hlášení ve vozidle vyvedena také v anglickém jazyce včetně názvů jednotlivých zastávek.


K prvnímu dni platnosti letních jízdních řádů, tedy k 1. 7. 2021, došlo k doplnění zastávky Most Pionýrů do trasy linky. Fyzicky však ke změně došlo až od následujícího víkendu.

88 ZOO – Most Pionýrů – Konzervatoř – Svět techniky – Bolt Tower – Stodolní – Most Pionýrů – ZOO

První sezóna na lince č. 88 pak byla ukončena v úterý 28. 9. 2021. Dle tehdejší tiskové zprávy DPO se pro rok 2022 uvažovalo o změně trasy linky tak, aby byla vedena do nejlidnatějších obvodů města.

Sezóna 2022

Již na konci sezóny roku 2021 bylo Dopravním podnikem Ostrava a.s. informováno, že se pro sezónu roku 2022 připravuje změna trasy linky č. 88 tak, aby umožnila přepravu cestujících do Dolní oblasti Vítkovic a k ZOO přímo z největších sídlištních celků Ostravy. Bylo tak na místě předpokládat, že byly myšleny oba největší sídlištní celky, tedy Poruba a Ostrava-Jih.

Uvedené se potvrdilo zveřejněním jízdního řádu linky č. 88 v celostátním portálu jízdních řádůna přelomu března a dubna roku 2022. Provoz linky byl dle zveřejněných dat plánován od soboty 30. 4. 2022 do neděle 2. 10. 2022.


Trasa byla zvolena následovně:

88 Poruba, Opavská – Duha – Poruba, Alšovo nám. – Francouzská – Kotva – Hrabůvka, Poliklinika - Dolní Vítkovice - >Karolina> - <Konzervatoř< – Most Pionýrů – ZOO

Autobusy tak vyjíždí z obratiště Poruba, Opavská a následně jsou vedeny přes nejdůležitější zastávky trasou po ulicích Průběžná, 17. listopadu, Hlavní třída, Francouzská, Nad Porubkou, Rudná, Výškovická, Čujkovova, Plzeňská, Horní, Dr. Martínka, Místecká, 28. října, Nádražní, Českobratrská a Michálkovická. Cestou zpět pak místo zastávky Karolina obslouží zastávku Konzervatoř a jsou tak vedeny z ulice Českobratrské dále po ulicích Hornopolní, Cingrova do ulice Místecká a dále standardní trasou.

První spoje vyráží z výchozí zastávky v Porubě v 8.12 a 8.42 hod., další pak následují od 9.42 hod. v intervalu 60 minut až do 14.42 hod.

Spoje zpět pak odjíždí od ZOO v 60minutovém intervalu od 11.30 hod. do 17.30 hod. a následně je veden ještě spoj v 18.00 hod.

Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7992 nasazený na linku č. 88 přijídží 1. den její změněné trasy do zastávky Poruba, Alšovo nám. | 30. dubna 2022 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7992 opustila zastávku Konzervatoř a míří přes Hrabůvku do Poruby | 28. května 2022 | Martin Večeřa

Druhá sezóna linky č. 88 bude ukončena v neděli 2. 10. 2022. Dopravní podnik Ostrava a.s. v této souvislosti vydal tiskovou zprávu, ve které mimo jiné informoval, že obsazenost jednotlivých spojů byla v letošní sezóně někdy i na hranici kapacity, přičemž u více než třetiny spojů byla kapacita využita na 75 %. V souvislosti s uvedeným je nutné říci, že se linka po dobu sezóny potýkala s náhradami dvoupodlažních autobusů vozy klasickými, přičemž po jejich náhradě zcela nedostačujícími 12metrovými vozy bylo následně přistoupeno k náhradě vozy 18metrovými. I tak se však vyskytly i situace, kdy nebyly vozy vypraveny z důvodu jejich nasazení na jiné akci.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. září 2022

Toplist