Linka 88

Pohled na pravou bočnici vozu UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 | 9. října 2020 | Martin Dutko

Po mnoha odkladech v souvislosti s opožďováním dodávky dvoupodlažních autobusů Scania UNVI Urbis DD CNG a následně vlivem pandemie nemoci COVID-19 dojde od soboty 5. 6. 2021 ke zprovoznění vyhlídkové autobusové linky č. 88, pro kterou byly „patráky“ přednostně určeny. Platný jízdní řád je již k nalezení v celostátním informačním portálu o jízdních řádech. Informace pak byly zveřejněny taktéž na webových stránkách Dolních Vítkovic a taktéž na jejich facebookovém profilu.

Zase jedeme aneb Víkendy spolu | 31. května 2021 | Dolní Vítkovice a Landek park
Zdroj: facebookový profil Dolní Vítkovice a Landek park

Při oficiálním představení nových autobusů v říjnu roku 2020 prezentoval Dopravní podnik Ostrava a.s. také trasu nové linky č. 88, u které tehdy počítal se zprovozněním k 1. 5. 2021, tedy o více než měsíc dříve, než se ve skutečnosti ze známých příčin stalo.

Linka č. 88 tedy je od 5. 6. 2021 o sobotách, nedělích a ve svátky vedena v trase propojující jedny z nejvýznamnějších turistických atrakcí města s jeho centrem. Trasa je následující:

88 ZOO – Konzervatoř – Svět techniky – Bolt Tower – Stodolní – ZOO

Vzhledem k atraktivitě projížděných lokalit byla trasa zvolena tak, že autobus po opuštění výchozí zastávky ZOO pojede Michálkovickou a následně Českobratrskou ulicí, vlevo na ulici Hornopolní, vlevo a vpravo na ul. Cingrovu a následně Místeckou až po mimoúrovňovou křižovatku s ulicí Halasovou, kde se otočí zpět na ulici Místeckou a následně odbočí vpravo na novou ul. Vítkovickou procházející areálem Dolních Vítkovic. Zde obslouží zastávku Svět techniky, která se nalézá před křižovatkou s ulicí Ruskou.

Dále autobus odbočí vpravo na ul. Ruskou, obslouží zastávku Bolt Tower, projede podjezdem pod ulicí Místeckou, odbočí vpravo na ulici Výstavní, dále vpravo na ulici Železárenskou, vlevo na ulici Vítkovickou, vpravo na ulici 28. října, vlevo na Nádražní, kde obslouží zastávku Stodolní. Z této zastávky následně odbočí vpravo na ulici Českobratrskou a touto ulicí a ulicí Michálkovickou dojede zpět na zastávku ZOO.

Oficiální zahájení provozu a pravidelný provoz

V 8.30 hod. na zastávce Svět techniky, tedy mezi budovami Velkého a malého světa techniky, došlo k pokřtění „prvního spoje sezóny“ a k zahájení provozu linky, kdy se v 8.44 hod. první spoj vydal na svou cestu k zoologické zahradě. zahájení provozu linky bylo součástí akce s názvem Zase jedeme aneb Víkendy spolu!, kterou zapsaný spole Dolní oblast VÍTKOVICE pořádal.

Akce se mimo jiné účastnil také historický autobus PRAGA RND ev. č. 28.

Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 projíždí ulicí Místeckou okolo zastávky Dolní Vítkovice, kterou však neobsluhuje | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 přijíždí do nové zastávky Bolt tower na ulici Ruské | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7992 čeká na svůj odjezd ve smyčce ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa Scania UNVI Urbis DD CNG ev. č. 7991 odstavený v prostoru smyčky ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa Součástí marketingové kampaně byla i podávaná doubledeckerová zmrzlina v přilehlém stánku u zastávky ZOO | 13. června 2021 | Martin Večeřa

Na lince jsou provozovány dva kurzy obsazené oběma patrovými autobusy, které Dopravní podnik Ostrava a.s. vlastní. Rozdílně od jiných pravidelných linek jsou veškeré hlášení ve vozidle vyvedena také v anglickém jazyce včetně názvů jednotlivých zastávek.


K prvnímu dni platnosti letních jízdních řádů, tedy k 1. 7. 2021, došlo k doplnění zastávky Most Pionýrů do trasy linky. Fyzicky však ke změně došlo až od následujícího víkendu.

88 ZOO – Most Pionýrů – Konzervatoř – Svět techniky – Bolt Tower – Stodolní – Most Pionýrů – ZOO

První sezóna na lince č. 88 pak byla ukončena v úterý 28. 9. 2021. Dle tiskové zprávy DPO se pro rok 2022 uvažuje o změně trasy linky tak, aby byla vedena do nejlidnatějších obvodů města.


© MHD-Ostrava 2005 - 2021
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. září 2021

Toplist