Městská lanová dráha

Dne 26. ledna 2016 zveřejnilo statutární město Ostrava veřejnou zakázku na zhotovení investičního záměru a studie týkající se případné výstavby lanové dráhy propojující významné atraktivní cíle v Ostravě. Tuto zakázku získala společnost SIAL architekti a inženýři spol. s r.o.

Mezi lokality, které by mohla lanová dráha propojit, byly vybrány Dolní oblast Vítkovice, Nová Karolina, oblast Černé louky a zejména turistické cíle Landek park a ZOO Ostrava, přičemž v oblasti Černé louky se dle původních plánů měla vyskytovat přestupní stanice mezi jednotlivými větvemi lanové dráhy. S ohledem na to, že současná tramvajová zastávka Výstaviště nabude na významnosti mimo jiné přivedením trolejbusové dopravy po nově vystavěné nové Pivovarské ulici, mohla by zastávka Výstaviště společně s výstavbou lanové dráhy dále značně získat na významnosti.


návrh základního trasování (2016)

Studie řešila možnosti výstavby lanové dráhy na území statutárního města Ostravy tak, aby propojila významné městské lokality, a aby komplexně zapadla do dopravního systému města. V polovině prosince roku 2016 byly zveřejněny další důležité informace ve věci plánované realizace výstavby městské lanové dráhy. Výše uvedená studie proveditelnosti však shledala, že lanová dráha bude spíše turistickou atrakcí, než plnou součástí dopravního systému města. Z tohoto důvodu taktéž nelze na takovou lanovou dráhu čerpat finanční prostředky poskytované mimo jiné např. Evropskou unií.

Ve studii proveditelnosti byly určeny tři samostatné provozní úseky:

  • Dolní oblast Vítkovice - Černá louka - halda Ema - ZOO s předpokladem nákladů na výstavbu ve výši 611 mil. Kč, doba jízdy 11,5 minut,
  • Dolní oblast Vítkovice - Nová Karolina s předpokladem nákladů na výstavbu ve výši 327 mil. Kč,
  • Úsek v areálu Zoologické zahrady s předpokladem nákladů na výstavbu ve výši 286 mil. Kč.

Dle informací uvedených v médiích se předpokládalo nasazení kabinek s kapacitou 8 - 10 osob, přičemž hodinová kapacita lanové dráhy měla činit 800 osob s možným navýšením až na 1600 osob. Kromě hlavních stanic v Dolní oblasti Vítkovice, Nové Karolině a v ZOO se předpokládaly stanice taktéž na Černé louce či na haldě Ema. Celková délka lanové dráhy by v prípadě její výstavby činila více než 5,5 km.

Vizualizace stanice lanové dráhy Nová Karolina, zdroj: statutární město Ostrava, SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. | 19. prosince 2016 | SIAL architekti a inženýři vizualizace stanice lanové dráhy v prostoru Dolní oblasti Vítkovice, zdroj: statutární město Ostrava, SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. | 19. prosince 2016 | SIAL architekti a inženýři vizualizace stanice lanové dráhy v areálu ZOO, zdroj: statutární město Ostrava, SIAL architekti a inženýři spol. s r. o. | 19. prosince 2016 | SIAL architekti a inženýři
zdroj: statutární město Ostrava, SIAL architekti a inženýři spol. s r. o.

V konečném důsledku výše uvedených informací bylo sděleno, že město nebude pravděpodobně do výstavby lanové dráhy investovat samo a bude hledat investora, který projekt lanové dráhy převezme či se na něm bude minimálně spolupodílet. Tehdy bylo předpokládáno, že v případě, kdy by výstavbu lanové dráhy schválila taktéž rada města a jeho zastupitelstvo, tak by k výstavbě mohlo dojít v roce 2020.

V pátek 16. 2. 2018 byl na serveru novinky.cz zveřejněn článek s informacemi o přerušení příprav nové městské lanové dráhy. Důvodem bylo nenalezení důležitého investora pro tento projekt a také nutnost vyjasnění urbanistické koncepce prostoru mezi Dolní oblasti Vítkovice a Novou Karolinou. Město však výstavbu lanové dráhy zcela nezavrhovalo, předpokládalo však revizi jejího trasování.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. dubna 2021

Toplist