SMOG - MHD zdarma

Ve středu 15. prosince byla zastupiteli schválena vyhláška, která při stavu regulace vyhlášeném Českým hydrometeorologickým ústavem stanovuje cestování vozidly integrovaného dopravního systému ODIS v ostravských zónách 1, 2, 3 a 4 bezplatným. Stane se tak v době, kdy bude mimo jiné překročen limit polétavého prachu v ovzduší, kterým je hodnota 50 µg.m-3. Vyhláška začíná platit v 0.00 16. prosince 2010.

znečišťující látka doba průměrování imisní limit [µg.m-3]
SO2 1 hodina 350; max. 24x za rok
24 hodin 125; max. 3x za rok
PM10 24 hodin 50; max. 35x za rok
kalendářní rok 40
NO2 1 hodina 200; max. 18x za rok
kalendářní rok 40
Pb kalendářní rok 0,5
CO maximální denní 8hod. klouzavý průměr 10000
benzen kalendářní rok 5
zdroj: chmi.cz

Při stavu regulace by měla být všechna vozidla, v nichž platí tarif ODIS pro krátkodobé jízdenky, zřetelně označena informacemi o cestování zdarma, přičemž se jedná o vozidla dopravců Veolia transport Morava, TQM-holding, Radovan Maixner a Dopravní podnik Ostrava a.s. Ve vozidlech DPO budou navíc vyhlašována speciální hlášení informující cestující o nadálé situaci.

Bezplatná doprava příjde denně statutární město Ostravu na 1,5 milionu Kč. Otázkou však je, jestli je MHD zdarma účelná a jestli by neměly být peníze investovány jinak. Představme si situaci. Zaměstnanec X cestující pravidelně svým vozidlem ráno nastartuje vůz a vydá se vstříc svému zaměstnání. Cca za 10 minut spatří proti sobě autobus vybavený informacemi o bezplatné přepravě, otočí automobil, dojede zpět k domovu a pro cestu do zaměstnání využije vozidla MHD. Je tato situace reálná? Myslím, že nikoliv. Teoretická šance pro opatření existuje pouze v případě cestujících pracujících na odpolední a noční směny, kteří se se situací mohou během dne nějakou formou setkat a odpoledne tak pro cestu do práce využít prostředky veřejné dopravy.Nelze však předběžně soudit. Je možné, že využívání vozidel MHD opravdu vzroste.

Smogová regulace v praxi poprvé

Ve středu 22. prosince 2010, týden po schválení ,,smogového opatření", byl cca v 15 h poprvé vyhlášen stav regulace. Na zprávu nejrychleji zareagoval dopravce Veolia transport Morava. Dopravní podnik Ostrava uvedl všechna opatření s tímto signálem spojená v platnost cca v 16:15.

Za čelními skly všech vozidel se objevily oranžové cedule s nápisem ,,SMOG" a informací o neoznačování jízdenek v zónách 1 - 4. Na bočních informačních panelech byl výpis nácestných zastávek nahrazen heslem ,,Smog - jízda zdarma". Rovněž na vnitřním informačním panelu běží text ,,Akce smog - jízda zdarma" a to na úkor zobrazení nácestných zastávek, času, trafiní zóny a příští zastávky během jízdy mezi zastávkami. Jestliže se vozidlo DPO nachází v tarifních zónách 1 až 4, jsou automaticky zablokovány označovače jízdenek. Nakonec lze také v určitém časovém intervalu vyslechnout akustické upozornění uvnitř vozidla na stav smogové regulace a tudíž odpadajicí nutnost označování krátkodobých a 24h jízdenek v terifních zónách 1 až 4.

 | 22. prosince 2010 | Tomáš Hranický | 22. prosince 2010 | Tomáš Hranický | 22. prosince 2010 | Tomáš Hranický


Vyhodnocení poprvé

První časový blok, kdy byla MHD v Ostravě "zdarma" se protáhnul na skoro pět celých dnů. Je tedy možno alespoň částečně situaci vyhodnotit. Automobilů na cetách skutečně ubylo! To však bylo důsledkem Vánočních svátků a nikoliv důsledkem vyhlášení signálu regulace. Cestujících ve vozidlech MHD taky přibylo, škoda jen, že se jednalo o osoby bez domova, které si byly schopné ve vozidle i zapálit cigaretu. Na celkové bilancování je ještě brzy, avšak je zřejmé, že MHD "zdarma" nové cestující nepřiláká v nějakém hojném počtu. Na to je potřeba ještě jeden aspekt. Komfort!

Smogová regulace v praxi podruhé

 | 26. dubna 2009 | - | | Tomáš Hranický

Druhý blok dnů kdy bylo možno cestovat "bez jízdenky", započal v pátek 28. ledna 2011 v cca 5.40 ráno. Na rozdíl od pedchozího bloku byla již většina vozidel označena na panelech BUSE mírně rozdílnou formou. Na vnějších panelech se objevil text "AKCE SMOG!!!", na vnitřních panelech na úkor nácestnch zastávek text "AKCE SMOG !!! MIMOŘÁDNÁ PŘEPRAVA".

Tentokrát dopravce DPO, zareagoval na informaci již v cca 5.55.

Přehled dnů, kdy byl vyhlášen stav regulace:

 1. 22. 12. 2010 (od 15:00)
 2. 23. 12. 2010
 3. 24. 12. 2010
 4. 25. 12. 2010
 5. 26. 12. 2010 (do 5:30)*
 6. 28. 1. 2011 (od 5:40)
 7. 29. 1. 2011
 8. 30. 1. 2011
 9. 31. 1. 2011
 10. 1. 2. 2011
 11. 2. 2. 2011 (do 18:25)*
 12. 17. 2. 2011 (od 14:00)
 13. 18. 2. 2011
 14. 19. 2. 2011
 15. 20. 2. 2011 (do 20:05)*
 16. 24. 2. 2011 (od 10:10)
 17. 25. 2. 2011
 18. 26. 2. 2011
 19. 27. 2. 2011
 20. 28. 2. 2011
 21. 1. 3. 2011
 22. 2. 3. 2011 (do 6:30)*

* Mimořádná přeprava však platí do 24:00.

Zdroj: http://pocasi.chmi.cz/cgi-bin/zpravy_vu.scp?ARCHIV=aktual&Tlacitko=METEOROLOGICKEZPRAVY.

Vyhláška byla platná do 14. 9. 2011, kdy byla mimořádná přeprava při inverzi zrušena, jelikož se potvrdilo, že cestujících nepřibývá.

Od začátku platnosti vyhlášky do jejího zrušení, tedy od 16. 12. 2010 do 14. 9. 2011, byla mimořádná přeprava zavedena v cca 8 % provozních dnů, což je průměrně každý 12. den.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

3. listopadu 2011

Toplist