Linkové vedení trolejbusů (k 1. 9. 2020)
Legenda
X trolejbusová linka provozovaná celotýdenně
X trolejbusová linka provozovaná pouze v pracovní dny
X trolejbusová linka se zvláštním charakterem
 ['+ -'] - úsek linky bez trolejového vedení
(O)občasná zastávka 4.30 - 23.00
/x/zastávka na znamení
 Přestup na Eskopřestup na linky  Přestup na Esko
video - čelní pohled
//video - pohled ze sběrače

Denní provoz Noční provoz

Páteřními trolejbusovými linkami jsou linky č. 101, 102, 104, 106 a 107. Linka č. 106 tvoří linkový svazek s linkou č. 101, linka č. 108 tak činí s linkou č. 109 a linka č. 101 v úseku Most M. Sýkory - Hranečník s linkou 107. Linky č. 103, 105 a 110 jsou linkami doplňkovými. Linky č. 101, 102, 106 a 107 v intervalech 10/20/20/20 (špička/sedlo/večer/víkend), linka č. 103 v intervalech 20/20/-/-, linka č. 104 v intervalech 10/10/20/10-20, linky č. 105, 108 a 109 pak v intervalech 20/20/20/20.

49 101 102 103 104 105 106 107 108 109

Noční provoz je udržován na linkách č. 111, 112 a 113 v pravidelném intervalu 60 minut. Linky mají mezi sebou garantovány přípoje v pravidelném provozu na zastávce Most M. Sýkory.111 112 113

Denní provoz
49 Důl Heřmanice - Na Liščině - Bohumínská - Sad B. Němcové - <Vozovna trolejbusů<

trolejbusové spoje autobusové linky 49

101 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Slezská Ostrava,radnice /x/ - Slezská Ostrava,kostel /x/ - Ústřední hřbitov /x/ - <Zvěřinská< /x/ - Hranečník ['+ -'] - U Švasty - U Káňů - LDN - Petřvald,rozcestí - Petřvald,kaple /x/ - Petřvald,Kamčatka /x/ - Míroděv /x/ - Radvanice,Ludvíkova //

102 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Pivovar - Hornopolní - Lechowiczova - Ahepjukova - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců /x/ - Náprstkova /x/ - Sokola Tůmy /x/ - Hulváky //

103 Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Nová radnice - Horn. poliklinika - Vozovna trolejbusů - Sad B. Němcové - Keramická /x/ - Bohumínská - Hrušovské mosty /x/ - Žižkova /x/ - Riegrova /x/ - Koblov //

104 Náměstí Republiky  Přestup na Esko - Českobratrská - Konzervatoř - Husův sad - Most Pionýrů - Stadion Bazaly /x/ - Jaklovecká /x/ - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - ZOO - Na Najmanské /x/ - Na Jánské /x/ - U Pumpy /x/ - U Lékárny /x/ - Michálkovice //

105 Karolina U Lávky  Přestup na Esko - Stodolní žel. zastávka /x/  Přestup na Esko - Konzervatoř - Husův sad - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Kamenec - Lávka /x/ - Mexiko - Hrušovské mosty /x/ - Žižkova /x/ - Riegrova /x/ - Koblov //

106 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina (- Kamenec - Bazaly ['+ -'] - Všehrdův sad /x/ - Revírní br. pokladna -) - Stadion Bazaly /x/ - Jaklovecká /x/ - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Kepkova /x/ - Koněvova /x/ - Chrustova /x/ - Dolina /x/ - Parcelní /x/ - Důl Heřmanice //

107 Hranečník - >Zvěřinská> /x/ - Ústřední hřbitov /x/ - Slezská Ostrava,kostel /x/ - Slezská Ostrava,radnice /x/ - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - >Stanice záchranné služby> - >Dům vodohospodářů> - >Futurum> - <Pivovar< - <Hornopolní< - <Lechowiczova< - <Ahepjukova< - Sídliště Fifejdy //

108 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Keramická /x/ - Bohumínská - Betonářská /x/ - Hladnovská /x/ - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká /x/ - Stadion Bazaly /x/ - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů - Futurum - Sídliště Fifejdy - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců /x/ - Náprstkova /x/ - Sokola Tůmy /x/ - Hulváky //

109 Důl Heřmanice - Na Liščině - Betonářská /x/ - Hladnovská /x/ - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká /x/ - Stadion Bazaly /x/ - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Stan. záchr. služby - Dům vodohospodářů - Futurum - Sídliště Fifejdy - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců /x/ - Náprstkova /x/ - Sokola Tůmy /x/ - Hulváky //
Noční provoz
111 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Stadion Bazaly /x/ - Jaklovecká /x/ - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - ZOO - Na Najmanské /x/ - Na Jánské /x/ - U Pumpy /x/ - U Lékárny /x/ - Michálkovice

112 Hlavní nádraží  Přestup na Esko - Náměstí S. Čecha - Sad B. Němcové - Keramická /x/ - Bohumínská - Betonářská /x/ - Hladnovská /x/ - Sídliště Muglinov - Gymnázium - Revírní br. pokladna - Jaklovecká /x/ - Stadion Bazaly /x/ - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Husův sad - Konzervatoř - Českobratrská - Pivovar - Hornopolní - Lechowiczova - Ahepjukova - Jiřího Trnky - Strmá - Vršovců /x/ - Náprstkova /x/ - Sokola Tůmy /x/ - Hulváky

113 Koblov - Riegrova /x/ - Žižkova - Hrušovské mosty (O) - Bohumínská - Keramická /x/ - Sad B. Němcové - Hlavní nádraží - Sad B. Němcové - Vozovna trolejbusů - Horn. poliklinika - Nová radnice - Most M. Sýkory - Náměstí J. Gagarina - Kamenec - Bazaly - Všehrdův sad /x/ - Revírní br. pokladna - VŠ podnikání - Kepkova /x/ - Koněvova /x/ - Chrustova /x/ - Heřmanice,pošta - Záblatská /x/ - Poštulkova /x/ - Brigádnická /x/ - Košická /x/ - Briketářská /x/ - U Kříže /x/ - Eldorádo - Michálkovice

102 Na linkách č. 102 a 108 jsou v nočním období provozovány vybrané spoje.
108


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

Toplist