Vývoj vybraných významných změn z března 2013
Třítýdenní šestkové intermezzo

Od pondělí 3. března 2013 se po cca 10 letech a dvou měsících cestující veřejnost setkala opětovně na lince 6 v její novodobé historii, tedy od 15.prosince 2002, s tramvajovými soupravami vypravovanými z obou vozoven. Soupravy se na lince 6 pravidelně objevovaly v prvním měsíci jejího provozu na přelomu let 2002 a 2003, i tehdy však byly staženy. K nasazení souprav na linku od 3. března vedla představa, že cestující ze zrušené linky 13 většinově přesednou do posílené linky 6. To se však během prvních třech týdnů po změnách nepotvrdilo, cestujících na této lince přibylo jen mírně, a tak byly od pondělí 25. března 2013 na linku 6 již podruhé navráceny sólo vozy.

Fotografie z posledního dne provozu souprav na lince 6... tedy opět dočasně posledního:

Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 992 přijíždí do zastávky Nádraží Vítkovice v poslední den provozu souprav na lince č. 6. | 22. března 2013 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.E. ev. č. 968+948 přijíždí do zastávky Most Mládeže v poslední den provozu souprav na lince č. 6. | 22. března 2013 | Martin Večeřa Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 982 v zastávce Kpt. Vajdy v poslední den provozu souprav na lince č. 6. | 22. března 2013 | Martin Večeřa Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 935 přijíždí do zastávky Kpt. Vajdy v poslední den provozu souprav na lince č. 6. | 22. března 2013 | Martin Večeřa

Zvyklosti cestujících se mění velmi pozvolna, ale mění, a ukázalo se, že tři týdny byla doba na to příliš krátká. Po zrušení linky 13 a současném vypravování sólo vozů na linku 6 se začala objevovat nelibost cestujících z obou těchto větví v relaci Výškovice - Zábřeh - Vítkovice - centrum. Třetí „plně soupravová“ etapa linky 6 tedy začala, jakkoliv byl tento termín diskutabilní, od letních prázdnin 2013 se záměrem nabízet nadále na lince 6 pohodlnější cestování méně obsazenými vozy a nalákat část cestujících z linky 2.

Prázdninový provoz souprav na lince 6:

Souprava T3SUCS v čele s vozem ev. č. 950 na lince 6 přijíždí na konečnou zastávku Výstaviště. | 26. července 2013 | Tomáš Hranický Souprava T3R.P v čele s vozem ev. č. 975 vyjíždí ze smyčky Výstaviště na linku 6. | 19. srpna 2013 | Tomáš Hranický

Současný finální kompromisní a nejspíše ideální stav byl nastaven od září 2013, kdy začaly být na linku 6 vypravovány většinově vozy délkové kategorie 22 m, tedy tolik vozů, kolik je aktuálně k dospozici. Ostatní kurzy musí zůstat nadále ve dvouvozových soupravách.

Kloubáky na lince 48

Pro autobusovou linku 48 jsou již dlouhá léta (od svých začátků v ostravském provozu) typické vozy Solaris Urbino 15. V dubnu roku 2009, kdy v Ostravě započaly svůj provoz první vozy Solaris Urbino 18, byl jeden z nich, vůz 7803, nasazen na jednu z celodenních směn linky 48, která od prosince 2008 zajišťovala návozy zaměstnanců do průmyslové zóny v Ostravě - Hrabové. Ještě v říjnu téhož roku roku byl jediný celodenní článkový vůz z linky stažen a předán na jeden z kurzů linky 41.

Vůz 7803. | 12. května 2009 | Tomáš Hranický

Jednou z nejvýznamnějších změn v autobusové dopravě v březnu 2013 byla změna trasy linky 48, která vznikla spojením vytíženějších větví těhdejších linek 36 a 48. Jelikož byl jakýsi nárůst vytíženosti linky 48, která nyní vytváří přímé spojení několika významných sídlištních celků, vlivem této změny očekáván, začaly být její vybrané spoje v době dopravní špičky zajišťovány článkovými vozy výhodně přejíždějících z linky 40, na níž posilují pouze odbobí dopoledního sedla. Konkrétně se jedná o 3 vozy Solaris Urbino 18 a 1 vůz Karosa B961E. Tyto přejezdy mezi linkami 40 a 48 probíhají dodnes.

 | 5. března 2013 | Tomáš Hranický

Oblíbenost nové linky 48 cestujícími však nadále pomalu rostla a to jak v pracovní dny, tak o víkendech. Od září roku 2013 byl tedy jednak navýšen počet spojů linky 48 v době dopravní špičky zajišťovaných článkovými autobusy Karosa, a jednak začaly být na tuto linku vypravovány o víkendech vozy Solaris Urbino 18, pro které v tyto dny není využití na jejich kmenové lince 40.

V průběhu zimy a jara roku 2014 docházelo k různým přesunům vozů mezi jednotlivými víkendovými kurzy linky 48, vždy však šlo o vozy Solaris Urbino 18 a Solaris Urbino 15. Od 31. května 2014 je na víkendový kurz 48/6 vypravován článkový vůz Karosa. Jde o kurz, který zajišťuje nejvytíženější spoje vždy na směny do průmyslové zóny Hrabová resp. odvozy ze směn. Je vypravován provozovnou Hranečník, přičemž tato provozovna všemi svými článkovými vozy Solaris obsazuje celodenní kurzy linky 41. Za zajímavost může být považováno, že jde o jediný pravidelně vypravovaný článkový autobus Karosa ve víkendové ostravské MHD.

Karosa ev. č. 4295 první den na víkendovém kurzu 48/6. | 31. května 2014 | Tomáš Hranický


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. června 2014

Toplist