Bezbariérová doprava na lince 5

Do 2. března 2013 byl úsek Vřesinská - Zátiší, tedy trať tramvajové linky 5, poslední částí tramvajové sítě Dopravního podniku Ostrava, kde nebyly provozovány žádné spoje obsazované zaručenými nízkopodlažními tramvajemi (vyjma ojedinělých přejezdů z jiných linek, které ovšem pro cestující linky 5 neměly žádný význam).

Od 3. března 2013 začal být na druhý kurs linky 5 celotýdenně nasazován vůz VarioLF2 ev. č. 1401, byl vybaven automatem pro prodej jízdenek jako všechny vozy stabilně zajišťující dopravu na lince 5 (místo vozu K2 ev. č. 805) a spoje, které zajišťoval, byly označeny v jízdním řádu. Nízkopodlažní vozidlo zajišťovalo spoje v hodinových intervalech v pracovní dny v době ranní špičky, odpolední špičky a v podvečer, o víkendech pak od brzkých ranních do večerních hodin. Vůz VarioLF2 byl zvolen, a za tímto účelem dokonce převeden z vozovmy Moravská Ostrava zpět do vozovny Poruba proto, že vůz VarioLF2 disponuje otočnými podvozky, což minimalizuje vlivy na obousměrně pojížděnou jednokolejnou trať bohatou na oblouky.

Po několika dnech provozu byl vůz 1401 přecejen nahrazen vozem TRIO ev. č. 1257, jelikož vůz 1401 byl v té době vybaven celovozovou reklamou na Český rozhlas a z marketingových důvodů nebylo žádoucí, aby byl využíván pouze na trase linky 5.

TRIO ev. č. 1257 v mezizastávkovém úseku Dolní Lhota osada - Horní Lhota | 23. března 2013 | Martin Večeřa TRIO ev. č. 1257 vyjíždí na lince 5 ze smyčky Vřesinská. | 31. března 2013 | Tomáš Hranický Trio ev. č. 1257 přijíždí na lince č. 5 do výhybny Dolní Lhota. | 21. července 2013 | Martin Večeřa

Od 15. prosince 2013 bylo upuštěno od garance nízkopodlažního vozidla na lince 5, ačkoliv bylo TRIO na druhý kurs linky nadále nasazováno. K tomuto kroku bylo přistoupeno kvůli problémům s nástupy a výstupy cestujících na invalidním vozíku na zastávce Vřesinská, která je pro linku 5 nevhodně (avšak nevyhnutelně) umístěna v oblouku smyčky. Požadavky na takovéto nástupy na smyčce byly velmi ojedinělé, ale vyžadovaly mnohdy komplikovanou manipulaci s vozy ve smyčce, kdy vůz linky 5 byl mimořádně přistavován k ostrůvku výstupní zastávky linek z města. Vzhledem k tomu, že nízkopodlažní tramvaj na lince 5 slouží především pro usnadnění nástupů a výstupů starším osobám a cestujícím s kočárky, a její výprava na linku se nijak nezměnila, nebyl tento krok následován žádnými negativními reakcemi.

Od ledna do dubna 2014 (zapůjčení vozu 1257 do Sankt-Petěrburgu) byl na linku 5 vypravován vůz 1256.

Ačkoliv bylo TRIO na linku 5 ještě v následujících měsících mimořádně vypravováno, dlouhodobě bylo od května 2014 z výše uvedeného důvodu nahrazeno čerstvě zařazeným vozem VarioLF2R.S ev. č. 1403.

Vůz VarioLF2R.S ev. č. 1403 na lince 5, kam je vypravován od května 2014. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický Trio 1257 po návratu z návštěvy v ruském Petrohradu opět slouží cestujícím v Ostravě | 31. května 2014 | Radim Klement

Ve druhé polovině roku 2014 nepsané pravidlo nasazení nízkopodlažního vozidla na linku 5 pomalu přestávalo platit a to i v souvislosti s navýšením počtu garantovaných bezbariérových spojů na většině linek na podzim roku 2014. Od významné změny jízdního řádu linky 5 od 14. prosince 2014 obsahuje vypravenost linky 5 již dvě tramvajová vozidla střední kapacity na místo jednoho a od této změny začaly být na linku 5 trvale nasazovány vozy K2 ev. č. 805 a 807.
Toto už se bez nevole cestujících linky 5 neobešlo a dopravní podnik začal znovu na druhý kurs linky 5 v průběhu ledna 2015 nasazovat vůz VarioLF2R.S ev. č. 1403. V kontextu se zmíněnou změnou jízdního řádu linky 5 již nízkopodlažní vozidlo na lince 5 v pracovní dny nezajišťuje pouze dobu přepravní špičky, ale také dopolední provoz.

Většina zastávek na trase linky 5 je bezbariérově přístupná. Aby bylo v budoucnu možné opět garantovat bezbariérovou dopravu na tramvajové lince 5, bylo nutno vyřešit především bezbariérovost hlavní nástupní a výstupní zastávky linky 5 - zastávky Vřesinská. Umístění zastávky v oblouku s tak malým poloměrem neumožňuje dostatečné zvýšení a přiblížení nástupní hrany nástupiště k nástupní hraně vozidla. Na začátku března 2015 byla na tuto zastávku zkušebně do okraje kolejiště instalována manuální výsuvná plošina, která by měla nástup cestujícího na invalidním vozíku do nízkopodlažní tramvaje umožnit.

Plošina pro invalidní vozík na kyjovickém nástupišti zastávky Vřesinská. | 4. března 2015 | Tomáš Hranický Plošina pro invalidní vozík na kyjovickém nástupišti zastávky Vřesinská. | 4. března 2015 | Tomáš Hranický Plošina pro invalidní vozík na kyjovickém nástupišti zastávky Vřesinská. | 4. března 2015 | Tomáš Hranický


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

4. března 2015

Toplist