Provozní nasazení minibusů

Dopravní podnik Ostrava a.s. provozuje již od roku 1999 také několik minibusů, které byly zpočátku nasazovány pouze na jim určené linky řady 9x. V současné době dopravce vypravuje do provozu 2 vozy Mercedes Benz 412 DNP ev.č. 7901 a 7902, 1 vůz Mercedes Benz 412 D BUS, 2 vozy Mercedes Benz 411 CDINP a 3 vozy MAVE CiBus ENA. Celkem je tedy v provozu 8 minibusů.

S úbytkem cestujících a vznikem některých méně lukrativních avšak potřených linek začaly být 12metrové vozy na určitých linkách resp. spojích předimenzované (10m vozy v té době ještě nebyly součástí vozového parku DPO). Zejména z tohoto důvodu na ně začaly být nasazovány také minibusy.

V současné době jsou minibusy vypravovány na jim určené linky:

96 - v provozu od 9. 12. 2007 a aktuální trasou od 11. 12. 2011, trasa: Hotelový dům Hlubina - ... - Dvouletky - ... - Nádraží Vítkovice - ... - Hotel Bělský les - ... - Náměstí SNP - ... - Korýtko - Kotva - Náměstí SNP - ... - Hotel Bělský les - ... - Nádraží Vítkovice - ... - Dvouletky - ... - Poliklinika

97 - v provozu od 3. 9. 2001 s aktuální trasou od 1. 9. 2002, trasa: Hranečník - ... - Salma - ... - Na Josefské - ... - Michálkovice - ... - Brazílie

98 - v provozu od 4. 9. 2000, trasa: Petřkovice náměstí - ... - Nordpól

Pozornému oku čtenáře jistě neunikne, že ke 3. březnu 2013 do minibusové číselné řady přibyla také linka 92, dřívější pouze přečíslovaná linka 82. Linka byla přečíslována právě proto, že bylo plánováno většinu jejích spojů obsazovat minibusem. Dodatečně však byly na lince provedeny detailnější dopravní průzkumy, které ukázaly, že je linka využívána nejen ráno před 8. h k dopravě žáků na ZŠ u zastávky Bazaly, ale také k nepravidelným přesunům žáků v dopoledních hodinách v rámci vyučování na plavání apod. Proto nyní existuje tato anomálie v nepsaných pravidlech číslování linek.

Dále jsou minibusy nasazovány také na linky:

22 - na lince nasazovány od 5. 7. 2009 o víkendech, stávající mimo špičku zkrácená trasa: Hranečník - ... - Důl Heřmanice. Před datem 3. 3. 2013 byly na linku nasazovány minibusy MB i Fiat a to také v pracovní dny po 20. h. Od tohoto data je minibus na linku vypravován pouze o víkendech, a to výhradně minibus Fiat, který je poprvé v jízdním řádu uveden jako zaručené nízkopodlažní vozidlo.


Linka 99

99 - Linka byla v provozu od 30. 5. 1999 v různých variantách trasy, naposledy od 30. 9. 2012: Městská nemocnice - Českobratrská - Úřad práce - Nová radnice - Most Pionýrů - Náměstí J. Gagarina - Most M. Sýkory - Černá louka - Divadlo loutek - Výstaviště - Karolina - Náměstí Republiky - Červeného kříže - Městská nemocnice

Tato první ostravská minibusová linka centrem města vyjela kvůli úsporných opatření naposledy v pátek 1. 3. 2013, bohužel paradoxně půl roku poté, co byl její význam povýšen zřízením sdružené zastávky Karolina.


Další milníky v historii provozu minibusů

S postupným stárnutím a zvyšující se poruchovostí minibusů, především vozů Mercedes Benz a především v zimním období, měly být v případě jejich nedostatku na linku 99 nasazovány elektrobusy SOR EBN 10,5, případně pak přichází na řadu 10metrový autobus Solaris Urbino 10. Prvním dnem náhrady minibusů delším vozidlem se stala středa 29. 12. 2010, kdy byl na jeden z kurzů linky č. 99 nasazen vůz Solaris urbino 10 ev. č. 7507. Elektrobus nebyl na linku nasazen z důvodu prozatím nedostatečného počtu proškolených řidičů.

Ve víkendové dny mezi 3. 4. 2010 a 2. 7. 2011 byl nasazován minibus také na kurzu 47/101. Od počátku platnosti letních JŘ (3. 7. 2011) je celotýdně nasazován na tomto kurzu vůz Solaris Urbino 10 a tak již nemusí docházet k přejezdům minibusů mezi garáževi Hranečník a Porubou.

Do 11. 12. 2011 byl v nepracovní dny minibus nasazován také na linku 35 v trase Poliklinika - ... - Krmelínská - ... - Mitrovice, která však byla k tomuto datu zrušena a nahrazena prodloužením linky 24 (od 3. 3. 2013 linkou 50).

Vůz 7904 v zastávce Krestova | 14. dubna 2008 | Martin Večeřa Vůz 7905 v zastávce Most M. Sýkory na lince 99 | 12. prosince 2008 | Martin Večeřa Vůz Cibus ENA ev. č. 7303 jede čerpat přestávku do tramvajového obratiště Výstaviště | 9. ledna 2009 | Tomáš Hranický V odpoledních hodinách zapadl vůz 7303 na lince 35 na ul. Prodloužené v Hrabové. | 10. ledna 2010 | Libor Hranický


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. března 2013

Toplist