Dopravní obslužnost terminálu Hranečník

V letech 2014 a 2015 probíhala výstavba dopravního terminálu Hranečník, který by měl od přelomu února a března 2016 sloužit jako centrální přestupní bod mezi autobusovou, trolejbusovou a tramvajovou dopravou na východním okraji města Ostravy.

Dopravní terminál Hranečník je maximálně přizpůsoben především jednoduchým a rychlým přestupům mezi autobusovou dopravou přijíždějící z okrajových částí Ostravy a okolních obcí a tramvajovou resp. trolejbusovou dopravou do centra města. Přirozené shodně i v opačném směru. Jak vyplývá z následujících obrázků, cestující při přestupu mezi autobusem a tramvají resp. trolejbusem musí vždy překonat pouze vzdálenost o délce příčeného přesunu přes nástupiště, tedy cca 5 až 10 m.

             

První návrh příměstské dopravy

V průběhu srpna 2015 se na stránkách dotčených obcí objevil první návrh organizace příměstské autobusové dopravy dotčené terminálem Hranečník. Konkrétně na stránkách obce Kaňovice je k vyjádření návrh jízdního řádu linky 383 společně s kompletní mapkou návrhu příměstské dopravy.

Z mapky sice nejsou patrné provozní období a intervaly jednotlivých linek, je však zřejmé, že není plánováno striktní převedení všech příměstských linek z východní oblasti do nového terminálu. Naopak je zachováno vedení vybraných linek na ÚAN shodně s dnešním stavem. Cestující tedy nepřijdou o své tradiční cíle v okolí ostravského autobusového nádraží či Vítkovic, naopak pro některé cestující vyplývá ze zveřejněného plánu zlepšení. Typickým příkladem je zmíněná linka 383, kterou se cestující nově dostanou téměř do centra Ostravy oproti stávajícím nutným přestupům v Šenově.


Finální návrh příměstské dopravy v relaci Ostrava - Havířov

Do prosince 2015 situace okolo příměstské dopravy do terminálu Hranečník zrála bez dalších souvislých informací pro veřejnost až do té doby, než přišly webové stránky města Havířova s novým, pravděpodobně finálním návrhem tras i jízdních řádů všech linek v relaci Ostrava - Havířov.


Havířov s Ostravou budou nově spojovat následující autobusové linky (některé z nich jsou shodné nebo téměř shodné se stávajícími):


440 - Havířov, Šumbark, točna 2. etapa - ... - Havířov, Šumbark, Vsuvky - Havířov, Šumbark, točna Lidická - ... - Šenov, ČSAD - ... - Šenov, náměstí - ...
                Ostrava, Bartovice, Pod Tratí - Ostrava, Kunčice, NH Zářičí - Ostrava, Hranečník.

Jedná se o novou linku, která bude přímo spojovat šumbarská sídliště s dopravním terminálem Hranečník v Ostravě cestou přes střed Šenova a bránu společnosti ArcelorMittal.
Linka pojede v pracovní dny v době přepravní špičky v intervalech 30 až 60 min, a dále zde budou spoje na každou směnu ArcelorMittal včetně víkendových.


441 - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - ... - Havířov, Město, radnice - Havířov, Město, žel. st. - Havířov, Šumbark, bazén - Havířov, Šumbark, U Nádraží - ...
                Šenov, ČSAD - ... - Ostrava, Bartovice, Ještěrka - Ostrava, Radvanice, škola - Ostrava, Hranečník.

Stávající zastávková linka jedoucí z Havířova do Ostravy na Náměstí Jurije Gagarina bude zkrácena pouze po Hranečník, kde bude navazovat na tramvaje a trolejbusy do centra města. V Havířově bude linka nově obsluhovat zastávku Havířov, Šumbark, bazén a pojede v obou směrech přes zastávku Havířov, Šumbark, U Nádraží.
Linka pojede po celý týden přes den v intervalech 20 min, brzy ráno a večer v intervalech 30 min.


442 - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - Havířov, Podlesí, Úřad práce - Havířov, Město, střed - Havířov, Město, radnice - Ostrava, Hranečník.

Jedná se o novou rychlíkovou linku, která pojede z havířovského autobusového nádraží přes Úřad práce, Střed a Radnici přímo bez dalších zastávek až do terminálu Hranečník v Ostravě.
Linka pojede v pracovní dny v době přepravní špičky v intervalech 20 min. Společně s linkou 441 bude tedy spojení do Ostravy na Hranečník v intervalech 10 min.


443 - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - ... - Havířov, Město, radnice - Havířov, Město, žel. st. - Ostrava, Kunčice, Vratimovská - ...
                Ostrava, Vítkovice, vysoké pece - Ostrava, ÚAN.

Stávající rychlíková linka jedoucí z Havířova do Ostravy na ÚAN bude zachována.
Linka pojede v pracovní dny v době přepravní špičky v intervalech 20 min.


444 - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - ... - Havířov, Podlesí, hotel Merkur - ... - Havířov, Město, radnice - Havířov, Město, žel. st. - ...
                Ostrava, Bartovice, Pod Tratí - Ostrava, Kunčice, NH Zářičí - ... - Ostrava, Kunčice, NH jižní brána.

Stávající linka zajišťující spojení na směny ArcelorMittal bude zachována, nově však nabídne přímé spojení na směny také obyvatelům Podlesí v okolí Okrajové ulice, kudy bude vedena. Na Šumbarku bude nahrazena linkou 440.


445 - Havířov, Podlesí, aut. nádr. - ... - Havířov, Město, radnice - Ostrava, Kunčice, Vratimovská - Ostrava, Vítkovice, Bivojova - ...
                Ostrava, Zábřeh, Albert hypermarket - Ostrava, Poruba, Fakultní nemocnice ... - Ostrava, Poruba, Studentská.

Stávající linka zajišťující spojení do Ostravy Poruby bude zachována a doplněna o jeden pár spojů na 6. h ranní do Fakultní nemocnice.


Jak je vidět z přiložených jízdních řádů, nabídka spojů bude velice pestrá. Přímé spojení do Ostravy na ÚAN bude sice výrazně omezeno, ale bude kompenzováno jinými výhodami. Nově se např. o víkendech bude možno dostat z Ostravy do Havířova resp. naopak každých 20 minut, což jsou intervaly srovnatelné s linkami MHD. Vznikne také přímé spojení ze Šumbarku do Ostravy, které dosud neexistovalo. Nová rychlíková linka 442 nabídne nejrychlejší možné bezzastávkové spojení Havířova s Ostravou, jenž by mělo dostatečně kompenzovat čas na přestup v terminálu Hranečník. Spoje linky 445 budou nově navázány na spoje linek 532 do Karviné a 552 do Orlové, což znamená, že bude možno cestovat v trasách Orlová - Ostrava, Poruba nebo Karviná - Ostrava, Poruba pouze s jedním přestupem a s minimálním nebo žádným čekáním. A nakonec všechny linky budou zařazeny do systému ODIS, což především znamená konec povinnosti kupovat si při pravidelném dojíždění jednotlivé jízdneky pro každou cestu. Nově bude možné zakoupit si předplatní jízdné na měsíc, několik měsíců či rok.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. prosince 2015

Toplist