Kurz a oběh linky

V ostravských podmínkách se využívá dvojí označení přidělení vozidel. Jedná se o kurz linky, který odpovídá směně řidiče a dále oběh linky, který odpovídá pohybu vozidla v síti nezávisle na počtu řidičů (kurzů linky), kteří se na tomto vozidle vystřídají v průběhu dne.

Kurz linky

Kurz linky je organizační jednotka vypravenosti, která má vlastní vozový jízdní řád. Kurz je ekvivalentem v jiných městech používaného slova „pořadí“, avšak v Ostravě je kurz vázán na řidiče, nikoliv na vozidlo.

Kurz je označován dvěma údaji oddělenými lomenou čárou. První údaj označuje linku, ke které je daný kurz přiřazen, přičemž ne vždy musí platit to, že daný kurz je provozován z většiny na spojích linky, ke které je přiřazen. Druhý údaj označuje samotný kurz linky, kterým se budeme zabývat dále. Ten může být u autobusů NAD nahrazen i písmenem X. Údaje lze následně jednoduše zjistit z kurzové tabulky umístěné za sklem kabiny řidiče.

Metodika pro kódy kurzů

Kurz je prakticky kombinací tří numerických znaků XYZ, jejichž hodnota a pozice mají definovaný význam:

První pozice X

- určuje rozlišení směny z hlediska rozdělení dne:

 • 1 = ranní (začínající 2.30 - 6.59 hod. a končící do 14.59 hod.),
 • 2 = odpolední (začínající 11.30 - 18.59 hod. a končící do 0.59 hod.),
 • 3 = noční (začínající 19.00 - 2.29 hod. a končící do 7.29 hod.),
 • 4 = dělená (v Ostravě známá pod slangovým výrazem „trhačka“, začínající do 7.00 hod. a končící do 19.59 hod.),
 • 5 = celodenní (začínající 7.00 - 11.29 hod. a končící po 16.00 hod.),
 • 6 = kurzy, které nelze zařadit do výše uvedeného výčtu,
Druhá pozice Y

- určuje rozlišení směny z hlediska zvláštních výjimek organizace provozu kurzu, a to s výjimkou označení nočním kurzů:

 • 0 a 1 pro běžný provoz bez výjimek při standardním nástupu řidiče,
  v případě ranní a dělené směny nastupuje řidič ve své kmenové provozovně, v případě odpolední směny nastupuje řidič na trati,
 • 2 = řidič kurzu po ukončení ucelené dílčí části směny směnu ukončuje na jiném místě, využíváno pouze v autobusové a trolejbusové dopravě
 • 3 = řidič kurzu nastupuje či ukončuje odlišně od standardního místa nástupu či jiný rozdíl oproti standardnímu stavu.

Po zprovoznění autobusů s pohonem na CNG byla do zprovoznění plničky na Hrančníku užívána na pozici Y také číslice 4 = ranní výjezd a večerní odstavení kurzu není umístěno do kmenové provozovny.

Striktně se však výše uvedené dělení neužívá.

Třetí pozice Z

- určuje organizační pořadové číslo kurzu buď v rámci kmenové linky denního provozu, nebo v rámci nočního provozu jako celku (zde je kurz označen vzestupným pořadím v rámci nočního provozu jako celku - bez ohledu na příslušnost ke kmenové lince).

Příklady

Pokud má linka v denní vypravenosti 11 celodenních kurzů a 7 kurzů dělených jako posilu ve špičce, pak označení může být následující:

 • dopolední směny: 101 - 111,
 • odpolední směny: 201 - 211,
 • dělené směny: 412 – 418.

Pokud má linka v denní vypravenosti pouze 6 dělených kurzů (v sedle není provozována), přičemž 3 kurzy vypravuje provozovna A, další 3 kurzy provozovna B, ale kurzy po ukončení ranní části směny odstavují všechny do provozovny A, tzn. 3 vozy jsou po ranní špičce umístěny do jiné než kmenové provozovny a z ní opět vyjíždějí na odpolední část směny, pak označení může být následující:

 • 401, 422, 403, 424, 405 a 426, kde kurzy 422, 424 a 426 odpovídají těm kurzům, které po ranní špičce odstavují do jiné než kmenové provozovny.

Pokud řidič dělené směny po ranní části směny vůz neodstavuje, ale na trati jej předává jinému řidiči, který realizuje dopolední směnu řádného kurzu s tím samým vozem, přičemž první řidič pro odpolední část dělené směny přebírá vůz opět na trati od jiného řidiče řádného dopoledního kurzu, příp. vyjíždí na odpolední část dělené směny s jiným vozem přímo z provozovny, pak se takový kurz označuje:

 • 431.
Noční kurzy

Kurz je označován dvěma údaji oddělenými lomenou čárou. První údaj označuje souhrnné číslo určené jednotlivým provozovnám ke správě nočních kurzů, ke které je daný kurz přiřazen, přičemž platí následující pravidla:

 • 921 = tramvaje - vozovna Moravská Ostrava,
 • 922 = tramvaje - vozovna Poruba,
 • 923 = trolejbusy,
 • (924 = autobusy - kdysi vyčleněno garážím Fifejdy),
 • 925 = autobusy - garáže Hranečník,
 • 926 = autobusy - garáže Poruba,
Metodika pro kódy kurzů

Číslo kurzu je u nočních směn přiděleno odlišně od metodiky pro denní směny:

Pro číselnou řadu nočních kurzů platí pravidla:

 • 301 – 315 = tramvaje - vozovna Moravská Ostrava,
 • 316 – 330 = tramvaje - vozovna Poruba,
 • 331 – 345 = trolejbusy,
 • 346 – 360 = autobusy - garáže Hranečník (dříve číselnou řadu užívaly garáže Fifejdy),
 • (361 – 375 = autobusy dříve číselnou řadu užívaly garáže Hranečník),
 • 376 – 399 = autobusy - garáže Poruba.
Oběh linky

Oběh linky je organizační jednotka vypravenosti, která má vlastní vozový jízdní řád. Oběh je dalším ekvivalentem v jiných městech používaného slova „pořadí“, avšak v Ostravě je oběh vázán na vozidlo.

Oběh je označován dvěma údaji oddělenými lomenou čárou. První údaj označuje linku, ke které je daný oběh přiřazen. Druhý údaj označuje samotný oběh linky. Oběh linky je užíván na linkách, kde je možné se setkat s tzv. střídanými přestávkami řidičů. K termínu počátku platnosti „podzimního“ jízdního řádu, tedy k 2. září 2012, byla změněna organizace směn řidičů provozovny trolejbusy. Od tohoto termínu zde tedy došlo k zavedení tzv. „střídaných přestávek“, které umožnily ušetřit během pracovních dnů denně několik vozidel.

Zjednodušeně řečeno funguje upravená organizace směn tak, že řidič, který by měl mít pravidelnou přestávku, předá jinému řidiči vozidlo na určeném místě a jde svou přestávku čerpat. Řidič, který vozidlo převzal provede jízdu na konečnou zastávku a zpět bez zbytečné přestávky na konečné zastávce a na určeném místě předá vůz zpět řidiči, od kterého si vůz převzal a který již svou přestávku čerpal.

V ostravských podmínkách prozatím fungují střídané přestávky na trolejbusových linkách vedoucích přes zastávku Vozovna trolejbusů a na tramvajových linkách č. 2, 8 a 10. Množství kurzů, kterých se střídané přestávky týkají se však v průběhu času mění.

Po ukončení fáze zkušebního provozu s tzv. střídanými přestávkami bylo zavedeno označení vozidel, na kterých střídané přestávky probíhají, číslem oběhu tohoto vozidla. Na rozdíl od ostatních vozidel, kde střídané přestávky neprobíhají, je tak vozidlo označeno shodným číslem oběhu nezávisle na počtu řidičů, kteří se na něm za celý den vystřídají.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

19. února 2020

Toplist