Dopravní obslužnost obce Děhylov

Dopravní obsluhu obce Děhylov do 12. června 2010 reprezentovaly autobusové linky 69, 270 a 295. Linku 69 provozovala společnost Veolia transport Morava a.s., linku 270 TQM - holding s.r.o. a linku 295 Radovan Maxner. Nesmíme také zapomenout na železniční spojení, které je i v současnosti reprezentováno linkou 1. Hlavní úlohu v obci měla zejména linka 69, která svým ukončením u Dílen DP Ostrava umožňovala poměrně slušné spojení ve směru do centra města, avšak pro směr do centra Poruby už tolik cestujícím nevyhovovala.

13. června 2010 tak došlo k úpravě linkového vedení autobusových linek v této oblasti. Linka 69 i nadále spojuje Děhylov se zastávkou Dílny DP Ostrava, přičemž jsou na ní zachovány pouze spoje jezdící z resp. do Dobroslavic. Místo zrušených spojů linky 69 z Hlučína (spoje ze Šilheřovic do Hlučína jsou zachovány v podobě linky 292) a místo zrušených linek 270 (v úseku Opava - Hlučín zachována jako linka 275) a 295 byla od 13. června 2010 zavedena nová autobusová linka 75 v trase: Hlučín, aut. nádr. - Děhylov, žel. st. - Děhylov, rozc. - Ostrava, Plesná, Žižkov - Ostrava, Poruba, Duha - Ostrava, Poruba, Rektorát VŠB (- Ostrava, Poruba, u nemocnice) s provozem ve špičku pracovních dní v základním intervalech 30 min, mimo špičku 60 až 120 min s celodenním provozem a o víkendech a svátcích v intervalech 120 min s provozem cca od 9.30 do 18.30 hod.. Linku začali společně provozovat všichni dosavadní dopravci - ARRIVA MORAVA a.s. (linka 910075; tehdy Veolia transport Morava a.s.), TQM - holding s.r.o. (linka 900075) a Radovan Maxner (linka 901075) - společně s Dopravním podnikem Ostrava a.s. (linka 915075) Linka tak mmj. od té doby poskytuje i lepší spojení pro obyvatele Hlučínska ve směru do Ostravy Poruby.

Otázkou však tehdy byl způsob odbavování cestujících. Na původní lince 69 byl povolen nástup všemi dveřmi a vozidlo bylo vybaveno označovači jízdenek. Autobusy linek 270 a 295 však označovači vybaveny nebyly a nástup do nich byl povolen pouze dveřmi předními. Nová linka 75 je provozována čtyřmi dopravci, přičemž každý z nich využívá odlišný způsob odbavování cestujících. Obavy cestujících jsou však liché, jelikož všichni dopravci museli „pravidla“ sjednotit. Všechny spoje jsou tak obsazovny autobusy vybavenými označovači jízdenek, do kterých je umožněn nástup všemi dveřmi. Ve vozidlech dopravců Arriva Morava a.s., Radovan Maxner a TQM-holding s.r.o. je možno si zakoupit jízdní doklad také bez přirážky přímo z pokladny (Arriva Morava a.s., Radovan Maxner - původně Mikroelektronika, nově Telmax; TQM-holding s.r.o. – EmTest). Dopravce Radovan Maxner využíval ve svých spojích odbavovací zařízení Mikroelektronika.

Vůz Karosa B731 RZ 4T0 2258, dopravce Radovan Maxner přijíždí k Rektorátu VŠB. | 24. června 2010 | Martin Večeřa SOR CN12 RZ 3T4 8325 dopravce TQM-holding s.r.o. opustil zastávku Duha. | 24. června 2010 | Martin Večeřa Karosa C934 dopravce Veolia transport Morava a.s. přijíždí do nástupní zastávky Hlučín, autobusové nádraží. | 24. června 2010 | Martin Večeřa Vůz Karosa C934 RZ 4T6 8146, dopravce Radovan Maxner nabírá cestující u Rektorátu VŠB. | 2. listopadu 2010 | Tomáš Hranický Maxnerova Karosa C934 přijíždí do zastávky Duha. | 19. července 2013 | Tomáš Hranický

Od 12. prosince 2010 došlo k prvnímu navýšení počtu spojů v pracovní dny. Nově začaly jezdit spoje v 6.46 (DPO) a 19.32 (AM) hod. ze zastávky Ostrava, Poruba, Rektorát VŠB a spoje v 7.16 (DPO) a 20.01 (AM) hod. ze zastávky Hlučín, aut. nádr.

K dalšímu posílení linky svědčícím o její rostoucí oblíbenosti došlo od 15. prosince 2013 přidáním spojů v 8.32 a 14.17 hod. ze zastávky Ostrava, Poruba, Rektorát VŠB a spojů v 8.16 a 13.46 hod. ze zastávky Hlučín, aut. nádr. Oba nové páry spojů od té doby zajišťuje dopravce ARRIVA MORAVA a.s. Spoje v zatíženém směru (ráno z Hlučína, odpoledne z Ostravy) byly přidány vždy 15 min před přetěžované spoje dopravce TQM (přijíždějící do Hlučína resp. odjíždějící z Hlučína po lince 275 z / do Opavy).

Podstatným termínem pro provoz linky č. 75 se stala neděle 2. března 2014, resp. pátek 28. února 2014, kdy dopravce Radovan Maxner opustil Integrovaný dopravní systém Moravskoslezského kraje ODIS, přičemž jeho spoje převzal dopravce ARRIVA MORAVA a.s. Informace k odchodu dopravce Radovan Maxner z IDS naleznete v samostatném článku.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. prosince 2014

Toplist