Linka

Pojem linka se dá charakterizovat jako souhrn dopravních spojení na trase dopravní cesty určené výchozí a cílovou zastávku a ostatními zastávkami, na nichž jsou pravidelně poskytovány přepravní služby podle platné licence a podle schváleného jízdního řádu.

Linka bývá vypravována v pravidelných schématech, která se odehrávají zpravidla v:

 • Pracovní denPondělí až pátek v rozsahu provozu cca 04.3023.00, začíná ranním výjezdem vozů z vozoven, končí večerním zátahem vozů do vozoven.
 • Sobota/neděle/sobota+neděle - Víkendový provoz cca 04.3023.00, začíná ranním výjezdem vozů z vozoven, končí večerním zátahem vozů do vozoven. Většina linek má jízdní řád pro sobotu i neděli stejný, existují však výjimky, a to zpravidla pro linky, které mohou mít posílen provoz v sobotu dopoledne nebo v neděli odpoledne
 • Noční provozCelotýdenní noční provoz mezi cca 22.30 04.30

Provoz v pracovní dny je navíc možno rozdělit do určitých časových úseků:

 • Ranní špička – výjezd z vozoven, čas cca 04.30 až 08.00.
 • Ranní sedlo – po ukončení ranní špičky se část vozů vrací do vozoven, 08.00 až 13.30.
 • Odpolední špička – část vozů opět výjezd z vozoven pro posílení linek pro odpolední špičku, 13.30 až 18.00.
 • Večerní provoz - po ukončení odpolední špičky se část vozů vrací do vozoven, 18.00 až 22.30, přičemž linka může mít omezení dvoustupňové – část kurzů zatahuje již kolem 20.00 a interval se až do 22.30 prodlužuje na dvojnásobek.

Denní vs. noční linky:

Na rozdíl od jiných měst, v Ostravě není přísné rozlišeno, která linka je linkou denní a která linkou noční. Pokud je linka provozována jako celodenní, pak mívá zpravidla stejnou trasu a stejné označení během celých 24 hodin provozu, rozdíl je pouze ve frekvenci spojů během jednotlivých částí dne. V provozu jsou však i tramvajové linky č. 18 a 19, autobusové linky č. 43, 71 a 78 a trolejbusové č. 111, 112 a 113, které jsou provozovány pouze v noci.

Označení vozidel

 • na čele vozu nebo soupravy je umístěno číslo linky a cílová zastávka


resp. takto u tramvajových vozů nebyvavených panelem zobrazujícím konečnou zastávku, přičemž musí být za čelním sklem také umístěna plastová cedule s názvem cílové zastávky dané linky


společně s jednosegmentovým BUSE panelem BS 210 (19x28 bodů)

 • na boku vozu číslo linky, cílová zastávka a důležité nácestné zastávky, kterými linka projíždí po trase

 • na zádi vozu je umístěno číslo linky

 • uvnitř vozu je umístěno číslo linky, cílová zastávka a důležité nácestné zastávky včetně informací o tarifní zóně a aktuálním čase.

Typy informačních panelů

Informace byly dříve podávány cestujícím zejména pomocí plastových cedulí, na kterých byly informace zobrazeny černým písmem (dostatečné velikosti) na žlutém podkladě (výjimku tvořily pouze přímé spoje linek 31, 60 a 65, kde byly informace zobrazeny červeným písmem na bílém podkladě). Od poloviny 90. let se po sérii zkušebních instalací elektronických panelů postupně zaváděl elektronický typ informačních panelů nejdříve výrobce BUSE ve verzi DOT-LED v případě panelů vnějších a LED v případě panelů vnitřních, a to v jednořádkovém provedení. Od dodávek vozů VarioLFR.S byly vnější panely nahrazeny systémem LED, přičemž vnitřní informační systém byl změněn využitím dvouřádkových panelů včetně doplnění panelů zobrazujících několik následujících zastávek v trase linky nejdříve ve formátu vakuofluorescenčních displejů, následně doplněných o zobrazování na bázi aktivních LCD dispejů. Od roku 2015 začaly být dodávány taktéž nové vozy (prozatím autobusy a trolejbusy) vybavené informačním systémem výrobce Bustec.

vnitřní informační panely

 • vnitřní panel BUSE BS 120 (LED, 8x136 bodů) – zobrazuje číslo linky, cílovou zastávku, příští zastávku, aktuální zastávku, důležité nácestné zastávky, čas a zónu. Umístěn ve většině tramvajových vozidel.
 • vnitřní panel BUSE BS 120 (LED, 8x120 bodů) – zobrazuje číslo linky, cílovou zastávku, příští zastávku, aktuální zastávku, důležité nácestné zastávky, čas a zónu. Umístěn v autobusech, trolejbusech a také ve vozech VarioLFR.S ev. č. 1358 a 1359 v přední části vozu
 • vnitřní panel BUSE BS 120 (LED, 16x120 bodů) – zobrazuje na horním řádku číslo linky, cílovou zastávku, čas a zónu, na spodním řádku důležité nácestné zastávky, aktuální a příští zastávku. Umístěn ve vozech VarioLFR.S a VarioLF2R.S a také ve vozech Solaris Trollino 12AC ev. č. 3728 - 3730
 • vnitřní panel BUSE BS 170 (vakuofluorescenční dispeje) – zobrazuje číslo linky, výchozí, konečnou, příští a dalších 8 následujících zastávek. Umístěn ve vozech VarioLFR.S ev. č. 1358 - 1361 a ve vozech VarioLF2E.S ev. č. 1402 a 1403 (zobrazování na bázi 20místných vakuofluorescenčních displejů)
 • vnitřní panel BUSE BS 170

 • vnitřní panel BUSE BS 370 (aktivní LCD) – zobrazuje číslo linky, konečnou, příští, dalších 8 následujících zastávek a čas. Umístěn ve vozech VarioLFR.S od ev. č. 1362 (zobrazování na bázi aktivního LCD displeje)
 • vnitřní panel Bustec (LED, 16x120 bodů) – zobrazuje na horním řádku číslo linky, cílovou zastávku, čas a zónu, na spodním řádku důležité nácestné zastávky, aktuální a příští zastávku. Umístěn ve vozech Škoda 26 a 27Tr dodávky 2015
 • vnitřní panel Bustec (aktivní LCD) – zobrazuje číslo linky, konečnou, příští, dalších několik následujících zastávek a čas. Umístěn ve vozech Škoda 26Tr a 27Tr dodávky 2015 (na boku vozidla), resp. Solaris Urbino 12 a 18 CNG (nad středovou uličkou)

vnější

 • Jednosegmentový panel BUSE BS 210 (DOT-LED, 19x28 bodů)
  Jednosegmentový panel BUSE BS 310 (LED, 21x32 bodů)
  Jednosegmentový panel Bustec (LED, 21x32 bodů)

  – pouze číslo linky. Určen pro zadní část vozidla nebo klasické čelo vozu T3 (doplněn konečnou zastávkou na plastové ceduli v kabině řidiče).

čelní nebo zadní informační panel

 • Čtyřsegmentový panel BUSE BS 210 (DOT-LED, 19x112 bodů)
  Čtyřsegmentový panel BUSE BS 310 (LED, 21x128 bodů)
  Čtyřsegmentový panel Bustec (LED, 21x128 bodů)
  – číslo linky a další textové informace (cílová zastávka, důležité nácestné zastávky). Určen pro čelo vozu nebo boční orientaci. Používá se u tramvají všech typů kromě čelního panelu vozů Astra a TRIO, všech autobusů a trolejbusů

čelní čtyřsegmentový informační panel

 • Pětisegmentový panel BUSE BS 210 (DOT-LED, 19x140 bodů)
  Pětisegmentový panel Bustec (LED, 21x160 bodů)
  – číslo linky a další textové informace (cílová zastávka, důležité nácestné zastávky). Určen pro čelo vozu. Používá se u tramvají typu Astra, TRIO a u všech autobusů a trolejbusů s výjimkou minibusů.

čelní pětisegmentový informační panel

Mimořádné vypravení

Jako posila provozu podle standardního jízdního řádu, při mimořádné situaci. Pokud je spoj vypraven jako posila (např. mimořádný svoz/rozvoz cestujících k fotbalovému nebo hokejovému utkání), zpravidla nemívá na linkové orientaci označenu linku, které je spoj nápomocen (protože je to výjimka proti stabilnímu jízdnímu řádu), ale je označen jako vsuvka (logo dopravního podniku nebo text Vs) a doplněn cílovou zastávkou (příp. významnými nácestnými zastávkami na trase na bočním panelu). Variantně je možné zobrazit také text vsuvka doplněný o číslo linky, po které je spoj veden.

čelní panely
Výluka

Při výluce je vozidlo ve výluce označeno číslem linky (nad ním textem Výluka), konečnou zastávkou, případně důležitými zastávkami na trase na bočním panelu

čelní panel

Náhraní doprava je označena:

 • číslem hrazené linky, konečnou zastávkou a textem náhradní doprava za tramvaj / trolejbus při hrazení jedné linky nebo písmenem X před názvem hrazené linky pokud je linka odkloněna a náhradní doprava hradí původní odkloněnou linkou nepojížděný úsek

čelní panely


 • jiným označením(např. piktogramem tramvaje, konečnou zastávkou a textem náhradní doprava za tramvaj / trolejbus

čelní panely


Linky NAD jsou interně (nikoliv ve styku s cestujícími) označeny jako normální linky :

 • č. 530 - 549, pokud byla výluka objednána cizí firmou
 • č. 990 - 996, pokud se jedná o výluku DPO

Služební a manipulační jízdy

Služební a manipulační jízdy vozidel MHD jsou označeny na čele a boku vozidla pouze nápisem "Služební jízda", na zádi vozu logem společnosti.

čelní a boční panel


zadní panel

Cvičné jízdy

Cvičné jízdy vozidel MHD jsou označeny na čele a boku vozidla nápisem "Cvičná jízda" doplněným velkým písmenem "L", na zádi vozu pak pouze velkým písmenem "L".

čelní a boční panel


zadní panel

Technická závada

Při technické závadě na vozidle je možno na vozidle zobrazit tomu příslušný nápis. Většinou jsou však vozidla při závadě vybavována nápisem jako při jízdě služební, či manipulační.

čelní a boční panel


zadní panel


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

25. března 2016

Toplist