Historický vývoj tarifních podmínek

Společně s vývojem dopravní obsluhy a také s vývojem techniky muselo logicky docházet také k vývoji tarifních podmínek pro cestující. Zpočátku byli cestující přepravování za tarif podle ujeté vzdálenosti, následně doplněný o možnosti přestupů. S přibývajícím počtem možných variant tras pro cestující již nebylo technicky možné zabezpečit prodej tolika druhů a variací jízdních dokladů, což mělo za následek zavedení jednotlivého nepřestupného tarifu. Přestupný tarif byl pak obnoven až s rozvojem techniky v 90. letech 20. století.

Jízdné (1953 - 1995)
Přestupné jízdné (od 1995)

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. listopadu 2022

Toplist