Tarif 2017
Úvod

Rok 2017 se v oblasti tarifní politiky stává zejména s ohledem na dlouhodobé časové jízdné rokem přelomovým. V případě jiných druhů jízdného však v podstatě k zásadním změnám nedochází. V roce 2017 je tak v tarifní oblasti Ostrava XXL poskytováno krátkodobé jízdné (placeno v hotovosti), jednotlivé jízdné (hrazeno z elektronické peněženky ODISky či pomocí bezkontaktní platební karty) a samozřejmě jízdné dlouhodobé. Speciální kategorií je jízdné 24hodinové a 3denní se specifickými podmínkami.

Jízdné v tarifní oblasti Ostrava XXL

Tarifní oblast Ostrava XXL je vymezena tarifními zónami č. 77 (1, 2, 3, 4), 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 a zahrnuje území statutárního města Ostrava a okolních měst a obcí.

Krátkodobé jízdné Ostrava XXL

Ceník
pracovní den  10 min   30 min   60 min   70 min* 
So, Ne, svátky  10 min   45 min   90 min   90 min* 
16,- 20,- 30,- 30,-
8,- 10,- 15,- 15,-
15,- 15,-
doplňkový prodej
prodej ukončen 31. 3. 2017
35,-
20,-
20,-
 • * - 70minutová přestupní jízdenka pouze ve formě SMS jízdenky;
 • krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou omezeny pouze časem platnosti;

Krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou přestupní a omezeny pouze časem. Tento druh jízdného vydávají a uznávají pouze dopravci Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s., TQM-holding s.r.o., ČSAD Havířov a.s., ČSAD Karviná a.s. (pouze na linkách 531, 532, 551, 552 a 554) a České dráhy, a.s. Dopravce České dráhy, a.s. pak uznává pouze 60minutové jízdenky (So, Ne, svátky 90 minut). V tarifní oblasti Ostrava XXL se setkáme také s vozidly dalších dopravců. Tito dopravci však tento druh jízdného neuznávají. Do této kategorie spadají také tzv. SMS jízdenky s platností 70 minut, resp. 90 minut o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, které však ve svých spojích uznává pouze Dopravní podnik Ostrava a.s.


Jednotlivé jízdné

Ceník
Přestupní jízdenka
Obyčejná Zlevněná Žákovská Studentská Přestupní čas
20,- 10,- 7,- 15,- do 45 min.
Nepřestupní jízdenka
Obyčejná Zlevněná Žákovská Studentská Přestupní čas
14,- 7,- 5,- 10,- /
 • přestupní jízdenka není omezena časem;
 • omezen je pouze přestupní čas na 45 minut od nákupu jízdenky – to znamená, že cestující může libovolně přestupovat, avšak musí do posledního spoje nastoupit nejpozději 45 minut od zaplacení jízdenky, aby zvýhodněný přestup mohl využít;
 • v případě, že cestující neplánuje dále přestupovat a jeho cesta není delší než 10 minut, může svou jízdu před výstupem z vozidla ukončit přiložením ODISky k terminálu. Pak bude cestujícímu navrácena částka odpovídající rozdílu přestupní a nepřestupní jízdenky.


Od 1. 11. 2015 je cestujícím poskytována možnost nákupu jízdného z elektronické peněženky ODISky. Nejdříve byla tato možnost umožněna cestujícím ve spojích dopravců Dopravní podnik Ostrava a.s., ARRIVA MORAVA a.s. a TQM-holding s.r.o. Vzhledem k rozšíření ODIS o dalšího dopravce a vzhledem ke změnám v dopravě v souvislosti se zprovozněním terminálu Hranečník došlo od 28. 2. 2016 k rozšíření možnosti vydání tohoto jízdného také u dopravců ČSAD Karviná a.s. (linky 531, 532, 551, 552 a 554) a ČSAD Havířov a.s.

Základní výhodou nového systému prodeje jednotlivých jízdenek je, že cestující má VŽDY PLATNOU A SPRÁVNOU JÍZDENKU. Stačí pouze mít na vědomí, že při každém nástupu či přestupu musí cestující přiložit svou ODISku k terminálu ve vozidle. Cestující tak nemusí hlídat čas své jízdy.

V případě jízdy na tzv. přestupní jízdenku je umožněno bezplatně přestupovat do 45 minut od chvíle zakoupení jízdenky.

V případě přestupu do 45 minut od zakoupení tzv. přestupní jízdenky a následné jízdě do tarifní oblasti REGION je cestujícímu při nákupu regionální jízdenky odečtena tzv. základní sazba.

Z elektronické peněženky ODISky lze samozřejmě dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Ceny takových jízdenek odpovídají standardním 30 či 60minutovým jízdenkám dle tarifu pro krátkodobé jízdné.


Od 30. 6. 2016 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL rozšířena také pro uživatele bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Takoví cestující si mohou pomocí své platební karty vzhledem k nemožnosti určení nároku na slevu zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Zúčtování je prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž jsou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, je mu účtována cena této jízdenky.

 • pro bezkontaktní platební karty Visa a Mastercard;
 • shodné podmínky odbavení jako v případě odbavení ODISkou;
 • prozatím pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.;
 • pouze obyčejné jízdné;
 • při překročení ceny 24hodinové jízdenky dané tarifem za zúčtovací období, účtována pouze tato cena.
24hodinové a 3denní jízdné
Ceník
 24 hodin   3 dny 
 Ostrava XXL   celá síť ODIS 
80,- 200,- 220,-
40,- 100,- 110,-
40,- 100,- 110,-
200,-
 • 24hodinová obyčejná a zlevněná jízdenka Ostrava XXL také ve formě SMS jízdenky;
 • 24hodinové jízdenky a 3denní jízdenky platí ve všech linkách ODIS; celosíťové 24hodinové jízdenky neplatí ve spojích Městského dopravního podniku Opava, a.s.;
 • nezlevněné 24hodinové jízdenky a 3denní jízdenky platí ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznané svátky) až pro 5 cestujících, přičemž maximálně dva mohou být starší 15 let.

24hodinové jízdenky a 3denní jízenky platí na všech linkách ODIS s výjimkou linek Městského dopravního podniku Opava, a.s., přičemž ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je jedna obyčejná jízdenka platná až pro 5 cestujících, z nichž maximálně 2 mohou být starší 15 let.

24hodinové jízdenky obyčejné a zlevněné pro tarifní oblast Ostrava XXL je možné zakoupit také ve formě SMS jízdenek, které však obdobně jako SMS jízdenky 70minutové platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Novinkou pro rok 2017 je úprava nabídky dlouhodobého jízdného pro Ostravu, kdy je nově možné si zakoupit buď celou Ostravu v podobě tarifní zóny č. 77, nebo pouze jednu z původních tarifních zón č. 1 - 4, kterou je však možné zakoupit pouze v kombinaci s jinou, než ostravskou tarifní zónou.

Ceny dlouhodobého jízdného jsou k nalezení na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.

Jízdné v ostatních tarifních oblastech
Jednotlivé jízdné MĚSTO Třinec, Český Těšín, Bruntál, Krnov a Karviná

Jednotlivé městské jízdné pro tarifní oblasti Třinec (zóna 60), Český Těšín (zóna 45), Krnov (zóna 90), Bruntál (zóna 100) a Karviná (zóna 5) platí ve všech autobusových spojích zaintegrovaných do IDS ODIS na území těchto zón u dopravců ARRIVA MORAVA a.s., ČSAD Vsetín a.s., ČSAD Karviná a.s. a ČSAD Havířov a.s. Při využití ODISky je cestujícímu umožněn zvýhodněný přestup uskutečněný v časovém limitu 45 minut (Karviná a Bruntál), resp. 30 minut (Třinec, Český Těšín a Krnov) od nástupu do prvního spoje a to jak na spoje MHD provozované v těchto tarifních oblastech, tak na spoje regionální.

Jednotlivé jízdné REGION

Tento tarif byl již nějakou dobu zkoušen i před jeho oficiálním spuštěním. Od 1. 1. 2011 je však platný i u těch dopravců, u kterých do té doby platil pouze tarif zónový. V současné době tento tarif platí u všech dopravců zapojených do IDS Moravskoslezského kraje s výjimkou dopravce GW Train Regio a.s. U dopravce České dráhy, a.s. je toto jízdné poskytováno na vlakových liinkách S1, S2, S3, S4, S5, S6, S7, S8, S10 (mimo úsek Valšov - Rýmařov), S11, S15, S16, S21, S22, S33, R1, R8 a R27. U všech dopravců je při platbě ODISkou cestujícím umožněn zvýhodněný přestup na další spoj, přičemž je v dalším spoji cestujícímu odpuštěna tzv. základní sazba. Za přestup je považována maximálně doba 45 minut mezi odjezdem spoje dle JŘ, kterým cestující přijel a odjezdem spoje, na který cestující přestupuje.

Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Ceny dlouhodobého jízdného jsou k nalezení na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.


Další tarify dopravců v ODIS

Někteří dopravci pro jednotlivé jízdné nabízejí pouze svůj tarif či tarif schválený městem, kde dopravce provozuje MHD. Jedná se zejména o Městský dopravní podnik Opava, a.s. (MHD Opava), Arriva Morava a.s. (MHD Studénka), ČSAD Havířov a.s. (MHD Havířov) a GW Train Regio a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

1. ledna 2017

Toplist