Tarif 2023

Informace k tarifu platnému v roce 2022 naleznete v samostatném článku.

Úvod

Ve středu 16. 11. 2022 vydal ostravský dopravní podnik tiskovou zprávu k tarifním podmínkám planým od termínu změn v jízdních řádech, tedy od neděle 11. 12. 2022. Představené změny jsou značně revoluční, mnoho cestujících si však bude muset hledat alternativy v dosud nakupovaných produktech.

Dosud však nebyly zveřejněny detailní informace o tarifních podmínkách v oblasti XXL, tedy v okolí Ostravy a tedy ani pro tarifní zónu 2 zahrnující samotnou Ostravu s nejbližším okolím. Tyto informace tak doplníme později.

Jízdné v tarifní oblasti Ostrava XXL

Tarifní oblast Ostrava XXL je vymezena tarifní zónou č. 2 (zóny č. 1, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 a zahrnuje území statutárního města Ostrava a okolních měst a obcí.

Jednotlivé jízdné

V případě jednotlivých jízdenek dochází od 11. 12. 2022 k zásadní úpravě, kdy je zrušena nepřestupní jízdenka. Všem cestujícím užívajícím jednotlivé jízdné a necestujícím déle než 10 minut se tak cestování prodraží. Naopak však dojde ke zjednodušení odbavování, kdyy již nebude nutné přikládat platební kartu, ODISku či kreditní jízdenku při výstupu.

Ceník
Přestupní jízdenka
Obyčejná Zlevněná Sleva 50 % Přestupní čas
25,- 12,- 12,- do 45 min.
 • přestupní jízdenka není omezena časem;
 • omezen je pouze přestupní čas na 45 minut od nákupu jízdenky – to znamená, že cestující může libovolně přestupovat, avšak musí do posledního spoje nastoupit nejpozději 45 minut od zaplacení jízdenky, aby zvýhodněný přestup mohl využít;

Základní výhodou systému prodeje jednotlivých jízdenek je, že cestující má VŽDY PLATNOU A SPRÁVNOU JÍZDENKU. Stačí pouze mít na vědomí, že při každém nástupu či přestupu musí cestující přiložit svou ODISku, bankovní platební kartu či kreditní jízdenku k terminálu ve vozidle. Cestující tak nemusí hlídat čas své jízdy.

V případě jízdy na tzv. přestupní jízdenku je umožněno bezplatně přestupovat do 45 minut od chvíle zakoupení jízdenky.

V případě přestupu do 45 minut od zakoupení tzv. přestupní jízdenky a následné jízdě do tarifní oblasti REGION (v případě ODISky) je cestujícímu při nákupu regionální jízdenky odečtena tzv. základní sazba.

Z elektronické peněženky ODISky lze samozřejmě dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Tyto jízdenky jsou však platné 45 minut od nákupu.

V souvislosti s nařízením vlády je poskytována mimo Ostravu pouze v tarifní oblasti XXL, tedy mimo samotnou Ostravu v zónách č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25, pro cestující od 6 let do dovršení 26 let věku a občany starší 65 let věku jízdné se slevou. V tabulce výše je prezentováno sloupci s nadpisem sleva 50 %.

Úhradu jízdného pomocí bezkontaktní čipové karty ODISka je možné využít u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.


Od 30. 6. 2016 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL rozšířena také pro uživatele bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Takoví cestující si mohou pomocí své platební karty vzhledem k nemožnosti určení nároku na slevu zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Zúčtování je prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž jsou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, je mu účtována cena této jízdenky.

 • pro bezkontaktní platební karty Visa a Mastercard;
 • shodné podmínky odbavení jako v případě odbavení ODISkou;
 • prozatím pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.;
 • pouze obyčejné jízdné;
 • při překročení ceny 24hodinové jízdenky dané tarifem za zúčtovací období, účtována pouze tato cena.

Bezkontaktní platební kartou lze od 7. 2. 2018 dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Tyto jízdenky jsou však platné 45 minut od nákupu.

Na bezkontaktní platební kartu lze nahrát také 24hodinové (obyčejné) jízdné v jízdenkomatu a 3denní jízdné (obyčejné) v jízdenkomatu, v prodejnách jízdních dokladů DPO a na e-shopu.

Úhradu jízdného pomocí bezkontaktní platební karty dle podmínek pro jednotlivé jízdenky je možné využít pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.


Od 16. 12. 2019 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL rozšířena také pro uživatele tzv. KREDITní jízdenky. Takoví cestující si mohou pomocí své KREDITní jízdenky zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Na základě požadavku v prodejnách DPO je možné nahrát na KREDITní jízdenku zlevněný profil pro děti a následně na jeho základě zakupovat jednotlivé zlevněné jízdné. Zúčtování je prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž jsou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, je mu účtována cena této jízdenky.

 • shodné podmínky odbavení jako v případě odbavení ODISkou;
 • pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.;
 • při překročení ceny 24hodinové jízdenky dané tarifem za zúčtovací období, účtována pouze tato cena.

KREDITní jízdenkou lze dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Tyto jízdenky jsou však platné 45 minut od nákupu.

Na KREDITní jízdenku lze nahrát také 24hodinové jízdné v jízdenkomatu a 3denní jízdné v jízdenkomatu, v prodejnách jízdních dokladů a na e-shopu.

Úhradu jízdného pomocí KREDITní jízdenky dle podmínek pro jednotlivé jízdenky je možné využít pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s..

24hodinové a 3denní jízdné

V rámci 24hodinových a 3denních jízdenek dochází od 11. 12. 2022 k ukončení platnosti jejich zásadní výhody, a to rozšířené platnosti o víkendech a svátcích až pro 5 osob z nich maximálně 2 mohou být starší 15 let. Uvedená informace v tuto chvíli platí pouze pro jízdenku platnou pro tarifní oblast Ostrava XXL, informace pro síťové jízdenky doplníme, jakmile budou publikovány. V tiskové zpráve DPO bylo taktéž uvedeno, že dojde k zavedení celosíťové 24hodinové jízdenky pro 5 osob bez omezení věkem. Její cenu však tisková zpráva neuváděla.

Ceník
 24 hodin   3 dny 
 Ostrava XXL   celá síť ODIS 
100,- 200,- 220,-
50,- 100,- 110,-
50,-
200,-
 • 24hodinová obyčejná a zlevněná jízdenka Ostrava XXL také ve formě SMS jízdenky;
 • 24hodinové jízdenky a 3denní jízdenky platí ve všech linkách ODIS;

24hodinové jízdenky a 3denní jízenky platí na všech linkách ODIS, přičemž ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je jedna obyčejná jízdenka platná až pro 5 cestujících, z nichž maximálně 2 mohou být starší 15 let. Uvedená informace nebude od 11. 12. 2022 platit pro jízdenky platné pouze v tarifní oblasti Ostrava XXL, informace pro celosíťové jízdenky bude doplněna.

24hodinové jízdenky obyčejné a zlevněné pro tarifní oblast Ostrava XXL je možné zakoupit také ve formě SMS jízdenek, které však obdobně jako SMS jízdenky 70minutové platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.

24hodinové a 3denní jízdenky je možné zakoupit:

 • u pokladních přepážek dopravce České dráhy,
 • u pokladních přepážek dopravce RegioJet,
 • u průvodčího dopravce České dráhy,
 • u průvodčího dopravce RegioJet,
 • u řidičů příměstských autobusů,
 • u pokladních přepážek dopravce Dopravní podnik Ostrava.

Krátkodobé jízdné Ostrava XXL

Nadále existuje možnost zakoupit si krátkodobé časové jízdné pouze ve vozidlech příměstských autobusových dopravců a ve vlacích. S jízdenkou zakoupenou u těchto dopravců je však v rámci její časové platnosti možno přestupovat i do vozidel Dopravního podniku Ostrava a.s. Od 11. 12. 2022 dochází ke zrušení 10minutové jízdenky.

Ceník
pracovní den  45 min   70 min* 
So, Ne, svátky  45 min   90 min* 
25,- 32,-
12,- 16,-
Sleva 50 % 12,-
 • * - 70/90minutová přestupní jízdenka pouze ve formě SMS jízdenky;
 • krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou omezeny pouze časem platnosti;

Krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou přestupní a omezeny pouze časem. Do této kategorie spadají také tzv. SMS jízdenky s platností 70 minut, resp. 90 minut o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, které však ve svých spojích uznává pouze Dopravní podnik Ostrava a.s.

Jízdenky XXL se slevou 50 % platí pouze v tarifní oblasti XXL, tedy mimo samotnou Ostravu v zónách č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 a jsou poskytovány pouze pro cestující od 6 let do dovršení 26 let věku a občany starší 65 let věku se 50% slevou.Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Od 11. 12. 2022 dochází i na poli dlouhodobých jízdenek k zásadním změnám. Pro tarifní zónu 1, tedy pro samotnou Ostravu, totiž dochází ke zrušení 90denních, 180denních a 5měsíčních jízdenek. Cestující všech kategorií budou mít možnost si zakoupit 30denní kupony, ale také 365denní (v případě dětí studentů v podobě 12měsíčních jízdenek).

Ostravký dopravní podnik navíc zavádí automatizované platby přes e-shop a také věrnostní program nazvaný 10+2. Uvedený program znamená, že u všech kategorií 30denních nepřenosných jízdenek oceňujeme věrnost získá cestující po koupi deseti 30denních kuponů 2 30denní kupony zdarma. Detaily však uvedeny nebyly.

Jízdné v ostatních tarifních oblastech
Jednotlivé jízdné MĚSTO Třinec, Český Těšín, Bruntál, Krnov, Karviná, Nový Jičín, Orlová XL, Opava XL a Frýdek-Místek

Jednotlivé městské jízdné pro tarifní oblasti Třinec (zóna 60), Český Těšín (zóna 45), Krnov (zóna 90), Bruntál (zóna 100), Karviná (zóna 5), Nový Jičín (zóna 70), Orlová XL (zóna 150), Opava XL (zóna 301) a Frýdek-Místek (zóna 50) platí ve všech spojích zaintegrovaných do IDS ODIS na území těchto zón u všech dopravců. Při využití ODISky je cestujícímu umožněn zvýhodněný přestup uskutečněný v časovém limitu 45 minut (Karviná, Orlová, Bruntál, Nový Jičín a Frýdek-Místek), resp. 30 minut (Třinec, Český Těšín, Opava XL a Krnov) od nástupu do prvního spoje a to jak na spoje MHD provozované v těchto tarifních oblastech, tak na spoje regionální.

Jednotlivé jízdné REGION

Tarif platí u všech dopravců zapojených do IDS Moravskoslezského kraje. U všech dopravců je při platbě ODISkou cestujícím umožněn zvýhodněný přestup na další spoj, přičemž je v dalším spoji cestujícímu odpuštěna tzv. základní sazba. Za přestup je považována maximálně doba 45 minut mezi odjezdem spoje dle JŘ, kterým cestující přijel a odjezdem spoje, na který cestující přestupuje.

Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS. Další informace budou doplněny na základě jejich zveřejnění.


Další tarify dopravců v ODIS

Někteří dopravci pro jednotlivé jízdné nabízejí pouze svůj tarif či tarif schválený městem, kde dopravce provozuje MHD. Jedná se zejména o Transdev Morava s.r.o. (MHD Studénka) a ČSAD Havířov a.s. (MHD Havířov).


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. listopadu 2022

Toplist