Bezkontaktní odbavovací systém
Přípravy

Dne 24. 2. 2014 byla ve Věstníku veřejných zakázek oznámena zakázka s názvem „Zavedení a modernizace odbavovacích systémů MHD v Ostravě“. Jak již název napovídá, zakázka se týkala obnovy odbavovacího systému Dopravního podniku Ostrava a.s., přičemž jejím předmětem byla mimo jiné dodávka odbavovacích terminálů umístěných v interiéru vozidel MHD sloužících k odbavování cestujících a obousměrné komunikaci s elektronickými bezkontaktními čipovými kartami, tedy v našem případě s kartami ODISka.

Měla tak být dovršena dlouholetá snaha o náhradu dnes již zastaralého odbavovacího systému postaveného na bázi elektronických označovačů. Ten byl v Ostravě zprovozněn v polovině roku 1995 a v roce 2015 tak oslavil již své 20. narozeniny. Za tu dobu však technika již značně postoupila kupředu.

Dne 18. prosince 2014 byla zakázka zadána. Od té chvíle bylo tedy známo, že se vítězem stala společnost Mikroelektronika spol. s.r.o., přičemž terminály dodala za 39 407 910 Kč bez DPH. Oproti předpokladům tak dopravce na pořízení nového odbavovacího systému ušetřil více než 20 000 000 Kč. Původní předpokládaná hodnota zakázky totiž činila 60 000 000 Kč bez DPH. Část projektu byla financována také z prostředků Regionálního operačního programu Moravskoslezsko. Financování projektu evropskými penězi schválila Regionální rada Moravskoslezsko dne 24. dubna 2014. Podmínkou pro čerpání dotace však bylo ukončení projektu do konce roku 2015.

Dodávka zahrnovala zejména dodávku čteček bezkontaktních čipových karet, které by měly umět komunikovat jak s ODISkami, tak by měly být připraveny také na komunikaci s platebními kartami, a to minimálně standardu VISA či Mastercard. Instalace nových zařízení však přinesla nejen pozitiva. Vzhledem ke složitosti umístění nových zařízení na některá místa ve vozidlech musely být vybrané staré označovače z vozidel buď odstraněny nebo případně přemístěny. To však způsobilo vlnu nevole, jelikož odstraňovány byly zejména označovače v zadní části vozidel. Jak je známo, u tramvajových vysokopodlažních vozidel je na zadní plošině umístěno vyhrazené místo pro kočárek, a tak byly zejména maminky nuceny označovat jízdenky u prostředních dveří. Po vlně stížností tak musely být označovače na zadní plošinu zpět doplněny.

Zavádění

Nové čtečky byly vyrobeny společností Mikroelektronika, jsou typu Vega a umožňují nejen nákup nových elektronických jízdenek, ale také nákup jízdenek spolucestujícím, nahrávání dlouhodobých časových jízdenek a elektronických peněz zakoupených v e-shopu a samozřejmě také zobrazení informací o ODISce.

Nový nosič budoucí čtečky | 13. února 2015 | Jakub Hranický Starý označovač papírových jízdenek a nová čtečka ODISek ve voze Astra | 21. května 2015 | Jakub Hranický Pohled na umístění čteček čipových karet ODISka v tramvajovém voze Astra | 21. května 2015 | Jakub Hranický Zprovozněná čtečka ODISky ve zkušebním provozu | 17. června 2015 | Petr Foltys

Instalace palubního a odbavovacího systému probíhalo společně. První vozy byly novým systémem vybaveny na počátku února roku 2015. Plně funkční však byly prozatím pouze terminály palubního systému určené řidiči, které ovládají mimo jiné všechny součásti jak palubního, tak informačního systému. Prvními vozidly, která získala nové systémy, se staly některé trolejbusy a autobusy. Můžeme jmenovat vozy ev. č. 3604 (Solaris Trollino 15AC), 3718 (Škoda 26Tr Solaris), 4284 (Karosa B941E), resp. 7787 (Solaris Urbino 12). V první fázi byly ve vozidlech instalovány pouze nosiče nových čteček zabalené do ochranného obalu, což v mnoha cestujících způsobovalo neukojitelnou zvídavost. Mnohé prozatím skryté nosiče budoucích čteček tak byly alespoň částečně cestujícími odkryty. Nové, avšak prozatím nefunkční čtečky ODISky, se začaly ve vozidlech objevovat v průběhu května roku 2015. Přibližně od poloviny června začaly být ve vybraných vozech čtečky zprovozňovány. Na jejich obrazovce se objevoval taktéž text známý již z kampaně DPO ve znění „Když je vaše karta trumf“. Takto vypadaly čtečky až do jejich oficiálního zprovoznění

Termín zprovoznění nového systému byl stanoven na 1. listopadu 2015 po několika odkladech. Odklady byly způsobeny zejména tím, že až do konce října 2015 bylo v provozu několik autobusů novým odbavovacím a palubním systémem nevybavených, a to z důvodu nemožnosti provozování nových autobusů s pohonem na CNG vlivem opoždění výstavby plnicí stanice.

Zprovoznění

K 1. listopadu 2015 tedy došlo ke zprovoznění nového odbavovacího systému, přičemž možnost využití původního systému byla zachována. Na rozdíl od systému původního byl nastaven zcela nový princip odbavování, který již není téměř závislý na čase jízdy. Čas hraje nově roli zejména při přestupech, kdy je cestujícímu umožněno výhodně přestupovat pouze po určitou dobu tak, jak to bylo nastaveno již v jiných městech Moravskoslezkého kraje. Tarif tak byl rozšířen o možnost nákupu jízdního dokladu pomocí bezkontaktní čipové karty.

Další podstatná změna pro cestující nastala od 30. června 2016, kdy byla zavedena možnost platby jednotlivého jízdného pomocí bezkontaktní bankovní platební karty. Vzhledem k nemožnosti vydávání dokladu po platbě byl zvolen systém postavený na principech tzv. „londýnského modelu“. Veškeré platby, které proběhnou od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. druhého dne jsou zúčtovány v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o. a na základě tohoto zúčtování je cestujícímu stržena příslušná částka. Novinkou je také to, že v případě překročení ceny 24hodinové jízdenky bude cestujícímu účtována cena takové jízdenky. Systém mohou využít uživatelé karet asociací Visa a Mastercard. Tarifní systém nebyl změněn. jedinou odlišností je výše uvedený „platební strop“ při překročení ceny 24hodinové jízdenky.

Od 16. 12. 2019 byly do prodeje zavedeny tzv. KREDITní jízdenky, tedy alespoň částečná náhrada krátkodobých papírových jízdenek. Tyto jízdenky jsou taktéž akceptovány odbavovacím systémem.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. prosince 2019

Toplist