Tarif 2018, platný od 1. 2. 2018, aktualizace k 16. 12. 2019
Úvod

Aktualizace tarifních podmínek souvisí se zavedením nové metody úhrady jízdného ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. pomocí tzv. KREDITní jízdenky.

Jízdné v tarifní oblasti Ostrava XXL

Tarifní oblast Ostrava XXL je vymezena tarifní zónou č. 78 (zóny č. 77, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 a zahrnuje území statutárního města Ostrava a okolních měst a obcí.

Krátkodobé jízdné Ostrava XXL

Ceník
pracovní den  10 min   30 min   60 min   70 min* 
So, Ne, svátky  10 min   45 min   90 min   90 min* 
16,- 20,- 30,- 30,-
8,- 10,- 15,- 15,-
Zlev. XXL 4,- 5,- 7,-
15,- 15,-
 • * - 70minutová přestupní jízdenka pouze ve formě SMS jízdenky;
 • krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou omezeny pouze časem platnosti;

Krátkodobé jízdenky Ostrava XXL jsou přestupní a omezeny pouze časem. Dopravci České dráhy, a.s. a RegioJet a.s. uznávají pouze 60minutové jízdenky (So, Ne, svátky 90 minut). Do této kategorie spadají také tzv. SMS jízdenky s platností 70 minut, resp. 90 minut o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích, které však ve svých spojích uznává pouze Dopravní podnik Ostrava a.s.

Zlevněné jízdenky XXL platí pouze v tarifní oblasti XXL, tedy mimo samotnou Ostravu v zónách č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25 a jsou poskytovány pouze pro cestující od 6 let do dovršení 26 let věku a občany starší 65 let věku se 75% slevou.Jednotlivé jízdné

Ceník
Přestupní jízdenka
Obyčejná Zlevněná Zlevněná XXL Přestupní čas
20,- 10,- 5,- do 45 min.
Nepřestupní jízdenka
Obyčejná Zlevněná Zlevněná XXL Přestupní čas
14,- 7,- 3,- /
 • přestupní jízdenka není omezena časem;
 • omezen je pouze přestupní čas na 45 minut od nákupu jízdenky – to znamená, že cestující může libovolně přestupovat, avšak musí do posledního spoje nastoupit nejpozději 45 minut od zaplacení jízdenky, aby zvýhodněný přestup mohl využít;
 • v případě, že cestující neplánuje dále přestupovat a jeho cesta není delší než 10 minut, může svou jízdu před výstupem z vozidla ukončit přiložením ODISky k terminálu. Pak bude cestujícímu navrácena částka odpovídající rozdílu přestupní a nepřestupní jízdenky.
Základní výhodou systému prodeje jednotlivých jízdenek je, že cestující má VŽDY PLATNOU A SPRÁVNOU JÍZDENKU. Stačí pouze mít na vědomí, že při každém nástupu či přestupu musí cestující přiložit svou ODISku k terminálu ve vozidle. Cestující tak nemusí hlídat čas své jízdy.

V případě jízdy na tzv. přestupní jízdenku je umožněno bezplatně přestupovat do 45 minut od chvíle zakoupení jízdenky.

V případě přestupu do 45 minut od zakoupení tzv. přestupní jízdenky a následné jízdě do tarifní oblasti REGION je cestujícímu při nákupu regionální jízdenky odečtena tzv. základní sazba.

Z elektronické peněženky ODISky lze samozřejmě dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Ceny takových jízdenek odpovídají standardní 30minutové krátkodobé časové jízdence (papírové), jsou však platná 45 minut od nákupu.

V souvislosti s nařízením vlády je od 1. 9. 2018 poskytována mimo Ostravu pouze v tarifní oblasti XXL, tedy mimo samotnou Ostravu v zónách č. 9, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20 a 25, pro cestující od 6 let do dovršení 26 let věku a občany starší 65 let věku jízdné e 75% slevou.

Úhradu jízdného pomocí bezkontaktní čipové karty ODISka je možné využít u všech dopravců zapojených do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.


Od 30. 6. 2016 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL rozšířena také pro uživatele bezkontaktních bankovních platebních karet spadajících pod karetní asociace Visa a Mastercard. Takoví cestující si mohou pomocí své platební karty vzhledem k nemožnosti určení nároku na slevu zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Zúčtování je prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž jsou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, je mu účtována cena této jízdenky.

 • pro bezkontaktní platební karty Visa a Mastercard;
 • shodné podmínky odbavení jako v případě odbavení ODISkou;
 • prozatím pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.;
 • pouze obyčejné jízdné;
 • při překročení ceny 24hodinové jízdenky dané tarifem za zúčtovací období, účtována pouze tato cena.

Bezkontaktní platební kartou lze od 7. 2. 2018 dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Ceny takových jízdenek odpovídají standardní 30minutové krátkodobé časové jízdence (papírové), jsou však platné 45 minut od nákupu. Cestující si takto může pořídit maximálně 4 dokupované jízdenky zároveň.

Úhradu jízdného pomocí bezkontaktní platební karty dle podmínek pro jednotlivé jízdenky je možné využít pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s..


Od 16. 12. 2019 byla možnost zakoupení elektronických jednotlivých jízdenek Ostrava XXL rozšířena také pro uživatele tzv. KREDITní jízdenky. Takoví cestující si mohou pomocí své KREDITní jízdenky zakoupit jednotlivé obyčejné jízdné. Na základě požadavku v prodejnách DPO je možné nahrát na KREDITní jízdenku zlevněný profil pro děti a následně na jeho základě zakupovat jednotlivé zlevněné jízdné. Zúčtování je prováděno vždy denně v clearingovém centru Koordinátora ODIS s.r.o., přičemž jsou zúčtovány veškeré jízdy provedené od 3.00 hod. jednoho dne do 2.59 hod. dne druhého. V případě, že cestující v rámci tohoto zúčtovacího období překročí cenu 24hodinové jízdenky dané tarifem, je mu účtována cena této jízdenky.

 • shodné podmínky odbavení jako v případě odbavení ODISkou;
 • pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s.;
 • při překročení ceny 24hodinové jízdenky dané tarifem za zúčtovací období, účtována pouze tato cena.

KREDITní jízdenkou lze dokoupit taktéž jízdenku spolucestujícímu, případně pro zavazadlo či zvíře. Ceny takových jízdenek odpovídají standardní 30minutové krátkodobé časové jízdence (papírové), jsou však platné 45 minut od nákupu. Cestující si takto může pořídit maximálně 20 dokupovaných jízdenek zároveň.

Na KREDITní jízdenku lze nahrát také 3denní jízdné.

Úhradu jízdného pomocí KREDITní jízdenky dle podmínek pro jednotlivé jízdenky je možné využít pouze u Dopravního podniku Ostrava a.s..

24hodinové a 3denní jízdné
Ceník
 24 hodin   3 dny 
 Ostrava XXL   celá síť ODIS 
80,- 200,- 220,-
40,- 100,- 110,-
40,- 100,- 110,-
200,-
 • 24hodinová obyčejná a zlevněná jízdenka Ostrava XXL také ve formě SMS jízdenky;
 • 24hodinové jízdenky a 3denní jízdenky platí ve všech linkách ODIS; celosíťové 24hodinové jízdenky neplatí ve spojích Městského dopravního podniku Opava, a.s.;
 • nezlevněné 24hodinové jízdenky a 3denní jízdenky platí ve dnech pracovního klidu (soboty, neděle a státem uznané svátky) až pro 5 cestujících, přičemž maximálně dva mohou být starší 15 let.

24hodinové jízdenky a 3denní jízenky platí na všech linkách ODIS s výjimkou linek Městského dopravního podniku Opava, a.s., přičemž ve dnech pracovního volna a pracovního klidu je jedna obyčejná jízdenka platná až pro 5 cestujících, z nichž maximálně 2 mohou být starší 15 let.

24hodinové jízdenky obyčejné a zlevněné pro tarifní oblast Ostrava XXL je možné zakoupit také ve formě SMS jízdenek, které však obdobně jako SMS jízdenky 70minutové platí pouze ve spojích Dopravního podniku Ostrava a.s.Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Novinkou od února 2018 je od 7. 2. 2018 možnost přiřazení dlouhodobé časové jízdenky k bezkontaktní platební kartě karetních asociací Visa a Mastercard. Tyto dlouhodobé jízdenky však budou zatím platit pouze ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. a bude je tak možné zakoupit pouze pro tarifní zóny, které Dopravní podnik Ostrava a.s. obsluhuje.

Ceny dlouhodobého jízdného jsou k nalezení na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.

Jízdné v ostatních tarifních oblastech
Jednotlivé jízdné MĚSTO Třinec, Český Těšín, Bruntál, Krnov, Karviná, Nový Jičín a Orlová XL

Jednotlivé městské jízdné pro tarifní oblasti Třinec (zóna 60), Český Těšín (zóna 45), Krnov (zóna 90), Bruntál (zóna 100), Karviná (zóna 5), Nový Jičín (zóna 70) a Orlová XL (zóna 150) platí ve všech autobusových spojích zaintegrovaných do IDS ODIS na území těchto zón u všech dopravců. Při využití ODISky je cestujícímu umožněn zvýhodněný přestup uskutečněný v časovém limitu 45 minut (Karviná, Orlová, Bruntál a Nový Jičín), resp. 30 minut (Třinec, Český Těšín a Krnov) od nástupu do prvního spoje a to jak na spoje MHD provozované v těchto tarifních oblastech, tak na spoje regionální.

Jednotlivé jízdné REGION

Tento tarif byl již nějakou dobu zkoušen i před jeho oficiálním spuštěním. Od 1. 1. 2011 je však platný i u těch dopravců, u kterých do té doby platil pouze tarif zónový. V současné době tento tarif platí u všech dopravců zapojených do IDS Moravskoslezského kraje s výjimkou dopravce GW Train Regio a.s. U všech dopravců je při platbě ODISkou cestujícím umožněn zvýhodněný přestup na další spoj, přičemž je v dalším spoji cestujícímu odpuštěna tzv. základní sazba. Za přestup je považována maximálně doba 45 minut mezi odjezdem spoje dle JŘ, kterým cestující přijel a odjezdem spoje, na který cestující přestupuje.

Dlouhodobé jízdné

Dlouhodobé jízdné funguje na principu zakoupení předplatného jízdného pro konkrétní tarifní zóny. V těchto zónách následně může cestující provést neomezený počet jízd v době platnosti jízdenky ve všech vozidlech na linkách začleněných do Integrovaného dopravního systému Moravskoslezského kraje ODIS.

Ceny dlouhodobého jízdného jsou k nalezení na stránkách Koordinátora ODIS s.r.o.


Další tarify dopravců v ODIS

Někteří dopravci pro jednotlivé jízdné nabízejí pouze svůj tarif či tarif schválený městem, kde dopravce provozuje MHD. Jedná se zejména o Městský dopravní podnik Opava, a.s. (MHD Opava), Transdev Morava s.r.o. (MHD Studénka), ČSAD Havířov a.s. (MHD Havířov) a GW Train Regio a.s.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

17. prosince 2019

Toplist