Elektronický odbavovací systém

Elektronický odbavovací systém byl v Ostravě a okolí v provozu od 1. srpna 1995, přičemž založen byl zejména na označování papírových jízdenek o rozměrech 3 × 8 cm v označovacích strojcích typu NJ 24 B výrobce Mikroelektronika. Oficiálním dodavatelem prvních označovačů však bylo sdružení Mypol, které v počátcích užití nových označovačů dodávalo také zobrazovač tarifní zóny, resp. palubní počítač, jehož výrobcem však byla společnost JKZ Olomouc. Později byly jednotlivé součásti dodávány pod hlavičkou jednotlivých výrobců. Atypické požadavky na tisk označovačů pak způsobily mimo jiné také odlišný rozměr jízdenky, rozdílny způsob označování a také odlišný vzhled označovače oproti standardu používanému v jiných českých městech. Až do roku 2020 se tak bylo možné v Ostravě setkat s označovači jízdenek výrobce Mikroelektronika, které nebyly použity v žádném jiném městě a některé kusy témeř beze změn sloužily po dobu necelých 25 let.

Označovač NJ 24 B | 30. března 2020 | Petr Fridrišek Označovač NJ 24 B | 30. března 2020 | Petr Fridrišek Označovač NJ 24 B | 30. března 2020 | Petr Fridrišek Označovač NJ 24 B | 30. března 2020 | Petr Fridrišek

Tehdejší Dopravní podnik města Ostravy, s.p. vydal k zavedení nového způsobu odbavování informační bulletin, který máte možnost si prohlédnout na našich webových stránkách.

Jízdenky se po zasunutí samočinně označovaly v nových označovačích. Na jízdenky byl tisknut čas konce její platnosti, přičemž označovač „poznal“ o jakou jízdenku se jedná pomocí tzv. barových kódů nalézajících se na jejich zádi a to pomocí tzv. optočlenů.barové kódy


Z počátku byly do vozu instalovány zobrazovače času GTC 24 B a zóny pouze s jednociferným polem zóny, což však tehdy plně postačovalo, jelikož se v síti MHD nenalézala žádná tarifní zóna označená dvouciferným číslem. Rozdělením okolí Ostravy na tarifní zóny se zabývá samostatná stránka.

Ke změnám, kdy bylo zónovou platnost nutno ošetřit i na jízdenkách, došlo k 23. listopadu 1997, kdy došlo ke spuštění 1. etapy Ostravského dopravního integrovaného systému. Nově se tak na líci jízdenky v políčku pro označení objevilo číslo zóny a to na úkor evidenčního čísla vozidla. Informace byly navíc rozšířeny o políčko s informacemi o provozovně, která vozidlo vypravila.

Kódové označení TO patřilo tramvajové vozovně Moravská Ostrava, TP tramvajové vozovně Poruba, AH autobusovým garážím Hranečník, AF autobusovým garážím Fifejdy, AP autobusovým garážím Poruba a TB trolejbusům. Zajímavostí byly také označovače instalované ve vozidlech ČSAD Bus Ostrava a.s. Označovače tiskly na pozici provozovny kde co. Jednou TO, jindy zase TP.

V souvislosti s novým označováním zón musela být nově vozidla dovybavena dvoucifernými zobrazovači tarifních zón. Staré hodiny však neskončily svou službu. Nové dvouciferné zóny, které byly obsluhovány dopravním podnikem, dostaly přidělené zvláštní kódy pro zobrazování, se kterými se mohli v malé míře setkat cestující až do vzniku tarifní zóny 77 od 1. 1. 2017. Zóna 11 měla to štěstí, že mohla být nadále zobrazována i na jednociferném zobrazovači.


zobrazování dvouciferných zón na jednociferných zobrazovačích
zóna 11 13 14 15
zobrazení
zóna 16 17 18 20
zobrazení

Podstatným rokem v historii současného odbavovacího systému se stal rok 2009, kdy v období od 3. do 5. 7. 2009 došlo k přechodu na novou formu označování jízdenek. Od této chvíle byl na jízdenky tisknut čas označení jízdenky místo času konce platnosti. Tímto byl eliminován problém se čtením barových kódů na zádi jízdenky, které tak ztratily svůj účel a následně již jimi nebyly jízdenky vybavovány. V políčku pro označení se nově objevil text dosti zásadně podobný textu, který byl tisknut na jízdenky mezi lety 1995 a 1997. Jediným rozdílem byla poslední číslice nově symbolizující pořadí označovače ve vozidle.


Označovače u dopravců Veolia transport Morava a.s. a Radovan Maxner tisknuly od té doby na pozici evidenčního čísla 0000. TQM pak 5555.


K 13. 6. 2010 došlo ke změně organizace autobusové dopravy mezi Hlučínem a Ostravou-Porubou, přičemž některé spoje v této oblasti zabezpečoval od tohoto data také Dopravní podnik Ostrava a.s. Cestující se tak mohli nově na vnitřním jednociferném zobrazovači setkat s dalším symbolem tentokrát odpovídajícím tarifní zóně č. 12. Je však nutno podoknout, že symbol pro zónu č. 12 byl přichystán již v roce 1997 a byl již dříve zobrazován na zobrazovači například ve spojích bezplatné autobusové linky Z5.


zóna 12
zobrazení

Dne 9. června 2013 vstoupily v platnost změny týkající se nejenom organizace autobusové dopravy v oblasti Bílovecka, ale také změny týkající se zónového členění v oblasti. V souvislosti s přičleněním města Klimkovice nově do tarifní zóny č. 10 bylo zabezpečeno zobrazení tarifní zóny č. 10 také na jednomístných zobrazovačích zóny a to v podobě velkého písmene A. Není bez zajímavosti, že písmeno A odpovídá číslu 10 v šestnáctkové soustavě.


zóna 10
zobrazení

Nejpozději v srpnu roku 2013 však došlo k přemístění většiny jednomístných zobrazovačů zóny z autobusů do tramvají. Ani s jedním z výše uvedených symbolů pro zobrazování dvouciferné zóny na jednociferném zobrazovači tak již nebylo téměř možné se v běžném provozu setkat. Pro doplnění je tak nutné také vzpomenout symbol určený pro tarifní zónu č. 25, kde DPO do té doby dopravní obsluhu nezajišťoval.


zóna 25
zobrazení

Poslední „nový“ symbol se na jednociferných hodinách objevil na počátku roku 2017 v souvislosti se změnou tarifní politiky. Od 1. ledna 2017 byla zavedena nová tarifní zóna 77 územně odpovídající všem původním ostravským tarifním zónám. Tato tarifní zóna se však na jednociferných zobrazovačích tarifní zóny zobrazovala nekorektně jako níže uvedený symbol. Z tohoto důvodu došlo postupně k přelepení jednociferného pole zobrazovačů tarifní zóny.


zóna 77
zobrazení

Po ukončení produkce zobrazovačů času a pásma typu GTC 24 B společnosti Mikroelektronika začaly být dodávány nové zobrazovače typu GTC 24 F na bázi LED diod.

Elektronické označovače jízdenek zůstaly zachovány ve vozidlech i po ukončení prodeje papírových krátkodobých časových jízdenek určených pro označování ve vozidlech Dopravního podniku Ostrava a.s. k 1. 1. 2020, a to až do konce možnosti jejich uplatnění k 31. 3. 2020.

Elektronický odbavovací systém s označovači NJ 24 B tak fungoval přesně od 1. 8. 1995 do 31. 3. 2020, tedy necelých 25 let. Přehled vzhledů jednotlivých jízdenek naleznete na samostatné stránce.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

31. března 2020

Toplist