T6A5

Vůz 1127. | 27. května 2006 | Martin Večeřa

Již od 70. let začala ČKD Praha vyvíjet nový typ úspornější a modernější tramvaje, než byl v té době v hojné míře vyráběný typ T3. Moderní trendy té doby již nařizovaly větší prosklenné plochy a hlavně energeticky úspornější výzbroj. Roku 1972 byl v ČKD postaven prototyp vozu T5, který měl mnoho společného s tehdy nově vyráběnými tramvajemi KT4 pro NDR. Veškeré snahy podniku ČKD postavit poměrně moderní tramvaje však vyšly vniveč zejména díky nutnosti dodávat na východní trhy stále více a více tramvají, což vždy zhatilo náběh výroby nového typu. V roce 1976 následovaly 2 prototypy vozu T5B6 s širší vozovou skříní (2600 mm) a tyristorovou výzbrojí TV2 určených pro tehdejší SSSR, které se však díky nezájmu tamějších dopravců nakonec ocitly v Mostě. Na přelomu 70. a 80. let 20. století pak byla pro Budapešť, hlavní město MLR, vyráběna početná série stykačových vozů T5C5 (322 ks) s jednou kabinou, avšak s dveřmi po obou stranách skříně. Posledním členem řady T5 byl vůz T5A5 vyrobený roku 1981, se kterým však dnešní vozy T6A5 sdílejí jíž mnoho společného, včetně výzbroje TV3.

V 80. letech 20. stolení se již začaly psát první řádky historie typové řady T6. Opět však dostaly přednost tramvajové provozy SSSR, kam byl od roku 1983 dodáván robustní typ T6B5. NDR získala své první vozy nové konstrukce T6A2 roku 1985 a Československo si na své "nové" vozy muselo (pomineme-li tříčlánkové vozy KT8D5) počkat až do počátku let devadesátých. Roku 1991 tak do československých ulic vyjely první vozy T6A5 určené pro slovenská města. Bratislava se jich dočkala již roku 1991 a Košice roku 1992.

Česká města si musela počkat až do roku 1994, kdy byly do provozu s cestujícími zařazeny první vozy T6A5 v Ostravě. Prvních deset vozu ev.č. 1101-1110 bylo zařazeno ve vozovně Poruba. Všech prvních 10 vozů prakticky vycházelo z vozů dodaných do Bratislavy a Kočic. jediným rozdílem bylo použití městského laku v kombinaci modré, bílé a žlutooranžové barvy. Vozy byly vybaveny interiérem odpovídajícím interiéru vozů KT8D5, včetně koženkových sedadel, které však byly narozdíl od vozů KT8D5 potaženy koženkou šedé barvy. Informační systém vozů byl tvořen převíjecím transparentem na předním čele, dvěma "budníky" na obou čelech vozu a standardní cedulí umístěnou na boku vozu. Vozy byly již z výroby vybaveny poloautomatickými samočinnými spřáhly typu Scharfenberg na obou čelech, ručním řadičem a také polopantografem.

Ani těmto vozům se však nevyhýbaly úpravy. Roku 1996 byl po vzoru ostatních vozů T6A5 první sérii doplněn informační systém BUSE a od roku 2001 prošlo všech 10 vozů modernizací, při níž byla dosazena čalouněná sedadla, přičemž interiér získal modernější tvář.

Roku 1995 se v Ostravě objevila další série desíti vozů ev.č. 1111-1120. Vozy svým vzhledem již poměrně odpovídaly době. Byly již z výroby vybaveny informačním systémem BUSE a látkovými sedadly. Ostravský DP však na rozdíl od toho pražského zůstal věrný skládacím dveřím. Roku 1996 dotazilo do Ostravy dalších 10 vozů ev.č. 1121-1130, které vhledově odpovídaly předchozím deseti vozům. Posledních 8 vozů ev.č. 1131-1138 dorazilo do Ostravy až roku 1998, ač byly vyrobeny již o rok dříve. Problémy s dodávkou a kvalita vozů již začaly předznamenávat finanční problémy výrobce. Tato poslední série vozů se od předešlých liší použitím tmavých skel a pouze jedním stěračem.

Před počátkem vyřazování vozů T6A5 tak měl Dopravní podnik Ostrava k dispozici 38 vozů ev.č. 1101-1138, přičemž byly všechny deponovány ve vozovně Poruba a vypravovány tak na její linky. V průběhu doby (cca od roku 1997) byly vozy zařazeny do trvalých souprav a to díky postupnému odejmutí jednoho ze spřáhel typu ESW na jednom z čel vozů, přičemž elektrická kabeláž byla zachována. ,,B" vozy jsou, odlišně od Brna, vybaveny všemi součástmi nutnými pro sólo provoz a je možné se s nimi jako se sólo vozy v běžném provozu setkat.

Přehled reklamních vozů T6A5

Obvyklé řazení souprav:
1101+1102, 1103+1107, 1108+1104, 1105+1109, 1106+1110, 1111+1115, 1116+1112, 1113+1117, 1114+1118, 1119+1120, 1125+1121, 1126+1122, 1127+1123, 1128+1124, 1130+1129, 1135+1131, 1133+1137, 1136+1132, 1138+1134

Vlivem posilové dopravy na Colours of Ostrava 2019 byly z vozů T6A5 sestaveny v roce 2019 třívozové soupravy, což znamenalo přesun poloautomatických spřáhel ESW z některých vozů na vozy jiné. Takto byly mimořádně sestaveny soupravy 1108+1103+1107, 1116+1111+1115, 1119+1114+1118, 1126+1125+1121, 1128+1127+1123, 1133+1130+1129, 1136+1138+1134.

Březen roku 2019 se stal prvním měsícem, kdy došlo poprvé k odstavení i prvních tramvají typu T6A5. Jako první dojezdila souprava vozů ev. č. 1106+1110, která si svou derniéru odbyla dne 28. března 2019 na ranním díle kurzu 9/404. S ohledem na nedostatek vozů v porubské vozovně byl však vůz ev. č. 1106 opětovně zařazen do provozu – stalo se tak dne 14. října 2019. Necelý měsíc po předchozí soupravě dojezdila také souprava ev. č. 1135+1131, jež 24. dubna zatáhla z kurzu 9/404 naposledy do domovské porubské vozovny. Zmínit je také nutné téměř rok trvající odstavení soupravy ev. č. 1101 + 1102. Vozy jsou opětovně v provozu od 1. 10. 2019.

Vlivem vyřazení vozů z provozu a dočasného odstavení vybraných dalších vozů tak Dopravní podnik Ostrava a.s. musel přistoupit ke změnám v řazení jednotlivých do té doby pravidelných souprav. Typickým příkladem se stala nově vytvořená souprava vozů ev. č. 1106+1104.

V březnu 2020 pak dojezdil v jeho poslední den také vůz ev. č. 1119, stalo se tak na kurzu 17/105/205. V roce 2021 pak nejdříve dojezdila celá souprava vozů ev. č. 1116+1112 dne 13. 5. 2021 na lince 7. Na konci roku, přesněji 22. 12. 2021 pak byla následována ještě vozem ev. č. 1109.

Dle sdělení tiskové mluvčí DPO v článku na serveru zdopravy.cz se rok 2022 stane posledním rokem provozu vozů T6A5 s ostravskými cestujícími. Důvodem je dodávka nových tramvají Škoda 39T ForCity Smart. Uvedené se začalo naplňovat hned v březnu roku 2022, tedy po zprovoznění prvních nových tramvají. Dne 11. 3. 2022 tak dojezdily hned 2 vozy T6A5 ev. č. 1102 a 1118, další pak následovaly na počátku dubna dne 8. 4. 2022, jednalo se o vozy ev. č. 1105, 1132 a 1136. V dubnu roku 2022 byl pak odstaven dne 19. 4. 2022 také vůz ev. č. 1101. V květnu následně neplánovaně dojezdila vlivem požáru souprava ev. č. 1103+1107 nasazená naposledy dne 18. 5. 2022 na linku 10. Na konci června, dne 23. 6. 2022, byl do provozu naposledy nasazen také vůz ev. č. 1134.

Dalšími adepty na ukončení provozu byly na konci června soupravy vozů ev. č. 1108+1104 a 1130+1129. Vůz ev. č. 1104 tak ukončil své putování po ostravských kolejích dne 30. 6. 2022 shodně jako vůz ev. č. 1106, jeho soupravový kolega ev. č. 1108 však byl nadále provozován. Následně byl provoz vozů T6A5 přerušen, jelikož byly vozy po dobu rekonstrukce tramvajové tratě na ul. Opavské ponechány v odříznuté vozovně Poruba. Po prázdninách to vypadalo, že v červnu dojezdil také výše uvedený vůz ev. č. 1130, avšak ten se do provozu krátce navrátil v listopadu roku 2022.

Pokračování odstavování vozů z provozu nastalo na konci září, kdy byl do provozu vypraven naposledy vůz ev. č. 1122, v říjnu následoval vůz ev. č. 1137 a na počátku listopadu pak vozy ev. č. 1111 a 1115. Vůz ev. č. 1111 se tak může stát právoplatným členem historické sbírky DPO. Na konci listopadu roku 2022, konkrétně dne 28. 11. 2022, již trvale dojezdil výše uvedený vůz ev. č. 1130. Dne 16. 12. 2022 pak dojezdil taktéž vůz ev. č. 1123. Ačkoliv to nebylo dle předchozích tvrzení DPO plánováno, vstoupily vozy T6A5 do roku 2023 v počtu 14 provozních vozů.

V lednu roku 2023 však pokračovalo odstavování z provozu vozy ev. č. 1114 (naposledy v provozu dne 4. 1. 2023), 1138 (naposledy dne 23. 1. 2023) a 1108 (naposledy dne 31. 1. 2023). Vozem ev. č. 1108 tak byl ukončen provoz tzv. 1. série vozů T6A5 v Ostravě, tedy vozů, které do Ostravy dorazily ještě s klasickými koženkovými sedadly a bez elektronického informačního systému. V poslední lednový den pak dojezdil také vůz ev. č. 1129, důvodem byyla technická závada.

Únor se pak stal z důvodu technické závady osudným vozu ev. č. 1117. Vůz byl naposledy vypraven dne 10. 2. 2023. Společně s ním dojezdil také jeho soupravový parťák, vůz ev. č. 1113, v březnu, přesněji dne 31. 3. 2023 pak dojezdil také vůz ev. č. 1126. Všechny ostatní vozy ev. č. 1120, 1121, 1124, 1125, 1127, 1128 a 1133 dojezdily dne 29. 6. 2023.

Vyřazování vozů z provozu s cestujícími v Ostravě:

  • rok 2019 ... 1110, 1131, 1135
  • rok 2020 ... 1119
  • rok 2021 ... 1109, 1112, 1116
  • rok 2022 ... 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1111, 1115, 1118, 1122, 1123, 1130, 1132, 1134, 1136, 1137
  • rok 2023 ... 1108, 1113, 1114, 1117, 1120, 1121, 1124, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 1133, 1138

Ne všechny vyřazené tramvaje však byly sešrotovány, vybrané byly nabídnuty k odprodeji v letech 2020 a 2021, 2022, resp. 2023, jiné darovány. Některé dále sloužily cestujícím v jiných městech. Jednalo se o dopravce ve městech:

  • Dnipro, Ukrajina … 1135 (KP «Dniprovskyj elektrotransport» Dniprovskoji miskoji rady)
  • Konotop, Ukrajina … 1101, 1105, 1106, 1107, 1108, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1130, 1133, 1134, 1136, 1137, 1138 (KP «Konotopske transportne upravliňňa»)

Provoz tramvají T6A5 původně provozovaných v Ostravě v jiných městech shrnuje samostatný článek.

Oficiální ukončení provozu tramvají T6A5

Posledním provozním dnem ostravských vozů T6A5 se stal čtvrtek 29. 6. 2023, kdy došlo po určitých změnách k nasazení dvou sólo vozů v ranní špičku (ev. č. 1128 a 1133) a jedné soupravy (ev. č. 1127 + 1124) a jednoho sólo vozu (ev. č. 1128) v odpolední špičku na dva dělené kurzy linky X3.

Vozy byly nasazeny na spoje s níže uvedenými odjezdy z konečných zastávek:

  • Poruba vozovna - linka X3 - 4.27 (sólo), 5.49 (sólo), 6.09 (sólo), 7.49 (sólo), 13.49 (sólo), 14.09 (souprava), 15.49 (sólo), 16.09 hodd. (souprava)
  • Dubina - linka X3 - 4.55 (sólo), 5.15 (sólo), 6.33 (sólo), 6.53 (sólo), 8.33 (sólo), 14.33 (sólo), 14.53 (souprava), 16.33 (sólo), 16.53 hod. (souprava)

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1127+1124 po obsloužení posledního pravidelného spoje odbočuje na ul. Sokolovskou směrem do porubské vozovny | 29. června 2023 | Jan Ende Vůz T6A5 ev. č. 1128 odbočuje z ulice Palkovského do ulice Ruské | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek Vůz T6A5 ev. č. 1133 projíždí ul. Sokolovskou | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek Na ulici 1. máje byl zvěčněn vůz T6A5 ev. č. 1133 | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek Souprava vozů T6A5 ev. č. 1127+1124 projíždí ul. Horní mezi zastávkami Josefa Kotase a Antonína Poledníka | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek Vůz T6A5 ev. č. 1128 přijíždí na lince x3 do konečné zastávky Dubina | 29. června 2023 | Jan Bernat

Následně byly vozy v podobě sólo vozu ev. č. 1128, soupravy vozu ev. č. 1127+1124 a soupravy vozů ev. č. 1125+1121+1120 od 18.30 hod. přistaveny do smyčky Nádraží Vítkovice, odkud následně v 18.50 hod. vyrazily na krátkou jízdu ke smyčce Zábřeh a následně trasou přes Hrabůvku a Jubilejní kolonii zpět. Příjezdem zpět na Nádraží Vítkovice byl provoz ostravských téšestek ukončen.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1125+1121+1120 odbočuje při nájezdu na speciální rozlučkovou jízdu z ul. Palkovského do ul. Ruské | 29. června 2023 | Jan Ende Souprava vozů T6A5 ev. č. 1127+1124 při rozlučkové jízdě u zastávky Provaznická | 29. června 2023 | Jan Ende Přes smyčkou Zábřeh seřazené vozy ev. č. 1128, 1127+1124 a 1125+1121+1120 | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek Všechny vozy rozlučkové jízdy seřazené na trati propojující zastávky Nádraží Vítkovice a Kolonii Jeremenko | 29. června 2023 | Vojtěch Jandásek

V poslední provozní den vozů T6A5 se tak mohli cestující setkat se všemi tehdy provozními vozy ev. č. 1120, 1121, 1124, 1125, 1127, 1128 a 1133.

Historický vůz ev. č. 1111

V době, kdy již bylo zřejmé, že dojde k vyyřazení všech vozů T6A5 z provozu, začaly probíhat diskuze nad tím, který z vozů uchovat pro příští generace. Nakonec padla volba na vůz ev. č. 1111, tedy vůz dodaný v r. 1995 v tzv. druhé sérii vozů T6A5 dodaných do Ostravy. Vůz by měl být taktéž upraven do staršího provozního stavu s použitím vybraných dílů vozu ev. č. 1115, tedy vozu, který s ním tvořil po celou dobu párový vůz soupravy.

Historický vůz T6A5 ev. č. 1111 a vůz 14Tr ev. č. 3261 v martinovských dílnách v době konání Ostravské muzejní noci 2022 | 28. května 2022 | Marek Mantič


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. srpna 2023

Toplist