Vůz T6A5 ev. č. 1122
Evidenční číslo: 1122
Typ: T6A5
Elektrická výzbroj:TV3
Majitel vozu: Od zařazení Dopravní podnik Ostrava a.s.,
od 18. srpna 2023 KP „Konotopske transportne upravliňňa“, Konotop (Ukrajina).
Provozovna: Tramvaje Poruba
Výrobní číslo:180134.
Vyroben:1996.
Zařazen:Od 1996 do 2022.
Další poznámky:26. září 2022 - Poslední nasazení do provozu na lince 17.

Vůz T6A5 opustil trať podél ulice Místecké a pokračuje dále ulici Na obvodu k nádraží Vítkovice | 23. dubna 2013 | Radim Klement

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)