Škoda 39T ForCity Smart

Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 projíždí mezizastávkovým úsekem Teplotechna - Osada Míru | 17. října 2021 | Marek Mantič
Výběrové řízení

V pondělí 4. 9. 2017 byla ve Věstníku veřejných zakázek zveřejněna zakázka s názvem „Dodávka 40 ks nových nízkopodlažních velkokapacitních tramvají“, která se již podle svého názvu týkala dodávky tramvají, které měly kapacitně nahradit soupravy vozů řady T.

Dne 20. 6. 2018 byl na serveru zdopravy.cz zveřejněn článek týkající se obnovy vozového parku Dopravního podniku Ostrava a.s. Ten mimo jiné informoval, že se soutěže na dodávku velkokapacitních tramvají účastnili hned 4 dodavatelé tramvajových vozidel, a to česká Škoda Transportation, švýcarský Stadler Rail, španělský CAF (Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles) a konsorcium čínského CRRC a českého Inekonu.

V případě Škody Transportation bylo již tehdy pravděpodobné podání nabídky v podobě tramvaje rodiny ForCity Smart, kde vozy této rodiny byly dodané například do finských Helsinek, v případě Stadleru se předpokládalo dodání delší varianty Tanga NF2. Španělský CAF obdoby poptávaných vozů dodal například v podobě rodiny Urbos AXL do švédského Stockholmu či estonského Tallinu. Otázkou byla nabídka sdružení čínského giganta CRRC a českého Inekonu. Český Inekon totiž na výrobě prototypu tramvaje INEKON 210 - Superior Plus spolupracoval s čínskou společností XEMC (Xiangtan Electric Manufacturing Group Co.). Čínská společnost CRRC (CRRC Qingdao Sifang Locomotive & Rolling Stock Co.) naopak původně spolupracovala se Škodou Transportation. Otázkou tedy je, jaký výsledný produkt sdružení Inekonu a CRRC nabídlo.

Dopravní podnik Ostrava a.s. už při zveřejnění zakázky nepředpokládal spolufinancování zakázky prostředky Evropské unie, což bylo následně potvrzeno při tiskové konferenci konané dne 7. 9. 2018.

Výběr dodavatele

V pátek 7. 9. 2018, tedy více než po roce od zveřejnění zakázky, uspořádal Dopravní podnik Ostrava a.s. tiskovou konferenci ve vztahu k výběru dodavatele nových tramvají a oznámil, že vítězem zakázky se stala společnost Škoda Transportation a.s., která dodá 40 tramvají ForCity Smart. V poměrně krátké době tak získá Ostrava dalších 40 tramvají, tentokrát však od českého výrobce, který však disponuje také továrnou ve finském Oulu, kde dosud tramvaje rodiny ForCity Smart vznikaly. Smlouva mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a Škodou Transportation a.s. byla podepsána ve středu 19. 9. 2018 na mezinárodním veletrhu InnoTrans, který se co dva roky oná v německém Berlíně.

Ostatní dodavatelé byli vyloučeni z důvodu nesrovnalostí a chyb ve svých nabídkách.

Hodnota kontraktu je 1 958 000 000 Kč, což znamená, že jedna tramvaj vyjde Dopravní podnik Ostrava a.s. na 48 950 000 Kč.

Nové tramvaje Škoda ForCity Smart

Technické požadavky na nové tramvaje v zásadě vycházely z technických podmínek zakázky na dodávku středněkapacitních tramvají, tedy zakázky na dodávku nových tramvají STADLER Tango NF 2.

Technické podmínky však reflektovaly odlišnosti v délce a kapacitě nově poptávaných tramvajových vozů. Vozidla budou také vybavena mazáním okolků shodně, jak tomu je taktéž u tramvají STADLER Tango NF2. Dopravní podnik Ostrava a.s. původně předpokládal, že případný výherce kontraktu dodá tříčlánkové řešení koncepce jednosměrné tramvaje s otočnými podvozky, kdy také v zadávací dokumentaci stanovil variantní možnosti rozmístění jednotlivých podvozků.

Výherce zakázky Škoda Transportation a.s. však svým řešením vyhověla zadávacím podmínkám, ikdyž nabídla pouze dvoučlánkové řešení vozové skříně nových tramvajových vozů.

Tramvaje budou dlouhé 26,5 m a při obsaditelnosti 5os/m2 převezou 200 cestujících. Jejich maximální rychlost bude 80 km/h. Vozidla budou ve 100% nízkopodlažní úpravě, přičemž umožní přepravu až dvou invalidních vozíku či kočátku. Interiér bude vybaven sedadly již standardního typu, kterých bude 60, a vozidlovou klimatizací. Na bezpečnost bude dbát kamerový systém. Dopravní podnik také požadoval minimálně 5 provozních dveří, přičemž troje z nich měly dle zadání být šířky 1300 mm, zbylé dveře mohou být užší. Všechny dveře však budou nakonec shodné šíře 1300 mm, budou předsuvné a vybavené fotobuňkou určenou pro jejich případné automatické zavírání. Okna budou opět s posuvnými částmi. Vozidla budou vybavena 15 USB konektory a přípravou pro instalaci Wi-Fi systému pro připojení k internetu.

Tramvaje budou vybaveny střídavou elektrickou výzbrojí s trojfázovými asynchronními motory umístěnými u obou náprav středního a zadního podvozku, přední podvozek tak bude běžný, bez pohonu. Všechny podvozky budou plně otočné.

Ke změnám došlo v případě vnějšího informačního systému. Dosud byly všechny vozy poptávány buď s informačními panely systému LED nebo DOT-LED. Pravděpodobně s ohledem na rozdíly v ceně jednotlivých systémů však byly v posledním období, tedy od doby dodávek posledních tramvají VarioLFR.S dodávány vozy výhradně se systémem LED. V zakázce na dodávku velkokapacitních tramvají však figuruje opět pouze systém DOT-LED, tedy systém na principu magneticky otáčeného terčíku a osvětlovací LED diody. Vnitřní informační systém se bude standardně skládat ze tří LCD obrazovek, které budou jednostranné, umístěné nad středovou uličkou.

  39T ForCity Smart
délka 26 500 mm
šířka 2 500 mm
hmotnost prázdného vozidla 36 835 kg
maximální provozní rychlost 80 km/h
obsaditelnost při 5os/m2 200 osob
počet míst k sezení 60

Vzhled vozidla navrhnul dodavatel v koordinaci se zadavatelem zakázky, přičemž první vizualizaci představil Dopravní podnik Ostrava a.s. na tiskové konferenci konané 7. 9. 2018 ku příležitosti oznámení zadání zakázky.


První vizualizace tramvaje Škoda ForCity Smart | 7. září 2018 | Škoda Transportation
Zdroj: Dopravní podnik Ostrava, Československý dopravák

Následně však shodně jako v případě tramvají STADLER Tango NF2 došlo i v případě tramvají Škoda ForCity Smart k úpravám vzhledu tramvaje a k následnému zveřejnění další vizualizace v pátek 19. 7. 2019. Designerem vzhledu tramvaje Škoda 39T ForCity Smart je Tomáš Chludil.


Konečná vizualizace tramvaje Škoda 39T ForCity Smart pro Ostravu, jejíž autorem je designér Tomáš Chludil ze Škody Transportation | 19. července 2019 | Škoda Transportation Vizualizace čelní partie vozu Škoda 39T ForCity Smart | 19. července 2019 | Škoda Transportation
Zdroj: Dopravní podnik Ostrava, Československý dopravák

Na rozdíl od situace s tramvajemi STADLER Tango NF2 dopravce neuspořádal vyhlášení soutěže na pojmenování nových tramvají. Ostatně pro tramvaje STADLER Tango NF2 se pojmenování vzešlé ze soutěže nijak zvlášť nevžilo.

Výroba

Výroba prvních 6 vozů probíhala v plzeňském závodě Škodovky, resp. v závodě ostravské vagonky, následující vozy pak budou vyráběny v již Škodou Transportation vlastněné Ekově.

Ve středu 11. 8. 2021 sdílel primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura na svém twitterovém účtu první fotografie výroby nových ostravských vozů v plzeňském závodě.

Výroba vozů Škoda 39T v plzeňském závodě společnosti Škoda Transportation | 11. srpna 2021 | Tomáš Macura
Zdroj: Twitter Tomáše Macury

Dopravní podnik Ostrava a.s. následně dne 17. 9. 2021 sdílel na svém youtubovém účtu video z výroby.

Z velké části postupně výroba a kompletace přešla do areálu Škody Ekova v Martinově. S procesem výroby se mohli návštěvníci seznámit při Dni ostravských dopraváků v r. 2022.

Jeden z rozpracovaných vozů Škoda 39T ForCity Smart pro Ostravu | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek Rozpracované vozy Škoda 39T při DOD v r. 2022 | 3. září 2022 | Martin Večeřa

Zkoušky a zkušební provoz

První vůz ev. č. 1751 se ostravských kolejí dotknul ve středu 7. 10. 2021, kdy také došlo k jeho nočnímu představení vybraným novinářům a dalším zástupcům různých organizací. Při této příležitosti byl vůz také pokřtěn jezdcem Karlem Lopraisem.

Interiér vozu Škoda 39T ev. č. 1751 při noční show | 6. října 2021 | Jan Meichsner Vůz Škoda 39T ev. č. 1751 při svém představení | 6. října 2021 | Jan Meichsner
Zdroj: zdopravy.cz, foto: Jan Meichsner

Ve čtvrtek 8. 10. 2021 pak byl vůz novinářům představen i za denního světla.

Pohled zezadu na nový vůz Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 | 7. října 2021 | Jan Meichsner Stanoviště řidiče ve voze ev. č. 1751 | 7. října 2021 | Jan Meichsner Celkový pohled na nový vůz Škoda 39T ev. č. 1751 | 7. října 2021 | Jan Meichsner Interiér vozu ev. č. 1751, Škoda 39T ForCity Smart | 7. října 2021 | Jan Meichsner
Zdroj: zdopravy.cz, foto: Jan Meichsner

Více fotografií naleznete na stránkách zdopravy.cz

Zkušební provoz byl zahájen hned násedující týden v noci z 13. ma 14. 10. 2021. Jednalo se však prozatím o zkušební provoz bez cestujících, při kterém musela tramvaj najet 10 000 km bez zátěže a následně 10 000 km se zátěží.


Vůz Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 projíždí mezizastávkovým úsekem Důl Zárubek - Hranečník | 15. října 2021 | Petr Bystroň Škoda 706 RO. | 18. března 2011 | Marek Beneš Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 projíždí mezizastávkovým úsekem Teplotechna - Osada Míru | 17. října 2021 | Marek Mantič Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 přijíždí ke křižovatce Náměstí Republiky | 17. října 2021 | Marek Mantič Levý pohled na vůz Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 při odbočování z ul. Vítkovické na ul. 28. října | 17. října 2021 | Marek Mantič

Zkušební provoz s cestujícími byl následně umožněn jednak po absolvování zkušebního provozu bez cestujících, kdy cílených 20 000 km pokořil vůz ev. č. 1751 dne 23. 11. 2021 a jednak po uzavření smlouvy mezi Škodou Transportation a Dopravním podnikem Ostrava dne 26. 11. 2021.

Zkušební provoz s cestujícími bude moci probíhat s vozy ev. č. 1751 a 1753, přičemž jejich zkušební provoz zajistí Dopravní podnik Ostrava a.s. bezplatně včetně provádění kontrolních prohlídek a denní údržby vozidel. Dopravního podniku Ostrava a.s. sdělil, že vůz ev. č. 1751 vyjede prvně do ostravských ulic s cestujícími v pondělí 29. 11. 2021 na spoji linky č. 4 s odjezdem v 10.16 hod. ze zastávky Martinov. Zkušení provoz s cestujícími bude trvat do doby, než bude bez zásadních poruch najeto dalších 20 000 km.

Zkušební provoz s cestujícími tak byl v pondělí 29. 11. 2021 opravdu zahájen spojem linky č. 4 s odjezdem v 10.16 hod. na kurzu 12/22/401 z výchozí zastávky Martinov. Na lince č. 4 bude zkušební provoz probíhat i nadále, jelikož je na této lince možné dosáhnout předepsaného výkonu 20 000 km nejrychleji a nejefektivněji. Dopravní podnik Ostrava a.s. původně předpokládal, že k dokončení zkušebního provozu dojde přibližně v polovině ledna roku 2022. Nakonec tomu došlo až v noci z neděle 30. 1. 2022 na pondělí 31. 1. 2022. Z důvodu nájezdu co největšího počtu kilometrů byl v lednu vůz ev. č. 1751 nasazován také na noční spoje tramvajové linky č. 19.

Interier vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Vůz Škoda 39T ev. č. 1751 odbavuje cestující na zastávce Hranečník | 29. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interier vozu Škoda 39T ev. č. 1751 | 29. listopadu 2021 | Lukáš Pech Vůz Škoda 39T ev. č. 1751 přijíždí do zastávky Krajský úřad | 29. listopadu 2021 | Lukáš Pech Vůz Škoda 39T ev. č. 1751 v zastávce Svinov,mosty | 29. listopadu 2021 | Lukáš Pech Škoda 39T ForCity Smart ev. č. 1751 přijíždí na své první jízdě s cestujícími do zastávky Krajský úřad | 29. listopadu 2021 | Martin Večeřa

Druhý vůz ev. č. 1752 byl dodán dne 17. 12. 2021, přičemž na přelomu prosince a ledna i na tomto voze započaly zkušební jízdy, avšak pouze bez cestujících. Podobné to bylo i s vozem ev. č. 1753, který zkušební jízdy bez cestujících zahájil druhý lednový týden roku 2022.

Dodávky a zprovozňování

Prvních 10 tramvají mělo být dodáno v rozmezí 24 – 36 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, dalších 20 tramvají pak v období 37 – 48 měsíců od tohoto termínu. Posledních 10 vozidel pak odebráno být nemuselo, přičemž bylo na kupujícím kolik tramvají z této části odebere. V případě odebrání těchto vozidel se tak mělo stát v termínu 49 – 60 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy. Z 10 opčních vozů následně Dopravní podnik Ostrava a.s. dle čísla 8/2021 Železničního magazínu potvrdil zájem o dodávku 4 vozů. Stalo se tak na základě objednávky ze dne 2. 10. 2020. Následně byl počet opčních vozů v červnu roku 2021 navýšen na 5 na základě objednávky z 9. 6. 2021, a to z důvodu těžké nehody vozů STADLER Tango NF2 ev. č. 1718 a 1737. Dle čísla 1/2023 Železničního magazínu byl následně počet potvrzených opčních vozů navýšen na 8 na základě objednávky z 27. 6. 2022.

Harmonogram tedy byl původně stanoven takto:

 • od 24 do 36 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 36 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů - září 2021
 • od 37 do 48 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 20 vozů
  • do 48 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 20 vozů - září 2022
 • od 49 do 60 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů
  • do 60 měsíců od podpisu smlouvy ... dodávka 10 vozů - září 2023 (využito pouze 8 vozů z opce)

Dopravní podnik Ostrava a.s. ve své tiskové zprávě původně oznámil, že by se první vozy měly v provozu s cestujícími objevit nejpozději na podzim roku 2020. Tento termín však začal být ohrožován také z důvodu vypuknutí pandemie nemoci COVID-19, což bylo také následně potvrzeno ze strany DPO v reportáži České televize ze dne 16. 11. 2020.

Výrobce v reportáži potvrdil cca 2měsíční opoždění dodávek. První, zkušební, vozidlo se tak mělo na ostravské koleje vydat na konci června roku 2021. Ani tento termín však nebyl splněn. Dle zprávy na ct24.ceskatelevize.cz z 15. 7. 2021 mělo dojít k dodávce první tramvaje někdy v druhé polovině roku 2021, následně byl tento termín přímo Dopravním podnikem Ostrava a.s. upřesněn na říjen roku 2021, kdy dorazil první vůz ev. č. 1751, který však byl až do dokončení zkušebního provozu stále v majetku výrobce. Převzat do majetku DPO byl vůz ev. č. 1751 až ve čtvrtek 17. 2. 2022.

Dle tiskové zprávy Dopravního podniku Ostrava a.s. vydané dne 29. 11. 2021 mělo zařazování vozů do provozu probíhat následujícím způsobem:

 • únor 2022 ... dodávka 6 vozů
 • následně jeden vůz týdně ... dodávka ostatních vozů

Veškeré vozy měly být dle této tiskové zprávy dodány do září roku 2022.

Pravidelný provoz s cestujícími byl zahájen v pondělí 21. 2. 2022. Vůz ev. č. 1751 byl nasazen na kurzu 12/22/401. Vůz ev. č. 1752 pak na kurzu 12/22/402. Oba vozy však byly v průběhu odpoledne vyměněny za jiné vozy. Vozy ev. č. 1753 a 1755 do provozu prvně zasáhly na lince č. 4 dne 1. 3. 2022. Vůz ev. č. 1754 pak dne 4. 3. 2022, následovaný vozem ev. č. 1756 dne 11. 3. 2022.

Následně se měsíc a půl nic nedělo, vozy dle výše uvedeného harmonogramu zařazovány do provozu nebyly, až byl dne 1. 5. 2022 do provozu s cestujícími zařazen vůz ev. č. 1766, který tak nenavazoval na řadu dosud zprovozněných vozů. Následovaly po něm vozy ev. č. 1767 - 1785, které byly postupně zařazovány až do listopadu roku 2022, po kterých následovaly vozy ev. č. 1757 - 1762.

Na počátku září roku 2022 bylo provozních celkem 15 vozů Škoda 39T ForCity Smart. Bylo tak již zcela jasné, že optimistická představa z tiskové zprávy DPO ze dne 29. 11. 2021 o dodávkách všech vozů do září r. 2022 nebude naplněna. Po nedodržení původně plánovaného harmonogramu v případě prvních 10 vozů tak nebyl tento dodržen ani v případě dalších 20 vozů. Z uvedeného důvodu se dále prodlužoval provoz tramvají plánovaných na vyřazení. Harmonogram daný smlouvou definoval, že všechny vozy včetně opčních mají být dodány do září r. 2023. Avšak nestalo se tak.

Na konci října 2023 tak bylo v provozu celkem 32 vozů. Chyběly vozy ev. č. 1763 - 1765 a taktéž vozy ev. č. 1786 - 1788. Dne 30. 10. 2023 zveřejnil ostravský dopravní podnik v registru smluv dodatek č. 4 smlouvy, který definoval, že poslední tři opční vozy mohou být dodány do 31. 12. 2024. U vozů ev. č. 1763 - 1765 však dodatek nadále definoval dodání do 60 měsíců od nabytí účinnosti smlouvy, tedy do září roku 2023. Vozy ev. č. 1763 - 1765 byly následně dodány na konci prosince roku 2023.

Další doplňující informace lze nalézt přímo ve Věstníku veřejných zakázek či na stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s."


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

28. prosince 2023