Pomoc Ukrajině
Pomoc uprchlíkům

Ve čtvrtek 24. 2. 2022 vstoupila vojska Ruské federace neoprávněně a zcela v rozporu s mezinárodním právem na území Ukrajiny s cílem ji dle rétoriky ruské strany „demilitarizovat a denacifikovat“. Údery ruské armády se nejdříve nesly v duchu likvidace vojenských cílů, avšak se zvyšujícím se odporem ukrajinské strany začala ta ruská útočit i na cíle čistě civilní včetně cílů ve dvou největších městech Ukrajiny v Kyjevě a Charkově.

To způsobilo útěk statisíců občanů Ukrajiny do zahraničí, nevýjimaje Českou republiku. V průběhu několika dní začaly jednotlivé dopravní společnosti v České republice umožňovat Ukrajincům přepravu ve vozidlech veřejné dopravy pouze na základě platného pasu či občanského průkazu vydaného Ukrajinou, resp. hraniční průvodkou s vlepeným vízovým štítkem. Důvodem je mimo jiné to, že mnozí uprchlíci dorazili do bezpečí zcela bez jakýchkoliv zavazadel, zcela bez finančních prostředků.

Od odpoledních hodin ve středu 2. 3. 2022 se k podnikům nabízejícím občanům Ukrajiny přepravu zdarma přidal i Dopravní podnik Ostrava a.s. Moravskoslezský kraj následně schválil bezplatnou přepravu od 9. 3. 2022, přičemž se k němu začala přidávat i jednotlivá města. Ke shodnému termínu se jednalo o systémy MHD Studénka a Krnov. Postupně pak byla možnost bezplatné přepravy umožněna v regionálních autobusech, ve všech systémech MHD (v MHD Opava pouze do 31. 5. 2022, v MHD Karviná a MHD Orlová pouze do 30. 6. 2022) a ve vlakových spojích.

Od 5. 4. 2022 byly podmínky aktualizovány jednotně na celém území Moravskoslezského kraje. Od tohoto termínu tak měli nárok na bezplatnou přepravu pouze osoby, které se prokázaly hraniční průvodkou s vlepeným vízovým kódem pro vízum strpění „D/VS/U“ nebo vízovým kódem pro vízum dočasné ochrany „D/DO/667–669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR, resp. cestovním pasem Ukrajiny s vízem strpění – kód „D/VS/U“ nebo vízem dočasné ochrany – kód „D/DO/667–669“ vydaným Ministerstvem vnitra ČR nebo Policií ČR. takto cestovat mohly také děti do 15 let věku v doprovodu osob, které předložily jeden z výše uvedených dokladů. Uvedená změna byla vyvolána cílem umožnit bezplatné cestování adresně uprchlíkům z válkou postižené Ukrajiny. K uvedeným možnostem cestování vydal Koordinátor ODIS informační leták v českém a taktéž v ukrajinském jazyce.

Bezplatná přeprava byla následně jednotně v Moravskoslezském kraji ukončena k 30. 9. 2022. Od následujícího dne tak pro občany Ukrajiny platí standardní podmínky přepravy.

Jiná pomoc

Primátor statutárního města Ostravy Tomáš Macura v neděli 17. 4. 2022 na svém twitterovém účtu reagoval na návrh jiného uživatele na odkup tramvají nabízeních Dopravním podnikem Ostrava a.s. k prodeji státem a jejich předání ukrajinské straně tak, že budou vybrané provozuschopné tramvaje z tohoto souboru vyčleněny právě pro pomoc Ukrajině. Tehdy však nebylo specifikováno, o které vozy z přehledu na samostatné stránce se bude jednat. Nakonec však byly vozy odprodány všechny.

Součástí uvedeného tweetu byla také informace, že se ve stejný čas dokončuje řešení převodu daru v podobě autobusů a požární techniky. K uvedené akci nakonec došlo až na počátku června 2022. Konkrétně dne 2. 6. 2022 tak v rámci humanitární pomoci v celkové výši 220 000 Kč zorganizované statutárním městem Ostravou opustily brány garáží na Hranečníku tři naložené autobusy Solaris Urbino 12 ev. č. 7732, 7733 a 7737.

Tyto autobusy měly dle tiskové zprávy DPO sloužit v západoukrajinském městě Ľviv v tamějším systému MHD. Do provozu však nezasáhly a byly tak následně využity jiným způsobem, kdy slouží Státní službě Ukrajiny pro mimořádné situace, tedy organizaci zastřešující mimo jiné všechny složky IZS (integrovaného záchranného systému).

Dne 25. 10. 2022 rozhodla rada města Ostravy o darování sedmi autobusů ukrajinskému městu Konotop. Zároveň ostravský primátor informoval, že budou darovány také některé z tramvají T3. V případě autobusů se nakonec jednalo o 4 vozy Solaris Urbino 10 ev. č. 7505, 7506, 7507 a 7509 z roku 2010 a 3 vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7742, 7744 a 7745 z roku 2009. Uvedené vozy byly naloženy humanitární pomocí a opustily Ostravu dne 5. 11. 2022, do Konotopu tak dorazily dne 10. 11. 2022.

Dne 27. 6. 2023 rozhodlo město Ostrava o dalším daru městu Konotop. K 7 autobusům se tak přidají další 3 a navíc odputuje na Ukrajinu celkem 25 tramvají. Mezi zaslané autobusy patří vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7746, 7747 a 7748, ty Ostravu opustily dne 18. 8. 2023. Mezi darované tramvaje patří vozy T6A5 ev. č. 1101, 1105, 1106, 1107, 1108, 1112, 1113, 1114, 1115, 1117, 1118, 1120, 1121, 1122, 1123, 1124, 1125, 1126, 1128, 1130, 1133, 1134, 1136, 1137 a 1138. Podle tiskové zprávy vydané dne 14. 12. 2023 by měly postupně darované tramvaje opouštět Ostravu ve várkách po 6 kusech. Přepravu si zabezpečila ukrajinská strana.

O darovaných autobusech pojednáváme v samostatném článku.

O darovaných tramvajích pak v jiném článku zabývajícím se tramvajemi T6A5.

Pracovní potenciál

Již mnoho let trpí všichni dopravci nedostatkem řidičů. Bylo tedy jen otázkou času, kdy se po zvládnutí alespoň základů českého jazyka zapojí do pracovního procesu u ostravského dopravního podniku také řidiči, kteří před válečným běsněním utekli ze své země. Na počátku měsíce srpna 2022 informoval Dopravní podnik Ostrava a.s., že jeho řady rozšířil první řidič z Ukrajiny, který před válkou unikl. Jednalo se o řidiče autobusu se 40letou praxí Juryje Blynstova, který uprchl z jihoukrajinského města Mykolajiv, který dále sloužil pod ostravskou provozovnou Hranečník. Dle informací z tiskové zprávy DPO měli ještě během srpna roku 2022 do provozu nastoupit další dva ukrajinští řidiči.

V tramvajové dopravě se také blýskalo na lepší časy. Již v září se ostravský dopravní podnik chystal otevřít kurz pro další čtyři řidičky a dva řidiče z Ukrajiny. Na rozdíl od autobusové trakce však je proces složitější. Nástup nových řidičů byl zahájen intenzivním pětitýdením kurzem technické češtiny. Po absolvování tohoto kurzu se řidiči zapojili do tříměsíčního kurzu pro získání průkazu způsobilosti k řízení drážních vozidel.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

14. prosince 2023