Odprodej tramvají v roce 2023

Odprodej tramvají v roce 2022 se podařilo DPO úspěšně dotáhnout do konce, ikdyž pro odprodávané vozy odprodej už tak pozitivní nebyl. Bylo tak zřejmé, že po vyřazování jednotlivých vozů v souvislosti se zařazováním nových tramvají Škoda 39T do provozu bude ostravský dopravní podnik s odprodeji tramvají pokračovat.

V 2. polovině srpna roku 2023 tak DPO zveřejnil nabídku 15 tramvají za celkovou vyvolávací cenu 1 995 700 Kč. Zájemci si však mohli vybrat také konkrétní vozy.

Vybírat šlo mezi 1 vozem T3SU ev. č. 902, 3 vozy T3SUCS ev. č. 914, 990 a 999, 8 vozy T3R.P. ev. č. 919, 947, 976, 1003, 1007, 1020, 1025 a 1027, 2 vozy T6A5 ev. č. 1127 a 1129 a 1 vozem K2R.P. ev. č. 8210 (ex 802).

Souprava vozů T3R.P. ev. č. 1007+1003 přijíždí na posilovém spoji linky 1 do konečné zastávky Dubina | 7. dubna 2020 | Martin Večeřa Souprava T3R.P. ev. č. 1027+1000 míří s cca 40minutovým zpožděním do Výškovic | 8. února 2021 | Jan Bernat Vůz T3SUCS ev. č. 999 přijíždí do zastávky Krajský úřad | 29. listopadu 2021 | Martin Večeřa Vůz T3SU ev. č. 902 odstavený na odstavné koleji ve smyčce Výškovice | 27. dubna 2022 | Jan Bernat Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 976 přijíždí do zastávky Dřevoprodej | 3. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. ev. č. 1025 přijíždí do zastávky Kpt. Vajdy | 5. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3SUCS ev. č. 914 opustil zastávku Telekomunikační škola | 27. května 2022 | Marek Mantič Vůz T3R.P. ev. č. 919 přijíždí do zastávky Poruba, vozovna | 3. června 2022 | Marek Mantič Ostravská souprava T3SUCS a T3SU ev. č. 990 a 902 při již rozlučkové akce v podání KPMHD | 30. prosince 2022 | Ondřej Mikolášek Vůz T3R.P. ev. č. 1020 při odtahu vozu ev. č. 976 do areálu dílen v Martinově | 17. ledna 2023 | Marek Mantič Souprava vozů T6A5 ev. č. 1127+1124 při rozlučkové jízdě u zastávky Provaznická | 29. června 2023 | Jan Ende

V nabídce byly tedy 4 odporové vozy T3SU, resp. SUCS se zrychlovačovou výzbrojí TR37, které dojezdily v roce 2022, následované 8 vozy T3R.P. s tranzistorovou výzbrojí TV Progress, které byly vyřazeny v letech 2022 a 2023. Oba nabízené vozy T6A5 s tyristorovou výzbrojí TV3 pak dojezdily v roce 2023. Jednotlivé vozy byly v různém stavu rozebranosti. Některé vozy však byly v době nabídky plně funkční.

Zejména nabídka vozu K2R.P. ev. č. 8210 byla však poněkud zvláštní, jelikož se s vozem počítalo při jeho převedení mezi služební vozy pro konání různých speciálních jízd. Dopravní podnik Ostrava a.s. však ve své sbírce má ještě jeden vůz K2R.P. ev. č. 803, který je veden jako historický. Dne 2. 9. 2023 byl však tento historický vůz lehce poškozen při dynamických ukázkách v rámci konání Dne ostravských dopraváků.

Vůz K2R.P. projíždí v poslední den svého pravidelného provozu smyčkou Výškovice | 2. listopadu 2018 | Jan Bernat

S ohledem na to, že pravděpodobně nebyla na výše popsané vozy podána nabídka, došlo dne 12. 9. 2023 k opětovnému zveřejnění nabízených tramvajových vozů k odprodeji. Tentokrát však již v seznamu nabízených vozů naštěstí nefiguroval vůz K2R.P. ev. č. 8210, ostatní vozy byly shodné. Všechny tramvaje byly nabídnuty za vyvolávací cenu 1 895 020 Kč.

V pondělí 20. 11. 2023 došlo následně k uzavření kupní smlouvy na všech 14 nabídnutých vozů. Vozy za konečnou cenu 975 000 Kč bez DPH získala společnost SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ s.r.o., která již figurovala při odprodejích v roce 2021. Všechny vozy byly tehdy zlikvidovány.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

22. listopadu 2023