Odprodej tramvají v letech 2020 a 2021

V červnu roku 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. další z nabídek na odprodej tramvají vyřazených z provozu. Tentokrát se jednalo o poměrně velkou nabídku 19 tramvajových vozů. Jednalo se o 5 vozů T3SUCS ev. č. 929, 953, 955, 963 a 965 s odporovou výzbrojí TR37, o 5 vozů T3G ev. č. 984, 1014, 1017, 1031 a 1042 s tyristorovou výzbrojí TV8, o 4 vozy T3R.P. ev. č. 964, 972, 1016 a 1021 s tranzistorovou výzbrojí TV Progress, o 1 vůz T3R.E. ev. č. 968 s asynchronní výzbrojí TV Europulse a o 4 vozy T6A5 ev. č. 1110, 1119, 1131 a 1135 s tyristorovou výzbrojí TV3.

Dopravní podnik Ostrava a.s. tak odprodával ve většině případů vozy, které dojezdily v průběhu roku 2019. V nabídce však byly také vozy, které dojezdily v nedávné době, přičemž se jednalo o vozy T3R.P. ev. č. 964 a 1016 a T6A5 ev. č. 1119 (dojezdily na konci března 2020) a vůz T3R.E. ev. č. 968 (dojezdil na konci února 2020). Zajímavým odprodávaným vozem byl vůz T3R.E. ev. č. 968, který společně s dosud jezdícím vozem ev. č. 948 tvořil téměř nedílnou soupravu po dobu téměř 20 let. Oba vozy byly zkušebně vybaveny asynchroní výzbrojí TV Europulse jako vůbec první vozy.

Celý balík 19 vozů nabízel DPO za vyvolávací cenu 1 529 715 Kč, přičemž nabídku mohli případní zájemci podat také jen na vybrané vozy.

Souprava vozů T6A5 nasazená mimořádně na linku č. 3 při prvním dni Mistrovství světa v ledním hokeji 2015 | 1. května 2015 | Martin Večeřa Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 965 přichystaná v obratišti Hlavní nádraží na odjezd posilového spoje linky č. 2 | 1. května 2015 | Martin Večeřa Vůz T3G ev. č. 984 míří na lince č. 9 do porubské vozovny po směně vykonané na kurzu 15/406 | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Souprava vozů T3R.P v čele s vozem ev. č. 1016 přijíždí na výlukou odkloněné lince č. 1 do zastávky Provaznická | 7. května 2016 | Daniel Košťál Vozy T3G ev. č. 1042+1046 přijíždí na nástupní zastávku Plynárny | 7. února 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 na odkloněné lince č. 7 směřuje pod most ČSA | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 projíždí po tramvajové trati okolo polanecké spojky směrem do Výškovic | 1. června 2018 | Petr Bystroň ulicí Nádražní projíždí trojice vozů T3G ev. č. 1017+1029+1014, souprava míří na zastávku Dolní Vítkovice Hlubina, odkud bude pokračovat jako posilový spoj na Dubinu | 22. července 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 ev. č. 1135+1131 nasazená na lince 5 | 1. února 2019 | Petr Bystroň Vůz T6A5 ev. č. 1110 projíždí na lince 11 smyčkou Zábřeh | 4. února 2019 | Petr Bystroň T3SUCS ev. č. 955 projíždí úsekem Dolní Lhota - Dolní Lhota osada | 4. února 2019 | Petr Bystroň

Již v říjnu roku 2020 odcestoval první z nabízených vozů. Jednalo se o vůz T3R.E. ev. č. 968, který zamířil do Čech, konkrétně do Poděbrad na adresu Dr. Horákové 47, přičemž přístup, resp. pohled na tento vůz je z ulice Dr. Beneše.

Dne 23. 2. 2021 byly v registru smluv zveřejněny smlouvy se spolkem PříKrM - Přítel Krkonošského metra na odprodej 3 tramvajových vozů T3SUCS ev. č. 955, 963 a 965. Vůz ev. č. 955 získal spolek za 50 042 Kč bez DPH, vůz ev. č. 963 za 58 342 Kč bez DPH a vůz ev. č. 965 za 54 418 Kč bez DPH. Spolek tak za 3 tramvaje utratil celkem 162 802 Kč bez DPH. Spolek však později zakoupil také vůz ev. č. 953.

Spolek PříKrM - Přítel Krkonošského metra vzniknul v roce 1998 nejdříve jako občanské sdružení s cílem zavedení nových metod organizace a provozu veřejné dopravy v podkrkonošském regionu, přičemž jednu dobu byl projekt podporován také fakultou dopravní ČVUT. Aktuálně se však zabývá muzejní a kulturní činností. K čemu budou odkoupené tramvajové vozy sloužit však v tuto chvíli netušíme.

Vůz T3SUCS ev. č. 955 odstavený v železniční stanici Rokytnice nad Jizerou | 8. října 2021 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 955 odstavený v železniční stanici Rokytnice nad Jizerou | 8. října 2021 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 953 odstavený v železniční stanici Rokytnice nad Jizerou | 8. října 2021 | Martin Večeřa Varování, že jsou bývalé ostravské vozy v Rokytnici monitorovány kamerovým systémem | 8. října 2021 | Martin Večeřa Vůz T3SUCS ev. č. 965 odstavený v železniční stanici Rokytnice nad Jizerou | 8. října 2021 | Martin Večeřa

Vozy byly následně přesunuty do areálu železniční stanice Rokytnice nad Jizerou.


Vzhledem k tomu, že se v roce 2020 nepodařilo většinu vozů z nabídky odprodat, zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. na svých webových stránkách nabídku v úterý 9. 3. 2021 opětovně. Nabídnuty tak byly 2 vozy T3SUCS ev. č. 929 a 953 s odporovou výzbrojí se zrychlovačem TR37, 5 vozů T3G ev. č. 984, 1014, 1017, 1031 a 1042 s tyristorovou výzbrojí TV8, 4 vozy T3R.P. ev. č. 964, 972, 1016 a 1021 s tranzistorovou výzbrojí TV Progress a 4 vozy T6A5 ev. č. 1110, 1119, 1131 a 1135 s tyristorovou výzbrojí TV3. Celkem se jedná o 15 vozů za celkovou hodnotu 667 250 Kč.

Zájemci mohli podávat nabídky na některé z tramvají či celý soubor do 30. 3. 2021. Veškeré informace byly k nalezení na webových stránkách Dopravního podniku Ostrava a.s.

Vozy ev. č. 972 a 1014 byly vyřazeny po svých účastech v dopravních nehodách. V případě vozu ev. č. 972 se tak stalo dne 30. 1. 2019, v případě vozu ev. č. 1014 pak dne 26. 6. 2019.

Z uvedeného přehledu se povedlo odprodat dne 10. 5. 2021 celkem 8 tramvají společnosti SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ s.r.o.. Jednalo se o 1 vůz T3SUCS ev. č. 929, 4 vozy T3G ev. č. 984, 1014, 1017 a 1031 a o 3 vozy T3R.P. ev. č. 964, 972 a 1021. Celkem společnost koupila všechny vozy za částku 257 700 Kč bez DPH. Vozy následně zamířily na konci května 2021 do společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance k likvidaci.

Příprava na likvidaci vozu T3R.P. ev. č. 1021 v areálu společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance | 27. května 2021 | Martin Berenik Příprava na likvidaci vozu T3R.P. ev. č. 1021 v areálu společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance | 27. května 2021 | Martin Berenik Příprava na likvidaci vozu T3G ev. č. 1014 v areálu společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance | 27. května 2021 | Martin Berenik
likvidace vozů v areálu společnosti TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance

Vůz T3SUCS ev. č. 953 pak zamířil spolku PříKrM - Přítel Krkonošského metra. Vůz T3R.P. ev. č. 1016 pak putoval až do Rumunska na obnovený úsek Calea ferată minieră ardeleană, tedy Transylvánské důlní dráhy. je pravděpodobné, že vůz poslouží pro stavbu vyhlídkového vozu.

Vůz T3R.P. ev. č. 1016 již bez podvozků v rumunské obci Crisciu | 2. září 2021 | Sabin Deprodio Vůz T3R.P. ev. č. 1016 již bez podvozků v rumunské obci Crisciu | 2. září 2021 | Sabin Deprodio Vůz T3R.P. ev. č. 1016 již bez podvozků v rumunské obci Crisciu | 2. září 2021 | Sabin Deprodio
tramvajový vůz T3R.P. ev. č. 1016 na bývalých důlních drahách v Crisciu, foto: Sabin Deprodio

Dne 3. 11. 2021 pak došlo k odprodeji vozu T6A5 ev. č. 1135 ukrajinské společnosti LTC MTM MINER sídlící ve městě Pavlohrad na východě Ukrajiny. Tramvaj ukrajinskou společnost stála 3 686 EUR a následně zamířila do města Dnipro.


Z výše uvedeného výčtu vozů nabízených k odprodeji tak na konci roku 2021 zbývaly pouze vozy T3G ev. č. 1042 a T6A5 ev. č. 1110, 1119 a 1131. Vůz ev. č. 1042 byl odprodán soukromé osobě a vozy ev. č. 1110, 1119 a 1131 následně sešrotovány v kovošrotu TSR Czech Republic, s. r. o. v Polance. Tím byly odprodeje balíku vozů z roku 2020 ukončeny.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. ledna 2024