T3

2 soupravy na linkách 14 a 12 v čele s vozy T3M ev.č. 711 a T3 ev.č. 767 čekají na odjezd před nástupními zastávkami smyčky Josefa Kotase | 21. července 1982 | František Zahnáš

Nejvíce zastoupeným typem tramvajového vozu v Ostravě a také v celé ČR je všem známý typ T3. Prvních 20 vozů (ev.č. 701-720) tohoto typu dorazilo do Ostravy pět let po vyrobení prototypu, na podzim roku 1965. Ostravský DP se stal v pořadí sedmým provozovatelem tohoto typu v tehdejší ČSSR. Jednalo se o vozy III. série, které se od vozů předešlých odlišovaly zejména většími větracími částmi oken a laminátovými sedáky. Bylo zdokonaleno stanoviště řidiče a zejména vylepšeno stanoviště průvodčího. Vozy již nebyly osazovány elektrickým stahováním pantografu. Další vozy již IV. série se v Ostravě objevily až na přelomu let 1966 a 1967. 13 vozů (ev.č. 721-733) v prosinci 1966 a tři vozy (ev.č. 734-736) v lednu 1967. V prosinci 1967 bylo dodáno dalších 7 vozů (ev.č. 737-743). Vozy byly rozeznatelné především jednodušším členěním oken bez střední lišty a obráceným otevíráním střední střešní větrací klapky. Roku 1968 dorazily první vozy V. série:

 • listopad 1968 .... 5 vozů ev.č. 744-748
 • březen 1970 ...... 9 vozů ev.č. 749-757
 • prosinec 1971 ... 6 vozů ev.č. 758-763
 • leden 1973 ........ 3 vozy ev.č. 764-766
 • prosinec 1973 ... 6 vozů ev.č. 767-772
 • konec r. 1975 ... 25 vozů ev.č. 773-797

Výroba tramvají T3 pro ČSSR byla ukončena roku 1976, kdy se tehdejšímu DPMO podařilo zajistit také jednu náhradní skříň. Náhradní skříň spolu s rezervními podvozky poté posloužila k výrobě vozu ev.č. 798 v ÚD Martinov. Vozy se od předchozích odlišovaly jiným hranatým provedením střešních klapek, zjednodušeným provedením dveří a jiným provedením záchytných tyčí v interieru, které byly nově potaženy šedým PVC. Počínaje dodávkami z roku 1970 bylo odstraněno vnější olištování a od roku 1976 zmizela také koženková tapeta ze sloupků mezi okny.

Během 70. let se energetická situace stávala neudržitelnou. To vyústilo ve vládní nařízení, které nařizovalo jednotlivým provozovatelům „šetřit“. ČKD již nějakou dobu vyvíjela tyristorovou regulaci známou pod označením TV1. Tu však nebylo ochotno montovat do nových vozů, jelikož dodávky vozů s odporovou regulací pro SSSR měly přednost. DP byly vystaveny tlaku a musely si nákladné rekonstrukce provést samy. První dva ostravské rekonstruované vozy T3T (později označované jako T3M) ev.č. 701 a 704 byly zařazeny do provozu v říjnu 1978, roku 1979 pak další 4 vozy ev.č. 702, 703, 705 a 706, rok 1980 byl ve znamení rekonstrukce vozů 708, 710, 712, 714, 716, 718, 719 a 720. Poslední modernizované T3M ev.č. 707, 709, 711, 713, 715, 717 opustily ÚDM roku 1981 společně s vozem 721, do kterého byla zabudována rezervní 21. výzbroj.

Nadešel rok 1982 a dorazily konečně další nové vozy. ČKD však nebylo schopno vyvinout nový moderní typ vozu a tak se do Ostravy dostaly opět vozy s neúspornou odporovou výzbrojí TR37. Velké rekonstrukce výzbrojí v letech 1978-1981 se tak staly kontraproduktivními. DPMO získal 5 nových vozů T3SU (ev.č. 901-905) a 2 náhradní skříně pro roku 1980 nehodou zničené vozy 732 a 777. Výrobce opět naznačil československým DP, že jsou pro něj méněcenné a dodal jim vozy v provedení pro Sovětský svaz, což vedlo k určitým problémům. Vozy měly uspořádání sedadel 2+1 a další 3 sedadla na zadní plošině, vůz byl dále opatřen uzavřenou kabinou řidiče a také topným kanálem v pravé bočnici. Nové vozy byly také osazeny mohutnými nárazníky v provedení SSSR.

Dodávky z dalších let již byly mírně přizpůsobeny československým DP. Vozy již měly opět uspořádání sedadel 1+1 bez zadní „trojky“ a byly také vybaveny malými hranatými větracími klapkami. Do ČSSR se již nesměly dodávat vozy s odporovou regulací a tak dostaly krkolomné označení T3SUCS. Dodávky probíhaly takto:

 • rok 1983 ... 17 vozů ev.č. 906-922, zařazovány do provozu 1984,
 • rok 1985 ... 55 vozů ev.č. 923-977, zařazovány do provozu 1986,
 • rok 1987 ... 50 vozů ev.č. 978-1027, zařazovány do provozu 1988.

Dodávka z roku 1985 byla z výroby obohacena o tzv. zadní pojezd a dodávka z roku 1987 též o nové směrové, obrysové, signalizační a nouzové svítilny.

Už to vypadalo, že vozy z roku 1987 jsou posledními novými zástupci vozů T3, avšak to byl omyl. V letech 1995-1997 vyrobilo ČKD pro ostravský DP celkem 20 vozových skříní (2 roku 1995, 8 roku 1996 a 10 roku 1997), které si DPO dovybavil výzbrojemi TV8. Vozy získaly označení T3G a ev.č. 1028-1047. Již roku 1994 byly s použitím této výzbroje rekonstruovány vozy T3SUCS ev.č. 985, 989, 993, 997 a 1001. Rok 1995 byl ve znamení rekonstrukcí vozů ev.č. 978, 980, 982, 984, 988, 992, 1018 a 1022. V roce 1996 dostal novou výzbroj vůz 1014 a dále až po dvouleté přestávce pokračovaly roku 1998 rekonstrukce vozů ev.č. 931, 935, 939, 943, 969, 981, 1005, 1009, 1013 a 1017. Posledními vozy, které byly vybaveny výzbrojí TV8, se staly vozy T3M ev.č. 710 a 718, přičemž pro vůz 718 byla použita skříň pražského vozu ev.č. 6381 z roku 1964. Původně byl plánován odprodej těchto vozů potenciálním zákazníkům, jejichž nabídky na odkup se však neobjevily, a tak oba vozy zůstaly v Ostravě. Plánovalo se i jejich přečíslování na ev.č. 1048 resp. 1049, které se neuskutečnilo.

Další vozy DPO měly být modernizovány s použitím „čékáďácké“ výzbroje TV14, avšak kvůli neustálým zpožděním v dodávkách výzbrojí TV8 došlo k akceptaci nabídky firmy Cegelec. První výzbroj TV Progress byla zabudována na podzim roku 1999 do vozu T3SUCS ev.č. 1016, který záhy získal označení T3R.P.. Nová výzbroj se osvědčila a tak začala její zástavba do vozů T3SUCS ve velkém:

 • rok 1999 ... 1 vůz ...... 1016
 • rok 2000 ... 11 vozů ... 938, 956, 960, 971, 973, 975, 977, 994, 998, 1010, 1020
 • rok 2001 ... 11 vozů ... 919, 952, 962, 964, 967, 970, 972, 974, 1000, 1002, 1004
 • rok 2002 ... 11 vozů ... 944, 983, 991, 995, 1003, 1007, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025
 • rok 2003 ... 7 vozů .... 937, 949, 979, 1008/II, 1011, 1015, 1026
 • rok 2004 ... 3 vozy .... 947, 996, 1027

V roce 2001 byla do vozu ev.č. 948 zkušebně namontována další z výzbrojí firmy Cegelec, TV Europulse a vůz byl nově označen jako typ T3R.E. Po roce k vozu ev.č. 948 přibyl také vůz ev.č. 968, avšak tyto dva vozy, které brzy získaly mezi řidiči přezdívku „boeing“, zůstaly samy. Další výzbroje již byly zastavovány jen do vozů T3R.EV popř. VarioLFR.E.

Aby byl náš výčet kompletní, nesmíme také opomenout vůz T3 ev.č. 799 (ex Praha 6575), který byl zařazen do provozu 24.7.1996.

Vozy T3 ev.č. 701-748 byly po dodání zařazeny do stavu vozovny Poruba. 9.4.1967 se naskytla možnost převedení některých vozů T3 z Poruby na Křivou. Jednalo se o vozy ev.č. 701-725, které v prosinci 1967 následovaly vozy ev.č. 726-730. Na přelomu února a března je následovaly vozy 731 a 732 a v září 1969 také vozy 733 a 734. Na vozovnu Křivá byly prozatím převáděny pouze již nějakou dobu používané vozy T3. To se samozřejmě nelíbilo zaměstnancům a tak byly vozy ev.č. 749-757 zařazeny přímo na Křivé. Převádění vozů pokračovalo. V prosinci 1970 byly převedeny na Křivou vozy 747 a 748, následované v listopadu 1971 vozy 741-746. V prosinci 1971 však byly vozy 758-763 zařazeny opět v Porubě, které však byly v říjnu 1972 spolu s vozy ev.č. 735-740 přesunuty také do vozovny na Křivé ul. Všechny ostatní vozy T3 (ev.č. 764-798) již byly zařazovány na Křivé.

Na Křivou byly zařazeny také první 3 vozy T3SU ev.č. 901-903, všechny další vozy T3SU a T3SUCS však již byly zařazovány výhradně v porubské vozovně. Později došlo také k převedení křiváckých „SUček“ do porubské vozovny. Na Křivou byl dále zařazen pouze vůz T3 ev.č. 799 a dodávka vozů T3G z let 1995-1997 ev.č. 1028-1047. Pak již docházelo pouze k přesunům vozů T3G a ve dvou exemplářích také vozů T3R.P.. Porubské vozy T3G musely postupně ustoupit vozům VarioLF a tak se natrvalo přestěhovaly do vozovny Moravská Ostrava. Došlo tak ke sjednocení vozového parku v jednotlivých vozovnách. Poslední souprava (935+939) byla převedena k 1.10.2008 a vozovna Poruba se tak zbavila vozů T3 s výzbrojí TV8. Převedení dvou exemplářů vozu T3R.P. do moravskoostravské vozovny mělo jiný důvod. V roce 2004 začala vozovna Mor. Ostrava vypravovat kurz tzv. Cyklotramvaje, na kterou byl v letní sezóně přestavován vůz T3R.P. ev.č. 1015. Aby tento vůz v zimních měsících jen tak nepostával ve vozovně, byla spolu s ním z Poruby převedena také tramvaj ev.č. 1016, která s ním utvořila tehdy jedinou „křiváckou“ soupravu T3R.P. Roku 2007 již nebyl provoz Cyklotramvaje obnoven, avšak 2 vozy T3R.P. strašily na Křivé dál. Později byly navráceny do své „domovské“ vozovny Poruba, ze které však byly do vozovny Moravská Ostrava přemístěny vozy T3R.P. ev. č. 956 a 960, které tvoří soupravu.

Od doby, kdy vyjely poslední rekonstruované vozy T3 s výzbrojí TV Progress, uběhlo v roce 2012 již přes 8 let. Od té doby již neproběhla vyjma vozu K2 ev. č. 803 žádná větší rekonstrukce původního vozu typu T3 a typů odvozených. Vozy začaly být nahrazovány vozy řady Vario. Osm let je však dlouhá doba a některé vozy tak již dospěly do fáze, kdy si zasloužily další zásahy jak cestující veřejností viditelné, tak i neviditelné. A tak vybrané vozy T3R.P. prošly tzv. „malou modernizací“. V interiéru se cestující nově setkali s plastovými sedadly STER. Jelikož je ve vozech T3R.P. při nižších teplotách vzduchu poměrně zima a jelikož nový druh sedadel tepelné pohodě cestujících zrovna nepřidá, bylo nutno do interiéru doplnit také dvě nová topná tělesa pod sedadla firmy Slovácké strojírny, a.s. ze závodu MEP Postřelmov. Cestující veřejností huře viditelným zásahem zůstal nový tachograf typu TT62 od společnosti MESIT přístroje spol. s r. o. a také nové nerezové okopné plechy.

Prvními vozy, které byly po tzv. „malé modernizaci“ zařazeny do provozu s cestujícími, se staly vozy T3R.P. ev. č. 919 a 938. Stalo se tak dne 27. listopadu 2012, kdy byla souprava ev. č. 938+919 prvně vypravena na kurz 10/402. První zkušební jízdu však vůz ev. č. 919 absolvoval již v pátek 9. 11. 2012.

Po první soupravě následně vyjely z dílen také vozy ev. č. 970 (30. 11. 2012 - 9/103/203), 944 (6. 12. 2012 - 9/409), 952 (6. 12. 2012 - 8/202) a 975 (14. 12. 2012), přičemž „malé modernizaci“ se kromě výše zmíněných vozů dočkaly taktéž vozy ev. č. 967, 976, 977, 983, 995 a 1021.

Vyřazování vozů z provozu s cestujícími v Ostravě:

 • rok 1980 ... 732/I, 777/I
 • rok 1981 ... 795
 • rok 1986 ... 781 (převeden na cvičný ev.č. 8201)
 • rok 1990 ... 724 (převeden na jídelní ev.č. 8208, dnes měřicí), 1008/I
 • rok 1996 ... 702, 703, 704, 705, 712, 714, 715, 719, 720, 791
 • rok 1997 ... 706, 716, 721
 • rok 1999 ... 708, 718/I
 • rok 2000 ... 701, 707, 709, 711, 713, 717, 731, 736, 971 (prodán do ruského Iževska)
 • rok 2001 ... 733
 • rok 2002 ... 722, 725
 • rok 2003 ... 723, 727, 728, 730, 735, 741
 • rok 2004 ... 729, 734, 738, 739, 766
 • rok 2005 ... 737, 744, 746, 748, 754, 756, 760 (převeden na posunovací v ÚDM), 769
 • rok 2006 ... 726, 740, 742, 743, 745, 775, 777/II
 • rok 2007 ... 747, 749, 750, 755, 758, 768, 770, 776
 • rok 2008 ... 753, 757, 761, 763, 764, 765, 771, 797, 798, 799 (převeden na posunovací v ÚDM po dobu provádění úprav na 760), 903, 906, 907
 • rok 2009 ... 751, 752 (ponechán jako historický vůz T3), 762, 767, 772, 773, 784, 796
 • rok 2010 ... 710, 718II, 759, 774, 778, 779, 780, 782, 783, 785, 786, 787, 789, 790, 792, 793, 794, 923, 927, 945
 • rok 2011 ... 788, 922, 930, 1012
 • rok 2012 ... 910, 920, 925, 928, 932, 934
 • rok 2013 ... 980, 1018, 1022, 1032, 1034
 • rok 2014 ... 935, 969, 981, 982, 985, 989, 993, 997, 1005, 1009, 1013, 1030
 • rok 2015 ... 921, 951
 • rok 2016 ... 901, 905, 913, 915, 916, 918, 924, 926, 1036
 • rok 2017 ... 912, 1038
 • rok 2018 ... 904, 931, 942, 943, 958, 978
 • rok 2019 ... 908, 909, 911, 917, 936, 939, 940, 941, 946, 950, 954, 957, 959, 961, 966, 1001, 1028, 1029, 1035, 1037, 1039, 1040, 1044, 1047
 • rok 2020 ... 929, 953, 955, 963, 965, 972, 984, 1014, 1017, 1021, 1031, 1042
 • rok 2021 ... 956, 964, 968, 977 (převeden na služební vůz), 979, 992, 1016, 1033, 1041
 • rok 2022 ... 902, 914, 919, 933, 937, 938, 944, 947, 948, 976, 986, 987 (ponechán jako historický vůz T3SUCS), 988, 990, 995, 999, 1003, 1006, 1011, 1019, 1023, 1024, 1025, 1043, 1045, 1046
 • rok 2023 ... 967, 1007, 1020, 1027
 • rok 2024 ... 991

Tramvaje typu T3 patřily a ještě stále patří ke koloritu mnoha měst na světě. Ostrava nebyla výjimkou, avšak i v Ostravě začaly postupně řady tramvají T3 řídnout. Dne 27. 1. 2011 byl do provozu s cestujícími naposledy vypraven vůz T3 ev. č. 788. Tento den se tak stal vůbec prvním dnem v historii ostravské tramvajové dopravy, kdy byl z provozu vyřazen jeden z podtypů klasické tramvaje T3. Dne 7. 9. 2021 byly klasické tétrojky následovány vozem ev. č. 948, tedy posledním zástupcem podtypu T3R.E. v ostravském provozu. Zásadnějším se pak stalo datum 31. 1. 2022, kdy byli z provozu vyřazeni hned 3 poslední zástupci typu T3G ev. č. 1043, 1045 a 1046. Odporové tramvaje pak z ostravských ulic zmizely dne 30. 12. 2022, stalo se tak posledním vypravením vozů ev. č. 902, 990, 999 a 1006.

Ne všechny tramvaje byly však po svém vyřazení z provozu v Ostravě zlikvidovány. Některé dále sloužily cestujícím v jiných městech. Vozy ev. č. 722, 725 a 733 byly odprodány do Liberce, další ostravské vozy slouží či sloužily také v zahraničí. Jednalo se o dopravce ve městech:

 • Iževsk, Ruská federace … 971 (MUP «IžGorEľektrotrans»)
 • Charkiv, Ukrajina … 901, 913, 915, 918, 924, 926, 951 (KP «Žovtneve tramvajne depo», KP «Saltivske tramvajne depo»)
 • Kamjanske, Ukrajina … 916 (KP «Tramvaj»)

Provoz tramvají T3 původně provozovaných v Ostravě v jiných městech shrnuje samostatný článek.

Vzhledem k postupnému ukončování provozu tramvají typu T3 je také sledován provoz v posledních letech, taktéž v samostatném článku.

Samostatná stránka se taktéž věnuje odprodeji tramvají v letech 2020 a 2021.

Samostatná stránka se věnuje také odprodeji tramvají v roce 2022.

Samostatná stránka se věnuje odprodeji tramvají i v roce 2023.

Historická vozidla

Jako historické vozidlo byl již v roce 2009 zachován vůz T3 ev. č. 752. Tento vůz dorazil do Ostravy v roce 1970 a zahajoval tak svůj provoz ještě v době, kdy se v tramvajích vyskytovali průvodčí. Následně byl v roce 1978 vybaven systémem mechanického odbavování cestujících, načež v roce 1995 systémem elektronického odbavování cestujících. Jinak v zásadě jezdil s výjimkou aplikace městského barevného schématu v původním stavu. Jedinými novinkami v průběhu jeho provozních let bylo doplnění poptávkového otevírání dveří, polstrování laminátových sedadel pro cestující a doplnění vozu elektronickým informačním systémem BUSE.

Po několika letech byla zahájena rozsáhlá oprava vozu do podoby věrně připomínající období provozu tohoto vozu před zavedením systému mechanického odbavování cestujících v r. 1978. Uvedená rekonstrukce se však následně poměrně protáhla a pokračovala částečně dodavatelsky společností Škoda Ekova i v roce 2023 za částku 1,1 mil. Kč bez DPH následně navýšenou z důvodu víceprací o 129 175 Kč bez DPH. Pro rok 2024 bylo následně počítáno s částkou 2,5 mil. Kč bez DPH.

Vůz ev. č. 752 po nanesení základní barvy v době rekonstrukce do historické podoby | 1. března 2021 | BC Vůz T3 ev. č. 752 v procesu uvádění stavu do 70. let 20. století | 1. března 2021 | BC
stav vozu ev. č. 752 v březnu roku 2021, zdroj: Tramvaje v České republice, autor: BC
Stave rekonstrukce vozu ev. č. 752 do historické podoby | 20. května 2023 | Martin Večeřa Detail pravé bočnice vozu ev. č. 752 při rekonstrukci do historické podoby | 20. května 2023 | Martin Večeřa Detail levé bočnice vozu ev. č. 752 při rekonstrukci do historické podoby | 20. května 2023 | Martin Večeřa
stav vozu ev. č. 752 v květnu roku 2023

Na 15. zasedání zastupitelstva statutárního města Ostrava konaném dne 15. 5. 2024 pak došlo ke schválení dotace ve výši 5,2 mil. Kč. Uvedená částka by měla sloužit k dokončení renovace vozu do stavu krátce po dodání. Bude provedena generální oprava všech elektrických agregátů včetně dosazení nové kabeláže a bude dokončena oprava exteriéru a interiéru vozidla. Vůz například obdrží také pokladnu průvodčího. Dopravní podnik Ostrava předpokládá, že bude renovace odkončena do konce roku 2025.

Druhým historickým vozem v provozním stavu se stal vůz T3SUCS ev. č. 987, který dojezdil v provozu s cestujícími v červnu roku 2022 a mezi historická vozidla byl zařazen v srpnu roku 2022. Vůz do Ostravy dorazil v r. 1987 v největší a poslední dodávce zrychlovačových vozů, které byly následně zařazovány do provozu v r. 1988. Vůz v průběhu let získal nejdříve městské barevné schéma, v r. 1995 byl pak vybaven elektronickým odbavováním cestujících. Aktuálně je vůz v posledním provozním stavu s rekonstruovaným interiérem včetně protiskluzové podlahy a čalouněných sedadel a informačních panelů BUSE.

Vůz ev.č.987 ve smyčce Výškovice. | 12. června 2013 | Martin Mlýnský

Na přelomu osmdesátých a devadesatých let bylo rozhodnuto přestavět několik vozů T3 na vozy služební. V roce 1987 tak na ostravské koleje vyjel cvičný vůz ev. č. 8201 rekonstruovaný z klasického vozu T3 ev. č. 781. Vůz prošel úpravami, které zahrnovaly odstranění zástěny řidiče, doplnění pultu instruktora a jeho sedadla a doplnění vybraných komponent do interiéru vozidla s cílem názorně uchazečům o zaměstnání řidiče předvést jednotlivé funkční celky vozidla. Vůz byl nahrazen rekonstruovaným vozem T3R.EV ev. č. 8209 a stal se dalším historickým vozem DPO.

Vozovna Poruba. | 12. června 2010 | Martin Večeřa Vozovna Poruba. | 12. června 2010 | Martin Večeřa Vozovna Poruba. | 12. června 2010 | Martin Večeřa Cvičný vůz T3 ev. č. 8201 odbočuje z ulice Martinovské do areálu dílen v Martinově | 1. září 2018 | Martin Večeřa

Služební vozy

Rok 1990 byl ve znamení dokončení rekonstrukce vozu ev. č. 724 na měřicí vůz trolejového vedení ev. č. 8208. Tomu byla do interiéru doplněna měřicí technika a také speciální výřez ve střeše doplněný speciální kabinou pro pracovníky kontrolující trolejové vedení. Vůz by měl být v budoucnosti nahrazen rekonstruovaným vozem T3R.EV ev. č. 8209.

Měřicí vůz ev. č. 8208 v novém laku | 3. září 2016 | Martin Večeřa Měřicí vůz ev. č. 8208 při DOD v r. 2021 v Martinově | 2. října 2021 | Martin Večeřa Měřicí vůz T3 ev. č. 8208 při DOD v martinovských dílnách | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek

V roce 1993 se kolejí dotknul další ze služebních vozů. Tentokrát se však nejednalo o vůz původně ostravský, ale o vůz pražský, který v Praze nesl ev. č. 6535. Vůz byl rekonstruován na brousicí vůz, byly mu odstraněny střední dveře, doplněny ovládací prvky na zadní stanoviště včetně doplnění potřebných svítilen. Vůz prozatím svou budoucí náhradu nemá.

Dubina. | 3. listopadu 2006 | Martin Večeřa Brousicí vůz ev. č. 8204 v areálu dílen v Martinově | 10. října 2015 | Martin Večeřa Brousicí vůz ev. č. 8204 stojí v blízkosti tramvajové smyčky Vřesinská při mimořádné výluce tramvajové tratě do Zátiší. | 3. ledna 2018 | Libor Davidík Brousicí vůz na DOD 2021 | 2. října 2021 | Martin Večeřa

Dalším služebním vozem se v roce 2005 stal vůz T3 ev. č. 760, který pod svým původním ev. č. sloužil jako posunovací vůz v martinovských dílnách. Vůz následně přešel do majetku dceřiné společnosti Ekova Electric a.s. a v roce 2014 byl nahrazen vozem T3G EE01.

 | 22. ledna 2011 | Petr Kazimír

Jak je uvedeno výše, v roce 2014 nahradil posunovací roli vozu ev. č. 760 vůz T3G EE01 v majetku dceřiné společnosti Ekova Electric a.s.. Aktuálně je posunovací vůz EE01 v majetku sponečnosti Škoda Ekova.

Posunovací vůz společnosti Ekova Electric EE01 v areálu dílen v Martinově | 4. února 2017 | Jan Bernat Posunovací vůz Škody Ekova EE01 při DOD v r. 2022 | 3. září 2022 | Vojtěch Jandásek

V roce 2021 byl zprovozněn další služební vůz, který vzniknul z vozu T3R.P. ev. č. 977. Vůz slouží jako mazací vůz a obdržel ev. č. 8211. Vůz má taktéž druhý speciální pantograf pomocí něhož je nanášena nemrznoucí směs na bázi glycerinu na trolej. V budoucnu se předpokládá využití vozu pro instalaci dalších zařízení a nahrazení některého z dalších služebních vozů.

Vůz T3R.P. ev. č. 977 jako budoucí mazací vůz | 2. září 2021 | Dominik Gabriel