Provoz ostravských autobusů v jiných městech

Shodně jako v případě tramvají a trolejbusů se i mnohé autobusy po ukončení provozu u ostravského dopravního podniku objevily v provozu u jiných soukromníků či státních či městských organizací u nás či v zahraničí. Rozdílně od tramvají a trolejbusů je však mnohdy složité dohledat celý proces jejich putování po jednotlivých provozovatelích a jejich provozní pouť tak mnohdy končí bez povšimnutí. Z tohoto důvodu si tato stránka rozdílně například od stránek sledujících provoz tramvají T2, T3 či trolejbusů 9Tr nebo 14 a 15Tr neklade za cíl úplnost. Budeme zde však postupně doplňovat jednotlivé provozy, ke kterým se nám podaří dohledat informace.

V průběhu historie tak k různým provozovatelům putovalo velké množství autobusů různých typů. Ve velkém se však jednalo až o autobusy Karosa všech řad či autobusy Ikarus. Z nízkopodlažnách autobusů se nejvíce odprodejů jiným provozovatelům odehrálo v případě autobusů Solaris Urbino a Irisbus Citelis až v posledních letech a těmto se budeme na této stránce přednostně věnovat. Mimo uvedené se v průběhu doby podařilo odprodat a následně provozovat i 3 vozy Karosa-Renault Citybus a také oba vozy Škoda 21Ab.

Bulharsko, Pleven

Když ostravský dopravní podnik nabídnul na podzim roku 2020 vybrané autobusy k odprodeji, nikdo netušil, že se velká část z nabízených vozů rozuteče po celé Evropě. Vozy Solaris Urbino 15 ev. č. 7620 - 7622, 7624, 7625 a 7628 tak byly nejdříve odprodány společnosti Truck Centre Praha, která je v listopadu roku 2022 přeprodala bulharskému dopravci Dary Commerce.

Společnost Dary Commerce vznikla jako dceřinná společnost cestovní kanceláře Dary Travel v roce 2001 s cílem zabezpečovat zejména mezinárodní autobusovou dopravu. Následně vstoupila také na trh regionální dopravy, kde v současné době provozuje regionální linky zejména v okolí severobulharského města Pleven. Mnoho informací o provozu regionální dopravy v Bulharsku se však nalézt nedá.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě RZ v Plevenu zařazení v Plevenu vyřazení v Plevenu
7620 Solaris Urbino 15 03/2007 01/2021 / 28. 11. 2022 /


7621 Solaris Urbino 15 03/2007 01/2021 EH 3036 MA 28. 11. 2022 /


7622 Solaris Urbino 15 03/2007 01/2021 EH 3078 MA 28. 11. 2022 /
Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7622 na autobusovém nádraží v bulharském Plevenu | 16. září 2023 | Velsky Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7622 na autobusovém nádraží v bulharském Plevenu | 16. září 2023 | Velsky

7624 Solaris Urbino 15 07/2008 01/2021 EH 3035 MA 28. 11. 2022 /
Solaris Urbino 15 původního ostravského ev. č. 7624 na autobusovém nádraží v Plevenu | 16. září 2023 | Velsky Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7624 projíždí ulicemi bulharského Plevenu | 16. září 2023 | Velsky

7625 Solaris Urbino 15 07/2008 01/2021 EH 3077 MA 28. 11. 2022 /
Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7625 projíždí ulicemi bulharského Plevenu | 16. září 2023 | Velsky Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7625 na autobusovém nádraží v bulharském Plevenu | 16. září 2023 | Velsky

7628 Solaris Urbino 15 07/2008 01/2021 EH 3076 MA 28. 11. 2022 /
Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7628 projíždí ulicemi bulharského Plevenu | 16. září 2023 | Velsky Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7628 projíždí ulicemi bulharského Plevenu | 16. září 2023 | Velsky

Fotografie jsou dílem autorů facebookové stránky V&B - Trans Photos

Portugalsko, Matosinhos

To, že se ostravské autobusy dostanou až tak daleko, do přesněji 2 293 km vzdušnou čárou vzdáleného portugalského města Matosinhos, by čekal asi málokdo. Dne 1. 1. 2019 byla založena společnost ViaMove – Soluçoes de Mobilidade, Lda s cílem zkvalitnění služeb pro cestující. Uvedená společnost vlastněná skupinami Resende a Barraqueiro, resp. vlastněná dopravci Resende Actividades Turísticas (ze 100 % ve skupině Resende) a Maia Transportes (45 % skupina Resende, 45 % skupina Barraqueiro a 10 % Transviagens) začala od shodného dne organizovat provoz veřejné dopravy v systému nazvaném Maré de Matosinhos operujícím v oblasti měst Matosinhos, Gondomar, Maia, Porto a Valongo, jež je také součástí tarifní unie s názvem andante fungujícím v metropolitní oblasti 2. největšího portugalského města Porta.

Aby došlo k opravdovému zlepšení kvality veřejné dopravy, musely být postupně nahrazeny již přesluhující autobusy z počátku tisíciletí tehdy pořízené ze Španělska. S ohledem na to, že Portugalsko je na tom ekonomicky mírně hůře než Česká republika, dopravci přemýšlejí, jak kvalitu zlepšit za co nejméně peněz. Z tohoto důvodu se dopravce Resende Actividades Turísticas rozhodnul velkou část svého vozového parku obnovit vozy ojetými ze vše koutů Evropy. Mimo jiné se tak v okolí tohoto portugalského města objevily autobusy ze Španělska, Německa, Nizozemska, Dánska, Švédska, České republiky a také z Finska.

Z Ostravy zamířily do Portugalska celkem tři vozy. Vozy Solaris Urbino 15 původních ev. č. 7627 a 7629 (první 15metrové vozy v parku dopravce) a také jeden vůz Irisbus Citelis ev. č. 7021. Cesta obou typů vozidel k Atlantiku však byla odlišná. Solarisy nejdříve v lednu roku 2021 zamířily do společnosti Truck Centre Praha, která následně přeprodala oba vozy do Portugalska. Citelis byl odkoupen společností TOMECZECH, následně se vyskytoval také u společnosti Autobusy Brno a pak již následovalo město Matosinhos.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Matosinhos zařazení v Matosinhos vyřazení v Matosinhos
7021 Irisbus Citelis 12M 27. 11. 2008 05/2021 1118 12/2021 /
Vůz Irisbus Citelis 12M ev. č. 1118 (ex ev. č. 7021) v portugalském městě Matosinhos | 25. března 2022 | Bruno Gomes Melo Vůz Irisbus Citelis 12M ev. č. 1118 (ex ev. č. 7021) v portugalském městě Matosinhos | 14. dubna 2022 | Bruno Gomes Melo Vůz Irisbus Citelis 12M ev. č. 1118 (ex ev. č. 7021) v portugalském městě Matosinhos | 5. května 2022 | Bruno Gomes Melo Irisbus Citelis ev. č. 1118 projíždí místní částí Senhora dda Hora ve městě Matosinhos mezi jednotlivými stanovišti zastávky Monte dos Burgos | 22. června 2023 | Martin Večeřa

7627 Solaris Urbino 15 07/2008 01/2021 1119 10/2021 /
Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 1119 (ex ev. č. 7627) v portugalském městě Matosinhos | 20. dubna 2022 | Bruno Gomes Melo Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 1119 (ex ev. č. 7627) v portugalském městě Matosinhos | 7. května 2022 | Bruno Gomes Melo Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 1119 (ex ev. č. 7627) v portugalském městě Matosinhos | 7. května 2022 | Bruno Gomes Melo

7629 Solaris Urbino 15 04/2009 01/2021 1116 10/2021 /
Solaris Urbino 15 ev. č. 1116 v portugalském městě Matosinhos (ex ev. č. 7629) | 21. prosince 2021 | Luis Silva Solaris Urbino 15 ev. č. 1116 v portugalském městě Matosinhos (ex ev. č. 7629) | 5. ledna 2022 | Luis Silva Solaris Urbino 15 ev. č. 1116 v portugalském městě Matosinhos (ex ev. č. 7629) | 29. ledna 2022 | Bruno Gomes Melo Solaris Urbino 15 ev. č. 1116 v portugalském městě Matosinhos (ex ev. č. 7629) | 24. března 2022 | Bruno Gomes Melo Solaris Urbino 15 ev. č. 1116 bývalého ev. č. 7629 projíždí kruhovým objezdem u zastávky Matosinhos (Mercado) | 22. června 2023 | Martin Večeřa

Autory fotografií jsou mimo jiné Bruno Gomes Melo a Luis Silva

Závěrem doplňme, že ani jeden z vozů nebyl z výroby vybaven klimatizací prostoru pro cestující, přičemž jeden z vozů má navíc pouze výklopná okna. S ohledem na množství odkoupených autobusů z jiných měst, včetně těch severských, které nebyly vybaveny žádnými otevíratelnými okny či pouze minimem, však bude uvedený stav pravděpodobně dostačovat. Ostatně do dodávek těchto vozů žádné vozy dopravce nebyly vybaveny klimatizací! Dále doplňme, že na voze ev. č. 7627 nového ev. č. 1119 byly zachovány původní informační panely. S ohledem na to, že se v Matosinhos používají pouze čelní a zadní panely, nám na Ostravu v Matosinhos zůstala jedna malá památka.

Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 1119 (ex ev. č. 7627) v portugalském městě Matosinhos | 20. dubna 2022 | Bruno Gomes Melo

K 1. 12. 2023 pak došlo ke vzniku opravdového integrovaného systému s názvem UNIR, který sdružuje veřejnou dopravu dosud organizovanou 17 obcemi metropolitní oblasti Porta. Do systému však nevstoupil městský dopravce Porta STCP. Postupně dojde ke sjednocení poskytovaných informací cestujícícm včetně polohy vozidel a také k přečíslování linek do jednotné čtyřciferné linkové řady. V rámci sítě UNIR platí veškeré jízdní doklady tarifní unie andante.

V rámci nových kontraktů na veřejnou dopravu vznikla společnost Vianorbus - Transporte Rodoviário de Passageiros, Lda. vlastněná skupinami Resende a Barraqueiro. Ta získala kontrakt č. 1 s názvem Norte Centro s linkami veřejné dopravy v obcích Matosinhos, Maia a Trofa s provozem v horizontu na minimálně 7 let. Převzala tak linky provozované v rámci tohoto balíčku včetně linek, kde se vyskytovaly původně ostravské autobusy. V souvislosti s požadavkem na postupné sjednocení vzhledu a vybavení celé flotily autobusů používaných v síti UNIR již došlo pravděpodobně k trvalému odstavení autobusu Irisbus Citelis 12M ev. č. 1118 (ex ev. č. 7021), oba vozy Solaris Urbino 15 jsou však stále v provozu, ale plánuje se jejich náhrada.

Slovensko, Košice
Pronájem

Dopravný podnik mesta Košice se na počátku září roku 2021 dostal do nezáviděníhodné situace, kdy mu začali pro výpravu chybět nejen řidiči, což je však bohužel trend, ale také provozuschopná vozidla. Situace navíc byla zhoršena výlukou tramvajového provozu na několika tramvajových tratích. V úterý 21. 9. 2021 pak dopravce dokonce musel zveřejnit seznam nevypravených spojů na téměř všech páteřních a také špičkových autobusových linkách. Dopravný podnik mesta Košice tak společně s městem Košice začal hledat řešení překlenutí tohoto negativního stavu, přičemž se porozhlédl také po možnosti pronájmu či výpůjčky autobusů od jiných dopravců. Kromě dopravců sídlících v okolí města Košic (DZS - M.K.Trans s.r.o. - MHD Humenné a Michalovce) měli být osloveni také dopravci provozující MHD v partnerských městech Košic, přičemž se dle imhd.sk jednalo minimálně o města Wuppertal a Ostrava.

V případě Ostravy se hovořilo o pronájmu vozů Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735, 7737, Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 a Solaris Urbino 18 ev. č. 7805. Dlouhou dobu však v registrech smluv tato nefigurovala. Všechny 12metrové vozy byly součástí série vozů nabízené DPO k odprodeji, které se však odprodat nepodařilo.

Smlouva o pronájmu byla nakonec uzavřena dne 19. 10. 2021 a na webových stránkách košického DP zveřejněna následující den. Datum účinnosti smlouvy byl stanoven na 21. 10. 2021. Smlouva byla platná do konce roku 2021 a jejím obsahem je pronájem všech výše uvedených vozů. Nájemné dle smlouvy činilo 12 Kč/km bez DPH v případě vozů Solaris Urbino 12, resp. 18 a 19 Kč/km bez DPH v případě vozu Solaris Urbino 15.

Všech 7 pronajatých autobusů se vydalo do Košic v neděli 24. 10. 2021. Následující pondělí 25. 10. 2021 vydal Dopravní podnik Ostrava a.s. tiskovou zprávu týkající se této věci.


video z převozu, youtube kanál Zedol si parku

To však nejsou všechna vozidla původem z Ostravy, která se v Košicích vyskytla. Dopravce DZS - M.K.Trans s.r.o. totiž do Košic pronajal mimo jiných také vůz EČV HE-620CD, což je původní ostravská Karosa B932E ev. č. 6515. Ta v Košicích obdržela ev. č. 8902.

Ostravské autobusy po převozu do Košic obdržely také košická evidenční čísla určená pronajatým vozidlům. Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 tak v Košicích obdržel ev. č. 8905, vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košické ev. č. 8906, vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735 a 7737 pak ev. č. 8907 - 8911. Za říjen roku 2021 toho však autobusyy moc nenajezdily, prakticky se dle smlouvy jednalo pouze o převoz výše uvedených autobusů z Ostravy do Košic. Celková částka, kterou košický dopravní podnik tomu ostravskému zaplatil za pronájem autobusů v říjnu roku 2021, pak činila 34 749 Kč.

Prvně se do provozu s košickými cestujícími podíval vůz ostravského ev. č. 7805, stalo se tak ve středu 17. 11. 2021. Ve čtvrtek 18. 11. 2021 se pak v košických ulicích objevil také vůz ev. č. 7630. V listopadu roku 2021 pak do košických ulic žádný další z pronajatých vozů nevyjel. Oba autobusy ujely v košickém provozu celkem 1688 km a košický DP tak za jejich pronájem uhradil částku 26 465 Kč.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Košicích zařazení v Košicích vyřazení v Košicích
6515 Karosa B932E.1688 04/2001 11/2015 8902 10/2021 22. 11. 2021
Interiér vozu Karosa B932E ev. č. 8902 v Košicích (původně vůz ev. č. 6515) | 23. října 2021 | Jakub Hranický Vůz Karosa B932E původního ostravského ev. č. 6515 v garážích Hornádska v Košicích | 23. října 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu Karosa B932E ev. č. 8902 v Košicích (původně vůz ev. č. 6515) | 23. října 2021 | Jakub Hranický

7630 Solaris Urbino 15 11/2010 04/2022 8906 10/2021 15. 1. 2022
Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 následovaný vozem Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 po příjezdu do Košic | 24. října 2021 | Ivan Lukáč Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 projíždí košickou ulicí Lúčna | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Ostravský Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 se svým košickým kolegou v obratišti Nemocnica Šaca | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 v obležení košických vozů SOR | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Dveře vozu 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický Interiér vozu ev. č. 7630 v Košicích | 19. listopadu 2021 | Jakub Hranický

7729 Solaris Urbino 12 20. 12. 2006 03/2022 8907 10/2021 18. 12. 2021
Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

7732 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 8908 10/2021 18. 12. 2021
Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

7733 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 8909 10/2021 18. 12. 2021
Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

7735 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 03/2022 8910 10/2021 18. 12. 2021
Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

7737 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 8911 10/2021 18. 12. 2021
Vozy Solaris Urbino 12 určené pro výpomoc v Košicích již na místě | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

7805 Solaris Urbino 18 04/2009 / 8905 10/2021 15. 1. 2022
Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 následovaný vozem Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 po příjezdu do Košic | 24. října 2021 | Ivan Lukáč

Autory fotografií jsou Jakub Hranický a Ivan Lukáč

Pět ostravských vozů Solaris Urbino 12 ev. č. 7729, 7732, 7733, 7735 a 7737 se pak do Ostravy navrátilo v neděli 19. 12. 2021. Vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 s košickým ev. č. 8905 a vůz Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košického ev. č. 8906 však v Košicích zůstaly. Pro část měsíce ledna roku 2022 pak byl uzavřen dodatek smlouvy právě pro uvedené dva velkokapacitní vozy, které se do Ostravy navrátily v neděli 16. 1. 2022.


video z převozu vozů Solaris Urbino 12 zpět, youtube kanál Zedol si parku

Prosinec roku 2021 tak byl opětovně ve znamení provozu pouze vozů Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 s košickým ev. č. 8905 a Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 košického ev. č. 8906. Vůz ev. č. 7805 však najel pouze 128 km, vůz ev. č. 7630 pak 2036 km. Ostatní autobusy Solaris Urbino 12 pak v měsíci prosinci najely pouze kilometry odpovídající převozu zpět do Ostravy. Košický DP tak za prosinec zaplatil DPO celkem 63 608 Kč.

Odprodej

V polovině února roku 2022 zveřejnil server zdopravy.cz článek, který popisoval, že nadále pokračují rozhovory DPMK a DPO o odkupu některých autobusů, přičemž se předpokládalo, že dojde k odprodeji 2 vozů Solaris Urbino 18, resp. 1 vozu Solaris Urbino 15. To se nakonec stalo skutečností až v dubnu roku 2022, kdy byla dne 28. 4. 2022 v registru smluv zveřejněna smlouva mezi oběma subjekty o prodeji 3 ks autobusů, a to za celkovou částku 1 368 794,00 Kč bez DPH. Košický DP za tuto částku získal 2 autobusy Solaris Urbino 18 ev. č. 7803 a 7807 a 1 autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 7630.

Po převodu všech tří autobusů však poměrně dlouhou dobu trvalo, než se tyto zařadily do provozu s cestujícími. Po svém převozu do Košic dne 26. 6. 2022 vozy v červenci roku 2022 obdržely svá nová košická evidenční čísla. Solaris Urbino 15 ev. č. 7630 obdržel košické ev. č. 3535 navazující na předchozí 15metrové košické Solarisy s pohonem na motorovou naftu. Kloubové vozy Solaris Urbino 18 ev. č. 7803 a 7807 pak obdržely ev. č. 3904 a 3905 taktéž navazující na předchozí košické vozy.

V září roku 2022 obdržely své slovenské registrace a tak již byly v zásadě připravené vyrazit do košických ulic. Stálo se tak však nakonec až na přelomu října a listopadu roku 2022, kdy dne 31. 10. 2022 vyrazily vozy ev. č. 3535 (ex 7630) a 3905 (ex 7807) do košického provozu.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Košicích zařazení v Košicích vyřazení v Košicích
7630 Solaris Urbino 15 11/2010 04/2022 3535 07/2022 /
Vůz Solaris Urbino 15 bývalého ev. č. 7630 v provozu v Košicích pod ev. č. 3535 | 2. listopadu 2022 | Patrik Legerski

7803 Solaris Urbino 18 04/2009 04/2022 3904 07/2022 /
Vůz Solaris Urbino 18 ostravského ev. č. 7803 po příjezdu do Košic | 29. června 2022 | Patrik Legerski

7807 Solaris Urbino 18 11/2010 04/2022 3905 07/2022 /
Vůz bývalého ostravského ev. č. 7807 již v provozu v Košicích | 2. listopadu 2022 | Patrik Legerski Vůz Solaris Urbino 18 ev. č. 7807, v Košicích pod ev. č. 3905 po svém zařazení do provozu v tomto městě | 2. listopadu 2022 | Patrik Legerski

Ukrajina, Konotop

Oproti výše uvedeným provozovatelům z Portugalska a Slovenska se stal ukrajinský Konotop ležící v Sumské oblasti provozovatelem ojetých ostravských autobusů bohužel z jiného důvodu. Důvodem provozování ostravských autobusů totiž byla agrese Ruské federace a z toho plynoucí následky. Město Konotop bylo ruskými složkami okupováno od 26. 2. 2022 do 6. 4. 2022. Konotop se stal druhým obdarovaným městem, když dne 25. 10. 2022 rozhodla rada města Ostravy o darování sedmi autobusů. V případě autobusů se nakonec jednalo o 4 vozy Solaris Urbino 10 ev. č. 7505, 7506, 7507 a 7509 z roku 2010 a 3 vozy Solaris Urbino 12 ev. č. 7742, 7744 a 7745 z roku 2009.

Pro uvedené vozy dorazila dne 5. 11. 2022 delegace dopravce Konotopske transportne upravliňňa v čele se starostou města Artemem Semenichinem. V uvedený den byla také uzavřena darovací služba mezi ostravským a konotopským dopravním podnikem, která ohodnotila výše uvedené vozy na 2 045 600,- Kč, resp. 1 502 487,44 UAH.

Darované autobusy připravené vyrazit do ukrajinského Konotopu | 5. listopadu 2022 | statutární město Ostrava
autobusy připravené na odjezd z garáží Hranečník do Konotopu, zdroj: Statutární město Ostrava

Následně uvedené vozy naložené humanitární pomocí opustily Ostravu a zamířily do 1288 km vzdáleného ukrajinského Konotopu, kam dorazily dne 10. 11. 2022. Nejdříve byla vyložena humanitární pomoc v místní nemocnici a následně byly autobusy odstaveny v areálu tramvajové vozovny.

Humanitární materiál při vykládání u městské nemocnice v Konotopu | 10. listopadu 2022 | Konotopska miska rada Pohled na autobusy po převozu do Konotopu | 11. listopadu 2022 | Dopravní podnik Ostrava Autobusy po převozu do Konotopu | 11. listopadu 2022 | Dopravní podnik Ostrava
autobusy po příjezdu do Konotopu, vozy SU12 na fotce uprostřed a vpravo jsou vozy ev. č. 7744 a 7745, zdroj: DPO, Konotopska miska rada

Po poměrně dlouhou dobu však autobusy do provozu nezasáhly, ačkoliv je město postihováno značnými výpadky elektrické energie v důsledku ruského ostřelování energetické soustavy města, což způsobuje mimo jiné zastavení provozu tramvajové dopravy ve městě. Důvodů nenasazení autobusů do provozu však bylo více včetně komplikované administrativy v souvislosti se současnou situací. Na nenasazení autobusů upozorňovali i občané města na facebookovém profilu městské rady.

Dne 14. 12. 2022 proběhla na poli tramvajové vozovny tisková konference, kde zástupci Sumské oblasti, ve které se město Konotop nachází, v čele s gubernátorem oblasti Dmytrem Žyvyckým předali slavnostně do rukou konotopského starosty technické průkazy a nové registrační značky darovaných autobusů. Po proslovech dokonce došlo k požehnání autobusů protojerejem konotopské katedrály. Následně již nic nebránilo ve vyjetí ostravských autobusů na linky. Stalo se tak nejdříve na místní lince č. 5, kterou si společně s linkami č. 1 a 8 převzalo město zpět od dočasného zde působícího soukromého dopravce. Následovalo rozšíření provozu na autobusovou linku č. 1. V druhé polovině prosince ostravské autobusy doplnily také autobusy z polské Warszawy.

Slavnostní zprovoznění darovaných ostravských autobusů, hovoří starosta Konotopu Artem Semenichin | 14. prosince 2022 | Konotopska miska rada Žehnání darovaným autobusům ve městě Konotop | 14. prosince 2022 | Konotopska miska rada
slavnostní zprovoznění darovaných autobusů, zdroj: Konotopska miska rada

Dne 27. 6. 2023 rozhodli zástupci města Ostravy o darování dalších 3 autobusů (a 25 tramvají) městu Konotop. Autobusy Solaris Urbino 12 ev. č. 7746, 7747 a 7748 pak byly zástupcům města Konotop a zástupcům dopravce Konotopske transportne upravliňňa předány dne 18. 8. 2023, kdy byla podepsána také darovací smlouva.

Autobusy ev. č. 7746, 7747 a 7748 opouští garáže Hranečník při cestě do Konotopu | 18. srpna 2023 | Dopravní podnik Ostrava a.s.
autobusy druhé dodávky odjíždějí do Konotopu, zdroj: Dopravní podnik Ostrava

Další 3 autobusy Solaris Urbino 10 ev. č. 7510, 7512 a 7513 odkoupil s cílem následdného předání městu Konotop Serhij Semenichon dne 18. 12. 2023 za částku 639 330 Kč bez DPH (původní smlouva ze dne 14. 12. 2023 předpokládala přímý prodej městu Konotop).

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě RZ na Ukrajině zařazení v Konotopu vyřazení v Konotopu
7505 Solaris Urbino 10 10. 11. 2010 11/2022 BM 5091 EB 11/2022 /


7506 Solaris Urbino 10 10. 11. 2010 11/2022 BM 5096 EB 11/2022 /
Solaris Urbino 10 původního ostravského ev. č. 7506 v ukrajinském Konotopu | 12. května 2023 | Mateusz Chojak Solaris Urbino 10 bývalého ostravského ev. č. 7506 v ukrajinském Konotopu | 23. června 2023 | maxtram Solaris Urbino 10 bývalého ostravského ev. č. 7506 v ukrajinském Konotopu | 23. června 2023 | maxtram

7507 Solaris Urbino 10 10. 11. 2010 11/2022 BM 5094 EB 11/2022 /
Solaris Urbino 10 původního ostravského ev. č. 7507 v ulicích Konotopu | 13. ledna 2024 | maxtram

7509 Solaris Urbino 10 10. 11. 2010 11/2022 BM 5092 EB 11/2022 /
Solaris Urbino 10 původního ostravského ev. č. 7509 v ulicích Konotopu | 12. května 2023 | Mateusz Chojak

7510 Solaris Urbino 10 28. 6. 2011 12/2023 ? ? /


7512 Solaris Urbino 10 28. 6. 2011 12/2023 ? ? /


7513 Solaris Urbino 10 28. 6. 2011 12/2023 ? ? /


7742 Solaris Urbino 12 3. 4. 2009 11/2022 BM 2857 EB 11/2022 /
Solaris Urbino 12 původního ostravského ev. č. 7742 projíždí ulicemi Konotopu | 12. května 2023 | Mateusz Chojak

7744 Solaris Urbino 12 04/2009 11/2022 BM 2856 EB 11/2022 /
Solaris Urbino 12 ostravského ev. č. 7744 projíždí ulicemi Konotopu | 12. května 2023 | Mateusz Chojak Solaris Urbino 12 ostravského ev. č. 7744 projíždí ulicemi Konotopu | 12. května 2023 | Mateusz Chojak

7745 Solaris Urbino 12 04/2009 11/2022 BM 2861 EB 11/2022 /


7746 Solaris Urbino 12 04/2009 08/2023 BM 6576 EE 08/2023 /


7747 Solaris Urbino 12 04/2009 08/2023 BM 6578 EE 08/2023 /


7748 Solaris Urbino 12 05/2011 08/2023 BM 6574 EE 08/2023 /


Autorem fotografií je Mateusz Chojak a maxtram

Ukrajina, Státní služba Ukrajiny pro mimořádné situace

Prvním městem, kam měly putovat darované vozy na Ukrajinu po jejím napadení ze strany agresora v podobě Ruské federace, se mělo stát západoukrajinské město Ľviv. Vozy opustily Ostravu dne 2. 6. 2022. Následně však byly vozy odeslány dále a zamířily ke Státní službě Ukrajiny pro mimořádné situace, která zastřešuje všechny složky integrovaného záchranného systému Ukrajiny a spadá pod místní ministerstvo vnitra. Vozy byly následně po jednom přiřazeny hlávním ředitelstvím v Rovenské (Rivne), Ternopilské (Ternopiľ) a Volyňské (Luck) oblasti.

K vozům je dále třeba zmínit, že se jedná o vozy, které se v minulém roce vyskytovaly jako výpomoc ve slovenských Košicích, o kterých informujeme výše v tomto článku.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě RZ u DSNS zařazení u DSNS vyřazení u DSNS
7732 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 BK 250 E
(Rivne)
06/2022 /


7733 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 AC 068 E
(Luck)
06/2022 /


7737 Solaris Urbino 12 14. 2. 2007 06/2022 BO 032 E
(Ternopiľ)
06/2022 /
Solaris Urbino 12 původního ostravského ev. č. 7737 projíždí městem Ternopiľ ve službách Státní služby Ukrajiny pro mimořádné situace | 27. listopadu 2023 | Lychvar

Autorem fotografie je Lychvar Alltrans.ua

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

30. prosince 2023

Toplist