Provoz ostravských trolejbusů Škoda 14 a 15Tr v zahraničí
Kazachstán, Almaty

První ostravské trolejbusy 14 Tr zamířily za hranice naší republiky těsně po začátku nového milénia. Stalo se tak v souvislosti s tehdejším pořizováním prvních nízkopodlažních trolejbusů v Ostravě – 21Tr, jež začaly 14 Tr v provozu nahrazovat. Jako první se dostalo na 14 Tr, které nebyly úplně ostravskými "rodáky“. Jednalo se o pětici trolejbusů 14 Tr03 (ev. č. 3217 - 3222), jež původně jezdily v několika německých městech, která si je postupně předávala mezi sebou v závislosti na tom, ve kterém městě byla trolejbusová doprava zrušena. Jmenovitě se jednalo o města Weimar, Postdam a Eberswalde, jež je zároveň jediným z těchto měst, kde trolejbusy nebyly nahrazeny autobusy a jezdí dodnes. Všechny tyto trolejbusy putovaly až do středoasijského Kazachstánu, do jeho někdejšího hlavního města a dnes největšího města, Almaty. Kromě vozů ev. č. 3217 - 3222 projevilo město Almaty zájem i o další ostravské trolejbusy – 14 Tr05 ev. č. 3226, 3227, 3230.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Almaty zařazení v Almaty vyřazení v Almaty
3217 14Tr03 13. 12. 1995 1. 1. 2002 1217/3051 2002 prosinec 2005
3218 14Tr03 17. 11. 1995 1. 7. 2001 1218/3052 2002 2005
3219 14Tr03 13. 12. 1995 1. 7. 2001 1216/3050 2002 2006
3220 14Tr03 17. 11. 1995 1. 7. 2001 1214/3049/3076/3002 2002 září 2007
3221 14Tr03 19. 1. 1996 1. 1. 2002 1213/3048 2002 2006
3222 14Tr03 19. 1. 1996 1. 1. 2002 1219/3053/3064 2002 2006
3226 14Tr05 7. 3. 1985 1. 6. 2002 1216/3058/3062/3058/3076 2002 červen 2012
3227 14Tr05 7. 3. 1985 1. 6. 2002 1224/3059/3076/3064 2002 2007
3230 14Tr05 16. 3. 1985 1. 6. 2002 1225/3060 2002 2006

Almaty nespolupracovalo pouze s Ostravou co se týče odkupů trolejbusů. Své trolejbusy prodaly do Kazachstánu i další české, resp. slovenské dopravní podniky měst – Opava, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Mariánské Lázně, Teplice a Prešov. V součtu se tak jednalo o několik desítek vozů, které umožnily nahradit desítky trolejbusů ZiU-9, byť byly mnohdy i mladší. Oproti ZiU-9 mají 14 Tr přibližně o 15 cm nižší výšku podlahy, i přesto že počet schodů je u obou typů vozů stejný. Pro srovnání 14 Tr mají výšku podlahy okolo 740 mm, zatímco ZiU-9 přibližně okolo 900 mm. Další rozdíl je například v elektrické části. Legendární sovětské trolejbusy disponují nehospodárnou odporovou výzbrojí, zatímco 14 Tr jsou vybaveny výzbrojí tyristorovou. V současnosti v Almaty nejezdí již ani trolejbusy ZiU-9, tak ani 14Tr. Stalo se tak po masivní obnově vozového parku v letech 2008, 2012 a 2013, kdy bylo zakoupeno celkem 200 nových trolejbusů.

Litva, Vilnius

Ani po ukončení dodávek trolejbusů Škoda 21Tr v roce 2002 se obnova vozového parku trolejbusů nezastavila. Obnova vozového parku se na několik let vydala cestou de facto vlastní výroby trolejbusů silami pracovníků dopravního podniku Ostrava. Díky zařazování trolejbusů „rodiny“ Solaris Trollino mohlo dojít k dalšímu vyřazení trolejbusů 14Tr. V roce 2004 ostravské trolejbusy „kolonizovaly“ další část světa. Tentokrát se jednalo o něco méně vzdálenou litevskou metropoli - Vilnius, kam putovaly trolejbusy ev. č. 3225, 3228, 3231, 3232, 3233, 3245 a 3248.

Obdobně jako Almaty, i Vilnius skupoval trolejbusy z mnoha jiných měst – Opava, Zlín, Pardubice, Hradec Králové, Plzeň, Mariánské Lázně a Prešov. Za pomoci souběžného nákupu 45 ks 15metrových trolejbusů Solaris Trollino 15AC mohl být ukončen provoz trolejbusů 9Tr, které ve městě jezdily až do roku 2006. Jako první z původně ostravských vozů dojezdil v roce 2009 vůz původního ev. č. 3233. V letech 2010 a 2011 následovaly vozy původních ev. č. 3245 a 3228. Následně teprve až v září 2018 byl vyřazen další ostravský vůz původního ev. č. 3232.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. ve Vilniusu zařazení ve Vilniusu vyřazení ve Vilniusu
3225 14Tr05 7. 3. 1985 1. 9. 2004 1107/2107 2004 /
Jedna z relikvií minulosti ve voze ev. č. 2107 dopravce UAB Vilniaus troleibusai, původně se jedná o vůz Škoda 14Tr05 ev. č. 3225, resp. 8304 | 13. června 2017 | Martin Večeřa Škoda 14Tr05 ev. č. 2107 dopravce UAB Vilniaus troleibusai původního ostravského ev. č. 3225, resp. 8304 přijel na výstupní zastávku Skalvių stotelė | 13. června 2017 | Martin Večeřa Vůz Škoda 14Tr05 ev. č. 2107 původního ostravského ev. č. 3225, resp. 8304 opustil zastávku Skalvių stotelė na vilniuském sídlišti Pašilaičiai a míří na lince č. 7 k železničnímu nádraží. | 13. června 2017 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 2107 (ex 3225) míří do 2. trolejbusové vozovny ve Vilniusu | 16. března 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 2107 vilniuského DP stojí odstavená v obratišti trolejbusů v sídlišti Karoliniškės | 4. června 2019 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr původního ostravského ev. č. 3225 již po odstavení v areálu trolejbusové vozovny ve Viliusu | 18. března 2024 | Petr Bystroň

3228 14Tr05 15. 3. 1985 1. 9. 2004 1105 2004 2011


3231 14Tr05 1. 4. 1985 1. 8. 2003 1101/2101 2004 2019
Vůz Škoda 14Tr05 ev. č. 1101 dopravce UAB Vilniaus troleibusai bývalého ostravského ev. č. 3231 projíždí na lince č. 6 mezizastávkovým úsekem Jogailos stotelė - Vinco Kudirkos aikštė | 13. června 2017 | Martin Večeřa Na odstavené ploše konečné zastávky Pasakų parkas v sídlišti Karoliniškės ve Vilniusu se setkalo několik vozů 14Tr, mezi nimi i vůz s ev. č. 1101, tedy původní ostravský vůz ev. č. 3231 | 12. března 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr původního ev. č. 3231 přijíždí ve Vilniusu do zastávky Rūdninkų st. | 12. března 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 2101 vilniuského DP (původního ev. č. 3231 odpočívá mezi výkony v obratišti Skalvių stotelė v sídlišti Pašilaičiai | 18. října 2018 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 2101 (ex 3231) opustil zastávku Pal. Jurgio Matulaičio bažnyčia v sídlišti Viršuliškės ve Vilniusu | 4. června 2019 | Petr Bystroň Škoda 14Tr ev. č. 2101 (ex 3231) projíždí novou čtvrtí Vilniusu a dojíždí k zastávce Europos aikštė | 5. června 2019 | Petr Bystroň

3232 14Tr05 1. 4. 1985 1. 8. 2003 1106/2106 2004 2018
Škoda 14Tr05 ev. č. 1106 dopravce UAB Vilniaus troleibusai původně v Ostravě jezdící pod ev. č. 3232 stojí v obratišti Senoji plytinė | 12. června 2017 | Martin Večeřa Škoda 14Tr ev. č. 1106 (ex 3232) projíždí ve Vilniusu mezizastávkovým úsekem Senoji plytinė - Gedimino technikos universitetas | 13. března 2018 | Petr Bystroň

3233 14Tr05 1. 4. 1985 1. 8. 2003 1102 2004 2009


3245 14Tr08/6 1. 12. 1987 1. 5. 2004 1104 2004 prosinec 2010


3248 14Tr08/6 1. 12. 1987 1. 5. 2004 1103/2103 2004 /
Škoda 14Tr ev. č. 1103 (ex 3248) odstavená na odstavné ploše obratiště ba vilniuském sídlišti Žirmūnai | 19. října 2018 | Martin Večeřa V obratišti v sídlišti Žirmūnai ve Vilniusu stojí odstavený vůz ev. č. 1103 (ex 3248) | 3. června 2019 | Petr Bystroň Původně ostravský vůz ev. č. 3248 projíždí ulicemi litevského Vilniusu | 15. ledna 2024 | Petr Bystroň Původně ostravský vůz ev. č. 3248 projíždí ulicemi litevského Vilniusu | 15. ledna 2024 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr původního ostravského ev. č. 3248 projíždí ulicemi Vilniusu | 18. března 2024 | Petr Bystroň Vůz Škoda 14Tr původního ostravského ev. č. 3248 projíždí ulicemi Vilniusu | 21. března 2024 | Petr Bystroň

Zajímavostí je, že od roku 2006 z důvodu rozhodnutí někdejšího litevského ministra dopravy musí mít SPZ i trolejbusy, a tak obdržely SPZ i ostravské vozy, o čemž mohly v Ostravě, potažmo v České republice, jenom „snít“. V roce 2022 byly nadále v provozu trolejbusy původních ev. č. 3225 a 3248. Díky dodávce 41 nových trolejbusů Solaris Trollino však byla jejich další budoucnost již tehdy poměrně nejistá.

V roce 2023 nadále oba vozy zasahovaly do provozu, přičemž od září 2023 zasahuje do provozu výhradně vůz ev. č. 3248. Ten se v provozu vyskytuje ojediněle, neboť stále nedisponuje novým odbavovacím systémem a palubním počítačem, poněvadž od září 2023 platí povinnost vypravovat vozidla pouze s novým OS a PP. V praxi však montáž nových systémů do trolejbusů 14 Tr probíhá poměrně pozvolna, a tak i v lednu 2024 se v provozu stále vyskytují trolejbusy bez validátorů a palubního počítače. Vůz původního ev. č. 3225 tak s největší pravděpodobností do provozu již nezasáhne, neboť v druhé polovině roku 2024 se očekává dodávka 91 nových trolejbusů Škoda 32 Tr SOR.

Ukrajina, Černivci

Zbývající trolejbusy vyřazené v červnu 2015 dále na svůj osud čekaly pod širým nebem v areálu garáží Hranečník. Vozy 14Tr 08/6 ev. č. 3249 a 3256 na svůj osud čekaly až do září 2016 (víc než rok od odstavení), kdy putovaly stejně jako vůz ev. č. 3253 do ukrajinského Dnipra na generální opravu. Konečným působištěm se nakonec stalo ale západoukrajinské město Černivci, kam zamířily také ostravské vozy Škoda 15Tr 02/6 ev. č. 3507 a Škoda 15Tr 03/6 ev. č. 3512 v prosinci téhož roku. Na tomto místě je nutné připomenout, že vůz původního ev. č. 3512 byl původně vyhotoven ve verzi „SNS“, tedy ve verzi odpovídající požadavkům trolejbusových provozů společenství nezávislých států, které vzniklo po rozpadu SSSR. Přímo vůz ev. č. 3512 společně s vozem ev. č. 3513 byl vyhotoven pro dopravce Krymtrollejbus provozujícího trolejbusovou síť mezi městy Simferopoľ, Alušta a Jalta a jednotlivé městské sítě. Vlivem vysoké inflace v jednotlivých nástupnických zemích včetně Ukrajiny však následně nebyly trolejbusy odebrány a byly nabídnuty československým dopravním podnikům. Po 25 letech se tak vůz ev. č. 3512 dostal do země původního určení.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Černivcích zařazení v Černivcích vyřazení v Černivcích
3249 14Tr08/6 leden 1990 19. 9. 2016 362 23. 12. 2016 /


3256 14Tr08/6 leden 1990 19. 9. 2016 363 22. 12. 2016 /


3507 15Tr02/6 červen 1990 20. 12. 2016 359 24. 12. 2016 /
Škoda 15Tr02/6 ev. č. 3507 se chystá na odjezd do nového domova, města Černivci, kde bude sloužit pod ev. č. 359 | 19. prosince 2016 | Petr Bystroň

3512 15Tr03/6 duben 1994 20. 12. 2016 360 24. 12. 2016 listopad 2022
Škoda 15Tr ev. č. 360 DP v ukrajinském městě Černivcy (ex 3512) projíždí přes Centrální náměstí (Centraľna plošča) | 26. června 2018 | Petr Bystroň

Do města putovalo také mnoho vozů i z jiných koutů někdejšího Československa, např. z Brna, Plzně, Zlína, Bratislavy a Košic. Tyto trolejbusy pomohly z provozu definitivně odstavit trolejbusy 9 Tr, jež zde do té doby ještě jezdily. Kromě toho došlo k vyřazení také několika „rodilých“ 14 Tr, jejichž stav byl již žalostný. V konečném důsledku se počet trolejbusů zvýšil, a tak mohlo dojít ke zkrácení intervalů na linkách. Největším přínosem bylo pro město pořizování kloubových trolejbusů, které jsou zde opravdu potřeba. Hlavním problémem ve městě jsou pravidelné dopravní zácpy, které ale trápí také zdejší „maršrutky“, a ty tak nemají oproti trolejbusům příliš vyšší cestovní rychlost.

Prvním ostravským vozem dodaným do města Černivci, který byl již vyřazen se stal vůz původního ostravského ev. č. 3512. Po poměrně dlouhé době, kdy sloužil jako zdroj náhradních dílů, byl oficiálně vyřazen v listopadu roku 2022.

Ukrajina, Mykolajiv

Po odprodeji trolejbusů do Litvy nastalo víc než desetileté období, kdy všechny vyřazené trolejbusy byly nakonec sešrotovány, případně prodány do rukou soukromých osob, např. poslední ostravský „ceduláč“ – ev. č. 3238. Teprve až v roce 2015 byly opět vyřazené trolejbusy 14 Tr uchráněny před šrotací. Z důvodu tehdejší dodávky šestice trolejbusů 26Tr ev. č. 3722 - 3727 byly z provozu odstaveny poslední vozy reprezentující 8. výrobní sérii. Jmenovitě se jednalo o trolejbusy ev. č. 3249, 3251, 3253 a 3256, jež dojezdily v červnu v témže roce. Vůz ev. č. 3253 putoval do zahraničí prakticky okamžitě.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Mykolajivu zařazení v Mykolajivu vyřazení v Mykolajivu
3253 14Tr08/6 leden 1990 červenec 2015 3037 12/2015 /
Škoda 14Tr ev. č. 3253 připravená na odvoz na Ukrajinu | 25. září 2015 | Petr Bystroň Vůz 14Tr bývalého ostravského ev. č. 3253 projíždí ulicemi ukrajinského města Mykolajiv | 9. října 2021 | Petr Bystroň Pohled na zadní čelo vozu bývalého ostravského ev. č. 3253 v ukrajinském městě Mykolajiv | 9. října 2021 | Petr Bystroň Vůz 14Tr bývalého ostravského ev. č. 3253 projíždí ulicemi ukrajinského Mykolajeva | 9. října 2021 | Petr Bystroň Pohled na zadní čelo mykolajevského vozu ev. č. 3037, který v Ostravě nesl ev. č. 3253 | 9. října 2021 | Petr Bystroň Interiér ostravského vozu ev. č. 3253 v provozu v ukrajinském městě Mykolajiv | 9. října 2021 | Petr Bystroň

V pátek 25. září 2015 byl ve vozovně trolejbusů naložen na podvalník a putoval směrem do ukrajinského Dnipra, kde podstoupil generální opravu, aby pak mohl být předán do půlmilionového ukrajinského města Mykolajiv, kam kromě ostravského vozu ev. č. 3253 zamířilo i dalších 28 vozů 14Tr z Brna a čtveřice 14 Tr z Plzně. Trolejbusová doprava byla ve městě takřka na zrušení. Hlavním úskalím byl nedostatečný počet trolejbusů a podfinancovaná obnova a údržba, díky čemuž počet provozních trolejbusů každoročně klesal. Na počátku roku 2015 bylo ve městě o velikosti Brna pouze okolo 30 vozů. Například interval na páteřní trolejbusové lince 2, spojující rozsáhlý sídlištní blok „Namyv“ na západě města s centrem a hlavním nádražím, byl přibližně 15-20 minut, což rozhodně neodpovídalo poptávce po přepravě. To nahrávalo tzv. „maršrutkám“, které jezdily v daleko kratším intervalu a byly mnohem rychlejší než trolejbusy. Po zařazení všech trolejbusů 14 Tr nastala ve městě trolejbusová renesance. Zajímavostí také bylo, že trolejbusy z Československa ve městě nikdy předtím nejezdily. Počet trolejbusů se zvýšil o polovinu, intervaly se mnohonásobně zkrátily. Páteřní „dvojka“ začala jezdit celodenně každých 5 minut oproti předchozím 15-20 minutám, což zajistilo větší konkurenceschopnost vůči „maršrutkám“. V neposlední řadě se zvýšila také kultura cestování. Co se týče provozu ostravského vozu ev. č. 3253, tak ten byl bohužel od února 2016 do března 2017 odstaven z důvodu technické závady.

Ukrajina, Žytomyr

Prozatím posledním ukrajinským městem, kam se podívaly původně ostravské trolejbusy, se stalo město Žytomyr, které se naléza cca 130 km západně od ukrajinského hlavního města Kyjeva. Oba trolejbusy Škoda 15Tr 02/6 ev. č. 3504 a 3505 byly z provozu s cestujícími odstaveny v průběhu srpna a září roku 2015, přičemž následně byly prodány dopravci provozujícímu trolejbusy v Žytomyru, kde do provozu zasáhly pod ev. č. 106 (ex 3505) od 5. 11. 2015, resp. pod ev. č. 107 (ex 3504) od 22. 12. 2015.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Žytomyru zařazení v Žytomyru vyřazení v Žytomyru
3504 15Tr02/6 1990 září 2015 107 3. 10. 2015 /
Škoda 15Tr02/6 ev. č. 107 (ex ev. č. 3504) projíždí ulicemi ukrajinského města Žytomyr | 4. září 2019 | Petr Bystroň Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7757 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Solaris Urbino 12 ev. č. 7757 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Vůz Karosa ev. č. 6472 zajišťuje operativně prodlouženou linkou 56 náhradní dopravu za náhradní tramvajovou dopravu v době výluky na ul. 28. října z důvodu poškození trolejového vedení u zastávky Křižíkova vozem ev. č. 1043. | 7. srpna 2012 | Tomáš Hranický Interiér vozu ev. č. 107 v ukrajinském Žytomyru, který jezdil v ostravě pod ev. č. 3504 | 4. září 2019 | Petr Bystroň Vůz Škoda 15Tr ev. č. 3504 projíždí pod žytomyrským ev. č. 107 ulicemi tohoto ukrajinského města | 4. září 2019 | Petr Bystroň

3505 15Tr02/6 1990 září 2015 106 3. 10. 2015 /


Také trolejbusový provoz v Žytomyru byl z velké části v letech 2014 - 2016 obnoven ojetými trolejbusy. V současnosti je tak mimo trolejbusů vyrobených na území bývalého Sovětského svazu a trolejbusů vyrobených na území nástupnických států narazit na vozy Škoda 14Tr a 15Tr a vozy odvozených typů, které původně sloužily cestujícím ve městech Brno, Mariánské Lázně, Pardubice, Plzeň, Prešov, Teplice a Zlín. Vybrané vozy byly také odkoupeny z výše uvedeného litevského Vilniusu. Oba vozy nejsou v době aktualizace článku v provozu.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. ledna 2024