Provoz ostravských tramvají T2 v jiných městech

Ostravský dopravní podnik se stal na počátku 60. let 20. století druhým největším provozovatelem tramvají tyu T2 na světě a to po sovětské Moskvě. Mezi lety 1958 a 1962 jich zakoupil celou stovku. V letech 1970 a 1971 pak do Ostravy dorazilo dalších 6 vozů původně jezdících v Ústí nad Labem. Vlivem historických okolností se poměrně velký počet vozů následně objevil v jiných českých a slovenských městech. Tato stránka se tak pokouší shrnout současný stav původně ostravských vozů T2.

Typ Evidenční čísla Stav
Ústí n/L Ostrava Liberec Košice Ústí n/L Plzeň Praha Most
T2R 152 594 21/III 152 152/II v reko.
T2R 153 598 25/III zrušen
T2R 600 20/IV zrušen
T2R 611 22/III zrušen
T2R 612 23/III 133/III provozní
T2R 613 26/IV 18/IV 6003 provozní
T2 619 212/II provozní
T2R 636 24/III zrušen
T2R 640 213/IV 17/III provozní
T2 681 provozní
T2R 694 27/IV 19/III 6004 provozní

Z výše uvedené tabulky je možné vysledovat, že v současné době existuje celkem 7 vozů T2, které byly v provozu v Ostravě. Šest z nich bylo dodáno do Ostravy, jeden byl původně dodán do Ústí nad Labem, kam se nejdříve navrátil, aby nakonec zakotvil jinde. S výjimkou 2 vozů typu T2 s výzbrojí TR36 jsou všechny ostatní vozy vybaveny výzbrojí TR37 shodnou s vozy T3 a jedná se tak o vozy podtypu T2R.

Vůz T2 ev. č. 594 nasazený na linku č. 11 v zastávce Výstaviště | 8. dubna 1976 | František Zahnáš Souprava vozů T2 v čele s vozem ev. č. 600 sjíždí z jižního frýdlantského mostu do prostoru dnešní zastávky Karolina | 21. července 1982 | František Zahnáš Souprava vozů T2R ev. č. 611+595 na speciální jízdě pro fanoušky MHD na ul. Martinovské | 1. ledna 1985 | Robert Kubica Souprava vozů T2R v čele s vozem ev. č. 598 a vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 1024 na odstavných kolejích smyčky Vřesinská | 1. května 1993 | honzazfr Vůz T2R ev. č. 613 opustila na lince č. 10 zastávku Nádraží Svinov a míří do Poruby | 29. července 1995 | Martin Nový
odprodané vozy T2, resp. T2R v době svého provozu v Ostravě, foto František Zahnáš, Robert Kubica, honzazfr, Martin Nový

Ostravským vozům T2, včetně historického vozu ev. č. 681 se bude věnovat samostatná stránka.

Košice

Do Košic byl po ukončení provozu ostravských vozů T2 odprodán vůz ev. č. 619, a to s cílem uvést tramvaj do historické podoby reprezentující provoz tramvají T2 ve východoslovenské metropoli. Poslední původní vozy T2 byly v Košicích vyřazeny v roce 1990 a pro špatný technický stav nebylo možné využít původní vůz ev. č. 234 pro tento účel nezlikvidovaný.

Ostravská tramvaj ev. č. 619 tak byla po svém vyřazení převezena do Košic, kde podstoupila v roce 2001 rekonstrukci na historické vozidlo s cílem tramvaj veřejnosti představit při příležitosti oslav 110. výročí MHD. Tramvaji však byl zachován interiér odpovídající ostravskému stavu po provedené GO v roce 1977 včetně kabiny řidiče.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Košicích zařazení v Košicích vyřazení v Košicích
619 T2 21. 8. 1960 16. 2. 1998 212/II 05/2001 /
Interiér košického (puvpdne ostravského) historického vozu T2. | 18. září 2011 | Tomáš Hranický Košice - vozovna Bardejovská, historický puvodne ostravský Vůz T2. | 18. září 2011 | Tomáš Hranický


Liberec a Jablonec nad Nisou

V polovině 90. let 20. století řešil liberecký dopravní podnik akutní nedostatek vozů. Vlivem dodávek nových vozů T6A5 do Ostravy následně liberecký DP sáhnul po nákupu ojetých vozů T2R, které nové vozy T6A5 v Ostravě nahradily. Zajímavým zjištěním je fakt, že podstatně starší ostravské vozy T2R byly po jejich dodávce do Liberce v lepším technickém stavu, než vozy dodané libereckému DP v 80. letech.

K libereckému dopravnímu podniku tak v průběhu let 1995 - 1998 dorazilo celkem 9 vozů T2R ev. č. 594, 598, 600, 611, 612, 613, 636, 640, 694, které byly s výjimkou vozu ev. č. 640 zařazeny do provozního stavu pod ev. č. 20 - 27. Z vozu ev. č. 640 se následně v roce 2012 stal historický vůz ev. č. 17/III. Vozy původních ev. č. 594 a 598 v Liberci zařazené pod ev. č. 21/III a 25/III jezdily před zařazením v Ostravě v Ústí nad Labem, kde byl tramvajový provoz zrušen roku 1970.

Pozdější nákup vozu ev. č. 640 vyvstal z tehdejší potřeby libereckého DP na brousicí vůz. S tímto předpokladem byl vůz udržován ve vozovně až do roku 2005. V roce 2005 byl označen evidenčním číslem 213/IV a upraven pro tlačení sněžného pluhu. V roce 2012 byl následně upraven do podoby reprezentující vozy T2R z poloviny 90. let 20. století a ve sbírce tak reprezentuje provoz vozů T2R v této době.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Liberci zařazení v Liberci vyřazení v Liberci
594 T2R 4. 9. 1971 26. 1. 1995 21/III 05/1995 03/2007
Ve smyčce Horní Hanychov v Liberci čeká na odjezd souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) | 26. srpna 1998 | Filip A. Jiřík Ve smyčce Dolní Hanychov v Liberci čeká na odjezd souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) | 3. února 2005 | Filip A. Jiřík

598 T2R 17. 11. 1970 14. 6. 1996 25/III 09/1996 2004


600 T2R 27. 6. 1962 18. 6. 1996 20/IV 12/1996 12/2012
V zastávce Kubelíkova v Liberci stojí souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) | 18. srpna 1998 | Filip A. Jiřík Souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) stojí v zastávce Dolní Hanychov | 3. února 2005 | Filip A. Jiřík

611 T2R 12. 1. 1959 26. 1. 1995 22/III 05/1995 2013
Do zastávky Jablonec n. N., Plynárna, tedy do dnešní zastávky Brandl, přijíždí souprava vozů T2R ev. č. 22 + 23 (ex 611 + 612) | 23. prosince 1998 | Filip A. Jiřík Souprava vozů T2R v zapojení PX stojí v zastávce U Lomu v Liberci | 22. července 2006 | Filip A. Jiřík

612 T2R 12. 1. 1959 26. 1. 1995 23/III 05/1995 01/2007
Souprava vozů T2R ev. č. 23 + 22 (ex 612 + 611) v zapojení PX přijíždí do smyčky Fügnerova v Liberci | 22. července 2006 | Filip A. Jiřík

613 T2R 12. 1. 1959 14. 6. 1996 26/IV, 18/IV 09/1996 11/2018
Ve smyčce Lidové sady čeká na odjezd již liberecká souprava vozů T2R ev. č. 26 + 27 (ex 613 + 694) | 4. března 1997 | Filip A. Jiřík V zastávce Spáleniště v Liberci čeká na odjezd souprava vozů T2R ev. č. 26 + 27 (ex 613 + 694) | 2. února 1998 | Filip A. Jiřík Ještě pod původními evidenčními čísly projíždí souprava 27 + 26 (ex 694 + 613) ulicí Mlýnskou | 8. července 2006 | Filip A. Jiřík Interiér vozu T2R ev. č. 18/IV (ex 613 DPO) po provedené velké prohlídce | 12. března 2009 | Martin Večeřa Řídicí pult ve voze T2R ev. č. 18/IV DPML | 12. března 2009 | Martin Večeřa Zadní pohled na vůz T2R ev. č. 18/IV (ex 613 DPO) ve smyčce Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady | 12. března 2009 | Martin Večeřa Interiér vozu ev. č. 18/IV po úpravách provedených v roce 2016 | 18. září 2016 | Martin Večeřa Vůz T2R ev. č. 18/IV (ex 613 DPO) ve smyčce Viadukt | 18. září 2016 | Martin Večeřa

636 T2R 8. 4. 1961 18. 6. 1996 24/III 09/1996 2004
Souprava vozů 24 + 25 (ex 636 + 598) stojí v liberecké zastávce Janův důl | 4. března 1997 | Filip A. Jiřík Souprava vozů T2R ev. č. 24 + 25 (ex 636 + 598) projíždí ulicí Staroještědskou v Liberci v původní téměř kouzelném stavu | 18. srpna 1998 | Filip A. Jiřík

640 T2R 8. 4. 1961 23. 12. 1997 213/IV, 17/III 1998 /
Vůz T2R ostravského ev. č. 640 odstavený v liberecké vozovně | 10. května 2004 | Filip A. Jiřík Stav dnešního historického vozu DPMLJ ev. č. 17/III (ex 640 DPO) v roce 2009 | 12. března 2009 | Martin Večeřa Historický vůz T2R ev. č. 17/III (ex 640 DPO) | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa

694 T2R 1. 6. 1962 18. 6. 1996 27/IV, 19/III 09/1996 11/2018
Zadní pohled na vůz T2R ev. č. 27 (ex 694) v zastávce Lidové sady v Liberci | 4. března 1997 | Filip A. Jiřík Souprava vozů T2R ev. č. 27 + 26 (ex 694 + 613) opustila zastávku Ústav sociální péče v Liberci (dnešní zastávku Sídliště Nové Vratislavice) | 8. července 2006 | Filip A. Jiřík Vůz T2R ev. č. 19/III (ex 694 DPO) ve výstupní zastávce Vratislavice nad Nisou výhybna | 30. prosince 2015 | Martin Večeřa

Vůz ostravského ev. č. 594 byl po svém odstavení z provozu v Liberci pod ev. č. 21/III odprodán Dopravnímu podniku města Ústí nad Labem, čímž se vrátil na místo svého úplně prvního působiště pod ev. č. 152.

Dalším vozem, který po svém vyřazení z Liberce putoval jinam, se stal vůz původního ostravského ev. č. 612, a to do Plzně, kde rozšířil sbírky historických vozidel pod ev. č. 133/III.


První z dvou posledních vozů T2R v provozu s cestujícími ev. č. 18/IV byl vyroben v roce 1958 a zařazen u ostravského DP pod ev. č. 613. Vůz prošel generální opravou v roce 1969 a následně v roce 1985, kdy byla jeho elektrická výzbroj mimo jiné upravena na typ shodný s vozy T3 (TR37), byl vybaven pro provoz v soupravě zadními čely k sobě, tzv. provoz PX a provozován v takové soupravě po dobu rekonstrukce tramvajové trati Poruba - Budišovice-Kyjovice. V roce 1996 byl odprodán libereckému DP a zařazen pod ev. č. 26/IV.

Druhý z dvou posledních vozů T2R v provozu s cestujícími ev. č. 19/III byl vyroben v roce 1962 a zařazen u ostravského DP pod ev. č. 694. Vůz prošel generální opravou v roce 1976 a následně shodně v roce 1985, kdy prošel shodnými úpravami jako vůz první. V roce 1996 byl odprodán libereckému DP a zařazen pod ev. č. 27/IV.

S výjimkou jiného laku byly vozy ev. č. 26/IV a 27/IV provozovány u libereckého DP až do roku 2001 téměř v původním ostravském stavu. Následně probíhala na vozech velká prohlídka. Po ní vozy vyjely se značně upraveným interiérem a částečně i exteriérem a reprezentovaly tak nejvyšší stupeň modernizace, jakým vozy T2 v provozu s cestujícími prošly. Vozy obdržely interiér laděný do modré barvy, laminátová sedadla byla uchycena do bočnice a interiér byl vybaven zářivkovým osvětlením. Oba vozy byly vybaveny novou zástěnou kabiny řidiče. Exteriéru vévodily doplněné informační panely BUSE a hranaté kryty koncových, pozičních a směrových svítilen. Po velké prohlídce byly vozy zařazeny do provozu ještě s původními libereckými ev. č. 26/IV a 27/IV, od dubna 2008 pak nesly nová evidenční čísla 18/IV a 19/III.

Již v roce 2017 začalo být zřejmé, že se blíží doba, kdy oba poslední vozy T2R v provozu s cestujícími dojezdí. Vozy tak byly více méně šetřeny a vypravovány méně, než tomu bylo u ostatních novějších vozů. Dne 30. 4. 2017 se tak v režii fanoušků veřejné dopravy konala jedna z akcí, kdy byly vozy T2R spojeny do soupravy záděmi k sobě, tedy v režimu PX.

Souprava vozů T2R PX v čele s vozem ev. č. 19/III (ex 694 DPO) stojí ve výhybně Kyselka | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV PX (ex 694+613 DPO) stojí ve výhybně Proseč nad Nisou, výhybna | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Souprava libereckých vozů T2R po odjezdu z výhybny Zelené údolí | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Poslední liberecká souprava vozů T2R v čele s vozem ev. č. 19/III stojí ve smyčce Jablonec nad Nisou, Tyršovy sady | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa

Téhož dne odpoledne pak byl oficiálně ukončen provoz tramvají typu T na úzkém rozchodu 1000 mm na úseku městské trati Fügnerova - Lidové sady, ZOO. Stalo se tak z důvodu rekonstrukce úseku přiléhajícího terminálu Fügnerova a dalších zastávek na tomto úseku trati tak, aby byla snížena vzdálenost bočnoce vozu od hrany nástupiště u vozů provozovaných na rozchodu 1435 mm. Tímto se tak možnost provozu vozů T2R vybavených podvozky rozchodu 1000 mm omezila na meziměstskou trať do jablonce nad Nisou.

V zastávce Riegrova se setkaly vozy T2R ev. č. 18/IV (ex 613 DPO) a 19/III (ex 694 DPO) na rozchodu 1000 mm s historickým vozem T2R ev. č. 17/III (ex 640 DPO) na rozchodu 1435 mm | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Ve smyčce Lidové sady, ZOO se setkaly oba tehdy provozní vozy T2R ev. č. 18/IV a 19/III | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa Vůz ev. č. 18 naposledy sjíždí do terminálu Fügnerova na rozchodu 1000 mm | 30. dubna 2017 | Martin Večeřa
Rozloučení s vozy T2R ev. č. 18 a 19 dne 17. 11. 2018

Na sobotu 17. 11. 2018 si Dopravní podnik měst Liberce a Jablonce nad Nisou společně s Boveraclubem přichystal pro fanoušky veřejné dopravy a širokou veřejnost akci s cílem rozloučit se s provozem tramvají T2R v Liberci a Jablonci nad Nisou. Od 5.12 hod. do 10.53 hod. byla souprava vozů ev. č. 19/III+18/IV nasazena na běžné pořadí 85 tramvajové linky č. 11, která je o víkendech a svátcích standardně obsazena sólo vozy. Následně se od 12.00 hod. konala akce pro fanoušky dopravy, při které účinkovaly veškeré 3 vozy T2R v Liberci, tedy vozy 17/III, 18/IV a 19/III, přičemž byl projet úsek do Jablonce a zpět. Od 15.00 od. akce pokračovala opětovným obratem všech tří vozů do Jablonce, kdy vozy ev. č. 18/IV a 19/III byly zařazeny v soupravě.

Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV ve smyčce jablonec nad Nisou, Tyršovy sady | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV ve smyčce Viadukt | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Interiér vozu ev. č. 19/III (ex 694 DPO) v poslední provozní den | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Souprava vozů T2R ev. č. 19/III+18/IV opouští při svém posledním kole do Jablonce s pravidelnými cestujícími zastávku Nová Ruda | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Vůz T2R ev. č. 17/III (ex 540 DPO) projíždí zastávkou Za Tratí | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Zastávkou Za Tratí projíždí vůz T2R ev. č. 19/III (ex 694 DPO) | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Poslední dva vozy T2R ev. č. 18/IV a 19/III přijely do smyčky v Jablonci nad Nisou | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa Do ulice Tatranské dorazily poslední dva vozy T2R v Liberci | 17. listopadu 2018 | Martin Večeřa

V 17.40 hod. pak souprava ev. č. 18/IV+19/III vyrazila z vozovny na mimořádný spoj linky č. 5 na konečnou zastávku Vratislavice nad Nisou, výhybna s mezizastávkou ve smyčce Fügnerova. V 18.42 hod. pak souprava opustila naposledy smyčku ve Vratislavicích a obsloužila poslední mimořádný spoj do centra Liberce, kde na ni v terminálu Fügnerova čekaly zástupy fanoušků a veřejnosti. Souprava za hudebního doprovodu projela pod stavbou terminálu Fügnerova a naposledy odjela do vozovny. Jízda posledního páru spojů byla ozvláštněna hlášením zastávek ve stylu pražské retrolinky 23 s doplňkovými informacemi pro veřejnost o ukončení provozu tohoto typu vozidel v Liberci a Jablonci nad Nisou včetně hlášení o tom, že vlak jede do vozovny Střešovice.

A proč jede vlak do vozovny Střešovice? Dopravní podnik hlavního města Prahy projevil o oba poslední provozní vozy T2R zájem s vidinou jejich užití v provozu na lince č. 23 v Praze. Linka, která je obsazována retrovozy, tak bude obsazována navíc soupravou dalšího typu, což opětovně zvýší atraktivnost celého provozu této tramvajové linky.


V Liberci se tak po vyřazení posledních dvou provozních vozů T2R ev. č. 18/IV a 19/III nachází pouze vůz ev. č. 17/III (v Ostravě pod ev. č. 640), který slouží jako historické vozidlo uvedené do stavu z poloviny 90. let 20. století.

Most a Litvínov

V rychlodrážním tramvajovém systému propojujícím Most s Litvínovem jezdily tramvaje T2 mezi lety 1961 a 1986. Po ukončení jejich provozu se však nepodařilo uchovat ani jeden z původních vozů. Pro oslavy 100 let tramvajové dopravy na Mostecku v roce 2001 si tak mosteckolitvínovský dopravní podnik musel vůz tohoto typu pro oslavy půjčit, přičemž mu posloužil tehdy liberecký vůz ev. č. 21/III, tedy původem ústecký a posléze ostravský vůz ev. č. 594. Tehdy však nikdo netušil, že se tento vůz do Mostu vrátí.

provozní neprovozní v reko.
Ústí n/L
1960 - 1970
Ostrava
1971 - 1995
Liberec
1995 - 2007
Ústí n/L
2007 - 2023
Most
2023 - ...

průběh kariéry mosteckého vozu T2R v jednotlivých provozních etapách

Do Mostu se tak nakonec dostal vůz, který můžeme bez nadsázky nazvat jako vůz „putovní“. Svou pouť zahájil po vyrobení v roce 1959 ve smíchovské Tatrovce v Ústí nad Labem, kam byl se svým kolegou dodán a zařazen v roce 1960. Pod ev. č. 152 pak projížděl ústeckými ulicemi až do 31. 1. 1970, kdy byl v Ústí provoz tramvají T2 předčasně ukončen. Vůz následně putoval do Ostravy, kde po nezbytných úpravách vstoupil do provozu dne 4. 9. 1971 pod ev. č. 594. Po provedené generální opravě v polovině 80. let 20. století obdržel elektrickou výzbroj TR37 shodnou s vozy T3 a pod typem T2R sloužil v ostravském provozu do 26. 1. 1995.

Vůz T2 ústeckého ev. č. 152 v ulicích Ústí nad Labem | 1. ledna 1965 | archiv mhd-ostrava Vůz T2 ev. č. 594 nasazený na linku č. 11 v zastávce Výstaviště | 8. dubna 1976 | František Zahnáš Vůz T2 ev. č. 594 v procesu rekonstrukce na typ T2R v martinovských dílnách na přelomu let 1984 a 1985 | 1. ledna 1985 | Robert Kubica Vůz T2R ev. č. 594 po provedené GO ve smyčce Výstaviště | 27. července 1985 | František Zahnáš Ve smyčce Horní Hanychov v Liberci čeká na odjezd souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) | 26. srpna 1998 | Filip A. Jiřík Ve smyčce Dolní Hanychov v Liberci čeká na odjezd souprava vozů T2R ev. č. 21 + 20 (ex 594 + 600) | 3. února 2005 | Filip A. Jiřík
vzhled mosteckého historického vozu v jeho jednotlivých provozních etapách

Po vyřazení z ostravského provozu vůz směřoval do Liberce, kde pod ev. č. 21/III sloužil cestujícím od května roku 1995 do března roku 2007. V roce 2007 byl předán ústeckému dopravnímu podniku, obdržel své původní ev. č. 152 a byl odstaven ve vozovně Předlice s cílem prezentovat tramvajový provoz v tomto městě. S vozem se však nic nedělo, až byl poslední březnový den roku 2023 převezen právě do Mostu, kde se chystá jeho rekonstrukce do historické podoby.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Mostě zařazení v Mostě vyřazení v Mostě
594 T2R 4. 9. 1971 26. 1. 1995 152/II 03/2023 /Plzeň

V Plzni se se svými posledními vozy T2 rozloučili již v roce 1989. Ačkoliv bylo plánováno jeden z vozů, jmenovitě vůz ev. č. 139, zachovat jako historický, byl i tento následně zlikvidován. Další šancí se tak stala až možnost nákupu jednoho z vozů T2R v Liberci. Stalo se tak na konci roku 2006, kdy byl z Liberce odkoupen původem ostravský vůz ev. č. 612, v Liberci provozovaný pod ev. č. 23/III a následně v Plzni označený ev. č. 133/III.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Plzni zařazení v Plzni vyřazení v Plzni
612 T2R 12. 1. 1959 26. 1. 1995 133/III 2009 /
Vůz T2R plzeňského ev. č. 133/III ve stavu v jakém byl odkoupen z Liberce, jedná se o vůz ostravského ev. č. 612 | 27. ledna 2007 | Jan Šlehofer Interiér plzeňského vozu 133/III (ostravský vůz ev. č. 612) před rekonstrukcí do historické podoby | 17. června 2009 | Jan Šlehofer Současný stav plzeňského vozu T2R ev. č. 133/III (ex Ostrava ev. č. 612) | 5. května 2018 | Jan Šlehofer Současný stav plzeňského vozu T2R ev. č. 133/III (ex Ostrava ev. č. 612) | 5. května 2018 | Jan Šlehofer Současný stav plzeňského vozu T2R ev. č. 133/III (ex Ostrava ev. č. 612) | 5. května 2018 | Jan Šlehofer

Ku příležitosti oslav 110. výročí tramvají v Plzni prošla už plzeňská 133/III první fází oprav a úprav směřující k historizující podobě. Byl upraven vnější vzhled tramvaje včetně instalace jednoho čelního reflektoru a typického fousu. Zachovány však zůstaly rámy oken instalované při GO v Ostravě na typ T2R, výřezy podvozků v plentách a také laminátové sedačky v interiéru tramvaje. Interiér byl do původní podoby upraven na přelomu let 2010 a 2011.

Více informací o procesu úprav vozu ev. č. 133/III naleznete na stránkách Plzeňských tramvají

Praha

Praha nebyla nikdy velkým provozovatelem robustních tramvají typu T2. Jedním z důvodů byly rozměry tohoto typu tramvaje, nepřipravenost tramvajové sítě na jejich provoz, ale také rychlý postup příprav na zavedení dalšího typu tramvaje do výroby. Z tohoto důvodu se tak v Praze v provozu s cestujícími vyskytovaly pouze 2 vozy T2, a to prototypové vozy pod ev. č. 6001 a 6002. Po předání obou prototypů do provozu v jiných městech se následně do Prahy vrátil vůz ev. č. 6002 a tvoří tak součást podnikového muzea.

Při postupném ukončování provozu tramvajových vozů T3SUCS vybavených výzbrojí TR37 se zrychlovačem vznikla v Praze myšlenka uchovat provoz symbolu Prahy i v dalších letech. Myšlenka se následně rozvinula ve vznik nové linky 23 obsluhované právě tzv. retrovozy a vedené v trase Zvonařka – I. P. Pavlova – Újezd – Malostranská – Pražský hrad – Královka, kdy se prvním provozním dnem stala sobota 25. 3. 2017.

V první fázi provozu byla linka obsluhována vozy T3SUCS a T3M, postupně doplněnými vozy T3, resp. T3SU, kdy jednotlivé vozy postupně získávají vzhled odpovídající různým obdobím jejich provozu. Při blížícím se ukončení provozu tramvají T2R v Liberci bylo rozhodnuto provoz linky 23 ozvláštnit dalším typem vozů, a to právě vozy T2.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Praze zařazení v Praze vyřazení v Praze
613 T2R 12. 1. 1959 14. 6. 1996 6003 03/2020 /
Vůz T2R ev. č. 6003 v čele soupravy stojí ve smyčce Hlubočepy | 22. února 2020 | Filip A. Jiřík Vůz T2R ev. č. 6003 (ex ev. č. 613) projíždí smyčkou Nádraží Braník | 7. března 2020 | Filip A. Jiřík Interiér vozu T2R ev. č. 6003 (ex Ostrava 613) | 7. května 2020 | Martin Večeřa

694 T2R 1. 6. 1962 18. 6. 1996 6004 03/2020 /
Vůz T2R ev. č. 6004 (ex 694) přijíždí k zastávce Otakarova | 22. února 2020 | Filip A. Jiřík Vůz T2R ev. č. 6004 (ex ev. č. 694) stojí v zastávce Národní třída | 7. března 2020 | Martin Večeřa Interiér vozu T2R ev. č. 6004 (ex Ostrava 694) | 8. května 2020 | Martin Večeřa

Po ukončení provozu vozů v Liberci byly následně oba vozy převezeny k provedení generální opravy do ostravské společnosti Ekova Electric. Stalo se tak na počátku února roku 2019, přičemž po jejich převozu ihned započaly rekonstrukční práce. Vůz ostravského ev. č. 613, který se v Praze vyskytuje pod ev. č. 6003, vzhledově vzdáleně odpovídá libereckým vozům T2 po prodělání 1. generální opravy v Brně, vůz ev. č. 694, v Praze pod ev. č. 6004 pak vzhledově vzdáleně odpovídá libereckým vozům T2 po 2. provedené generální opravě tamtéž. Oběma vozům zůstala zachována elektrická výzbroj TR37 shodná s vozy T3, kterou oba vozy obdržely při rekonstrukci na typ T2R v Ostravě. Důvodem je také možnost vzájemného spřahování vozů s vozy T3, resp. T3SU a T3SUCS.

Provozu ostravských vozů T2R v Praze se věnuje samostatná stránka.

Ústí nad Labem

Zajímavostí jediné dochované ústecké T2 je ta skutečnost, že provoz, pro který byla určena již zaniknul. Vůz ev. č. 152 se dostal do Ostravy jako ojetý po ukončení provozu tramvají v Ústí nad Labem. V Ostravě prošel velkou prohlídkou, obdržel ev. č. 594 a následně prošel v roce 1985 také generální opravou, při níž mu byla upravena výzbroj na typ TR37 a byl následně vykazován jako typ T2R. Po vyřazení v Ostravě našel vůz uplatnění v Liberci pod ev. č. 21/III. V roce 2007 byl vůz opětovně předán ústeckému dopravnímu podniku.

Vůz však dlouhou dobu stál na otevřené ploše ve vozovně Předlice, následně byl uschován pod přístřeškem a měl se stát pomníkem ústecké tramvajové dopravy. K tomu však nedošlo a vůz byl následně v roce 2023 prodán mosteckému dopravnímu podniku.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Ústí n/L zařazení v Ústí n/L vyřazení v Ústí n/L
594 T2R 4. 9. 1971 26. 1. 1995 152 03/2007 03/2023
Závěrem je nutno doplnit ještě jednu ostravskou tramvaj typu T2. Jedná se o vůz ev. č. 685, který dlouhou dobu sloužil pod ev. č. 8205 jako služební posunovací vůz v ostravských dílnách v Martinově a po jeho odstavení z provozu se uvažovalo o případné úpravě do historické podoby. K tomu však nedošlo a vůz byl následně v roce 2016 odprodán brněnskému dopravnímu podniku, kde posloužil jako zdroj dílů a zejména součástí elektrické výzbroje TR36 pro rekonstrukci brněnského vozu ev. č. 1435.


© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

7. května 2023