Solaris Urbino 15

První český Solaris Urbino 15 a jediný vůz tzv. I. generace projíždí kruhovým objezdem v průmyslové zóně Hrabová. | 23. července 2012 | Petr Foltys

Solaris Urbino 15 je model městského autobusu, který vyráběla polská společnost Solaris Bus & Coach ve třech generacích mezi lety 1999 - 2018. Od podzimu roku 2020 se pak výroba obnovila ve faceliftované verzi New Urbino, pouze však jako LE verze poháněná elektřinou, a to zejména na poptávku dopravců v severských zemích. Vozidla Urbino 15 jsou kapacitnější variantou standardního modelu Urbino 12. Jedná se o třínápravový nízkopodlažní městský autobus o délce 15 m, s natáčecí třetí nápravou. Kromě konvenčního pohonu dieselovými motory byla od roku 2005 v nabídce také varianta s pohonem na CNG, od nové generace je to již pouze elektřina. V Ostravě byly v provozu vozy s motory MAN (I. a II. generace, vozy III. generace 7617 - 7619) a DAF (vozy 3. generace od 7620) ve spojení s čtyřstupňovou automatickou převodovkou Voith.

Nejvíce se vozy uchytily v domácím Polsku, avšak narazit na ně můžeme zejména v severní části Evropy, České a Slovenské republice a Německu. Do Česka se dodávaly zejména po přelomu tisíciletí jako alternativa k zastaralým článkovým vozům Ikarus 280 či Karosa B 741. Časem se však ukázaly jejich provozní nevýhody, jako je velký poloměr otáčení a horší manévrovatelnost v úzkých ulicích kvůli nadcházející zádi vozu, na což ostatně upozorňují ostatní řidiče nálepky na zádích těchto vozů.

Do Ostravy byla první z celkových deseti dodávek doručena v březnu roku 2000, tedy souběžně s vozy Karosa B941E, které byly tehdy již zastaralé koncepce. Jednalo se o vůz Solaris první generace. Nesl ev. č. 7601 a jednalo se o první vůz značky Solaris exportovaný mimo Polsko. Tímto se začala psát éra expanze polského Solarisu na ostravský, ale především český trh. Po dodání si vůz prošel zkušebním provozem hned u 9 dopravních podniků v České republice. Provozně se bylo možno s ním setkat zejména na lince 48, a to až do března 2013, kdy byl po reorganizaci MHD odstaven z provozu a později převeden do sbírky historických vozidel Dopravního podniku Ostrava.

V důsledku úbytku cestujících a finanční situace upřednostnil nejdříve nákup patnáctimetrových vozidel před článkovou 18m variantou, kterou tou dobou Solaris také vyráběl. Následně byly v lednu 2001 dodány další dva vozy tohoto typu, nicméně se jednalo již o vozy druhé generace, která se odlišovala především v rozdílu nýtované/svařované karoserie. Jednalo se o vozy ev. č. 7602 a 7603. Ve třetí dodávce v roce 2002 pak přibyly vozy ev. č. 7604 a 7605. Po odmlce v roce 2003 se v roce 2004 objevilo v provozu dalších 5 vozů. Nesly ev. č. 7606 - 7610. Pátá dodávka šesti vozů (ev. č. 7611 - 7616) se uskutečnila v roce 2005. Tou dobou bylo v provozu celkem již 16 vozů, tudíž měly tehdy nezanedbatelný podíl nízkopodlažnosti v ostravské MHD. V roce 2006 byly v šesté dodávce dodány vozy již třetí a poslední generace vozidel Solaris. Šlo o tři kusy ev. č. 7617 - 7619 a jednalo se o poslední vozy s motory MAN. Od sedmé dodávky 3 vozů ev. č. 7620 - 7622 v roce 2007 se již používaly motory nizozemského DAFu spojené s automatickou čtyřstupňovou převodovkou Voith. Poslední větší dodávkou byla v pořadí osmá, v roce 2008. Tehdy našlo v Ostravě svůj provozní domov 6 vozidel ev.č. 7623 - 7628. V březnu 2009 byl dodán společně se šesti vozy Urbino 18 předposlední kus, ev.č. 7629, a byl zařazen v garážích na Hranečníku, odkud vyjížděl na kurz 37/4. V říjnu 2010, po více než 10 letech od první dodávky, se desátou dodávkou vozu ev.č. 7630 ukončily nákupy vozidel této délkové kategorie a konečný počet provozních vozidel dosáhl 30.

První vozy byly odstaveny a vyřazeny v roce 2013 po reorganizaci MHD z důvodu jejich nadbytečnosti a šlo o vozy ev. č. 7601 - 7605. Kromě vozu 7601 byly později nabídnuty k odprodeji, k němuž došlo, avšak následně je nechal nový majitel v roce 2016 bez využití zlikvidovat. Následně se stav po dlouhou dobu neměnil a další vyřazování přišlo víceméně až po dodávce vozů New Urbino 18 CNG v roce 2018. Tehdy byly odstaveny a sešrotovány vozy ev. č. 7606, 7610, 7611, 7614 a 7619, poslední uvedený byl pro technickou závadu odstaven již na jaře téhož roku. V září 2019 byl trvale odstaven vůz ev. č. 7613, který však byl deponován v garážích až do dodávky nových Solarisů na podzim 2020, a to kvůli nutému počtu kapacitních vozů, jež měl dopravce od jara roku 2018 značný nedostatek. Podzim 2020 se v souvislosti s dodávkou 37 nových článkových Solarisů stal posledním provozním obdobím těchto atypických vozů. V řijnu, listopadu a na začátku prosince 2020 byly vyřazovány postupně zbylé vozy. V průběhu jejich dvacetiletého provozu se s nimi bylo možné setkat na linkách 20, 29, 30, 31, 36, 37, 40, 41, 44, 45, 48, 49, 54, 61, 62, 73, 74 a 78.

Celkem 10 vozů ev. č. 7620 - 7629 nabídnul Dopravní podnik Ostrava a.s. k odprodeji. Tyto vozy získala společnost Truck Centre Praha v lednu roku 2021, a to za celkovou hodnotu 1 718 200 Kč bez DPH. Dva z uvedených vozů ev. č. 7627 a 7629 následně putovaly k portugalskému dopravci Resende Actividades Turísticas zajišťující mimo jiné městskou a příměstskou dopravu v okolí portugalského města Matosinhos v systému Maré de Matosinhos. Posledním v té době provozním vozem byl odstavený vůz ev. č. 7630. Tento vůz následně na podzim roku 2021 vypomáhal v Košicích na základě pronájmu ze strany košického dopravního podniku a po jednáních, která následovala od počátku roku, byl v dubnu roku 2022 košickému DP odprodán. V srpnu roku 2022 pak navíc putoval vůz ev. č. 7623 od společnosti Truck Centre Praha k fotbalovému klubu SK Smíchov Plzeň.

Následující měsíce roku 2022 pak zbylé odprodané vozy Solaris Urbino 15 putovaly dále. V listopadu se vozy ev. č. 7620 - 7622, 7624, 7625 a 7628 přestěhovaly k bulharskému dopravci Dary Commerce pro provoz na regionálních linkách v okolí města Pleven. V prosinci pak putoval vůz ev. č. 7626 k soukromé osobě v polském Gdańsku. Všechny odprodané vozy tak doputovaly ke svým novým majitelům.

Zachován v Ostravě tak zůstává v tuto chvíli poslední vůz, a to historický vůz ev. č. 7601.

Do zahraničí se tak dostalo celkem 10 ostravských vozů Solaris Urbino 15. Jednalo se o vozy:

  • Pleven, Bulharsko … 7620 - 7622, 7624, 7625, 7628
  • Gdańsk, Polsko … 7626
  • Matosinhos, Portugalsko … 7627, 7629
  • Košice, Slovensko … 7630

Provoz autobusů Solaris Urbino 15 původně provozovaných v Ostravě v jiných městech shrnuje samostatný článek.

Samostatná stránka se taktéž věnuje odprodeji autobusů v letech 2020 a 2021.

Samostatná stránka se věnuje také odprodeji autobusů v letech 2022 a 2023.


Přehled vozů

© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. října 2023