Provoz ostravských tramvají T3 v jiných městech

Prvním ostravským vozem T3, který zamířil mimo Ostravu s cílem dále sloužit veřejnosti, se stal vůz T3R.P. ev. č. 971, který Ostravu opustil již v roce 2000. Další Ostravské vozy opustily Ostravu v roce 2002. Jednalo se o vozy T3 ev. č. 722, 725 a 733, které po provedené VP zamířily do libereckého dopravního podniku.

V roce 2015 se rozhodl Dopravní podnik Ostrava odstavit několik tramvajových vozů T3SU, T3SUCS a 1 vůz T3G po dopravní nehodě. Jmenovitě se jednalo o vozy ev. č. 901, 905, 913, 915, 921, 924, 926, 951 a 1036. Navíc byl v červnu 2016 po dopravní nehodě, při které došlo k vykolejení, odstaven i vůz ev. č. 916. Všechny vozy byly odstaveny a vyřazeny z provozu bez náhrady, čímž dopravní podnik snížil své provozní rezervy.

Výše zmiňovaný výčet vozů byl dopravním podnikem nabídnut k odprodeji. Tramvaje ev. č. 905 a 921 skončily jako reklamní poutače v blízkosti benzínové pumpy v Třebíči (905) a motorestu Podlesí u Valašského Meziříčí (921), zatímco T3G ev. č. 1036 byla v květnu 2016 sešrotovaná v kovošrotu v Polance.

O zbylé vozy projevil zájem překupník, který vozy dále prodal firmě, jež zprostředkovávala jejich odvoz a prodej tramvají ukrajinským dopravním podnikům. Před zařazením do provozu vozy ale musely projít generální opravou, jež se vykazovala jako papírová modernizace původních „domácích“ tramvají T3SU nacházející se po letech nedostatečné údržby a provozu po zanedbaném kolejovém svršku v dezolátním stavu. Tramvaje po generální opravě se vykazovaly jako pečlivě opravené původní vozy. Opravou prošla celá vozová skříň, tramvaje obdržely nový lak a kosmetickými úpravami prošel i interiér vozidla tak, aby nebylo poznat, že se nejedná o původní ukrajinský vůz. Z původních vozů se využily pouze doklady a jejich evidenční čísla, jež převzaly odprodané vozy. Všechny vozy prošly touto opravou ve druhém největším a bývalém hlavním městě Ukrajiny, Charkově, kde byly kromě vozu ev. č. 916 taktéž zařazeny i do provozu.

V druhé polovině roku 2018 nabídnul Dopravní podnik Ostrava a.s. k odprodeji další vozy. Jednalo se o vozy T3 z výzbrojemi TR37 a TV8 ev. č. 904, 912, 931, 942, 943, 1038 a vůz K2G ev. č. 805. K odprodeji tehdy však nedošlo a vozy byly sešrotovány.

V červnu roku 2019, přesněji 11. 6. 2019, odprodal Dopravní podnik Ostrava a.s. 5 svých vozů společnosti KVAZAR Plus, s.r.o. Jednalo se o vozy T3SUCS ev. č. 941, 946, 957, 959 a 966. Všechny vozy zamířily do Kyjeva, do společnosti „Kyjivskyj zavod elektrotransportu“, která se zabývá rekonstrukcemi vozidel.

Další vozy nabídnul dopravce k odprodeji v polovině roku 2019. Jednalo se o vozy T3 s výzbrojemi TR37 a TV8 ev. č. 908, 909, 911, 917, 936, 939, 940, 950, 954, 958, 961, 978, 1001, 1028, 1029, 1035, 1037, 1040, 1044 a 1047. Dne 10. 9. 2019 došlo k podpisu smlouvy mezi Dopravním podnikem Ostrava a.s. a společností TRAM FOR ENVI s.r.o. na odprodej vozů ev. č. 908, 909, 911, 936, 940, 950, 954 a 961. O 10 dní později, dne 20. 9. 2019, pak uzavřel Dopravní podnik Ostrava a.s. se společností KVAZAR Plus, s.r.o. smlouvu na odprodej dalších 10 vozů ev. č. 917, 939, 958, 978, 1001, 1028, 1035, 1037, 1040 a 1047. Dva vozy T3G ev. č. 1029 a 1044 nakonec směřovaly jinam. Vůz T3G ev. č. 1029 doplnil vůz ev. č. 921 u motorestu Podlesí u Valašského meziříčí. Vůz ev. č. 1044 zamířil do areálu Autoškoly Olda v Ostravě.

Z tohoto balíku odprodaných vozů měly postupně do podniku „Kyjivskyj zavod elektrotransportu“ zamířit některé z vozů zakoupených společností TRAM FOR ENVI s.r.o. U vozů ev. č. 917, 939, 958, 978, 1001, 1028, 1035, 1037, 1040 a 1047 zakoupených společností KVAZAR Plus, s.r.o. se tak stalo taktéž. Cílové určení vozů však v tuto chvíli zřejmé není.

V červnu roku 2020 zveřejnil Dopravní podnik Ostrava a.s. další nabídku na odprodej tramvají. Z této nabídky se tehdy podařilo odprodat vozy ev. č. 955, 963, 965 a 968, přičemž vůz ev. č. 968 zakoupila soukromá osoba z Poděbrad a vozy ev. č. 955, 963 a 965 spolek PříKrM - Přítel Krkonošského metra. Z další nabídky pak spolek PříKrM - Přítel Krkonošského metra zakoupil také vůz ev. č. 953 s cílem provozovat jej společně s předchozími vozy na krkonošských lokálkách s alternativním pohonem. Vůz ev. č. 1016 pak putoval do Rumunska s cílem jej přestavět na vyhlídkový vůz. Vůz ev. č. 1042 pak směřoval k soukromé osobě. Ani jeden z vozů T3 z nabídek v r. 2020 a 2021 tak nakonec neslouží cestujícím v některém z pravidelných tramvajových provozů.

Další nabídky na odkup vozů zveřejnil ostravský DP jak v roce 2022, tak v r. 2023. Nabízené vozy T3 a vozy odvozených typů byly všechny zlikvidovány až na vůz T3SUCS ev. č. 999, o kterém pojednáváme níže.

Česká republika, Liberec

Jediným českým dopravním podnikem, kam putovaly po svém vyřazení ostravské vozy, se stal dopravní podnik v severočeském Liberci. Po 9 vozů typu T2 putovaly do Liberce také 3 vozy T3. Stalo se tak v roce 2002, kdy do Liberce dorazily po provedené velké prohlídce vozy původních ev. č. 722, 725 a 733, které byly všechny vyrobeny v roce 1966.

Všechny vozy před zařazením v Liberci prošly v ostravských ústředních dílnách tzv. malou modernizací, která mimo jiné znamenala zachování repasované odporové výzbroje TR37 se zrychlovačem. Změn doznal zejména interiér vozidla určený pro cestující, kde se objevila například nová podlahová krytina a původní laminátová sedadla pro cestující byla nově očalouněna. Jako první v Liberci vozy obdržely vnější a vnitřní informační systém společnosti BUSE Blansko, ikdyž původně byly z vnějšku vozu panely instalovány pouze na jejich čela. Všechny vozy původně jezdily na rozchodu 1000 mm, následně byly postupně několikrát převázány mezi oběma používanými rozchody.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Liberci zařazení v Liberci vyřazení v Liberci
722 T3 1966 2002 36/IV 2002 /
Vůz T3 ev. č. 36 (ex 722) opustil zastávku Kyselka a míří do Liberce | 8. května 2006 | Filip A. Jiřík Vůz T3 ev. č. 722 je již od roku 2002 ve službách DP v Liberci pod ev. č. 36/IV, zde přijíždí do zastávky Nový svět | 9. listopadu 2007 | Martin Večeřa Souprava vozů T3 v čele s vozem ev. č. 36 (ex 722) křižuje v dnes již zrušené liberecké výhybně Textilana | 29. května 2009 | Filip A. Jiřík Souprava vozů T3 ev. č. 36+44 libereckého DP projíždí Vratislavicemi n. N. Vůz ev. č. 36 je původně vozem 722 DPO | 22. prosince 2009 | Filip A. Jiřík

725 T3 1966 2002 31/V 2002 /
Do výhybny Textilana v Liberci přijíždí vůz T3 ev. č. 31 (ex 725) | 10. května 2004 | Filip A. Jiřík Souprava původně ostravských tramvají T3 ev. č. 725+733 byla v roce 2002 zařazena do provozu v Liberci pod ev. č. 31/V+32/IV, zde stojí vedle soupravy vozů T3R.PLF+T3R.PV ve smyčce Dolní Hanychov | 9. listopadu 2007 | Martin Večeřa Souprava původně ostravských vozů 31 + 32 (ex 725 + 733) v prostoru dnešní zastávky Mlýnská v Liberci | 29. května 2009 | Filip A. Jiřík

733 T3 1966 2001 32/IV 2002 2020
Vůz T3 ev. č. 32 (ex 733) stojí v obratišti Fügnerova v Liberci | 9. září 2003 | Filip A. Jiřík

Vozy původních ev. č. 722 a 725 jsou již odstaveny z provozu, avšak po vyřazení tramvají typu T3 v Ostravě se staly nejstaršími původně ostravskými vozy této typové řady v provozu s cestujícími. Vůz ev. č. 733 byl z provozu vyřazen již dříve a nahrazen novým vozem T3R.SLF shodného evidenčního čísla.

Polsko, Wrocław

V srpnu roku 2023 zveřejnil ostravský dopravní podnik nabídku na odprodej celkem 15 tramvají z nichž 4 disponovaly odporovou výzbrojí TR37. Celý balík tramvají následně putoval ke společnosti SLEZSKÁ DOPRAVNÍ A STROJNÍ s.r.o., od které se s jeden z vozů ev. č. 999 s cílem jej zachránin před šrotací objevil ve vlastnictví ostravského fanouška veřejné dopravy. Uvedený vůz následně nabídnul k dalšímu odprodeji, přičemž nakonec vůz zamířil do Polska.

ČKD od 50. let chrlila obrovské množství tramvajových vozů, kterými zásobovala nejen města v Československu, ale také města ve státech sdružených v tzv. Radě vzájemné hospodářské pomoci (RVHP), resp. přidružených k ní. Tramvaje z ČKD se tak z výroby objevily nejen v Československu, ale také v SSSR, Bulharsku, Maďarsku, Rumunsku, Východním Německu a Jugoslávii. Složitější to bylo právě s Polskem. ČKD tam totiž již v 50. letech dodalo dva vozy typu T1, které posloužily jako základ pro vytvoření polské kopie. Poláci tak pak vyráběli vlastní tramvajové vozy a nepotřebovali dodávky z ciziny. Vozy Typu T3 ani odvozených typů se tak do Polska nedostaly.

Odvoz vozu T3SUCS ev. č. 999 do Wrocławi | 2. února 2024 | Łukasz Kuczewski Odvoz vozu T3SUCS ev. č. 999 do Wrocławi | 2. února 2024 | Łukasz Kuczewski Odvoz vozu T3SUCS ev. č. 999 do Wrocławi | 2. února 2024 | Łukasz Kuczewski
odvoz vozu T3SUCS ev. č. 999 z Ostravy, foto: Łukasz Kuczewski

Vůz ev. č. 999 byl zakoupen od výše uvedeného fanouška fanoušky polskými, přičemž rozšířil sbírku tramvají ve vlastnictví jednoho z nich v podobě trojice vozů Konstal 105Na původem z Częstochowy (druhý pak vlastní původem ostravský autobus Solaris Urbino 15 ev. č. 7626). Tramvaj byla do Wrocławi z Ostravy odvezena 2. 2. 2024 a na wroclawské koleje usedla dne 3. 2. 2024. Tramvaj byla následně odstavena v Centru Kultury Akademickiej i Inicjatyw Lokalnych CZASOPRZESTRZEŃ sídlícím v bývalé tramvajové vozovně Dąbie.

Vůz ev. č. 999 již ve Wrocławi ve vozovně Dąbie. | 3. února 2024 | Łukasz Kuczewski Vůz ev. č. 999 již ve Wrocławi ve vozovně Dąbie. | 3. února 2024 | Łukasz Kuczewski Vůz ev. č. 999 již ve Wrocławi ve vozovně Dąbie. | 3. února 2024 | Łukasz Kuczewski
vůz T3SUCS ev. č. 999 ve vozovně Dąbie, foto: Łukasz Kuczewski

V následujících dvou měsících došlo k úpravám vozu v jeho elektrické části vzhledem k opačné polaritě napájecí sítě a k provedení prvních zkušebních jízd po areálu vozovny Dąbie. Na počátku dubna roku 2024 se vůz přesunul do vozovny Popowice. Při převozu do nového působiště došlo také ke zjištění možných kolizí s ohledem na širší vozovou skříň oproti jiným polským tramvajím se skříní širokou 2,4 m. S ohledem na to, že Wrocław provozuje i tramvaje Škoda 16T a 19T s širší vozovou skříní, nenastaly žádné problémy. Vůz taktéž prošel výměnou jednoho z trakčních motorů.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. ve Wrocławi zařazení ve Wrocławi vyřazení ve Wrocławi
999 T3SUCS 1987 12/2022 999 02/2024 /
Vůz T3SUCS ev. č. 999 odstavený před vozovnou Gaj ve Wrocławi | 24. května 2024 | Łukasz Kuczewski

Autorem fotografií je Łukasz Kuczewski

Den D ostravské té trojky ve Wrocławi nastal v sobotu 25. 5. 2024, kdy byla prezentována v rámci Dnů otevřených dveří wrocławského dopravního podniku ve vozovně Gaj. Vůz taktéž obdržel povolení ke zkušebnímu provozu bez cestujících. Do dějiště DOD se tak přesunul vlastní silou.

Vůz T3SUCS ev. č. 999 při převozu do vozovny GAJ na DOD DP ve Wrocławi | 24. května 2024 | Łukasz Kuczewski Vůz T3SUCS ev. č. 999 při návratu do vozovny Popowice po DOD | 25. května 2024 | Łukasz Kuczewski Zájem o první polskou té trojku byl obrovský, DOD ve Wrocławi | 25. května 2024 | Łukasz Kuczewski
vůz T3SUCS ev. č. 999 dne 24. 5. 2024 při odvozu do vozovny Gaj na DOD místního DP a následně při DOD, foto: Łukasz Kuczewski
Ukrajina, Charkiv

Od zařazení jsou všechny vozy provozovány dopravcem KP „Žovtneve tramvajne depo“/„Okťabrskoje tramvajnoje děpo“ (ukrajinsky/rusky), tedy jedním ze dvou dopravců tramvajové dopravy v Charkově vzešlých z původních tramvajových vozoven. V provozu tak nahradily původní vozy T3SU ev. č. 3074 (vůz 901), 3014 (vůz 913), 469 (vůz 915), 3033 (vůz 918), 3013 (vůz 924), 485 (vůz 926) a 3071 (vůz 951). Zajímavostí je, že díky úsilí pracovníků depa, se až na pár výjimek daří udržovat v provozu elektronický informační systém, který byl před příchodem ostravských tramvají v charkovském tramvajovém systému naprosto cizím pojmem. Nutné je však zmínit, že při mimořádném využití vozů na jiné lince než kmenové se nikdo neobtěžuje systém přenastavit a vozy jsou pak jednoduše doplněny obyčejnými cedulemi. Kromě ostravských tramvají se do Charkova dostalo také několik desítek tramvají T3 z Prahy, Bratislavy a lotyšské Rigy. I přes všechny úpravy jsou ostravské tramvaje v provozu jasně identifikovatelné. Pouze ostravské vozy mají v interiéru vozidla čalouněné sedačky a žlutá madla. Dalšími odlišnými detaily jsou u některých vozů tzv. „mokré hadry“, nebo v případě vozů s velkou čelní linkovou orientací, i „hranatý“ tvar čela.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Charkově zařazení v Charkově vyřazení v Charkově
901 T3SU 1982 23. 3. 2016 3074 07/2016 /
Původem ostravské vozy ev.č. 901, 913 a 924 zachycené v areálu celního terminálu před předáním Charkovskému DP. | 5. dubna 2016 | Daniel Zavgorodniy Vůz T3SU ev. č. 3074 (ex 901) odbočuje v Charkově z prospektu Herojiv Stalinhrada do ulice Morozova | 12. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SU ev. č. 3074 (ex 901) odbavuje cestující v zastávce Saburova dača a následně míří na konečnou zastávku Novožanove | 10. března 2019 | Martin Večeřa

913 T3SUCS 1983 29. 3. 2016 3014 06/2016 /
Původem ostravské vozy ev.č. 901, 913 a 924 zachycené v areálu celního terminálu před předáním Charkovskému DP. | 5. dubna 2016 | Daniel Zavgorodniy Vůz T3SUCS ev. č. 3014 (ex 913) opustil zastávku Vulycja Achsarova v charkovském sídlišti Oleksijivka a míří k nádraží | 21. června 2018 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3014 (ex 913) opustil zastávku Novhorodska | 21. června 2018 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3014 (ex 913) opustil zastávku 19 dytjača likarňa a míří k jižnímu nádraží | 8. února 2019 | Daniel Košťál K železničnímu nádraží dorazil již charkovský vůz T3SUCS ev. č. 3014 (ex 913) | 20. září 2019 | Petr Bystroň

915 T3SUCS 1983 29. 3. 2016 469 06/2016 /
Původně ostravské vozy T3SUCS ev.č. 915 a 918 zachycený v areálu celního terminálu před předáním Charkovskému DP. | 5. dubna 2016 | Daniel Zavgorodniy Vyložen vozy již na Charkovských kolejích v areálu Saltivské tramvajové vozovny. | 7. dubna 2016 | Andrey Shevchenko V charkovské smyčce Lisopark čeká na odjezd vůz T3SUCS ev. č. 469 (ex 915) | 20. září 2019 | Petr Bystroň

918 T3SUCS 1983 29. 3. 2016 3033 06/2016 /
Původně ostravské vozy T3SUCS ev.č. 915 a 918 zachycený v areálu celního terminálu před předáním Charkovskému DP. | 5. dubna 2016 | Daniel Zavgorodniy Vůz T3SUCS ev. č. 3033 (ex 918) opustil na lince č. 1 výchozí zastávku Pivdennyj vokzal v Charkově | 12. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3033 (ex 918) opustil zastávku Novhorodska a míří do sídliště Oleksijivka | 8. února 2019 | Daniel Košťál Charkovský vůz T3SUCS ev. č. 3033 (původního ev. č. 918) projíždí prospektem Peremohy a směřuje do centra města | 20. září 2019 | Petr Bystroň

924 T3SUCS 1985 29. 3. 2016 3013 06/2016 /
Původem ostravské vozy ev.č. 901, 913 a 924 zachycené v areálu celního terminálu před předáním Charkovskému DP. | 5. dubna 2016 | Daniel Zavgorodniy Vůz T3SUCS ev. č. 3013 (ex 924) projíždí na lince č. 6 v Charkově Moskovským prospektem a míří na konečnou zastávku 602 Mikrorajon | 12. července 2017 | Petr Bystroň Zrekonstruované okolí zastávky Klimkovice kulturní dum. | 0. 0000 | Tomáš Hranický

926 T3SUCS 1985 1. 10. 2016 485 3. 11. 2016 /
Vůz T3SUCS ev. č. 485 (ex 926) přijíždí v Charkově na zastávku Toboľska | 8. února 2019 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 485 (ex 926) se blíží k zastávce Mala Panasivska v Charkově | 8. února 2019 | Daniel Košťál

951 T3SUCS 1985 09/2016 3071 11/2016 /
Vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) míří na lince č. 5 z výchozí zastávky Pivdennyj vokzal na konečnou zastávku Prospekt Haharina | 12. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) odbočil do ulice Sucharivska v Charkově a míří na konečnou zastávku Novoselivka blokovým objezdem | 13. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) odbočuje do ulice Orača a míří na konečnou zastávku Novoselivka v Charkově | 13. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) příjíždí na konečnou zastávku Novoselivka v Charkově | 13. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) opustila zastávku Vulycja Novhorodska a míří do charkovského sídliště Oleksijivka | 21. června 2018 | Petr Bystroň Charkovským prospektem Peremohy projíždí vůz T3SUCS ev. č. 3071 (ex 951) | 20. září 2019 | Petr Bystroň

Ukrajina, Kamjanske

Lehce odlišný osud měl vůz ev. č. 916. Stejně jako zbylé vozy, i tento prošel opravou v Charkově. Jeho konečnou destinací ale nebyl východoukrajinský Charkiv, ale město Kamjanske (dříve nazývané a v rámci tzv. dekomunizace Ukrajiny přejmenované město Dněprodžeržinsk), ležící na jedné z nejdelších řek Evropy – Dněpru. Princip generální opravy byl stejný – nahradit původní ukrajinský vůz T3SU. Z těchto důvodu putoval z rodného města Kamjanske do Charkova vůz ev. č. 664, který už se do svého „rodného“ města ale nevrátil. Na místo něho dorazil do Kamjanske „nový“ vůz ev. č. 664, kterým byl ale fakticky původně ostravským vozem ev. č. 916. Vůz ev. č. 916 přinesl do Kamjanského malou „revoluci“. Byla to první tramvaj, která měla elektronický informační systém, přičemž ten je dodnes stále funkční. Žádná jiná tramvaj neměla klimatizaci stanoviště řidiče, byť se fakticky nejedná o plnohodnotnou klimatizaci, ale o osvěžovač vzduchu a v neposlední řadě vůz disponoval poptávkovým otevíráním dveří, které se nicméně v provozu nevyužívá. Mezi zaměstnanci tamního dopravního podniku je z těchto důvodů velmi oblíbená, dokonce natolik, že ji považují za nejlepší zdejší tramvaj. Když tento vůz dorazil do města, mnozí jej považovali za naprosto nový vůz. V Kamjanském tak mají s vozem původního ostravského ev. č. 916 naprosto skvělé zkušenosti a rádi by počet vozů z Ostravy rozšířili. Zda-li se to podaří, ukáží následující měsíce, kdy dopravní podnik Ostrava prodává několik dalších tramvají T3.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Kamjanském zařazení v Kamjanském vyřazení v Kamjanském
916 T3SUCS 1983 1. 10. 2016 664 07/2016 /
Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) přijíždí do smyčky Vulycja Slisarenka ve městě Kamjanske na Ukrajině | 30. dubna 2017 | Vojtěch Cekota Interiér vozu ev. č. 664 ve městě Kamjanske na Ukrajině (původní ostravský vůz ev. č. 916) | 30. dubna 2017 | Vojtěch Cekota "Východ", vůz ev. č. 664 (ex 916) | 30. dubna 2017 | Vojtěch Cekota Řídicí pult vozu T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) ve městě kamjanske na Ukrajině | 30. dubna 2017 | Vojtěch Cekota Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) po odjezdu z výchozí zastávky Plošča DMK v ukrajinském městě Kamjanske | 30. dubna 2017 | Vojtěch Cekota Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) přijíždí do zastávky Trampark ve městě Kamjanske | 5. července 2017 | Petr Bystroň Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) odbavuje cestující v zastávce Hoteľ Zorja ve městě Kamjanske | 18. dubna 2019 | Filip Jiřík - Absolut Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) dorazil do zastávky Majdan Herojiv ve městě Kamjanske na Ukrajině | 18. dubna 2019 | Filip Jiřík - Absolut Vůz T3SUCS ev. č. 664 opouští zastávku Plošča DMK v Kamjanskem | 18. dubna 2019 | Filip Jiřík - Absolut Vůz T3SUCS ev. č. 664 (ex 916) dorazil do zastávky Vulycja Slisarenka v ukrajinském městě Kamjanske | 18. dubna 2019 | Filip Jiřík - Absolut Stav interiéru vozu původního ev. č. 916 v roce 2019 v provozu v ukrajinském městě Kamjanske | 18. dubna 2019 | Filip Jiřík - Absolut

Parodie na stát, Iževsk

Na přelomu tisíciletí začal ostravský dopravní podnik plně využívat možnost rekonstrukce tramvají T3 za pomoci doplnění nové elektrické výzbroje TV Progress společnosti Cegelec. Takto byla v roce 2000 dokončena také rekonstrukce vozu T3SUCS ev. č. 971. Společnost Cegelec domluvila s cílem dalších rekonstrukcí tramvají za použití této výzbroje zkušební provoz tohoto vozu v ruském Iževsku. Vzhledem ke spokojenosti místního dopravce s vozem a k vysokým nákladům na převoz vozidla zpět do ČR byl následně vůz ev. č. 971 iževským dopravcem odkoupen. Do listopadu roku 2003 nesl vůz ev. č. 2351, od té doby je označen ev. č. 1006.

Vůz po odprodeji brázdil iževské ulice nejdříve v kompletním ostravském provedení, přřičemž postupem času vybrané znaky ztrácel, a to včetně informačního systému BUSE, resp. typického ostravského modrobílého laku.

ev. č. typ zařazení v Ostravě vyřazení v Ostravě ev. č. v Iževsku zařazení v Iževsku vyřazení v Iževsku
971 T3R.P. 1985 2000 1006 2000 /© MHD-Ostrava 2005 - 2024
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

27. května 2024