Zabezpečení dočasných jednokolejných tratí

V poslední době vzniklo v Ostravě v důsledku nutných oprav několik dočasných jednokolejných tramvajových úseků, kde musel být provoz řízen zařízením, které umožňuje relativně rychlý průjezd tramvajových vlaků dotčeným úsekem v obou směrech. Z tohoto důvodu byl vyvinut systém, který byl doposud využit již několikrát.

Při rekonstrukci Svinovských mostů od 16. 1. 2012 byla v Ostravě v provozu další jednokolejná trať. Trať o délce cca 400 m se nalézala v úseku mezi dočasnou zastávkou Svinov mosty h.z. a mostem přes Odru, přičemž zřízena byla kvůli rekonstrukce svinovských mostů. Vjezd, resp. výjezd z jednokolejné trati byl zabezpečen samovratnými výhybkami a provoz na ní byl povolen rychlostí maximálně 30 km/h. Posledním dnem provozu jednokolejným úsekem byl pátek 14. 12. 2012.

Druhý jednokolejný úsek, u kterého byl využit shodný systém zabezpečení, začal být využíván v úterý 20. 8. 2013 ve večerních hodinách. Úsek ležel na ulici Plzeňské přibližně v místech dočasně zrušené zastávky Most Mládeže a mostu přes železniční trať č. 321, resp. přes ulici Rudnou a byl vybudován v souvislosti s budováním podchodu pod ulicí Plzeňskou. Posledním dnem, kdy byl dočasný jednokolejný úsek využíván v pravidelném provozu, byl čtvrtek 20. 11. 2014.

Třetí jednokolejný úsek byl zprovozněn v úterý 21. 4. 2015 od ranních hodin. Jednokolejný provoz je zachován cca mezi ulicemi 30. dubna a Stodolní na ul. Nádražní. Důvodem pro jednokolejný provoz byla 1. etapa rekonstrukce ulice Nádražní. Jednokolejný provoz ustal ve středu 29. 7. 2015.

Čtvrtým jednokolejným úsekem, kde byl využit způsob zabezpečení popsaný na této stránce, se stal cca 100metrový úsek na ulici Místecké, který vzniknul z důvodu rekonstrukce železničního mostu mezi zastávkami Kolonie Jeremenko a Důl Jeremenko. Zprovozněn byl v pondělí 27. 7. 2015 od ranních hodin.

Pátý jednokolejný úsek byl zprovozněn v úterý 5. 4. 2016 od ranních hodin. Jednokolejný provoz je zachován cca mezi ulicemi Stodolní a 28. října na ul. Nádražní. Důvodem pro jednokolejný provoz byla 2. etapa rekonstrukce ulice Nádražní. Posledním dnem provozu jednokolejné trati byla neděle 24. 7. 2016

Šesté využití principů uvedených na této stránce nastalo od čtvrtku 23. 3. 2017 vzhledem k rekonstrukci tramvajového mostu u zastávky Most Mládeže, a to do 18. 9. 2017. Od následujícího dne započala výluka tramvajového provozu v souvislosti s odstraněním kolejové splítky.

Po sedmé se mohli cestující dočasným jednokolejným úsekem svézt od soboty 2. 6. 2018 z důvodu výstavby nových mostů na Výškovické ulici. Jednokolejný úsek se nalézá mezi zastávkami Zábřeh vodárna a Obchodní centrum, je dlouhý cca 430 m a na jeho koncích jsou užity samovratné výhybky.

Základním způsobem provážení vlaků jednokolejným úsekem je systém plně automatický založený na detekci soupravy přijímačem, který je umístěn před návěstidlem.

Registrace vozidla je detekována rozsvícením indikátoru.

Volno - vlak může pokračovat v jízdě.
V obou směrech mohou za sebou projet maximálně 2 tramvajové vlaky. (V případě svinovského jednokolejného úseku mohly projet ve směru do centra jednokolejným úsekem vlaky 3, v případě jednokolejného úseku na Místecké ulici mohl úsekem vždy projet vlak pouze jeden, při výstavbě nových mostů na Výškovické ulici pak vlaky 3).

Stůj - vlak nesmí pokračovat v jízdě.


Na dočasném jednokolejném úseku na Místecké ul. a také na jednokolejném úseku v ul. Nádražní při 2. etapě její rekonstrukce byly dále použity návěsti Pozor s dodatkovou tabulkou informující řidiče o uzamčení výhybky v krajní poloze při výjezdu z jednokolejného úseku.


Obslužné pracoviště | 14. ledna 2021 | Marek Beneš Při poruše detekce vozidel je možné se přihlásit do úseku také ručně. Při mimořádných situacích vyžadujících průjezd více než dvou, resp. tří, vlaků jedním směrem je provoz řízen manuálně za pomoci praovníků nalézajících se na stanovištích na obou koncích jednokolejné trati. Automatická i ruční detekce vozidel je mimo provoz a samotný provoz je řízen ze stanoviště ležícího na porubské straně jednokolejné trati.

Při poruše světelných návěstidel, kdy není možné jimi řídit provoz, je provoz řízen povolenkami. Povolenky vydává obsluha jednokolejné trati, přičemž existují dva typy. Povolenka pro 1. vlak a povolenka pro poslední vlak. Při průjezdu pouze jednoho vlaku obdrží řidič obě povolenky.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

5. června 2018

Toplist