Rekonstrukce Nádražní ulice - 2. etapa

První etapa rekonstrukce ulice Nádražní proběhla v průběhu roku 2015.

1. etapa rekonstrukce


Druhá etapa rekonstrukce proběhla v roce 2016 a zahrnovala úsek ulice Nádražní od křižovatky s ulicí Stodolní po křižovatku s ulicí 28. října.

Výluka 1. - 4. 4. 2016

Od pátku 1. 4. 2016, 5.00 hod. do pondělí 4. 4. 2016, 23.55 hod. proběhla výluka, při níž došlo k instalaci dočasných výhybek pro zachování jednokolejného tramvajového provozu přibližně mezi ulicemi Stodolní a 28. října.

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahrazovala nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje tramvajových linek č. 4, 6, 10 a 12 z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

Tramvajová linka č. 11 byla navíc provozována také v úseku Křižíkova - Hlučínská. Tramvajová linka č. 14 je od počátku výluky do odvolání nahrazena v celé délce své trasy náhradní autobusovou dopravou.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Karolina (výstupní na ul. Těžařská, nástupní na ul. Poděbradova)
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Vozovna trolejbusů - Nová radnice - Hranečník (>stanoviště č. 6>, <stanoviště č. 1<) - Osada Míru - ... - NH jižní brána

V pracovní dny byly na NAD za tramvajové linky nasazeny vozy Solaris Urbino 18, resp. Solaris Urbino 18 CNG a taktéž starší vozy Karosa B941E, resp. B961E.

V době dopravního sedla byly vzhledem k odříznutí tramvajové vozovny Moravská Ostrava od zbytku tramvajové sítě vozy odstavovány mimo jiné v prostoru obratiště Nádraží Vítkovice, které bylo k podobným účelům tímto způsobem využito již nesčetněkrát. Pro nájezdy, resp. zátahy byly z vozovny Poruba využívány trasy tramvajových linek č. 4, resp. 9.

Vůz T3G ev. č. 984 míří na lince č. 9 do porubské vozovny po směně vykonané na kurzu 15/406 | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál Souprava vozů T3R.P. ev. č. 952+964 stojí v obratišti Nádraží Vítkovice v době dopoledního sedla po vykonání spojů špičkových tramvajových linek č. 6 a 10 | 1. dubna 2016 | Daniel Košťál

V neděli 3. dubna 2016 proběhly první zkušební jízdy přes nový jednokolejný úsek, a to vozem VarioLF3/2 ev. č. 1652. V pondělí 4. dubna 2016 následně proběhly zkušební jízdy více vozidly pro vyzkoušení signalizačního zařízení.

pohled na severní konec jednokolejného úseku | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický pohled na severní konec jednokolejného úseku | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický Vůz VarioLF3/2 po prvním průjezdu výhybky při severním konci jednokolejného úseku | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1652 při zkušebních jízdách přes dočasný jednokolejný úsek v Nádražní ulici | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1652 po prvním průjezku jednokolejným úsekem se chystá na cestu zpět | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický
1. fáze rekonstrukce

Při první fázi rekonstrukce od úterý 5. dubna 2016 byl zachován jednokolejný provoz po koleji standardně používané ve směru na Hlavní nádraží. Pro průjezd jednokolejným úsekem bylo využito dočasné zabezpečovací zařízení použité již při několika obdobných úpravách organizace provozu.

Po dobu 1. fáze rekonstrukce byla dočasně zrušena zastávka Elektra, cestující mohli využít zastávku Karolina nebo Stodolní. Zastávka Stodolní byla navíc obousměrně přemístěna o cca 150 metrů severně. Vzhledem k nezvyku umístění této tramvajové zastávky v těchto místech přímo v jízdním pásu docházelo v prvních dnech k problémům v respektování této zastávky řidiči osobních automobilů.

Přemístěná zastávka Stodolní | 3. dubna 2016 | Jakub Hranický Vůz T3SUCS ev. č. 957 vjíždí na jednokolejný úsek při rekonstrukci jižní části Nádražní ulice | 5. dubna 2016 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1354 čeká na signál volno pro vjezd do jednokolejného úseku v prostoru v té době přemístěné zastávky Stodolní | 5. dubna 2016 | Martin Večeřa Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1652 opustil dočasně přemístěnou zastávku Nádražní a míří k jednokolejnému úseku | 5. dubna 2016 | Martin Večeřa
Výluka 4. - 6. 6. 2016

Od soboty 4. 6. 2016, 5.00 hod. do pondělí 6. 6. 2016, 23.55 hod. proběhla výluka, při níž došlo k převedení jednokolejného provozu z koleje standardně používané ve směru na Hlavní nádraží na kolej standardně používané jižním směrem.

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly jako u předešlých výluk odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahradila nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje tramvajových linek č. 4, 6, 10 a 12 z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

Tramvajová linka č. 11 byla navíc provozována také v úseku Křižíkova - Hlučínská. Tramvajová linka č. 14 je od počátku výluky do odvolání nahrazena v celé délce své trasy náhradní autobusovou dopravou.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Karolina (výstupní na ul. Těžařská, nástupní na ul. Poděbradova)
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Vozovna trolejbusů - Nová radnice - Hranečník (>stanoviště č. 6>, <stanoviště č. 1<) - Osada Míru - ... - NH jižní brána
2. fáze rekonstrukce

Při druhé fázi rekonstrukce od úterý 7. června 2016 byl zachován jednokolejný provoz po koleji standardně používané ve směru na jih města. Pro průjezd jednokolejným úsekem bylo opětovně využito dočasné zabezpečovací zařízení použité již při několika obdobných úpravách organizace provozu.

Tak jako při 1. fázi rekonstrukce byla také po dobu 2. fáze rekonstrukce dočasně zrušena zastávka Elektra, cestující mohli využít zastávku Karolina nebo Stodolní. Zastávka Stodolní je již od 1. fáze obousměrně přemístěna o cca 150 metrů severně.

Výluka 25. 7. - 27. 8. 2016

Od pondělí 25. 7. 2016 do soboty 27. 8. 2016 proběhla výluka, při níž došlo po rekonstrukci inženýrských sítí k samotné rekonstrukci povrchů ulice Nádražní včetně tramvajové trati.

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly jako u předešlých výluk odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahradila nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje dalších tramvajových linek z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Karolina (výstupní na ul. Těžařská, nástupní na ul. Poděbradova)
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Vozovna trolejbusů - Nová radnice - Hranečník (>stanoviště č. 6>, <stanoviště č. 1<) - Osada Míru - ... - NH jižní brána

Oproti předchozím výlukám nebyla v úseku Křižíkova - Hlučínská provozována náhradní tramvajová doprava. Z tohoto důvodu byly navíc provozovány posilové spoje autobusové linky č. 52 v úseku Křižíkova - Hlučínská. V zastávce Hlučínská byly spoje obsluhovat zastávky v tramvajovém obratišti.

Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 projíždí ulicí Žofínskou při obracení mezi jednotlivými spoji náhradní dopravy za tramvaje | 25. července 2016 | Daniel Košťál KT8D5R.N1 ev. č. 1512 na lince 2 odjíždí při výluce na ul. Nádražní z nástupní zastávky Výstaviště | 25. července 2016 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 1035 přijíždí do nástupní zastávky Zábřeh na lince č. 11 při výluce na ul. Nádražní | 27. července 2016 | Daniel Košťál Vůz Karosa B941E ev. č. 4286 přijíždí na lince NAD do zastávky Křižíkova | 4. srpna 2016 | Martin Večeřa Brousicí vůz T3 8204 projíždí Nádražní ulici dva dny před obnovením pravidelného provozu. | 26. srpna 2016 | Tomáš Hranický
Dokončování

Po ukončení tramvajové výluky byly dokončovány povrchy zrekonstruované Nádražní ulice, chodníky a další nové součásti. K praktickému dokončení rekonstrukce došlo v listopadu roku 2016. Oficiální otevření Nádražní ulice se konalo v pátek 9. 12. 2016, přičemž automobily mohly zrekonstruovanou Nádražní ulici začít využívat od soboty 10. 12. 2016. Tramavjová zastávka Elektra byla zprovozněna v neděli 11. 12. 2016 k termínu celostátních změn v jízdních řádech.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

9. prosince 2016

Toplist