Rekonstrukce tramvajového mostu u zastávky Most Mládeže

Od druhého březnového víkendu roku 2017, tedy od víkendu 11./12. března 2017 započaly práce na rekonstrukci tramvajového mostu v blízkosti zastávek Most Mládeže. První i druhá tramvajová výluka však byly pouze výlukami přípravnými určenými k přípravě provozu po kolejové splítce pod rekonstruovaným mostem na tramvajové trati vedené kolem tzv. Polanecké spojky.

Přípravné výluky

V sobotu 11. 3. 2017 tak došlo mezi 7. a 15. hodinou k instalaci úsekových děličů v prostoru tramvajové zastávky Most Mládeže standardně užívané tramvajovými linkami č. 6 a 11. V době výluky byla v provozu pouze tramvajová linka č.
11
, která byla ukončena ve smyčce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


Důležitější výluka proběhla od středy 15. března do středy 22. března 2017, kdy došlo k instalaci kolejové splítky pod rekonstruovaný tramvajový most. Tramvajová linka č.
6
byla ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - <Nádraží Vítkovice< (na ul. Na Obvodu) - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice

Tramvajová linka č.
11
v denním provozu, resp. v době, kdy byla provozována tramvajová linka č.
15
, pokračovala ze zastávky Most Mládeže po trase linky č.
15
na konečnou zastávku Dubina. Podobně byla linka č.
15
vedena po zastávku Most Mládeže, odkud pokračovala na konečnou zastávku Zábřeh jako linka č.
11
. Ze zastávky Most Mládeže byla v tomto období na konečnou zastávku Výškovice vedena
NAD
v trase:
za linku
11
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh, resp.
za linku
15
Most Mládeže (na ul. Pavlovova) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Výškovice.

V době, kdy nebyla linka č. 15 v provozu, byla tramvajová linka č.
11
ukončena na zastávce Nádraží Vítkovice, odkud byla na konečnou zastávku Zábřeh vedena
NAD
v trase:
Nádraží Vítkovice - Most Mládeže (<na ul. Pavlovova</>na ul. Plzeňská>) - >Hotel Bělský les> - Kpt. Vajdy - ... - Zábřeh


S ohledem na nemožnost obracení tramvajových vlaků ve smyčce Nádraží Vítkovice byla tramvajová linka č. 6 obracet po kolejovém trojúhelníku. Tramvaje ve směru od centra města dojely na výstupní zastávku nalézající se na v současné době nevyužívané spojce propojující trať po ul. Na Obvodu a trať po ul. Závodní. (zde byl zabezpečen taktéž přestup na NAD), dále pokračovaly za sjízdnou výhybku, zadním pojezdem do standardně využívané zastávky Nádraží Vítkovice v blízkosti nádražní haly (zde byl zabezpečen přestup z NAD) a dále již po standardní trase ve směru do centra města.

Vůz T3G ev. č. 939 připravený k provedení obratu na kolejovém trojúhelníku | 16. března 2016 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 965 přijíždí na výlukou dotčené lince 6 do dočasné konečné zastávky Nádraží Vítkovice při výstavbě kolejové splítky pod mostem Mládeže | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 1047 opouští obratiště Nádraží Vítkovice ve chvíli, kdy vůz T3SUCS ev. č. 965 dorazil do dočasné výstupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4276 stojí v zastávce Nádraží Vítkovice na NAD za linku č. 6 | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4275 ve výstupní zastávce Výškovice | 16. března 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 992 projíždí na zadní pojezd trojúhelníkem Nádraží Vítkovice do nástupní zastávky | 16. března 2017 | Daniel Košťál Na Karosu B941E ev. č. 4276 zhlíží panelové domy konstrukční soustavy T06B-BTS. Autobus stojí na zastávce Nádraží Vítkovice v ulici Na Obvodu | 16. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B941E ev. č. 4276 projíždí ulicí Kpt. Vajdy | 21. března 2017 | Daniel Košťál Karosa B961E ev. č. 4289 projíždí ulicí Kpt. Vajdy | 21. března 2017 | Daniel Košťál
Tramvajová splítka

Z důvodu rekonstrukce tramvajového mostu na ul. Plzeňské byla pod staveništěm vybudována kolejová splítka. Úsek splítky bude kryt návěstidly. Princip užitý pro řízení provozu na kolejové splítce je shodný s principem užitým při užití jednokolejných úseků při jiných rekonstrukčních pracích. Rozdílem je pouze užití kolejové splítky a taktéž to, že do úseku bude možné vjet ze tří směrů, a to od Zábřehu, od Vítkovic a od Hrabůvky. V případě vozidel přijíždějících od Hrabůvky bude platit pravidlo, kdy mají před tímto vozidlem přednost nejen vlaky z kolejové splítky vyjíždějící, ale taktéž vlaky do ní vjíždějící ve směru od Vítkovic. Na konci března 2017 však je úsek kryt pouze návěstmi určujícími přednost v jízdě.

Celkový pohled na kolejovou splítku pod mostem Mládeže | 28. března 2017 | Martin Večeřa celkový pohled na kolejovou splítku pod mostem Mládeže | 28. března 2017 | Martin Večeřa
Výluka duben - říjen 2017

V sobotu 1. 4. 2017 započala několikaměsíční výluka určená k rekontrukci, resp. k faktické náhradě mostní konstrukce tramvajového mostu Mládeže. Tramvajové linky vedené ulicí Plzeňská, tedy linky č.
12
,
17
a
18
, jsou od té chvíle vedeny odklonem mezi zastávkami ÚMOb Jih a Ferona, resp. Ředitelství Vítkovic přes zastávku Nádraží Vítkovice.
NAD
je vedena v trase:
ÚMOb Jih - Tylova - Dolní - >Hulvácká> - Ferona


Od středy 19. 4. 2017 dochází k dílčím změnám vedení linek MHD v souvislosti s výlukou provozu na ulici Plzeňské. Tramvajová linka č.
18
je nově vedena mimo jiné přes zastávku Jubilejní kolonie, tím je nově zabezpečeno spojení nejen do oblasti Horní ulice, ale taktéž do oblasti ulice Závodní či Dr. Martínka, kam je při mimovýlukovém stavu spojení standardně zabezpečeno návazností tramvajové linky č.
19
na linku č.
18
. Z duvodu prodloužení odklonové trasy výše uvedené tramvajové linky je
NAD
prodloužena ve směru z Ferony až na zastávku Josefa Kotase, a to taktéž v průběhu celého dne. Jsou tak značně rozšířeny možnosti cestování.

Astra ev. č. 1201 projíždí před budouvou vítkovického nádraží při dlouhodobé výluce tramvajové trati v Plzeňské ulici | 4. dubna 2017 | Jan Bernat Souprava vozů T6A5 ev. č. 1105+1109 míří na Dubinu při výluce tramvajové trati v Plzeňské ulici | 4. dubna 2017 | Jan Bernat

K dalším dílčím změnám v provozu linek ovlivněných tramvajovou výlukou došlo od úterý 13. 6. 2017. Od tohoto termínu došlo zejména k zahájení rekonstrukce silničního mostu na ul. Plzeňské v prostoru tramvajového trojúhelníku Hulvácká. Z tohoto důvodu již nebylo možné vést
NAD
tak jako doposud v trase Ferona - ÚMOb Jih - Josefa Kotase, a tak byla v části trasy nahrazena náhradní tramvajovou linkou
X
vedenou z důvodu rekonstrukce tramvajového mostu pouze mezi zastávkami Hulvácká a Tylova.
NAD
je od tohoto termínu v provozu pouze v nočním období v trase Most Čs. Armády - ÚMOb Jih - Hotelový dům Hlubina - Josefa Kotase.

Náhradní tramvajová doprava linkou
X
byla vedena po koleji standardně určené pro jízdu ve směru na konečnou zastávku Dubina. V prostoru trojúhelníku Hulvácká byla vybudována dočasná zastávka, kdy bylo nástupiště a zábradlí vyvedeno ze dřeva.

Poslední den výluky byl pátek 3. listopadu 2017. Od soboty byl obnoven standardní provoz.

Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1651 opustil na lince X zastávku Dolní a míří na konečnou zastávku Hulvácká | 13. června 2017 | Jakub Hranický Nástupní zastávka Tylova linky X | 25. června 2017 | Martin Večeřa Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1651 přijíždí na lince X do konečné zastávky Tylova | 25. června 2017 | Martin Večeřa
Doplňkové výluky

V průběhu výše uvedené tramvajové výluky probíhaly taktéž výluky další v souvislosti s pracemi na tramvajovém mostu Mládeže. V pondělí 17. 4. 2017 a taktéž o víkendech 22./23. 4. 2017, 24./25. 6. 2017 tak byly tramvajové linky č.
11
a
15
vzájemně spojeny. V úseku zastávek Most Mládeže - Výškovice/Zábřeh byla zavedena
NAD
.

Demontáž kolejové splítky

Důležitá tramvajová výluka proběhla od úterý 19. 9. do úterý 26. 9. 2017. V tomto termínu došlo k následujícím změnám v provozu MHD:

Tramvajová linka č.
6
byla v ranní špičku vedena v trase: Výstaviště - ... - Kolonie Jeremenko - Nádraží Vítkovice - Jubilejní kolonie - Provaznická - Hrabůvka kostel - Poliklinika - Hotelový dům Hlubina - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Nádraží Vítkovice - ... - Výstaviště. Na zastávce Most Mládeže byl zabezpečen přestup na, resp. z
NAD
vedené na, resp. z konečné zastávky Výškovice.

Tramvajová linka č.
6
byla v odpolední špičku vedena v trase: Výstaviště - ... Nádraží Vítkovice - Most Mládeže - ÚMOb Jih - Hotelový dům Hlubina - Poliklinika - Hrabůvka kostel - Provaznická - Jubilejní kolonie - Nádraží Vítkovice - Kolonie Jeremenko - ... - Výstaviště. Na zastávce Most Mládeže byl zabezpečen přestup na, resp. z
NAD
vedené na, resp. z konečné zastávky Výškovice.

Tramvajová linka č.
11
byla v denním provozu vedena v trase: Hlučínská - ... - Most Mládeže a dále v trase tramvajové linky č.
15
na konečnou zastávku Dubina. Na zastávce Most Mládeže byl zabezpečen přestup na, resp. z
NAD
vedené na, resp. z konečné zastávky Zábřeh.

Tramvajová linka č.
11
byla v nočním provozu vedena v trase: Hlučínská - ... - Nádraží Vítkovice. Na zastávce Most Čs. armády byl zabezpečen přestup na, resp. z
NAD
vedené na, resp. z konečné zastávky Zábřeh.

Tramvajová linka č.
15
byla vedena v trase: Dubina - ... - Most Mládeže a dále v trase tramvajové linky č.
11
na konečnou zastávku Hlučínská. Na zastávce Most Mládeže byl zabezpečen přestup na, resp. z
NAD
vedené na, resp. z konečné zastávky Výškovice.

Velkou zvláštností této tramvajové výluky bylo zejména vedení tramvajové linky č. 6 okruhem po Hrabůvce. Tato tramvajová linka byla tedy k vidění na místech, na kterých nebyla dosud k vidění nikdy. To taktéž způsobovalo mírné rozpaky cestujících, kterí nejsou na tuto tramvajovou linku v oblasti Hrabůvky zvyklí.

Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1501 odbočuje po nevyužívaném oblouku do ulice Dr. Martínka | 22. září 2017 | Daniel Košťál Vůz T3G ev. č. 1029 vyjíždí z tzv. minimetra na lince č. 6 z důvodu výluky v souvislosti s demontáží kolejové splítky pod mostem Mládeže | 22. září 2017 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 929 přijíždí do zastávky Nádražní Vítkovice na standardně nevyužívané kolejové spojce | 22. září 2017 | Daniel Košťál Vůz T3SUCS ev. č. 929 odbočuje na výlukou dotčené lince č. 6 z ulice Horní do ulice Dr. Martínka | 22. září 2017 | Daniel Košťál
Změny v souvislosti s rekonstrukcí silničního mostu nad tramvajovou tratí

Tramvajová výluka byla ovlivněna taktéž rekonstrukcí, resp. znovuvybudováním silničního mostu na ulici Plzeňské, který slouží k převedení silniční dopravy v severním směru přes tramvajovou trať vedenou od trojúhelníku Hulvácká po zastávku Palkovského. V souvislosti s rekonstrukcí tohoto mostu, resp. s jeho znovuvybudováním tak byly v termínech 27./28. 5. 2017, 3./4. 6. 2017, 10./11. 6. 2017 tramvajové linky č.
7
,
11
,
17
a
18
odkloněny přes Mírové a Mariánské náměstí, přičemž za ně byla zavedena
NAD
.

V souvislosti se změnami, které nastaly od 13. 6. 2017 a jsou popsány výše však nadále nemohla být za linky č.
7
,
11
,
17
a
18
zavedena v denním provozu
NAD
. Od tohoto termínu je tak v době nutné pro vyloučení tramvajového provozu pod nově znovubudovaným silničním mostem náhradní tramvajová linka
X
vedena až po zastávku Nová Ves vodárna. Zatím se tak stalo v termínech 24./25. 6. 2017, 1./2. 7. 2017, 5./6. 7. 2017 a 8./9. 7. 2017, v sobotu 23. 9. 2017 a v neděli 29. 9. 2017.

Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1653 stojí jako záložní za zastávkou Tylova pro případné nasazení na linku X | 25. června 2017 | Martin Večeřa Jízdní řád dočasně prodloužené linky X v zastávce Tylova | 25. června 2017 | Martin Večeřa Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1651 v zastávce Tylova připravený na prodlouženou jízdu linky X až do zastávky Nová Ves vodárna | 25. června 2017 | Martin Večeřa

© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

2. listopadu 2017

Toplist