Výstavba nových mostů na Výškovické ulici

Mosty na Výškovické ulici nebo chcete-li na silnici III/4787 přes silnici I/11 Rudná a železniční trať 321 začaly být budovány jako náhrada za původní most, který byl až do nedávna patrný západně od mostů současných. Důvodem jejich výstavby byla zejména výstavba silnice I/11 Rudná a s tím souvisejícího mimoúrovňového křížení včetně jednotlivých ramp. Mosty přes ulici Rudnou a taktéž přes železniční trať byly vybudovány vždy jako komplex dvou vedle stojících mostů. Každý z jednotlivých mostů pak sloužil jednomu směru silniční dopravy a jednomu směru dopravy tramvajové, která byla přes mosty zprovozněna v roce 1987.

Nové, v současnosti budované mosty budou již odlišné konstrukce. Jak přes ulici Rudnou, tak přes železniční trať bude vždy vybudována soustava tří mostů, kdy 1. západní a 3. východní z vedle sebe stojících mostů budou sloužit dopravě silniční a střední most bude sloužit dopravě tramvajové. Tím taktéž dojde k rozšíření celého mostního komplexu.

1. etapa výstavby

Po dobu 1. etapy výstavby budou nejdříve sneseny oba západní mosty v současnosti sloužící silniční a tramvajové dopravě ve směru do Výškovic. Následně budou vybudovány oba nové západní mosty, na které bude dočasně převedena také doprava tramvajová, a to do doby vybudování nových středních mostů sloužících čistě tramvajové dopravě. Již 9. 5. 2018 tak byla organizace silniční dopravy změněna tak, že byla zamezena jízda silničních vozidel ve směru do Výškovic. Autobusy linky č.
48
však mohly nadále mosty využívat taktéž ve směru do Zábřehu. V prostoru původních východních mostů byl totiž zřízen vyhrazený jízdní pruh sloužící vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům MHD.

Přípravná výluka

Od soboty 26. 5. 2018 do pátku 1. 6. 2018 probíhala v předmětném úseku tramvajová výluka sloužící výstavbě dočasné jednokolejné trati situované pouze na východním mostě z důvodu nutnosti vyklizení celého původního západního mostu pro jeho demontáž.

V průběhu výluky byly vedeny linky č.
2
a
7
vedeny odklonem přes zastávku Nádraží Vítkovice. Vzhledem ke změnám v jízdních řádech na předmětných linkách došlo vlivem problematické kapacity smyčky Výškovice k úpravám jízdního řádu také na lince č.
6
. Vzhledem k výše uvedeným změnám došlo také ke změnám v nasazení jednotlivých kategorií tramvajových vozidel.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 957+953 nasazená mimořádně na linku č. 6 projíždí úsekem Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco | 31. května 2018 | Petr Bystroň Výlukou odkloněná linka č. 7 obsazená soupravou vozů T3R.P ev. č. 979+975 v prostoru zastávky Nádraží Vítkovice | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.P ev. č. 1004+1000 přijíždí na lince č. 7 do zastávky Most ČSA | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 ev. č. 1135+1131 odbočuje z ulice Závodní do ulice Na Obvodu | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 opustila smyčku Výstaviště a míří do Výškovic | 1. června 2018 | Daniel Košťál Vozy T6A5 ev. č. 1138+1134 na odkloněné lince č. 7 | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 na odkloněné lince č. 7 směřuje pod most ČSA | 1. června 2018 | Petr Bystroň Plošina pro invalidní vozík na kyjovickém nástupišti zastávky Vřesinská. | 4. března 2015 | Tomáš Hranický Vozy T6A5 ev. č. 1127+1123 projíždí ulici Pavlovovou | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 projíždí po tramvajové trati okolo polanecké spojky směrem do Výškovic | 1. června 2018 | Petr Bystroň V prostoru ulice Na Obvodu projíždí souprava vozů T3R.P. ev. č. 1020+1000 nasazená na linku č. 6 | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 v prostoru trojúhelníku Kolonie Jeremenko | 1. června 2018 | Petr Bystroň
Provoz na jednokolejné trati

Od úterý 2. 6. 2018 byl zahájen provoz na jednokolejné trati. Jednokolejná trať cca o délce 430 m se nalézá mezi zastávkami Obchodní centrum a Zábřeh vodárna. Začátek trati je ihned za sjezdovou, resp. rozjezdovou výhybkou oblouku od zastávky Obchodní centrum na zastávku Rodimcevova, konec pak před zastávkou Obchodní centrum. Pro řízení průjezdu jednokolejným úsekem je využíváno technické zařízení shodně s obdobnými výlukami v minulosti.

Vozy T3SUCS ev. č. 990+986 opouští dočasný jednokolejný úsek na Výškovické ulici z důvodu výstavby nových mostů | 5. června 2018 | Petr Bystroň Pohle na počátek jednokolejného úseku od zastávky Zábřeh vodárna | 8. června 2018 | Martin Večeřa Celkový pohled na jednokolejný úsek na jižním mostě s dočasným řešením uchycení trolejového vedení | 8. června 2018 | Martin Večeřa

Níže uvádíme jednotlivé postupné projevy návěstidel při příjezdu a vjezdu tramvajového vlaku do řízeného jednokolejného úseku.

Návěstidla pro vjezd do jednokolejného úseku | 8. června 2018 | Martin Večeřa Úsek je obsazen či je volný, ale vlak není přihlášen | 8. června 2018 | Martin Večeřa Výhybka je přestavena do požadovaného směru a vlak je přihlášen | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak může vjet do jednokolejného úseku | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak může vjet do jednokolejného úseku, po 5 sekundách dojde k přepnutí návěstidla do polohy stůj | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak vjel do jednokolejného úseku, výhybka je nadále zablokována | 8. června 2018 | Martin Večeřa

Předpokládané ukončení 1. etapy bylo stanoveno na jaro roku 2019, kdy by měla být doprava alespoň částečně převedena na nově vybudované západní mosty včetně dočasné tramvajové trati. Předpokládané ukončení veškerých prací pak bylo stanoveno na rok 2020.


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. června 2018

Toplist