Výstavba nových mostů na Výškovické ulici

Mosty na Výškovické ulici nebo chcete-li na silnici III/4787 přes silnici I/11 Rudná a železniční trať 321 začaly být budovány jako náhrada za původní most, který byl až do nedávna patrný západně od mostů současných. Důvodem jejich výstavby byla zejména výstavba silnice I/11 Rudná a s tím souvisejícího mimoúrovňového křížení včetně jednotlivých ramp. Mosty přes ulici Rudnou a taktéž přes železniční trať byly vybudovány vždy jako komplex dvou vedle stojících mostů. Každý z jednotlivých mostů pak sloužil jednomu směru silniční dopravy a jednomu směru dopravy tramvajové, která byla přes mosty zprovozněna v roce 1987.

Nové, v současnosti budované mosty budou již odlišné konstrukce. Jak přes ulici Rudnou, tak přes železniční trať bude vždy vybudována soustava tří mostů, kdy 1. západní a 3. východní z vedle sebe stojících mostů budou sloužit dopravě silniční a střední most bude sloužit dopravě tramvajové. Tím taktéž dojde k rozšíření celého mostního komplexu.

1. etapa výstavby

Po dobu 1. etapy výstavby byly nejdříve sneseny oba západní mosty původně sloužící silniční a tramvajové dopravě ve směru do Výškovic. Již 9. 5. 2018 tak byla organizace silniční dopravy změněna tak, že byla zamezena jízda silničních vozidel ve směru do Výškovic. Autobusy linky č.
48
však mohly nadále mosty využívat taktéž ve směru do Zábřehu. V prostoru původních východních mostů byl totiž zřízen vyhrazený jízdní pruh sloužící vozidlům integrovaného záchranného systému a autobusům MHD.

Přípravná výluka

Od soboty 26. 5. 2018 do pátku 1. 6. 2018 probíhala v předmětném úseku tramvajová výluka sloužící výstavbě dočasné jednokolejné trati situované pouze na východním mostě z důvodu nutnosti vyklizení celého původního západního mostu pro jeho demontáž.

V průběhu výluky byly vedeny linky č.
2
a
7
vedeny odklonem přes zastávku Nádraží Vítkovice. Vzhledem ke změnám v jízdních řádech na předmětných linkách došlo vlivem problematické kapacity smyčky Výškovice k úpravám jízdního řádu také na lince č.
6
. Vzhledem k výše uvedeným změnám došlo také ke změnám v nasazení jednotlivých kategorií tramvajových vozidel.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 957+953 nasazená mimořádně na linku č. 6 projíždí úsekem Dolní Vítkovice Hlubina - Don Bosco | 31. května 2018 | Petr Bystroň Výlukou odkloněná linka č. 7 obsazená soupravou vozů T3R.P ev. č. 979+975 v prostoru zastávky Nádraží Vítkovice | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.P ev. č. 1004+1000 přijíždí na lince č. 7 do zastávky Most ČSA | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 ev. č. 1135+1131 odbočuje z ulice Závodní do ulice Na Obvodu | 31. května 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 opustila smyčku Výstaviště a míří do Výškovic | 1. června 2018 | Daniel Košťál Vozy T6A5 ev. č. 1138+1134 na odkloněné lince č. 7 | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3R.E ev. č. 968+948 na odkloněné lince č. 7 směřuje pod most ČSA | 1. června 2018 | Petr Bystroň Plošina pro invalidní vozík na kyjovickém nástupišti zastávky Vřesinská. | 4. března 2015 | Tomáš Hranický Vozy T6A5 ev. č. 1127+1123 projíždí ulici Pavlovovou | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS ev. č. 929+941 projíždí po tramvajové trati okolo polanecké spojky směrem do Výškovic | 1. června 2018 | Petr Bystroň V prostoru ulice Na Obvodu projíždí souprava vozů T3R.P. ev. č. 1020+1000 nasazená na linku č. 6 | 1. června 2018 | Petr Bystroň Souprava vozů T6A5 v prostoru trojúhelníku Kolonie Jeremenko | 1. června 2018 | Petr Bystroň
Provoz na jednokolejné trati při 1. etapě výstavby

Od úterý 2. 6. 2018 byl zahájen provoz na jednokolejné trati. Jednokolejná trať cca o délce 430 m se nalézá mezi zastávkami Obchodní centrum a Zábřeh vodárna. Začátek trati je ihned za sjezdovou, resp. rozjezdovou výhybkou oblouku od zastávky Obchodní centrum na zastávku Rodimcevova, konec pak před zastávkou Obchodní centrum. Pro řízení průjezdu jednokolejným úsekem je využíváno technické zařízení shodně s obdobnými výlukami v minulosti.

Vozy T3SUCS ev. č. 990+986 opouští dočasný jednokolejný úsek na Výškovické ulici z důvodu výstavby nových mostů | 5. června 2018 | Petr Bystroň Pohle na počátek jednokolejného úseku od zastávky Zábřeh vodárna | 8. června 2018 | Martin Večeřa Celkový pohled na jednokolejný úsek na jižním mostě s dočasným řešením uchycení trolejového vedení | 8. června 2018 | Martin Večeřa

Níže uvádíme jednotlivé postupné projevy návěstidel při příjezdu a vjezdu tramvajového vlaku do řízeného jednokolejného úseku.

Návěstidla pro vjezd do jednokolejného úseku | 8. června 2018 | Martin Večeřa Úsek je obsazen či je volný, ale vlak není přihlášen | 8. června 2018 | Martin Večeřa Výhybka je přestavena do požadovaného směru a vlak je přihlášen | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak může vjet do jednokolejného úseku | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak může vjet do jednokolejného úseku, po 5 sekundách dojde k přepnutí návěstidla do polohy stůj | 8. června 2018 | Martin Večeřa Vlak vjel do jednokolejného úseku, výhybka je nadále zablokována | 8. června 2018 | Martin Večeřa

V dubnu roku 2019 začaly práce na výstavbě západních mostů finišovat. V průběhu května dojde k dokončení prací.

prostor severního předmostí s výhybkou sloužící nájezdu a odjezdu z dočasné jednokolejné trati | 4. května 2019 | Martin Večeřa Dočasná tramvajová jednokolejná trať v prostoru mostu na ul. Výškovické nad ul. Rudnou | 4. května 2019 | Martin Večeřa Budoucí křižovatka ulice U Výtopny se západní polovinou ulice Výškovické | 4. května 2019 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.S v čele s vozem ev. č. 1372  projíždí po původní tramvajové koleji na východních mostech na ulici Výškovická | 4. května 2019 | Martin Večeřa Pohled z budoucí křižovatky ulic Výškovická a U Výtopny do ulice U Výtopny | 4. května 2019 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1342 projíždí po jednokolejné trati pří výstavbě nových výškovických mostů | 4. května 2019 | Martin Večeřa Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7864 projíždí po východních mostech na ul. Výškovická na lince č. 48 ve směru do Hrabové | 4. května 2019 | Martin Večeřa Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1514 projíždí po ul Výškovické v době výstavby nových tzv. výškovických mostů | 4. května 2019 | Martin Večeřa Pohled na stav výstavby nvých mistů na ul. Výškovické, zde most přes železniční trať 321 | 4. května 2019 | Martin Večeřa Prostor jižního předmostí nově budouvaných mostů na ul. Výškovické | 4. května 2019 | Martin Večeřa Jižní pohled na stav výstavby západní části nových mostů na ul. Výškovické | 4. května 2019 | Martin Večeřa Pohled na nově budované západní mosty na ul. Výškovické, v pravé části bude vedena dočasná jednokolejná tramvajová trať v době výstavby mostů východních a tramvajových | 4. května 2019 | Martin Večeřa

2. etapa výstavby

Po dobu 2. etapy výstavby dojde postupně k přeložení dočasné jednokolejné tramvajové trati do provizorní polohy na západních mostech. Z důvodu komplikované instalace výhybky na jižní předmostí mostů dojde také k dočasnému odstranění výhybek standardně sloužících pro odbočení z ulice Výškovické od zastávky Obchodní centrum do ulice Pavlovovy a zpět. Přesun tramvajové tratě na západní mosty následně umožní snesení původních východních mostů a jejich náhradu novými východními mosty sloužícími silniční dopravě a také novými mosty pro dopravu tramvajovou.

Dočasná jednokolejná trať začala vznikat již druhý květnový týden, postupně bylo na novou vozovku bez obrusné vrstvy položeno štěrkové lože, na kterém leží kolej na dřevěných bukových pražcích. Poloha dočasné jednokolejné tratě je z jedné strany ohraničena římsou nových mostů, z druhé strany jsou pak položeny betonové pražce.

Celkový pohled na stavbu nových západních mostů na Výškovické ulici od jihu | 18. května 2019 | Martin Večeřa Prostor, kde dojde k napojení dočasné jednokolejné trati na západních mostech Výškovické ulice na původní úsek | 18. května 2019 | Martin Večeřa Pohled na kolejový svršek dočasné jednokolejné tramvajové trati na mostech na Výškovické ulici | 18. května 2019 | Martin Večeřa Vůz Stadler Tango NF 2 ev. č. 1722 projíždí ještě po původním traťovém úseku z r. 1987, ikdyž již v jednokolejné podobě. V přední části snímku je patrný svršek dočasné jednokolejné trati | 18. května 2019 | Martin Večeřa Křižovatka ulic Výškovická a U Výtopny s dočasnou jednokolejnou tramvajovou tratí | 18. května 2019 | Martin Večeřa Most přes ulici Rudnou na ul. Výškovické s dočasnou jednokolejnou tratí | 18. května 2019 | Martin Večeřa Místo budoucího napojení dočasné jednokolejky vedené po nových západních mostech na Výškovické ulici na původní trať | 18. května 2019 | Martin Večeřa Křižovatka ulice Výškovické s rampou na ul. a z ul. Rudné v novém stavu po výstavbě nových západních mostů na ul. Výškovické | 18. května 2019 | Martin Večeřa Silniční pás standardně sloužící pouze pro jízdu vozidel ve směru do Zábřehu a Výškovic obdržel také světelné signalizační zařízení sloužící řízení provozu v křižovatce ulic Výškovické a U Studia | 18. května 2019 | Martin Večeřa

Autobusová linka č.
48
je po dobu 2. etapy výstavby, resp. od ukončení níže uvedené výluky a zprovoznění západních mostů pro tramvaje, vozidla integrovaného záchranného systému a autobusy, tedy od 4. 6. 2019, vedena ve směru do Hrabové již přes tyto nové západní mosty. Ve směru do Poruby jsou spoje této linky vedeny ze zastávky Sámova přes dočasnou zastávku ÚMOb Jih dále rovně po ulici Plzeňské, rampou na ul. Rudnou, kde obslouží zastávku Výškovická, rampou na ul. Výškovickou a zde protisměrným pásem až na křižovatku s ulicí U Studia, kde odbočí na zastávku Obchodní centrum. Spoje linky vedené na zastávku Kotva jedou beze změny trasy.

Výluka mezi 1. a 2. fází vystavby

Od čtvrtku 23. 5. 2019 do pondělí 3. 6. 2019 probíhala v předmětném úseku tramvajová výluka sloužící výstavbě dočasné provizorní jednokolejné trati situované pouze na nových západních mostech.

V průběhu výluky byly linky č.
2
a
7
vedeny odklonem přes zastávku Nádraží Vítkovice. Vzhledem ke změnám v jízdních řádech na předmětných linkách došlo vlivem problematické kapacity smyčky Výškovice k úpravám jízdního řádu také na lince č.
6
. Vzhledem k výše uvedeným změnám došlo také ke změnám v nasazení jednotlivých kategorií tramvajových vozidel. Náhradní autobusová doprava byla zavedena mezi zastávkami SPORT ARÉNA (na ul. Závodní) a Zábřeh vodárna.

Souprava vozů T3SUCS ev. č. 990+986 míří po ulici Palkovského na lince č. 7 do Poruby | 28. května 2019 | Petr Bystroň Na dvou souběžných tratích se setkaly soupravy drážních vozidel v podobě tramvají T3SUCS ev. č. 929+965 a elektrické jednotky řady 460 ČD | 30. května 2019 | Petr Bystroň Solaris Urbino 18 ev. č. 7802 projíždí jako NAD za tramvaje ještě po původní části starých výškovických mostů | 3. června 2019 | Jan Bernat Solaris Urbino 18 CNG ev. č. 7869 opustil na lince NAD zastávku Zábřeh vodárna a směřuje k zastávce SPORT ARÉNA | 3. června 2019 | Jan Bernat V zastávce SPORT ARÉNA zastavil vůz Solaris urbino 18 CNG ev. č. 7869 | 3. června 2019 | Jan Bernat Po vystoupení cestujících se autobusy NAD obracely přes plochu parkoviště u městského stadionu, zde vůz NAD ev. č. 7869 | 5. června 2019 | Jan Bernat

V neděli 2. 6. 2019 proběhly zkušební jízdy po nově umístěné dočasné tramvajové trati po nových západních mostech. Při zkušební jízdě asistovaly vozy STADLER Tango NF2 ev. č. 1731 a KT8D5R.N1 ev. č. 1505.

Pohled na dočasnou jednokolejnou trať přes mosty na Výškovické ulici | 2. června 2019 | Robert Hackenberg Při zkušebních jízdách po nové dočasné jednokolejné trati asistoval také vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1731 | 2. června 2019 | Robert Hackenberg Pohled na vjezd na dočasnou jednokolejnou trať na Výškovické ulici | 2. června 2019 | Robert Hackenberg Pohled na vůz ev. č. 1731 na dočasném tělese jednokolejné trati na mostech na Výškovické ulici | 2. června 2019 | Robert Hackenberg Celkový pohled na vůz STADLER Tango NF2 ev. č. 1731 před vjezdem na jednokolejnou trať | 2. června 2019 | Robert Hackenberg Jižní pohled na jednokolejnou trať na západních mostech na Výškovické ulici | 2. června 2019 | Robert Hackenberg

Po ukončení výluky byla tramvajová doprava vedena po provizorní jednokolejné tramvajové trati situované na budoucích západních silničních mostech. Provoz byl organizován shodně jako při 1. etapě výstavby včetně zařízení organizujícího provoz po jednokolejné trati.

Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 1024 projíždí jednokolejnou dočasnou tratí na tzv. výškovických mostech | 8. listopadu 2019 | Petr Bystroň STADLER Tango NF2 ev. č. 1713 opouští dočasný jednokolejný úsek při výstavbě nových výškovických mostů | 31. března 2020 | Petr Bystroň Souprava vozů T3G ev. č. 1046+992 opouští jednokolejný úsek na Výškovické ulici | 31. března 2020 | Petr Bystroň VarioLFR.S ev. č. 1363 projíždí v době omezení dopravy z důvodu pandemie nemoci Covid-19 dočasným jednokolejným úsekem na Výškovické ulici | 13. dubna 2020 | Petr Bystroň Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1511 najíždí na dočasnou jednokolejnou trať na Výškovické ulici | 13. dubna 2020 | Petr Bystroň VarioLFR.E ev. č. 1322 opouští jednokolejnou trať na Výškovické ulici při výstavbě nových mostů | 13. dubna 2020 | Petr Bystroň Souprava vozů T3SUCS v čele s vozem ev. č. 1006 projíždí dočasným jednokolejným úsekem na Výškovické ulici | 14. dubna 2020 | Petr Bystroň
Ukončovací výluka

Od soboty 18. 4. 2020 do čtvrtku 30. 4. 2020 probíhala tramvajová výluka s cílem ukončení provozu na dočasné jednokolejné tramvajové trati.

V průběhu výluky byly vedeny linky č.
2
a
7
odklonem přes zastávku Nádraží Vítkovice. Mezi zastávkami SPORT Aréna na ul. Závodní a Zábřeh, vodárna byla zavedena náhradní autobusová doprava.

Solaris Urbino 18 ev. č. 7805 projíždí po mostech na Výškovické ulici jako NAD za tramvaje při dokončovacích pracích | 27. dubna 2020 | Jan Bernat Dokončovací práce na mostech na Výškovické ulici | 27. dubna 2020 | Jan Bernat Dokončovací práce na mostech na Výškovické ulici | 27. dubna 2020 | Jan Bernat Karosa B941E ev. č. 4281 nasazená na NAD za tramvaje opustila zastávku SPORT ARÉNA a míří se obrátit | 30. dubna 2020 | Jan Bernat

Po ukončení výluky jsou tramvaje již vedeny po nové trati vedené po středních mostech. Silniční doprava je nadále omezena, a to až do konečného dokončení mostů.

Dokončovací práce

V rámci dokončovacích práci došlo od 7. 5. do 15. 5. 2020 ke zprovoznění východních mostů, kde byly v uvedeném termínu vedeny všechny spoje autobusové linky č. 48 již obousměrně. Dočasná trasa ve směru do Poruby vedená po ulici Rudné byla opuštěna.


Po ukončení všech prací byly mosty obousměrně zprovozněny také pro individuální automobilovou dopravu od 16. 5. 2020.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

15. května 2020

Toplist