Rekonstrukce terminálu Svinov mosty

Regionální rada Moravskoslezsko přerozdělující peníze z fondů EU schválila dne 30. 11. 2009 přidělení dotace z evropských zdrojů na rekonstrukci terminálu Svinov mosty. To v přímém důsledku pro cestující konečně znamenalo komfortní přestup mezi železniční, autobusovou a městskou dopravou. Celý projekt měl trvat 2 roky a kromě rekonstrukce terminálu se určitých změn dočkaly také ulice Peterkova a Bílovecká. Celý projekt měl také několik etap. V první etapě byla prodloužena Peterkova ulice kolem železničního kolejiště pod svinovské mosty, v 2. etapě se navázalo na první fázi, přičemž započla rekonstrukce samotných autobusových a tramvajových zastávek na mostech, tramvajového mostu, schodišť atd. Celková částka za přestavbu terminálu měla původně činit 796 milionů korun včetně DPH, avšak následně došlo ke snížení částky na 416,3 mil Kč.

Jednotlivé etapy rekonstrukce

První etapa rekonstrukce celého prostoru započala již v červenci 2010, kdy během prvních srpnových dní zmizelo několik stánků umístěných "uvnitř" podchodů, resp. nadchodů přestupního uzlu. To bylo však vše. Již poněkolikáté bylo například odloženo bourání tzv. plata, které mělo být v té době již dávno odstraněno (v prvních zprávách již v dubnu 2009, následně v srpnu 2010), a nakonec bylo odstraněno v prvním zářijovém týdnu roku 2010.

Bourání svinovského plata. | 2. září 2010 | Tomáš Hranický Bourání svinovského plata. | 2. září 2010 | Tomáš Hranický  | 9. dubna 2009 | - Pohled na cerstve zasnežený plac po sbourání svinovského plata. | 1. prosince 2010 | Tomáš Hranický

Při této etapě a etapách následujících doznaly změn zejména ulice Bílovecká, kde byly vystavěny dvě okružní křižovatky, a Peterkova, která byla prodloužena přibližně místy bývalého pěšího přístupu k zastávkám MHD na mostech, přičemž nově vyústila opět do ulice Bílovecké v křižovatce této ulice s rampou ulice Opavské. Na nové Peterkově ulici později došlo také k vybudování nových autobusových zastávek pod mosty a odstavných stání pro autobusy.

Během druhé poloviny července 2011 byla zahájena druhá etapa rekonstrukce. Byly uzavřeny lávky a pěší komunikace ze svinovských podchodů směrem k železniční stanici a započala jejich likvidace následovaná konečnou výstavbou prodloužené ulice Peterkovy.

Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinovský podchod. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinov. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický Svinov. | 20. července 2011 | Tomáš Hranický

Třetí etapa započla v lednu 2012 (změny v MHD k 16. 1.). Ta se týkala již také omezení dopravy a to jak individuální automobilové, tak městské hromadné.

K termínu započetí 5. etapy rekonstrukce (20. 4.) bylo nutno ukončit provoz na původním obratišti Svinov mosty d.z., které tak bylo přemístěno na nově prodlouženou ulici Peterkovu.

Plánovaný průběh rekonstrukce
stavební etapa dolní část horní část
3. Peterkova ul. jižní most
4. části kruhových objezdů jižní most
5. Bílovecká ul. mezi kruhovými objezdy jižní most
6. Bílovecká ul. mezi kruhovými objezdy severní most
7. Bílovecká ul. jižně od j. kruhového objezdu severní most
8. Peterkova ul. severní most
9. - severní most
Skutečný průběh rekonstrukce

Samotná rekonstrukce však probíhala mírně odlišně než bylo plánováno. Původní stavební etapy č. 4 a 6 byly vynechány úplně. Došlo navíc k prodloužení stavby na mostech, což způsobilo překryv 5. stavební etapy při stavbě na mostech s 7. etapou při stavbě pod mosty. Celkovou situaci stavby shrnuje tabulka pod textem.

měsíce I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
etapy ve styku s veřejností 1. 2. 3. 4.
horní část stavební etapy 3. 5. 8.
dolní část 3. 5. 7. 8.

Jednotlivé stavební etapy a opatření v dopravě s nimi související jsou dále popsány přímo na stránkách jednotlivých etap.

1. etapa (3. stavební etapa) 2. etapa (5. stavební etapa) 3. etapa (5./7. stavební etapa) 4. etapa (8. stavební etapa) Otevření

O architektonickou stránku rekonstrukce terminálu Svinov mosty se již v roce 2007 postaral Ing. Arch. Václav Filandr.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

13. ledna 2013

Toplist