Dočasná jednokolejná trať na Místecké ulici

Od pondělí 27. 7. 2015 je v Ostravě v provozu další dočasná jednokolejná tramvajová trať. Jedná se o přibližně stometrový úsek tramvajové trati podél Místecké ulice v mezizastávkovém úseku Kolonie Jeremenko – Důl Jeremenko, jehož vznik má souvislost s rekonstrukcí železničního mostu traťového úseku Ostrava-Vítkovice – Ostrava-Kunčice železniční tratě 321. Původně měl být jednokolejný provoz zaveden již na počátku července, avšak z důvodu pozdějšího dodání výhybek byl termín posunut až na přelom července a srpna. Po dočasné jednokolejné trati na svinovských mostech, na ulici Plzeňské a na ulici Nádražní se tak jedná již o čtvrté novodobé využití tohoto systému organizace výluk. Od pondělí 27. 7. 2015 do středy 29. 7. 2015 a po celou dobu trvání jednokolejného provozu na ul. Nádražní v II. etapě její rekonstrukce navíc byla jednokolejná trať na Místecké ulici v provozu zároveň s jednokolejnou tratí na ul. Nádražní.

Výluka určená k výstavbě dočasného jednokolejného úseku tramvajové trati probíhala od večera v pátek 24. 7. do brzkých ranních hodin v pondělí 27. 7. 2015. V neděli 26. 7. 2015 pak probíhaly zkušební jízdy.

Signalizace dočasné jednokolejné trati na Místecké ul. ve směru od Hrabůvky | 26. července 2015 | Jakub Hranický Návěstidlo dočasné jedokolejné trati na Místecké ul. ve směru od Hrabůvky | 26. července 2015 | Jakub Hranický Celkový pohled na poslední práce před zkušebními jízdami na jednokolejné trati na Místecké ulici | 26. července 2015 | Jakub Hranický Detail návěstidla informujícího řidiče o uzamčení výhybky v krajní poloze při výjezdu z jednokolejného úseku tramvajové trati na Místecké ulici | 26. července 2015 | Jakub Hranický Pohled na signalizaci jednokolejné trati na Místecké ulici ve směru z centra města | 26. července 2015 | Jakub Hranický Vozy VarioLF3/2 ev. č. 1653 a 1651 připravené k vykonání zkušebních jízd přes dočasný jednokolejný úsek na Místecké ulici | 26. července 2015 | Jakub Hranický Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1653 při zkušebních jízdách přes dočasný jednokolejný úsek tramvajové trati na Místecké ulici | 26. července 2015 | Jakub Hranický Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1653 při zkušebních jízdách na dočasném jednokolejném úseku tramvajové trati podél Místecké ulice | 26. července 2015 | Jakub Hranický

Jednokolejný provoz probíhal po celou dobu rekonstrukce železničního mostu, a to až do čtvrtku 27. 10. 2016 do večerních hodin. Následně probíhala demontáž jednokolejného úseku a kompletace standardní dvoukolejné tramvajové tratě. Od ranních hodin dne 31. 10. 2016 tak je provoz veden opět dvoukolejně.

Souprava vozů T6A5 ev. č. 1126+1122 vjíždí do jenokolejného úseku tramvajové trati podél Místecké ulice | 26. října 2016 | Daniel Košťál Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1042 vjíždí do jenokolejného úseku při rekonstrukci železničního mostu nad ulicí Místeckou | 26. října 2016 | Daniel Košťál Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1042 projíždí jednokolejným úsekem tramvajové tratě podél ul. Místecké | 26. října 2016 | Daniel Košťál Souprava vozů T3G v čele s vozem ev. č. 1042 opouští dočasný jednokolejný úsek při rekonstrukci železničního mostu | 26. října 2016 | Daniel Košťál

Zabezpečení provozu odpovídalo zabezpečení na všech předchozích dočasných jednokolejných úsecích s několika výjimkami. První z nich je, že v každém směru mohl projet pouze jeden vlak, nebylo tedy možno provážet úsekem několik vlaků za sebou. Druhou podstatnou novinkou bylo osazení jednokolejného úseku výhybkami se zámky s indikací jejich uzamčení v krajní poloze. Tyto výhybky bylo možné tzv. „po hrotu“ projíždět „řezáním“ (při vjezdu do jednokolejného úseku si tramvajový vlak sám svou jízdou výhybku přestaví). Při jízdě „proti hrotu“ docházelo k uzamčení výhybky v krajní poloze (při výjezdu z jednokolejného úseku).


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

6. listopadu 2015

Toplist