Rekonstrukce Nádražní ulice - 1. etapa

První etapa rekonstrukce proběhla v roce 2015 a zahrnovala úsek ulice Nádražní od křižovatky s ulicí 30. dubna po křižovatku s ulicí Stodolní.

Výluka 17. - 20. 4. 2015

Od čtvrtku 17. 4. 2015, 5.00 hod. do pondělí 20. 4. 2015, 23.55 hod. proběhla výluka, při níž došlo k instalaci dočasných výhybek pro zachování jednokolejného tramvajového provozu přibližně mezi ulicemi 30. dubna a Stodolní. Při této příležitosti došlo také k broušení kolejí ve vybraných vyloučených úsecích.

Výstavba jednokolejného úseku Důl Jindřich - Stodolní. | 17. dubna 2015 | Jakub Hranický Výstavba jednokolejného úseku Důl Jindřich - Stodolní. | 17. dubna 2015 | Jakub Hranický Výstavba jednokolejného úseku Důl Jindřich - Stodolní. | 17. dubna 2015 | Jakub Hranický Práce na trolejovém vedení jednokolejné tratě Stodolní - Důl Jindřich. | 18. dubna 2015 | Jakub Hranický Informace o výluce, zastávka Elektra. | 18. dubna 2015 | Jakub Hranický

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahrazovala nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje tramvajových linek č. 4, 6, 10 a 12 z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

NAD vyčkává na pravidelný odjezd ze zastávky "Hlavní nádraží". | 17. dubna 2015 | Martin Mlýnský Nad vjíždí do prostoru smyčku "Hlavní nádraží". | 17. dubna 2015 | Martin Mlýnský NAD vyčkává na přestup cestující v provizorní zastávce "Karolina". | 18. dubna 2015 | Martin Mlýnský NAD vyčkává na přestup cestující v provizorní zastávce "Karolina". | 18. dubna 2015 | Martin Mlýnský NAD vyčkává na přestup cestující v provizorní zastávce "Karolina". | 18. dubna 2015 | Martin Mlýnský Linka č. 2 přijela na svou dočasnou konečnou "Výstaviště". | 19. dubna 2015 | Martin Mlýnský NAD projíždí kolem místa začátku resp. konce jednokolejného úseku poblíž zastávky "Důl Jindřich". | 20. dubna 2015 | Martin Mlýnský

Tramvajová linka č. 11 byla navíc provozována také v úseku Křižíkova - Hlučínská. Tramvajová linka č. 14 byla nahrazena v celé délce své trasy náhradní autobusovou dopravou.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Karolina (na ul. Těžařská) - Elektra - ... - Hlavní nádraží
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Nová radnice - Hranečník (na ul. Počáteční) - Osada Míru - ... - NH jižní brána

Zkušební jízdy na dočasné jednokolejné trati proběhly nejdříve v neděli v dopoledních hodinách (zkoušky trolejového vedení) a následně v pondělí cca od 10.00 hod., kdy účelem zkušebních jízd bylo zejména zabezpečovací zařízení jednokolejné trati.

Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1653 vyčkává na povolení k zahájení zkoušek na jednokolejném úseku. | 20. dubna 2015 | Martin Mlýnský Vozy se vydaly na první testování úseku. | 20. dubna 2015 | Martin Mlýnský Zkoušíme a zkoušíme, všemi směry, proti sobě a podobně. | 20. dubna 2015 | Martin Mlýnský A zase zpátky. | 20. dubna 2015 | Martin Mlýnský
1. fáze rekonstrukce

Po dobu rekonstrukce byl ve výše uvedeném úseku zachován jednokolejný provoz řízený světelnou signalizací. Provoz byl veden obousměrně po koleji ve směru do Přívozu. Zastávka Stodolní byla dočasně zrušena.

První den provozu jednokolejné trati, tedy úterý 21. dubna 2015, se nesl v mírně komplikovaném duchu. Hlavní komplikací se stal světelně řízený provoz křižovatky ulic Nádražní a Českobratrské, kde navíc došlo v ranní dopravní špičce cca v 7.20 hod. k nehodě mezi osobním vozidlem a tramvají v době, kdy provoz na křižovatce řídila Policie ČR.

Začátek jednokolejné trati na Nádražní ulici u zastávky Důl Jindřich. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický Začátek jednokolejné trati na Nádražní ulici u zastávky Důl Jindřich. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický Provoz na jednokolejné trati na Nádražní ulici. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický Začátek jednokolejné trati na Nádražní ulici u zastávky Důl Jindřich. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický Začátek jednokolejné trati na Nádražní ulici u zastávky Důl Jindřich. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický Provoz na jednokolejné trati na Nádražní ulici. | 21. dubna 2015 | Tomáš Hranický
Vůz KT8D5R.N1 ev. č. 1514 vyjíždí z jednokolejného úseku na Nádražní ulici. | 24. dubna 2015 | Martin Večeřa Vůz T3G ev. č. 1028 projíždí jednokolejným úsekem na Nádražní ulici | 30. dubna 2015 | Martin Večeřa
Výluka 12. - 14. 6. 2015

Od pátku 12. 6. 2015, 5.00 hod. do neděle 14. 6. 2015, 23.55 hod. proběhla výluka, při níž došlo k úpravě výhybek tak, aby mohl být nově zachován jednokolejný provoz po koleji standardně vedoucí jižním směrem.

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahrazovala nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje tramvajových linek č. 4, 6, 10 a 12 z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

Tramvajová linka č. 11 byla navíc provozována také v úseku Křižíkova - Hlučínská. Tramvajová linka č. 14 byla nahrazena v celé délce své trasy náhradní autobusovou dopravou.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich - Stodolní - Elektra - Karolina (na ul. Poděbradova) - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Důl Jindřich - ... - Hlavní nádraží
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Nová radnice - Hranečník (na ul. Počáteční) - Osada Míru - ... - NH jižní brána
2. fáze rekonstrukce

Po dobu rekonstrukce byl ve výše uvedeném úseku zachován jednokolejný provoz řízený světelnou signalizací. Provoz byl veden obousměrně po koleji ve směru do centra. Zastávka Stodolní byla dočasně zrušena.

Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1653 přijíždí k samovratné výhybce jednokolejné trati na Nádražní ulici. | 17. června 2015 | Martin Mlýnský Souprava vozů VarioLF v čele s vozem ev. č. 1359 se blíží k zastávce Důl Jindřich. | 17. června 2015 | Martin Mlýnský Vůz VarioLF3/2 ev. č. 1652 projíždí ulicí Nádražní | 27. července 2015 | Martin Večeřa
Výluka 30. 7. - 30. 8. 2015

Od čtvrtku 30. 7. 2015, 0.05 hod. do neděle 30. 8. 2015, 23.55 hod. proběhla výluka, při níž došlo ke kompletní výměně tramvajového spodku a svršku za nový.

Tramvajové linky č. 1, 2, 8, 9, 11 a 18 byly odkloněny na konečnou zastávku Výstaviště. Náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami Karolina a Hlavní nádraží a nahradila nejen výše uvedené tramvajové linky, ale taktéž najíždějící a odstavující spoje tramvajových linek č. 4 a 12 z, resp. do vozovny Moravská Ostrava.

Tramvajová linka č. 11 byla navíc provozována také v úseku Křižíkova - Hlučínská. Tramvajová linka č. 14 byla již od 5. 7. 2015 nahrazena v celé délce své trasy náhradní autobusovou dopravou v souvislosti s výstavbou terminálu Hranečník.

 • Trasa NAD za linky 1, 2, 8, 9, 11, 18 a najíždějící a odstavující spoje:
  Hlavní nádraží - ... - Důl Jindřich (na ul. Poděbradova) - Stodolní ( na ul. Poděbradova) - Elektra - Karolina (na ul. Poděbradova) - Stodolní (na ul. Poděbradova) - Důl Jindřich (na ul. Poděbradova) - ... - Hlavní nádraží
 • Trasa NAD za linku 14:
  Hlučínská - ... - Sad B. Němcové (>stanoviště č. 7 a 4>, <stanoviště č. 6<) - Nová radnice - Hranečník (na ul. Počáteční) - Osada Míru - ... - NH jižní brána
informační cedule k výluce na Nádražní ul. na zastávce Karolina | 30. července 2015 | Jakub Hranický Karosa B941 ev. č. 4260 vyčkává odjezdu na spoj náhradní autobusové dopravy při měsíční výluce tramvají na Nádražní ul. | 31. července 2015 | Jakub Hranický

Po dobu výluky byly usazovány kolejnice v úseku od ulice 30. dubna po ulici Stodolní tak, aby mohl být od 31. 8. 2015 opětovně zahájen tramvajový provoz.

Připravené, prozatím neusazené žlábkové kolejnice na ul. Nádražní | 16. srpna 2015 | Jan Bernat Usazené pražce při rekonstrukci ul. Nádražní | 16. srpna 2015 | Jan Bernat Napojení I. etapy rekonstrukce ulice Nádražní na úsek, který se dočká rekonstrukce až během příštího roku | 16. srpna 2015 | Jan Bernat Prozatím nevyměněný svršek v křižovatce s ulicí Českobratrskou | 16. srpna 2015 | Jan Bernat Úsek rekonstruované ulice Nádražní mezi ulicemi Českobratrská a 30. dubna | 16. srpna 2015 | Jan Bernat křižovatka ulice Nádražní s ulicí 30. dubna a se zastávkou Důl Jindřich v pozadí | 16. srpna 2015 | Jan Bernat
Autobusová a trolejbusová výluka 19. 8. - 25. 8. 2015

Od středy 19. 8. 2015 do úterý 25. 8. 2015 proběhla výluka, při níž došlo k výměně kolejí v křižovatce ulic Nádražní a Českobratrská. Z tohoto důvodu byly linky č. 38, 71, 102, 103, 104, 105, 108, 112, 271, 535 a 555 odkloněny v úseku od křižovatky s ulicí Poděbradovou po křižovatku s ulicí Sokolskou mimo ulici Českobratrskou.

Místo dočasně zrušených zastávek Konzervatoř a Husův sad na ulici Českobratrské cestujícím sloužila dočasná zastávka umístěná na ulici 30. dubnu v blízkosti úřadu práce.

Z důvodu odklonové trasy byly na výše uvedených trolejbusových linkách nasazeny autobusy.

Dokončovací práce

Od září do listopadu probíhaly práce na dokončení 1. etapy rekonstrukce ulice Nádražní. Došlo k dokončení povrchů vozovky i chodníků a taktéž k dokončení zastávky Stodolní, která je nově řešena jako zastávka se zastávkovým mysem.

Zastávkový mys zastávky Stodolní, pohled ze zastávky směrem na jih | 26. prosince 2015 | Martin Večeřa Pohled na vjezd do prostoru zastávky Stodolní ve směru na sever | 26. prosince 2015 | Martin Večeřa Celkový pohled na zastávku Stodolní | 26. prosince 2015 | Martin Večeřa Prostor zúžení, resp. rozšíření komunikace v prostoru ukončení zastávkového mysu | 26. prosince 2015 | Martin Večeřa
2. etapa

Druhá etapa rekonstrukce ulice Nádražní proběhla v průběhu roku 2016.

2. etapa rekonstrukce


© MHD-Ostrava 2005 - 2019
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

24. března 2016

Toplist