Propojení komunikací Pavlovova - Plzeňská

Projekt propojení ulic Pavlovovy a Plzeňské se prakticky skládá z projektů dvou. První z nich financovaný z tzv. Švýcarských fondů s názvem Zkvalitnění infrastruktury tramvajové dopravy v Ostravě, resp. jeho část Výstavba kolejového propojení ulic Plzeňská – Pavlovova se již podle svého názvu týká výstavby kolejového propojení tramvajových tratí vedených po ulicích Plzeňská a Pavlovova. Jedná se tedy o chybějící kolejový oblouk u zastávky Most Mládeže. Celková předpokládaná částka za výstavbu kolejového odbočení dle věstníku veřejných zakázek měla vyšplhat na 38,48 mil. Kč bez DPH. Konečná částka však vystoupala na částku 22,50 mil. Kč bez DPH.

Druhá část financovaná částečně z evropských fondů s názvem Propojení ul. Pavlovova - Plzeňská a cyklostezka ul. Pavlovova - Plzeňská se již podle svého názvu týká propojení obou ulic pro jiné druhy dopravy a to pro dopravu individuální automobilovou a dopravu cyklistickou. Oproti části týkající se tramvajové dopravy byla již část silniční a cyklistická zadána společnosti ALPINE Bau CZ s.r.o. Je tak již známá konečná částka zakázky, která činí 87,41 mil. Kč bez DPH.

Celý projekt tedy zahrnuje výstavbu jednostranného propojení ulice Pavlovovy se silnicí I. třídy č. 58 Plzeňská tak, že bude možné odbočit z ulice Plzeňské ve směru od Nové Vsi na ulici Pavlovovu ve směru do Zábřehu a z ulice Pavlovovy ve směru ze Zábřehu do ulice Plzeňské ve směru do Hrabůvky, dále výstavbu cyklostezky společně s mimoúrovňovým podchodem pro chodce, resp. cyklisty pod ulicí Plzeňskou s bezbariérovými přístupy na zastávku Most Mládeže.

Tramvajový oblouk bude veden z tratě v ulici Rodinné do tratě podél tzv. polanecké spojky. Součástí je také vybudování párové zastávky Most. Mládeže v ulici Rodinné pro linky propojující Hrabůvku se Zábřehem. Vznikne tak situace, kdy budou existovat 3 párové zastávky Most Mládeže v různých místech propojené pouze pěší chůzí.

Výstavba dočasné jednokolejné trati

Z důvodu nutnosti vybudování dočasné jednokolejné tramvajové trati (výstavba podchodu) byl od pátku 9. 8. 2013 (23.05) do úterý 20. 8. 2013 (18.00) vyloučen tramvajový provoz po ulici Plzeňské mezi zastávkami ÚMOb Jih a Hulvácká resp. Palkovského.

Vjezd na jednokolejnou trať na Mostě Mládeže ve směru od Hrabůvky. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Vjezd na jednokolejnou trať na Mostě Mládeže ve směru od Hrabůvky. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Vjezd na jednokolejnou trať na Mostě Mládeže ve směru od Hrabůvky. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Vjezd na jednokolejnou trať na Mostě Mládeže ve směru od Nové Vsi. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Provizorní silniční přejezd přes tramvajovou trať na Plzeňské ulici. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Původní zastávka Most Mládeže na Plzeňské ulici. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický

Linky č. 12, 17 a 18 byly vedeny odklonem po Rodinné ulici, dále přes zastávky Nádraží Vítkovice a SPORT Aréna na ul. Závodní, přičemž náhradní autobusová doprava (NAD) byla zavedena mezi zastávkami ÚMOb Jih a SPORT Aréna (ul. Závodní). Autobusy obsloužily ve směru z Hrabůvky zastávky ÚMOb Jih, Tylova, SPORT Aréna (ul. Ruská) a SPORT Aréna (ul. Závodní). V opačném směru navíc zastávku Dolní.

Vůz VarioLF ev. č. 1343 projíždí ulicí Rodinnou během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Souprava T3R.P v čele s vozem ev. č. 1007 projíždí ulicí Rodinnou během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Souprava VarioLF v čele s vozem ev. č. 1351 projíždí ulicí Rodinnou během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Citelis ev. č. 7019 zajišťuje náhradní dopravu během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Vůz VarioLF ev. č. 1347 vyjíždí z ulice Rodinné na ulici Plzeňskou během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Solaris Urbino 12 ev. č. 7729 zajišťuje náhradní dopravu během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Karosa ev. č. 6468 zajišťuje náhradní dopravu během výluky z důvodu výstavby jednokolejné dočasné trati na Mostě Mládeže. | 14. srpna 2013 | Tomáš Hranický Výluková dvanáctka na Vítkovickém nádraží. | 19. srpna 2013 | Martin Mlýnský Vůz ev.č.1601 projíždí běžně neprojížděným úsekem na ulici Rodinné. | 19. srpna 2013 | Martin Mlýnský Poslední provozní vůz z laminátovými sedačkami v zastávce Most Mládeže. | 19. srpna 2013 | Martin Mlýnský

Provoz dočasné jednokolejné trati - východní kolej

Po ukončení výluky 20. srpna 2013 byla trasa linek 12, 17 a 18 vrácena na Plzeňskou ulici, přičemž úsek trati přibližně od místa před bývalými zastávkami Most Mládeže ve směru od Hrabůvky do místa přiblížně nad Rudnou ulicí byl veden jednokolejně - po koleji pro směr z Hrabůvky. Pro zabezpečení provozu na jednokolejné trati bylo využito stejného zabezpečovacího zařízení jako při rekonstrukci svinovských mostů.

Dočasná jednokolejná tramvajová trať v prostoru zrušené zastávky Most Mládeže na ul. Plzeňské. | 8. února 2014 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1355 projíždí jednokolejným úsekem při výstavbě silničního a kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova. | 8. února 2014 | Martin Večeřa Vůz T3G ev. č. 1044 projíždí jednokolejným úsekem při výstavbě silničního a kolejového propojení ulic Plzeňská a Pavlovova. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický

Výstavba kolejového trojúhelníku

Až do podzimu roku 2013 se nedělo nic, co by naznačovalo brzký vznik kolejového trojúhelníku a nové zastávky na ul. Rodinné v blízkosti podjezdu pod mostem Mládeže. Dům na adrese Rodinná 68, Ostrava-Zábřeh bránící výstavbě kolejového propojení byl totiž zbořen po vykoupení právě až na podzim roku 2013, přesněji dne 5. 12. 2013. Po odklizení zbytků domu však stavba opět osiřela.

Prostor budoucí zastávky Most Mládeže situované na ul. Rodinné, v pozadí místo po zbořeném domu. | 8. února 2014 | Martin Večeřa Místo budoucího trojúhelníku u zastávky Most Mládeže. | 8. února 2014 | Martin Večeřa

Stavba opět ožila až na začátku jara roku 2014, začal vznikat nový podchod pod ulicí Plzeňskou, začaly být viditelné první známky silničního propojení ulic Plzeňské a Pavlovovy. O víkendu 5., resp. 6. dubna 2014 byla při výluce provozu na tramvajové trati vedené podél tzv. polanecké spojky vybudována lávka a schodiště umožňující v budoucnu rychlejší pěší přesun mezi tramvajovými zastávkami nesoucími název Most Mládeže.

pohled na budoucí připojovací pruh z ulice Pavlovovy na ulili Plzeňskou | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa pohled na stavbu nového podchodu od jihu | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa budoucí podchod pod ulicí Plzeňskou | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa Propojení komunikací Pavlovova - Plzeňská | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa Propojení komunikací Pavlovova - Plzeňská | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa již téměř hotové silniční propojení | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa budoucí zastávka Kpt. Vajdy | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa patrné vedení nového kolejového oblouku | 26. dubna 2014 | Martin Večeřa

Od pondělí 28. dubna do neděle 18. května 2014 probíhala plánovaná výluka tramvajové trati v ulici Rodinné. Jelikož po této trati v současné době není vedena žádná z tramvajových linek, bylo to bez dopadu na běžný tramvajový provoz. Podstatnější vliv na běžný tramvaový provoz měla výluka probíhající v době od 9. do 11. května 2014. V této době byly všechny spoje tramvajové linky č. 11 ukončeny na zastávce Nádraží Vítkovice, přičemž linka č. 6 byla vedena v pátek, tedy v jediný provozní den během výluky, odklonem přes Vítkovice a zastávku Karpatská, přičemž náhradou za neobsluhování zastávek na ulici Místecké bylo zastavování tramvajové linky č. 10 také na zastávkách Český dům a Kolonie Jeremenko. V úseku zastávek Nádraží Vítkovice - Zábřeh byla zavedena náhradní autobusová doprava vedená již standardně po ulicích Na Obvodu, Závodní, Rudná, Plzeňská, Čujkovova, Kpt. Vajdy, Pavlovova, Výškovická a Svornosti. Vlivem nemožnosti zastavování autobusů v blízkosti tramvajové zastávky Most Mládeže byla pro autobusy NAD zřízena, tak jak již tomu bylo v předešlých výlukách, zastávka Hotel Bělský les. Příčinou výluky bylo vkládání nové kolejové kombinace propojení výše uvedených tratí.

Tramvajím budou nově sloužit také bezžlábkové výhybky doplněné o opornice, a to v případě těch, které jsou nově vloženy pro odbočení z trati ve směru ze Zábřehu na Rodinnou ulici a zpět na místo pod mostem Mládeže. Výhybky přilehlé tramvajové zastávce jsou také nové, avšak žlábkové.

V květnu také započala úprava nástupišť zastávky Most Mládeže ležící u polanecké spojky, přičemž došlo k jejímu zkrácení a úpravám pro bezbariérový přístup. Obdobně začaly být viditelné části nástupišť nové zastávky ležící na ul. Rodinné.

Rodinná ulice v průběhu výstavby kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže a propojení ulic Plzeňská a Pavlovova. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický Rodinná ulice v průběhu výstavby kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže a propojení ulic Plzeňská a Pavlovova. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický Výstavba kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže - detail bezžlábkových výhybek ve směru ze Zábřehu. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický Náhradní doprava v průběhu výstavby kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický Rodinná ulice v průběhu výstavby kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže. | 10. května 2014 | Tomáš Hranický pohled na stavbu kolejového propojení | 10. května 2014 | Martin Večeřa Solaris Urbino 12 ev. č. 7740 projíždí jako náhradní doprava za linku č. 11 křižovatkou ulic Horní a Plzeňská. | 10. května 2014 | Martin Večeřa Rekonstrukce Rodinné ulice v květnu 2014. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Rekonstrukce Rodinné ulice v květnu 2014. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Dostavba kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Nový úsekový dělič pod Mostem Mládeže. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Dostavba kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Rekonstrukce Rodinné ulice v květnu 2014. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Dostavba kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický Dostavba kolejového trojúhelníku u Mostu Mládeže v pozadí s vozem T6A5 ev. č. 1105 zatahujícím do vozovny Poruba po lince 11. | 22. května 2014 | Tomáš Hranický pohled na zkrácenou zastávku Most Mládeže z důvodu jejího budoucího bezbariérového přístupu | 30. května 2014 | Martin Večeřa pohled na již vybudovaný kolejový trojúhelník, v pozadí nová lávka a schodiště | 30. května 2014 | Martin Večeřa budoucí zastávka Most Mládeže na ul. Rodinné při pohledu na jih | 30. května 2014 | Martin Večeřa budoucí zastávka Most Mládeže na ul. Rodinné při pohledu na sever | 30. května 2014 | Martin Večeřa

Na začátku července roku 2014 byl trojúhelník již prakticky dokončen, přičemž tak bylo umožněno opět využít trať po Rodinné ul. alespoň pro výlukou odkloněné linky č. 1, 3 a 10. Stalo se tak v termínu od pátku 4. 7. do neděle 6. 7. 2014, kdy tak novou kombinaci poprvé využily tramvaje.

zastávka Most Mládeže u polanecké spojky | 1. července 2014 | Martin Večeřa přístup k zastávce Most Mládeže u polanecké spojky | 1. července 2014 | Martin Večeřa pohled na trojúhelník Most Mládeže od lávky | 1. července 2014 | Martin Večeřa lávka propojující zastávky Most Mládeže ležící na ul. Plzeňské se zastávkami na ul. Rodinné a u polanecké spojky | 1. července 2014 | Martin Večeřa Souprava vozů T3R.P. v čele s vozem ev. č. 960 projíždí na výlukou odkloněné lince č. 1 místem, kde se již rekonstruovaná část tramvajové trati napojuje na tu původní. | 4. července 2014 | Martin Večeřa Souprava vozů VarioLFR.E v čele s vozem ev. č. 1341 projíždí dokončeným trojúhelníkem u zastávky Most Mládeže při výluce v minimetru. | 4. července 2014 | Martin Večeřa Vůz VarioLFR.E ev. č. 1356 projíždí novou zastávkou Most Mládeže při výluce v minimetru. | 4. července 2014 | Martin Večeřa

Převedení dočasné jednokolejné trati a její provoz - západní kolej

Po praktickém ukončení výstavby kolejového trojúhelníku a jeho následném využití při výše popsané tramvajové výluce bylo možno přistoupit k převedení jízdy tramvají z východní na západní kolej na ul. Plzeňské, což souviselo s dokončenou výstavbou podchodu a dalších náležitostí propojení komunikací Pavlovova a Plzeňská. Stalo se tak v termínu od pátku 11. 7. do neděle 13. 7. 2014. V tomto termínu došlo také k vložení nových bezžlábkových výhybek pro odbočení z ul. Plzeňské do ul. Rodinné a také k převedení provozu automobilů a autobusů na západní most.

nové výhybky z ul. Plzeňské do ul. Rodinné | 19. července 2014 | Martin Večeřa převedená jednokolejná trať | 19. července 2014 | Martin Večeřa Vůz VarioLFR.E ev. č. 1346 projíždí místem výstavby propojení ulic Pavlovova a Plzeňská. | 19. července 2014 | Martin Večeřa

Od čtvrku 17. 7. 2014 započaly práce na střední opravě tramvajové trati na ul. Rodinné, která si rekonstrukci zaslouží už mimo jiné z důvodu, že po ní bude po téměř po 17 letech vedena opět pravidelná linka. Tato tramvajová trať tak bude po několik týdnů ve výluce.

Již téměř dokončena je také celá západní část napojení ulice Pavlovovy do ulice Plzeňské včetně cyklostezky a odbočovacího, resp. připojovacího pruhu. Rekonstrukce se dočkala také tramvajová zastávka Kpt. Vajdy, která získala nástupní ostrůvky umožňující odbavení dvou tramvajových souprav a taktéž přístřešky pro cestující. Novinkou je instalace signalizačního světelného zařízení při křížení tramvajové tratě s ulicí Pavlovovou.

křížení tramvajové tratě s ul. Pavlovovou doplněné o SSZ | 19. července 2014 | Martin Večeřa křížení tramvajové tratě s ul. Pavlovovou doplněné o SSZ | 19. července 2014 | Martin Večeřa nově zrekonstruovaná tramvajová zastávka Kpt. Vajdy | 19. července 2014 | Martin Večeřa

Zahájení pravidelného provozu

V neděli 31. srpna 2014 byl v souvislosti se vstupem nových jízdních řádů v platnost zahájen pravidelný provoz tramvajové linky č. 15 přes nový oblouk trojúhelníku u zastávky Most Mládeže. V souvislosti s tím došlo také k úpravám v autobusové dopravě popsaným níže na této stránce.

Křížení ulice Plzeňské s tramvajovou tratí vedenou do ul. Rodinné | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Vůz VarioLF ev. č. 1324 projíždí v první den provozu tramvajové linky č. 15 ulicí Rodinnou. | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Budování podchodu pod východní částí ulice Plzeňské | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Označník zastávky Most Mládeže na ulici Rodinné | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Nápis na zastávkovém přístřešku | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Nová dočasná zastávka Klášterského přesunutá na ulici Proskovickou. | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Pohled na označník přesunuté zastávky Klášterského umístěný až za signálním pásem určeným pro nevidomé a slabozraké osoby | 31. srpna 2014 | Martin Večeřa Dvounápravový motorový vůz ev. č. 21 známý pod jménem Barborka projíždí obloukem kolejového trojúhelníku Most Mládeže. | 6. září 2014 | Martin Večeřa Vůz VarioLF ev. č. 1331 odbavuje cestující v zastávce Most Mládeže. | 6. září 2014 | Martin Večeřa

Od tohoto termínu byl zahájen provoz také na dvou tramvajových zastávkách. Jednalo se o zastávku Most Mládeže nově vybudovanou na ulici Rodinné a zastávku Kpt. Vajdy, kde byla vybudována nástupiště místo nevyhovujícího přístupu cestujících k tramvaji přes komunikaci.

Úpravy linkového vedení po dokončení kolejového propojení

Zdroje informací o plánovaném linkovém vedení:

15 - nová linka v trase: Dubina Interspar - ÚMOb Jih - Most Mládeže - Rodimcevova - Zábřeh vodárna - Kotva - Výškovice;
              provoz v intervalech 20 min v pracovní dny cca 5 - 22 h, o víkendech cca 7 - 22 h.

27 - beze změny trasy; omezení počtu spojů v úseku Poliklinika - Kláštěrského (zrušené spoje budou nahrazeny spoji l. 41, s níž bude l. 27 v prokladu).

41 - Klášterského - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Poliklinika - Hrabová Tesco - Šídlovec - Vratimov náměstí - (Kartonážka);
              zrušení spojů, které dnes jedou pouze v trase Výškovice - Hrabová Tesco; linka bude v prokladu s linkou 27.

48 - beze změny trasy; prodloužení všech spojů ze zastávky Poliklinika až na zastávku Hrabová Tesco (náhrada omezené linky 41).

77 - nová noční linka v trase: Výškovice - Kino Luna - Kotva - Náměstí SNP - Hotel Bělský les - Poliklinika - Žižkovská - Šídlovec - Hrabová statek;
              jde o stávající noční spoje linky 41 (všechny spoje se zajížděním na zastávku Žižkovská, avšak již bez zajíždění na zastávku Hrabová Tesco).

Dokončení stavby

Práce na podchodu postoupily do své závěrečné fáze na konci listopadu roku 2014. Tehdy již bylo možno provést opětovné zdvoukolejnění tramvajové trati. To proběhlo o prodloužené třídenní výluce od pátku 21. 11. 2014 do neděle 23. 11. 2014, kdy byly pravidelné tramvajové linky č. 12, 17 a 18 vedeny odklonem přes zastávku Nádraží Vítkovice. Náhradní autobusová doprava pak byla zavedena v trase ÚMOb Jih - SPORT Aréna (na ul. Závodní). Od pondělí 24. 11. 2014 pak byla zprovozněna také tramvajová zastávka Most Mládeže ležící na ulici Plzeňské. Podchod však ještě zcela dokončen nebyl, a tak byl přístup na nové zastávky umožněn pouze po nově vybudované lávce od zastávky na ul. Rodinné.

Celkového dokončení se stavba dočkala na konci ledna roku 2015. Dne 29. 1. 2015 bylo totiž oficiálně umožněno využívat nový podchod pod ulicí Plzeňskou a zejména pak nové silniční napojení ulice Pavlovovy do ulice Plzeňské, které však řidiči využívali i v době, kdy ještě oficiálně zprovozněny nebylo.


© MHD-Ostrava 2005 - 2023
(Web není oficiální prezentací Dopravního podniku Ostrava a.s.)

21. března 2015

Toplist